Byla I-6300-764/2013
Dėl darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus skundus atsakovu (trečiuoju suinteresuotu asmeniu) įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos mokėjusios darbo užmokestį

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, susipažinusi su pareiškėjo J. K. skundu,

Nustatė

2pareiškėjas J. K. 2013-09-30 pateikė teismui skundą, prašydamas iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priteisti jam 551,94 Lt neišmokėtą darbo užmokesčio dalį.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį, skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Vyriausybės 2010-07-07 nutarimo Nr. 992 2 p. nustatyta, kad valstybei (Vyriausybei) teismų nagrinėjamose bylose dėl darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus skundus atsakovu (trečiuoju suinteresuotu asmeniu) įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos mokėjusios darbo užmokestį.

5Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis į teismą kreipėsi dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Nustatyta, kad J. K. ginčui aktualiu laikotarpiu dirbo Visagino priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ignalinos priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, todėl darbo užmokestį ginčo laikotarpiu jam mokėjo šios institucijos. Vadinasi, darbo užmokesčio nepriemoka pareiškėjui susidarė būtent dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos veiksmų. Visagino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra adresu: Dūkšto kelias 19, Karlų k., Visagino savivaldybė, t. y. patenka į Visagino miesto apylinkės teismo veiklos teritoriją. Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra adresu: Pramonės g. 2, Utena, t. y. patenka į Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 straipsnį, Visagino miesto apylinkės teismo ir Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritorijas apima Panevėžio apygardos administracinis teismas. Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos valstybės atstovas yra Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, ir remdamasis nuoseklia teismų praktika, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo skundas turi būti paduodamas ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., skundą atsisakoma priimti, jei byla nepriskirtina tam teismui. Kaip nustatyta anksčiau, pareiškėjo skundas teismingas Panevėžio apygardos administraciniam teismui, todėl jį atsisakytina priimti.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 37 str. 3 d.,

8105–106 str., 149 str. 3 d. teisėja

Nutarė

9Atsisakyti priimti J. K. skundą.

10Išaiškinti J. K. teisę skundą paduoti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai