Byla 1A-123-417-2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Eduardo Maškevičiaus, teisėjų Zigmo Pociaus, Remigijaus Preikšaičio, sekretoriaujant Jolantai Šiaučiūnaitei, dalyvaujant prokurorei Veronikai Poškuvienei, gynėjams advokatams Mirjamai Lisauskienei, Algirdui Plataunai, nuteistiesiems V. E., R. K.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų V. E., R. K.ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros l. e. vyriausiojo prokuroro pareigas Vilmanto Ančiukaičio apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-21 nuosprendžio, kuriuo

3V. E. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams; vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d, 4 d. paskirtosios bausmės subendrintos prie griežtesnės pridedant dalį švelnesnės ir nustatyta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose;

4R. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose;

5bylos dalis dėl K. T. civilinio ieškinio nutraukta civilinei ieškovei atsisakius ieškinio.

6Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

7V. E. ir R. K. nuteisti už tai, kad pasikėsino pagrobti svetimą turtą, t. y. 2007 m. rugsėjo 24 d., apie 14.05 val., veikdami bendrininkų grupe, iš prekybos centre „Akropolis“, Taikos pr. 61, Klaipėdoje, esančios parduotuvės „Topgold“ pasikėsino pagrobti keturias 175, 196, 94 ir 107 Lt vertės sidabrines grandinėles bei 94 Lt vertės sidabrinę apyrankę, t. y. UAB „Topgoldus“ turto už 666 Lt, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi buvo sulaikyti apsaugos darbuotojų.

8Be to, V. E. nuteistas ir už tai, kad atvirai pagrobė svetimą turtą, t. y. 2007 m. rugsėjo 20 d., apie 16 val., turgavietėje, esančioje Taikos pr. 80, Klaipėdoje, nuo prekystalio atvirai pagrobė K. T. 350 Lt.

9Nuteistasis R. K. apeliaciniu skundu prašo paskirti švelnesnę bausmę. Nurodo, kad dėl nusikalstamos veikos darymo nebuvo iš anksto susitaręs su V. E., nesutinka, kad veika padaryta veikiant kartu. Mano, kad paskirtoji bausmė yra per griežta.

10Nuteistasis V. E. apeliaciniu skundu prašo paskirti švelnesnę bausmę. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – tai, kad visiškai prisipažino ir nuoširdžiai gailisi. Mano, kad jam paskirta per griežta bausmė už K. T. turto vagystę, o kartu ir galutinė subendrinta bausmė.

11Prokuroras apeliaciniu skundu prašo pakeisti nuosprendį: V. E. ir R. K. pasikėsinimą padaryti vagystę parduotuvėje „Topgold“ perkvalifikuoti pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. bei ištaisyti nuosprendžio įžanginėje dalyje V. E. asmens kodą ir gimimo datą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nuteistieji, paimdami juvelyrinius dirbinius iš virtinos, kurios stiklinės durelės buvo neužrakintos, neįsibrovė į saugyklą. Prokuroras mano, kad V. E. ir R. K. veiksmai kvalifikuotini kaip įsibrovimas į saugyklą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą neteisėtu įsibrovimu laikomi tiek tie atvejai, kai įsibraunama įveikiant kliūtis, tiek kai į tam tikrą objektą patenkama be kliūčių. Atvejai, kai kaltininkas į patalpą patenka laisvai ir pagrobia turtą iš atitinkamų vietų, į kurias pašaliniams asmenims patekti draudžiama ar patekimas ribojamas, taip pat turi būti kvalifikuojami kaip įsibrovimas. V. E. ir R. K. į parduotuvę pateko laisvai, tačiau į vitriną patekti teisės neturėjo, todėl jų veika turi būti kvalifikuojama kaip pasikėsinimas pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą įsibraunant į saugyklą. Perkvalifikavus nusikalstamą veiką pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. prokuroras prašo paskirti nuteistiesiems laisvės atėmimą trejiems metams, o V. E. subendrinus paskirtąsias bausmes nustatyti galutinę bausmę – laisvės atėmimą ketveriems metams šešiems mėnesiams. Prokuroras taip pat nurodo, kad teismas netinkamai išsprendė kitus klausimus, nuosprendžio įžanginėje dalyje nurodydamas neteisingus V. E. asmens duomenis (asmens kodą ir gimimo datą).

12Nuteistieji ir jų gynėjai prašė nuteistųjų apeliacinius skundus tenkinti, o prokuroro – atmesti, prokurorė prašė nuteistųjų apeliacinius skundus atmesti, o prokuroro – tenkinti.

13Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini, prokuroro apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Dėl įsibrovimo į saugyklą

15Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tačiau padarė neteisingas išvadas ir netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

16Surinkti įrodymai patvirtina, kad 2007 m. rugsėjo 24 d. kaltininkai pagrobė juvelyrinius dirbinius iš vitrinos. Vitrina yra įrenginys, skirtas prekėms (paprastai brangesnėms) eksponuoti ir saugoti, todėl laikytina saugykla. Nors šiuo atveju vitrina nusikaltimo momentu buvo neužrakinta ir patekti į ją fiziškai buvo galima laisvai, tačiau BK 178 str. 2 d. numatytam įsibrovimo požymiui konstatuoti svarbu tai, kad patekimas į šią vietą pašaliniams asmenims yra apribotas. Ta aplinkybė, kad vitrina buvo rakinama, tik patvirtina tai, kad patekti į ją turėjo teisę tik asmenys, turintys raktus, t. y. pardavėjos. Kiekvienam pirkėjui, norinčiam apžiūrėti prekę iš arčiau, nebuvo leidžiama atidaryti vitrinos dureles ir paimti daiktus.

17Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, kad neužrakinta vitrina nėra saugykla, ir dėl to netinkamai kvalifikavo padarytą pasikėsinimą pagrobti svetimą turtą. Kolegija konstatuoja, kad V. E. ir R. K. pasikėsino pagrobti svetimą turtą įsibraudami į saugyklą, jų veika kvalifikuotina pagal BK 178 str. 2 d. Nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 str. 1 p.).

18Dėl bendrininkavimo

19Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad V. E. ir R. K. bendrais veiksmais kėsinosi pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą.

20Iš liudytojų R. R., N. S., Š. M. parodymų nustatyta, kad R. K., atidaręs neužrakintas vitrinos dureles, išėmė iš ten juvelyrinius dirbinius ir kišo į kišenę, o V. E. stovėjo pasilenkęs šalia ir žiūrėjo, sulaikius juos abu kaltininkai numetė grandinėles ant žemės. Šie veiksmai atitinka nutrūkusios nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 str. 2 d., objektyviosios pusės požymius.

21Pavojingų pasekmių atsiradimas buvo siekiamas bendra abiejų bendrininkų veika. Kiekvieno bendrininko veiksmus ir siekiamą bendrą nusikalstamos veikos rezultatą sieja priežastinis ryšys. Konstatavus tokias aplinkybes, nuteistųjų nusikalstama veika pagrįstai kvalifikuota kaip pasikėsinimas pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą bendrininkų grupe.

22Dėl bausmių

23Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos perkvalifikavimą, nuteistiesiems skirtinos griežtesnės bausmės. Kolegija įvertina kaltininkų asmenybes – daug kartų teisti už nusikalstamų veikų nuosavybei padarymą, neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, jų padarytos veikos pobūdį bei pavojingumą – įvykdė apysunkį tyčinį nusikaltimą savanaudišku tikslu, tai, kad nusikalstama veika nutrūko pasikėsinimo sradijoje, taip pat priežastis, dėl kurių nusikalstama veika nebaigta – kaltininkai sulaikyti apsaugos darbuotojo, atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikaltimas padarytas veikiant bendrininkų grupe, bei tai, kad atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Nuteistiesiems skirtinos bausmės, artimos straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijos vidurkiui.

24Nuteistojo V. E. prašymas sušvelninti jam bausmę už K. T. turto vagystę netenkintinas.

25Ši jo nusikalstama veika kvalifikuota pagal BK 178 str. 2 d. Nuteistasis, turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą, vėl padarė tyčinį nusikaltimą, todėl teismas pagrįstai jam kaip nusikaltimų recidyvistui skyrė laisvės atėmimo bausmę (BK 27 str. 1 d., 56 str. 1 d.). Straipsnio sankcijoje už tokią nusikalstamą veiką numatytas laisvės atėmimas iki šešerių metų.

26Nustatydamas bausmės dydį teismas įvertino padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą ir rūšį – padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas, kaltininko asmenybę – teistas už tyčinių nusikaltimų nuosavybei padarymą, neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, į tai, kad atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jam paskirta bausmė mažesnė už straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijos vidurkį, todėl nėra aiškiai per griežta, yra teisinga ir nešvelnintina.

27Dėl rašymo apsirikimo

28Iš byloje esančios prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę kopijos matyti, kad V. E. asmens kodas yra ( - ), o gimimo data – ( - ) (b. l. 87, t. 1). Surašant pirmosios instancijos teismo nuosprendį neteisingai nurodyti šie duomenys. Rašymo apsirikimas taisytinas.

29Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 330 str.,

Nutarė

30nuteistųjų V. E. ir R. K. apeliacinius skundus atmesti.

31Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-21 nuosprendį pakeisti:

32V. E. pasikėsinimą pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą perkvalifikuoti pagal BK 178 str. 2 d. ir paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams devyniems mėnesiams.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. bausmes už K. T. turto grobimą ir pasikėsinimą pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą subendrinti prie griežtesnės pridedant dalį švelnesnės ir nustatyti galutinę subendrintą bausmę V. E. – laisvės atėmimą trejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

34R. K. pasikėsinimą pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą perkvalifikuoti pagal BK 178 str. 2 d. ir paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

35Ištaisyti rašymo apsirikimą ir nurodyti, kad V. E. asmens kodas yra ( - ), o gimimo data ( - ).

36Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. V. E. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2... 4. R. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1... 5. bylos dalis dėl K. T. civilinio ieškinio nutraukta civilinei ieškovei... 6. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 7. V. E. ir R. K. nuteisti už tai, kad pasikėsino pagrobti svetimą turtą, t.... 8. Be to, V. E. nuteistas ir už tai, kad atvirai pagrobė svetimą turtą, t. y.... 9. Nuteistasis R. K. apeliaciniu skundu prašo paskirti švelnesnę bausmę.... 10. Nuteistasis V. E. apeliaciniu skundu prašo paskirti švelnesnę bausmę.... 11. Prokuroras apeliaciniu skundu prašo pakeisti nuosprendį: V. E. ir R. K.... 12. Nuteistieji ir jų gynėjai prašė nuteistųjų apeliacinius skundus tenkinti,... 13. Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini, prokuroro apeliacinis skundas... 14. Dėl įsibrovimo į saugyklą... 15. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 16. Surinkti įrodymai patvirtina, kad 2007 m. rugsėjo 24 d. kaltininkai pagrobė... 17. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą... 18. Dėl bendrininkavimo... 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad V. E. ir R. K. bendrais... 20. Iš liudytojų R. R., N. S., Š. M. parodymų nustatyta, kad R. K., atidaręs... 21. Pavojingų pasekmių atsiradimas buvo siekiamas bendra abiejų bendrininkų... 22. Dėl bausmių... 23. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos perkvalifikavimą, nuteistiesiems... 24. Nuteistojo V. E. prašymas sušvelninti jam bausmę už K. T. turto vagystę... 25. Ši jo nusikalstama veika kvalifikuota pagal BK 178 str. 2 d. Nuteistasis,... 26. Nustatydamas bausmės dydį teismas įvertino padarytos nusikalstamos veikos... 27. Dėl rašymo apsirikimo... 28. Iš byloje esančios prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę kopijos... 29. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 326 str. 2... 30. nuteistųjų V. E. ir R. K. apeliacinius skundus atmesti.... 31. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-12-21 nuosprendį pakeisti:... 32. V. E. pasikėsinimą pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą perkvalifikuoti pagal... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. bausmes už K. T.... 34. R. K. pasikėsinimą pagrobti UAB „Topgoldus“ turtą perkvalifikuoti pagal... 35. Ištaisyti rašymo apsirikimą ir nurodyti, kad V. E. asmens kodas yra ( - ), o... 36. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....