Byla 2S-754-590/2015
Dėl paskolos sutarties punkto pakeitimo ir delspinigių sumažinimo, trečiasis asmuo antstolė R. G

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės K. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės K. D. ieškinį atsakovui AB SEB bankas dėl paskolos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, dėl paskolos sutarties punkto pakeitimo ir delspinigių sumažinimo, trečiasis asmuo antstolė R. G., ir

Nustatė

3Ieškovė K. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti vienašališkai atsakovo AB SEB bankas atliktą tarp K. D. ir AB SEB bankas sudarytos Kredito sutarties Nr. 1860718010279-08 nutraukimą neteisėtu ab initio ir jį panaikinti; pakeisti tarp K. D. ir AB SEB bankas sudarytos Kredito sutarties Nr. 1860718010279-08 4.5, 4.6 punktus bei sumažinti 0,1 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio.

4Byloje buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis, nustatant posėdžio datą – 2014-09-10. Ieškovė į 2014-09-10 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, nors apie posėdžio laiką ir vietą buvo informuota tinkamai. 2014-09-10 ieškovė pateikė teismui prašymą dėl posėdžio atidėjimo, kuriame nurodė, jog serga vaikas, turi nedarbingumo pažymėjimą nuo 2014-09-08 iki 2014-09-12. Prašė kitą posėdį skirti ne anksčiau kaip lapkričio mėnesį. Taip pat ieškovė neatvyko ir į 2014-09-26 antrą parengiamąjį posėdį, 2014-09-26 pateikė prašymą dėl posėdžio atidėjimo, kuriame taip pat nurodė, jog serga vaikas, turi nedarbingumo pažymėjimą nuo 2014-09-25 iki 2014-09-29. Prašė kitą posėdį skirti ne anksčiau kaip lapkričio mėnesį, tokį prašymą motyvavo tuo, kad po šio nedarbingumo teks dirbti ilgesnį laiką ir bus sunku iš darbdavio gauti laisvų dienų atvykti į teismą. Vilniaus miesto apylinkės teismas, įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, sprendė, jog nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbia priežastimi neatvykti į teismo posėdį, kadangi, pirma, ieškovė nepateikė jokių duomenų apie tai, kad neturi galimybės pasirūpinti tinkamu atstovavimu; antra, svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomi neatvykimas dėl ligos, juo labiau, kad ieškovė nenurodė, kokiomis ligomis vaikas serga, kad negali jo palikti kitų asmenų priežiūrai; trečia, tiek pirmu atveju, tiek antru atveju, prašymas atidėti posėdį iki lapkričio mėnesio nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, o paremtas pareiškėjos nepagrįstu paaiškinimu dėl tariamo negalėjimo gauti laisvų dienų dėl turėto nedarbingumo. Teismas atkreipė dėmesį, jog pirmame prašyme ieškovė iš viso nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl ko teismo posėdis turėtų būti atidėtas iki lapkričio mėnesio, o antrame prašyme paminėjo aplinkybę, jog bus sunku iš darbdavio gauti laisvų dienų atvykti į teismo posėdį. Teismas sprendė, kad toks ieškovės nenuoseklumas rodo, jog ieškovės veiksmuose yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, siekiant vilkinti bylos, kurioje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas vykdymo procese, nagrinėjimą. Teismas ieškovės nepagrįstą vengimą atvykti į teismo posėdį ir (ar) pasirūpinti tinkamu atstovavimu, vertino kaip siekį vilkinti bylos, kurioje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-01 nutartimi, atsakovui prašant, ieškovės K. D. ieškinį atsakovui AB SEB bankas dėl paskolos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, dėl paskolos sutarties punkto pakeitimo ir delspinigių sumažinimo paliko nenagrinėtą, taip pat panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-30 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0090/14/00228.

5Atskiruoju skundu ieškovė K. D. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-01 nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad CPK 246 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kaip teismas savo 2014-10-01 nutartyje patvirtino, teismas iš ieškovės 2014-09-10 ir 2014-09-26 buvo gavęs prašymus dėl teismo atidėjimo su svarbiomis neatvykimo priežastimis bei jas patvirtinančias nedarbingumo pažymėjimų kopijas. Taigi, ieškovė laikydamasi CPK 246 str. 1 d. reikalavimų teismui pateikė dokumentus, patvirtinančius jos neatvykimo priežastis, dėl ko teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą. Pažymi, jog nepaisant to, kad CPK 246 str. įtvirtinta, jog liga paprastai nėra pripažįstama svarbia priežastimi, tai negali būti lemiamas faktorius šalies ligą atmesti kaip nesvarbią priežastį nedalyvauti posėdyje. Be to, net ir pripažinus šalies nedalyvavimo posėdyje priežastis nesvarbiomis, vien tai, kad ieškovė teismą informavo apie nedalyvavimą posėdyje ir pridėjo tai patvirtinančius dokumentus, turi būti laikoma ieškovės siekiu, kad procesas vyktų sąžiningai ir teisingai. Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-01 nutartis, kuria ieškovės ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, nepaisant to, kad ieškovė teismą informavo apie savo neatvykimo priežastį bei pridėjo tai patvirtinančius dokumentus negali būti laikoma priimta teisėtai. Teismas turėjo ne formaliai įvertinti ieškovės dukters ligą kaip nesvarbią priežastį neatvykti į teismo posėdį, tačiau turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovė būdama sąžininga proceso dalyvė, teismą informavo laiku apie tai, kad ji neturi galimybės atvykti į posėdį. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 246 str. 1 d., turėjo atidėti bylos nagrinėjimą.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB SEB bankas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-01 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovė privalėjo siekti, kad jos pačios inicijuotas teismo procesas įvyktų greitai ir sklandžiai, todėl, žinodama apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ji turėjo užtikrinti atvykimą į teismo posėdį. Šiuo atveju ji galėjo susitarti su kitu asmeniu dėl dukters slaugymo namuose, kol ieškovė bus užimta bylos nagrinėjimo tikslais. Pažymėtina, kad teismas jau buvo paskyręs bylos nagrinėjimą parengiamajame teismo posėdyje 2014-09-10. Ieškovei neatvykus į bylą, teismas bylos nagrinėjimą atidėjo 2014-09-26. Ieškovė turėjo suprasti, kad ji turi pasirūpinti atvykimu į kitą parengiamąjį teismo posėdį. Tam ji turėjo pakankamai daug laiko. Pažymi, jog CPK 246 str. 2 d. nurodyta, kad svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos. Atkreiptinas dėmesys, jog dėl ieškovės dukters ligos ieškovės prašymu bylos nagrinėjimas jau buvo kartą atidėtas. Be to, prašymas atidėti bylą buvo siejamas ne su pačios ieškovės liga, o jos dukters, kuri slaugoma namuose, liga. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog vietoje jos negali bylos nagrinėjimo dieną dukterį slaugyti kitas asmuo. Teismas pagrįstai vertino, jog ieškovė į bylą neatvyko dėl priežasties, kuri nepripažintina svarbia. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą bylos aplinkybių, priėmė pagrįstą nutartį, principingai ir tinkamai ėmėsi priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti (CPK 7 str. 1 d.).

7Atskirasis skundas atmetamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą į parengiamąjį teismo posėdį neatvykus ieškovei.

10Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnyje reglamentuotos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą. Kadangi parengiamasis posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.), vienai iš bylos šalių ar jos atstovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, pirmosios instancijos teismas turi teisę remtis CPK 246 straipsniu, kuris reglamentuoja procesines šalies ir jos atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes.

11Šiuo atveju nustatyta, jog nagrinėjamoje byloje buvo paskirti du parengiamieji posėdžiai. Ieškovė į 2014-09-10 paskirtą parengiamąjį posėdį neatvyko, nors apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai – teismo šaukimas priimtas asmeniškai ieškovės K. D. (b. l. 94). Ieškovė 2014-09-10 pateikė prašymą dėl posėdžio atidėjimo, kuriame nurodė, kad serga dukra, turi nedarbingumo pažymėjimą nuo 2014-09-08 iki 2014-09-12 bei prašė kitą posėdį skirti ne anksčiau kaip lapkričio mėnesį (b. l. 95, 96). Teismas tenkino ieškovės prašymą dėl posėdžio atidėjimo ir antrą parengiamąjį posėdį paskyrė 2014-09-26. Apie šio posėdžio laiką ir vietą ieškovė buvo informuota tinkamai (b. l. 113), tačiau ieškovė į 2014-09-26 vykusį parengiamąjį posėdį taip pat neatvyko. Ieškovė 2014-09-26 pateikė teismui prašymą dėl posėdžio atidėjimo, kuriame nurodė, kad serga vaikas, turi nedarbingumo pažymėjimą nuo 2014-09-25 iki 2014-09-29 bei prašė kitą posėdį skirti ne anksčiau kaip lapkričio mėnesį, motyvuodama tuo, kad po šio nedarbingumo, teks dirbti ilgesnį laiką ir bus sunku iš darbdavio gauti laisvų dienų atvykti į teismą (b. l. 115, 116). Vilniaus miesto apylinkės teismas ieškovės prašyme nurodytų neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežasčių nelaikė svarbiomis. Atsižvelgdamas į tai, kad teismo posėdyje dalyvavęs atsakovas prašė ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-01 nutartimi ieškovės K. D. ieškinį atsakovui AB SEB bankas dėl paskolos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, dėl paskolos sutarties punkto pakeitimo ir delspinigių sumažinimo, paliko nenagrinėtą (b. l. 119). Ieškovė K. D., nesutikdama su minėta 2014-10-01 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

12Atskirajame skunde ieškovė nurodo, kad ji, laikydamasi CPK 246 str. 1 d. reikalavimų, teismui pateikė dokumentus, patvirtinančius jos neatvykimo priežastis, dėl ko teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo atskirojo skundo argumentu nesutinka.

13Pažymėtina, jog 2014-09-26 ieškovė pateikė prašymą, kuriuo prašė atidėti bylos nagrinėjimą, prašyme nurodytos neatvykimo į teismo posėdį priežastys – ieškovės dukters liga. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog CPK 246 str. 1 d. nustatyta, kad neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikoma svarbiomis priežastimis atidėti bylos nagrinėjimą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2004; 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011). Apeliantė pateiktame prašyme dėl teismo posėdžio atidėjimo dukters ligos pobūdžio nenurodė. Teismui nebuvo pateikta jokia informacija apie ligos ūmų pobūdį ir sunkumą, taip pat duomenų, patvirtinančių, kad nėra galimybės dukters palikti kitų asmenų priežiūrai. Apeliantė nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, dėl kurių būtų galima spręsti, jog jos dukters liga buvo svarbi priežastis atidėti antrą parengiamąjį posėdį. Šiuo atveju ieškovės dukters liga savaime negali būti laikoma pakankamai svarbia priežastimi, pateisinančia ieškovės nedalyvavimą teismo posėdyje. Taigi, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti apeliantės (ieškovės) dukters ligos svarbia priežastimi parengiamojo posėdžio atidėjimui. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė neįrodė, kad į parengiamąjį teismo posėdį ji neatvyko dėl svarbių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas, atsakovui prašant, pagrįstai ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą.

14Ieškovė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad net ir pripažinus šalies nedalyvavimo posėdyje priežastis nesvarbiomis, vien tai, kad ieškovė teismą informavo apie nedalyvavimą posėdyje ir pridėjo tai patvirtinančius dokumentus, turi būti laikoma ieškovės siekiu, kad procesas vyktų sąžiningai ir teisingai. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog ta aplinkybė, kad ieškovė informavo teismą apie neatvykimą į teismo posėdį, nesudaro pagrindo teismui atidėti bylos nagrinėjimą, kuomet ieškovė į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių.

15Pažymėtina ir tai, jog šalys turi pareigą civiliame procese rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, sąžiningai naudotis priklausančiomis teisėmis. Šiuo atveju ieškovės procesinis elgesys, kuomet ji neatvyksta į du parengiamuosius teismo posėdžius be svarbių priežasčių, nepasirūpina tinkamu atstovavimu, pateikia prašymus atidėti teismo posėdžius, prašant neskirti jų net iki lapkričio mėnesio, vertintinas kaip siekis vilkinti bylos, kurioje 2014-06-30 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0090/14/00228, nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad tokie ieškovės veiksmai neatitinka sąžiningumo reikalavimų.

16Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

17Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį palikti ieškinį nenagrinėtą, nepažeidė civilinio proceso įstatymo. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai