Byla 2S-1117-565/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties, suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos I. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties, suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėja I. S. pateikė skundą antstoliui V. M., kuriuo prašė panaikinti antstolio 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S2-82285, 2016 m. gruodžio 13 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S2-82286 ir 2016 m. gruodžio 13 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S2-82284. Nurodė, kad šiuo atveju pareiškėja yra svetimo daikto hipotekos davėja, t. y. subsidiari skolininkė pagal CK 4.195 str., todėl išieškojimas į jos turtą gali būti nukreipiamas tik tada, kai bus baigtas išieškojimas iš pagrindinių skolininkų turto, ir tik tiek, kiek pagrindinė prievolė liks neįvykdyta. Pareiškėja nurodo, kad kreditorius AB „Šiaulių bankas“ yra nukreipęs išieškojimą į Kredito linijos sutarties laiduotoją L. Z. – Vilniaus apygardos teismas priėmė 2016 m. birželio 10 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-5234-392/2016, kuriuo nutarė išieškoti AB Šiaulių banko naudai iš atsakovės L. Z. 236 100 Eur skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, todėl, kadangi laiduotojai yra solidarūs skolininkai, išieškojimas, visų pirma, turi būti nukreipiamas į juos. Pareiškėja taip pat nesutinka su antstolio teiginiu, kad skolininkė UAB „Trakų akmuo“ yra bankrutavusi, todėl ji negalės apmokėti skolą, kadangi paskirtas bankroto administratorius tenkina Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kreditorių reikalavimus. Pareiškėja prašė antstolio nurodyti, kokį įkeistą kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą turi skolininkė UAB „Trakų akmuo“ ir kiti solidarūs skolininkai laiduotojai, bei kokie vykdymo veiksmai yra atlikti iš skolininkės ir laiduotojų kreditoriaus AB „Šiaulių bankas“ naudai. 2016 m. gruodžio 31 d. raštu antstolio padėjėja nurodė, kad skolininkės UAB „Trakų akmuo“ turtas nebuvo įkeistas, todėl nėra jokio pagrindo nukreipti išieškojimą pirmiausia į skolininkės turtą ar kokį nors turtą, kuris nenumatytas vykdomajame dokumente. Pareiškėjos teigimu, antstolio veiksmai yra neteisėti, nes skolininkė UAB „Trakų akmuo“ turi kito turto, į kurį pirmiausiai turi būti nukreiptas išieškojimas. Pažymėjo, kad pareiškėjos įgaliojimo pagrindu skolininkės UAB „Trakų akmuo“ atstovas R. Z. sudarė hipotekos lakštą, kuriuo užtikrino UAB „Trakų akmuo“ ir AB Ūkio banko 2008 m. vasario 29 d. Kredito linijos sutartį Nr. 13-041/08 ir buvo įkeisti 5 pareiškėjai priklausantys žemės sklypai. Pažymi, kad skolininkė UAB „Trakų akmuo“ Kredito linijos sutarčiai užtikrinti įkeitė papildomą turtą (pinigines lėšas sąskaitoje, 2010 m. vasario 6 d. Įkeitimo sutartimi Nr. 10-1 įkeistos esamos ir būsimos reikalavimo teisės, kylančios iš sutarčių, sudarytų tarp UAB „Trakų akmuo“ ir UAB „Pamario tiekėjai“ pagal 2008 m. liepos 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį, UAB „Trakų akmuo“ ir UAB „Vilniaus aidai“ pagal 2009 m. gegužės 10 d. sutartį, paprastasis vekselis, laiduotas B. Z. ir L. Z.). Nurodytas turtas įkeistas ir už jį laiduota kreditoriaus naudai pagal Kredito linijos sutartį. Taigi skolininkė UAB „Trakų akmuo“ yra ne tik įkeitusi savo turtą Kredito linijos sutarčiai užtikrinti, tačiau už Kredito linijos sutartį yra laiduota.

42. Antstolį V. M. pavaduojanti antstolė D. P. 2017 m. sausio 6 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą ir jį persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad antstolis V. M. vykdo Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro E. N. 2016 m. gegužės 18 d. vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo, t. y. dėl 389 878,77 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės BUAB „Trakų akmuo“ ir turtu atsakingos įkaito davėjos I. S. išieškotojo (hipotekos kreditoriaus) AB Šiaulių banko naudai (hipoteka įkeistas turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0142, žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0112, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-2057, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-2024, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0476-7659, esantys adresu ( - )). Antstolė nesutiko, kad antstolis neturi teisės realizuoti hipoteka įkeisto įkaito davėjai priklausančio turto pirmiausia nenukreipęs išieškojimo į skolininkei BUAB „Trakų akmuo“ priklausantį turtą, kadangi išieškotojui AB Šiaulių bankui pateikus antstoliui vykdyti vykdomąjį įrašą, antstolis nenustatė jokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Prieš siųsdamas raginimą įvykdyti sprendimą, antstolis patikrino hipotekos lakšto Nr. 01120080006337, kuriame išduotas vykdomasis įrašas Nr. 4243, duomenis ir nustatė, kad šiuo hipotekos lakštu yra įkeistas tik įkaito davėjai I. S. priklausantis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0142, žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0112, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-3057, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-3024, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0476-7659, adresu ( - ). Pažymėjo, kad antstoliui nesuteikta teisė vertinti vykdomųjų dokumentų išdavimo pagrįstumo ir antstolis neturi teisės atsisakyti jo vykdyti. Vykdomajame įraše, hipotekos lakšte yra aiškiai nurodyta, į kurį įkeistą turtą turi būti nukreiptas išieškojimas, t. y. būtent tik į pareiškėjai priklausančius žemės sklypus. Pareiškėjai 2016 m. gruodžio 28 d. rašte buvo paaiškinta, kad pagal CPK 745 str. 2 d., jeigu išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto ir įkaito davėjas nėra skolininkas, tai toks įkaito davėjas vykdant išieškojimą iš įkeisto turto turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas. Be to, pareiškėja (įkaito davėja) taip pat turi teisę per raginime nurodytą terminą sumokėti skolą, taip išvengiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Tačiau teisės aktai nenumato pareigos antstoliui suteikti ilgesnį, nei įstatyme numatytas 30 d., skolos apmokėjimo terminą. Pareiškėjos cituojamose Vilniaus apygardos teismo nutartyse pateikti teisės išaiškinimai negali būti taikomi šioje byloje, kadangi minėtose civilinėse bylose nagrinėtos skirtingos faktinės aplinkybės.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

63. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

74. Teismas nustatė, kad antstolis V. M. vykdo Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro E. N. 2016 m. gegužės 18 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4243 dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo (389 878,77 Eur skolos) išieškojimo iš skolininkės BUAB „Trakų akmuo“ ir subsidiariai su skolininke atsakingos įkaito davėjos I. S. išieškotojo (hipotekos kreditoriaus) AB Šiaulių banko naudai (hipoteka įkeistas turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0142, žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0112, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-2057, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-2024, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0476-7659, esantys adresu ( - ). Antstolis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių, 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Antstolis 2016 m. gruodžio 13 d. surašė raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S2-82286, raštą dėl hipoteka užtikrintos skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S2-82287 ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S2-82284. Pareiškėja pateikė antstoliui prašymą dėl hipoteka užtikrintos skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo prašė antstolio nurodyti, kokį turtą turi skolininkė BUAB „Trakų akmuo“ ir kiti solidarūs skolininkai/laiduotojai; kokie vykdymo veiksmai buvo atlikti siekiant padengti išieškojimą iš skolininkės įkeisto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ar kitų solidarių skolininkų/laiduotojų; kokia suma išieškota iš skolininkės įkeisto turto ar kitų solidarių skolininkų/laiduotojų; paaiškinti, kokiu pagrindu antstolis iš pareiškėjos asmeniškai, o ne rašte nurodyto jos įkeisto turto, reikalauja sumokėti vykdymo išlaidas ir metines palūkanas. Antstolio padėjėja 2016 m. gruodžio 28 d. atsakyme pareiškėjai nurodė, kad hipotekos lakštu buvo įkeistas tik įkaito davėjai priklausantis turtas, o skolininkės turtas įkeistas nebuvo, todėl antstolis neturi jokio pagrindo pirmiausia išieškojimą nukreipti į skolininkės turtą ar kokį kitą turtą, kuris nenumatytas vykdomajame dokumente. Rašte pažymėjo, kad jokia įsiskolinimo suma iš skolininkės išieškota nebuvo, o iš įkaito davėjos vykdymo išlaidos nėra reikalaujamos, tik nurodoma, kad ji turi teisę apmokėti skolą, nes to nepadarius antstolio nustatytu terminu, skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimas bus nukreipiamas į įkeistą turtą. Pareiškėja 2017 m. sausio 4 d. pateikė prašymą nustatyti, kad jos visų įkeistų sklypų, esančių ( - ), pardavimo kaina yra 5 000 Eur.

85. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja vykdomojo dokumento priėmimo teisėtumo klausimą iš esmės kvestionuoja remdamiesi CPK 651 str. 2 d. 8 p. numatytu pagrindu – esant kitoms akivaizdžioms kliūtims priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, neginčija kitais pagrindais (turinio atitikmeniu, jį priėmusio subjekto, senaties terminu ir pan.). Antstolis privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Teismas nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad antstolis nepagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, nes vykdomajame įraše numatyta, kad siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą iš skolininkės BUAB „Trakų akmuo“ ir subsidiariai iš įkaito davėjos I. S.. Taigi vykdomasis dokumentas numato galimybę išieškoti tiek iš BUAB „Trakų akmuo“, tiek iš subsidiarios skolininkės – pareiškėjos. Teismas pažymėjo, kad šalių argumentai, susiję su materialiųjų teisės normų taikymu/tikrinimu (t. y. CK 4.195 str.), nėra aktualūs nagrinėjant šį skundą dėl antstolio veiksmų, atitinkami reikalavimai turėtų būti reiškiami ginčo teisenos tvarka. Šiuo atveju vykdomasis įrašas yra galiojantis ir vykdytinas (CPK 178 str., 179 str. 3 d.). Vien ta aplinkybė, kad turi būti išieškoma iš svetimo turto hipotekos, net jei pagrindinio skolininko turtas nėra realizuotas, nereiškia, kad antstolis neturi teisės priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

96. Antstolis 2016 m. gruodžio 13 d. rašte dėl hipoteka užtikrintos skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo informavo, kad jeigu pareiškėja yra įvykdžiusi hipoteka užtikrintą reikalavimą ar jo dalį, nedelsiant informuotų antstolį ir pateiktų įvykdymą patvirtinančius dokumentus, t. y. įvykdė CPK 746 str. 1 d. numatytą informavimo pareigą, tuo pačiu išaiškino CPK 746 str. 3 d. nuostatas, kad jeigu per raginime nurodytą terminą neįvykdomas hipoteka ar įkeitimu užtikrintas skolinis įsipareigojimas, antstolis nustato įkeisto turto administravimą arba įkeistą turtą realizuoja priverstine tvarka (CPK 746 str. 3 d.).

107. Nors pareiškėja nurodo, kad vykdymo procesas pradėtas neteisėtai, tačiau nepateikė motyvų, kodėl šie procesiniai dokumentai turėtų būti panaikinti. Teismas sprendė, kad antstolio priimti procesiniai dokumentai yra teisėti, todėl pripažinus, jog notaro 2016 m. gegužės 18 d. išduotas vykdomasis įrašas priimtas vykdyti pagrįstai, nėra pagrindo panaikinti ir kitus antstolio priimtus ir pareiškėjos nurodytus procesinius dokumentus, t. y. 2016 m. gruodžio 13 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S2-82286 bei 2016 m. gruodžio 13 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S2-82284.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

128. Pareiškėja I. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartį ir pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti visiškai. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

138.1. Ginčo prievolės užtikrinimui pateikta kitų skolininkui priklausančių užtikrinimo priemonių, kurios turėtų būti realizuojamos pirmiau nei pareiškėjai priklausantis turtas. Be to, kreditorius AB „Šiaulių bankas“ galėjo pateikti teismui visus rašytinius įrodymus, kurie pagrįstų išieškojimo eiliškumo teisėtumą pagal CK 4.193 str. 3 d., tačiau to nepadarė, todėl pirmos instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad antstolis neturi pareigos tikrinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimo pagrįstumo ir, kad CPK 651 str. 2 d. 8 p. numatytos akivaizdžios kliūtys negali būti siejamos su tuo, jog antstolis turi pareigą tikrinti, ar pateiktas vykdomasis dokumentas atitinka materialines teisės normas, spręsti dėl kreditoriaus teisės vykdyti išieškojimą iš subsidiarios skolininkės ir kokia apimtimi.

148.2. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad kreditorius būtų nukreipęs išieškojimą į skolininko įkeistą turtą, t. y. įkeitimo lakštu Nr. 06231 įkeistas pinigines lėšas ir būsimas įplaukas sąskaitoje, kur įkeičiamo turto vertė 1 000 000 Lt; ir 2010 m. vasario 26 d. įkeitimo sutartimi Nr. 10-1 įkeistas esamas ir būsimas reikalavimo teises, kylančias iš sutarčių, sudarytų tarp skolininkės UAB „Trakų akmuo“ ir UAB „Pamario tiekėjai“, UAB „Trakų akmuo“ ir UAB „Vilniaus aidai“. Todėl antstolio vykdymo veiksmai akivaizdžiai pažeidžia CK 4.195 str. 3 d. reikalavimą.

158.3. Kreditorius nepateikė jokios ataskaitos ar kito bankroto administratoriaus dokumento, kuris patvirtintų, kad nėra galimybių išieškoti iš skolininkės BUAB „Trakų akmuo“ įkeisto ir aukščiau minėto turto, nors būtent bankroto administratorius, o ne kreditorius, turi teisę realizuoti turtą ar pateikti duomenis, kad skolininko turto nebuvo rasta ir nėra galimybių išieškoti. Teismų praktikoje išaiškinta, kad prievolės įvykdymas užtikrintas skolininko turto hipoteka ir svetimo turto hipoteka bei, jos neįvykdžius, išieškojimas pirmiau nukreipiamas į skolininkui priklausantį įkeistą turtą, priešingu atveju, kyla reali grėsmė, kad iš svetimo daikto hipotekos bus išieškota daugiau įkeisto turto nei reikia.

168.4. Pareiškėja ne dėl savo veiksmų prarado galimybę ginti savo pažeistas teises kitaip, kaip tik kreipdamasi į teismą ir ginčydama neteisėtus antstolio veiksmus. Apie vykdomojo įrašo atlikimą 2016 m. gegužės 18 d. pareiškėja sužinojo tik 2017 m. sausio mėn., pradėjusi susirašinėjimą su antstoliu V. M.. Notaras E. N. pažeidė įstatyminę pareigą (CK 4.192 str. 4 d.) apie vykdomojo įrašo atlikimo faktą pranešti Hipotekos registrui ir vykdomojo įrašo kopiją išsiųsti skolininkui ir įkaito davėjui, o kreditorius laukė, kol praeis 90 d. naikinamasis terminas skųsti notaro vykdomąjį įrašą ir pateikė vykdytiną dokumentą vykdyti po 90 d. naikinamojo termino pasibaigimo. Pareiškėja išreikalavo bylą iš notaro dėl vykdomojo įrašo išdavimo, kuriame bylos 53 lape yra pašto siuntų sąrašas, iš kurio matyti, kad vykdomasis įrašas siųstas pareiškėjai nebuvo. Šią aplinkybę notaras patvirtino ir žodžiu. Pareiškėja kreipėsi su skundu į teismą dėl vykdomojo įrašo panaikinimo, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl notaro E. N. veiksmų (civilinė bylos Nr. e2YT-10930-595/2017).

179. Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą ir skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.

189.1. AB „Ūkio bankas“ 2008 m. vasario 29 d. (reikalavimo teises perėmė AB Šiaulių bankas) ir UAB „Trakų akmuo“ sudarė Kredito linijos sutartį, kuria UAB „Trakų akmuo“ buvo suteiktas 1 000 000 Lt (289 620,02 Eur) dydžio kreditas. Prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymui užtikrinti be kitų užtikrinimo priemonių pateiktos šios skolininkui priklausančios užtikrinimo priemonės: banko naudai įkeistas turtas – UAB „Trakų akmuo“ esamos ir būsimos lėšos sąskaitose, skolininkės reikalavimo teisės, kylančios iš skolininko ir jo klientų sudarytų sutarčių. AB „Šiaulių bankas“ yra bankrutuojančios UAB „Trakų akmuo“ kreditorius. Kreditorius 2015 m. gruodžio 18 d. pateikė kreditoriaus reikalavimą UAB “Trakų akmuo” bankroto byloje, įskaitant ir kreditoriaus reikalavimą 389 520,05 Eur sumai pagal Kredito sutartį, iš kurios negrąžintas kreditas pagal Kredito sutartį yra 236 005,80 Eur, likusi suma – palūkanos ir delspinigiai. Kreditorių susirinkimas 2016 m. vasario 8 d. nutarimu nurodytas kreditoriaus reikalavimas patvirtintas. Kadangi įsipareigojimai bankui pagal Kredito sutartį neįvykdyti ir yra iš viso 389 520,05 Eur, bankas pradėjo vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš visų užtikrinimo priemonių pagal Kredito sutartį. Pareiškėja nurodo, kad ji kaip svetimo daikto hipotekos davėja yra subsidiari skolininkė, todėl pirmiau turi būti nukreiptas išieškojimas į kitą skolininko turtą. Svetimo daikto hipotekos realizavimo momentas susijęs tik su skolininko įkeistu turtu ir jo verte, t. y. kreditorius turi teisę išieškoti iš svetimo daikto hipoteka įkeisto turto tik tiek skolos, kiek neįmanoma skolos išieškoti iš įkeisto skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto.

199.2. Šiuo atveju akivaizdu, kad nėra jokio realizuotino bent minimaliai vertingo skolininkui priklausančio įkeisto turto. Įkeistų bankrutuojančios UAB „Trakų akmuo“ lėšų bankroto dienai nėra, todėl jos neturi jokios vertės, nebus realizuotos bankroto procese ir pervestos bankui; įkeistos bankrutuojančios UAB „Trakų akmuo“ reikalavimo teisės, kylančios iš skolininko ir jo klientų sudarytų sutarčių, nebeegzistuoja, nes sutartys seniai yra pasibaigusios, todėl neturi jokios vertės ir nebus realizuotos bankroto procese. Taigi visas įkeistas skolininkui priklausantis turtas – bevertis, iš jo nebus patenkinta jokia kreditoriaus AB „Šiaulių bankas“ reikalavimo dalis, todėl jokių lėšų iš skolininkui priklausančio įkeisto turto pardavimo bankroto procese bankas negaus. Taigi kadangi pagal Kredito sutartį įkeisto skolininkui priklausančio turto vertė yra lygi nuliui, bankas turi teisę vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš svetimo daikto hipoteka įkeisto turto, nepriklausomai nuo lygiagrečiai vykdomo išieškojimo iš laiduotojos.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2110. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2017 m. vasario 2 d. nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas atmetamas.

2211. Byloje nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro E. N. 2016 m. gegužės 18 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4243 dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo (389 878,77 Eur skolos) išieškojimo iš skolininkės BUAB „Trakų akmuo“ ir subsidiariai su skolininke atsakingos įkaito davėjos (pareiškėjos) I. S. išieškotojo (hipotekos kreditoriaus) AB Šiaulių banko naudai (hipoteka įkeistas turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0142, žemės sklypas, unikalus Nr. 7901-0002-0112, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-2057, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0697-2024, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0476-7659, esantys adresu ( - )). Pareiškėja pateikė skundą antstoliui, kuriuo prašė panaikinti antstolio 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S2-82285, 2016 m. gruodžio 13 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S2-82286 ir 2016 m. gruodžio 13 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S2-82284. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2017 m. vasario 2 d. nutartimi pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų netenkino.

2312. CPK 586 str. 1 d. yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 str. 2 d., vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis turi patikrinti: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 str.); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 str.); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 str. 5 d.); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 str.); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nors šis sąrašas nėra baigtinis, tačiau pažymėtina, kad sprendimas dėl kitų CPK 651 str. 2 d. nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo faktinių konkrečios bylos aplinkybių nustatymo ir įvertinimo. Tačiau akivaizdžiomis laikomos labai aiškios, gerai matomos aplinkybės, kurių pagrindu antstolis savo patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui. Nenustatęs CPK 651 str. 2 d. nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.).

2413. Pažymėtina, kad subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra aksesorinė. Jos esminis bruožas tas, kad subsidiarus skolininkas atsako kreditoriui papildomai greta pagrindinio skolininko, t. y. tada ir tiek, kiek prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas. Pagal CK 6.245 str. 5 d. įtvirtintą bendrąją subsidiaraus skolininko atsakomybės taisyklę kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar sutartį atsako papildomai, kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo; jeigu pagrindinis skolininkas atsisakė atlyginti nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš skolininko negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai atsakingam skolininkui. Įstatyme kreditoriaus teisė pareikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui nesiejama su išieškojimo pagal kreditoriaus reikalavimą pagrindiniam skolininkui pabaiga. Aptariamų normų taikymo praktikoje papildomo skolininko subsidiariosios atsakomybės prievolė gali būti teismo konstatuota tiek toje pačioje byloje, kurioje sprendžiama dėl kreditoriaus reikalavimo pagrindiniam skolininkui, tiek atskiroje byloje pagal kreditoriaus ieškinį subsidiariam skolininkui, abiem atvejais teismui nustačius subsidiaraus skolininko civilinės atsakomybės sąlygų visetą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2011).

2514. Iš vykdomosios bylos Nr. 0240/16/03018 duomenų nustatyta, kad antstolis V. M., gavęs vykdymui išieškotojo (hipotekos kreditoriaus) AB „Šiaulių bankas“ naudai pateiktą Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro E. N. 2016 m. gegužės 18 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4243 dėl priverstinio skolos išieškojimo iš pareiškėjos I. S. (v. b. l. 8), nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, skundžiamu 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 23). Antstolis privalo patikrinti, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 str.); ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 str.); ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 str. 5 d.); ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 str.); ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją, būtų vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas.

2615. Pareiškėja skundą grindžia aplinkybėmis, kad šiuo atveju prievolės užtikrinimui yra pateikta kitų skolininkui priklausančių užtikrinimo priemonių, kurios turėtų būti realizuojamos pirmiau, negu pareiškėjai priklausantis turtas (t. y. hipoteka įkeisti 5 žemės sklypai, esantys ( - ): unikalus Nr. 7901-0002-0142, unikalus Nr. 7901-0002-0112, unikalus Nr. 4400-0697-2057, unikalus Nr. 4400-0697-2024, unikalus Nr. 4400-0476-7659), todėl antstolis privalėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Kaip minėta, kitomis, CPK 586 str. 1 d. konkrečiai nenurodytomis, akivaizdžiomis kliūtimis gali būti laikomos tik labai aiškios, gerai matomos aplinkybės, kurių pagrindu antstolis turėtų atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Tačiau akivaizdžiomis kliūtimis negali būti laikomos šiuo metu galiojančio ir pareiškėjos neginčyto notaro 2016 m. gegužės 18 d. išduoto vykdomojo įrašo Nr. 4243 dėl priverstinio skolos išieškojimo iš pareiškėjos įteikimo aplinkybės, kurias nurodo pareiškėja savo procesiniuose dokumentuose. Kitų argumentų, kodėl pareiškėjos nuomone, vykdomasis dokumentas turi akivaizdžių kitų kliūčių, pareiškėja nenurodė (CPK 12, 178 str.). Pažymėtina, kad vykdomasis įrašas yra galiojantis ir šiuo metu yra vykdytinas dokumentas. Aplinkybė, kad pareiškėja neturėjo galimybės jo skųsti, nes negavo jo laiku (t. y. per 90 d. naikinamąjį terminą), nesudaro pagrindo padaryti išvadą, kad antstolio V. M. veiksmai priimant vykdytiną dokumentą vykdymui yra neteisėti, kadangi šios apeliacijos objektu negali būti vykdomojo įrašo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Taip pat CPK 651 str. 2 d. 8 p. nurodytos akivaizdžios kliūtys negali būti siejamos su tuo, kad antstolis turi pareigą tikrinti ar pateiktas vykdomasis dokumentas atitinka materialinės teisės normas, spręsti dėl kreditoriaus teisės vykdyti išieškojimą iš subsidiarios skolininkės ir kokia apimtimi. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai padarė išvadą, kad antstoliui pagal kompetenciją nesuteikta teisė spręsti apie pateikiamo vykdymui dokumento priėmimo tvarkos teisėtumo ar institucijų, kurios turi teisę priimti sprendimus – vykdomuosius dokumentus, veiksmų atitikimą įstatymų nuostatoms.

2716. Nors vykdomajame įraše numatyta, kad siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą iš skolininkės BUAB „Trakų akmuo“ ir subsidiariai iš įkaito davėjos I. S. (v. b. l. 8), tačiau iš hipotekos lakšto Nr. 01120080006337 duomenų matyti, kad šiuo atveju skolai užtikrinti buvo įkeistas tik nurodytas įkaito davėjai (pareiškėjai) priklausantis turtas (v. b. l. 6-7), o skolininkė BUAB „Trakų akmuo“ įkeitė 1 000 000 Lt piniginių lėšų ir būsimų įplaukų (v. b. .l. 67), tačiau antstolio pateiktais duomenimis, išieškotojui nepavyko išieškoti iš skolininkei priklausančių lėšų (v. b. l. 32-33), nes, kaip byloje nustatyta, dar 2015 m. lapkričio 24 d. BUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo sprendimu nuspręsta vykdyti BUAB „Trakų akmuo“ neteisminę bankroto procedūrą, taigi skolininkė yra nemoki jau nuo 2015 m., negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir bet kuriuo metu gali būti priimtas sprendimas dėl jos pabaigos. Be to, pažymėtina, kad pagal išieškotojo ir skolininkės UAB „Trakų akmuo“ 2010 m. vasario 20 d. sudarytos Įkeitimo sutarties 3.1 ir 3.4 p., skolininkei neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, kreditorius, raštu įspėjęs skolininką/įkaito davėją, turi teisę nukreipti įkaito davėjo skolos, susidariusios pagal 2008 m. vasario 29 d. Kredito linijos sutartį, išieškojimą į įkeistą turtą ir šis išieškojimas gali būti nukreipiamas į visas kreditoriui įkeistas įkaito davėjo skolininkų skolas arba į kiekvieną iš jų atskirai, o pasirinkimo teisė priklauso kreditoriui iki visiško reikalavimo patenkinimo (v. b. l. 64-66). Taigi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis turėjo visišką teisinį pagrindą išieškojimą nukreipti į pareiškėjos kaip subsidiarios skolininkės turtą, nurodytą vykdomajame įraše bei hipotekos lakšte, ir šiuo atveju neturėjo pareigos nukreipti išieškojimo į kitą skolininko kredito sutarčiai užtikrinti įkeistą papildomą turtą, kuris nenumatytas vykdomajame dokumente (v. b. l. 8). Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad antstolis įvykdė savo procesinę pareigą ir vykdymo veiksmus pradėjo pagrįstai, todėl nesant akivaizdžių galiojančio vykdomojo dokumento kliūčių pagal CPK 586 str. 1 d., antstolis pagrįstai 2016 m. gruodžio 12 d. patvarkymu priėmė vykdyti šį vykdomąjį dokumentą (v. b. l. 23), atitinkamai pagrįstai ir teisėtai šio patvarkymo pagrindu 2016 m. gruodžio 13 d. surašė raginimą įvykdyti sprendimą, raštą dėl hipoteka užtikrintos skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą (v. b. l. 21-22, 24).

2817. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdymo proceso klausimus, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą. Todėl pareiškėjos skundas atmestinas, skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėja I. S. pateikė skundą antstoliui V. M., kuriuo prašė... 4. 2. Antstolį V. M. pavaduojanti antstolė D. P. 2017 m. sausio 6 d. patvarkymu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimi... 7. 4. Teismas nustatė, kad antstolis V. M. vykdo Vilniaus rajono 6-ojo notaro... 8. 5. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja vykdomojo dokumento priėmimo... 9. 6. Antstolis 2016 m. gruodžio 13 d. rašte dėl hipoteka užtikrintos skolos... 10. 7. Nors pareiškėja nurodo, kad vykdymo procesas pradėtas neteisėtai,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. 8. Pareiškėja I. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 13. 8.1. Ginčo prievolės užtikrinimui pateikta kitų skolininkui priklausančių... 14. 8.2. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad kreditorius būtų... 15. 8.3. Kreditorius nepateikė jokios ataskaitos ar kito bankroto... 16. 8.4. Pareiškėja ne dėl savo veiksmų prarado galimybę ginti savo pažeistas... 17. 9. Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ atsiliepimu į atskirąjį... 18. 9.1. AB „Ūkio bankas“ 2008 m. vasario 29 d. (reikalavimo teises perėmė... 19. 9.2. Šiuo atveju akivaizdu, kad nėra jokio realizuotino bent minimaliai... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 22. 11. Byloje nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo Vilniaus rajono 6-ojo notaro... 23. 12. CPK 586 str. 1 d. yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas... 24. 13. Pažymėtina, kad subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra... 25. 14. Iš vykdomosios bylos Nr. 0240/16/03018 duomenų nustatyta, kad antstolis... 26. 15. Pareiškėja skundą grindžia aplinkybėmis, kad šiuo atveju prievolės... 27. 16. Nors vykdomajame įraše numatyta, kad siūloma priverstinai išieškoti... 28. 17. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartį palikti...