Byla I-8642-331/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su L. K. skundu,

Nustatė

22014-06-12 elektroninių ryšių priemonėmis gautas pareiškėjo skundas, kuriame prašė: 1) įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti 68 Lt, kurie valstybei nepriklauso; 2) atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nes teisę atgauti jo pinigus valstybė jau pažeidė.

3Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų (toliau – ir ABTĮ), todėl teismas 2014-06-18 nutartimi nustatė terminą iki 2014-07-02 pašalinti skundo trūkumus, t.y. pateikti teismui: 1) skundą su sukonkretintu ir aiškiai suformuluotu skundo reikalavimu, atitinkančiu ABTĮ 88 str. nuostatas, ir teisingai nurodytomis bylos proceso šalimis; 2) skundžiamus sprendimus; 3) atitinkamus įrodymus, patvirtinančius pareiškėjo sunkią turtinę padėtį dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą.

4L. K. iki 2014-07-02 skundo trūkumų, nustatytų 2014-06-18 nutartimi, nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu.

5Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

6L. K. skundą laikyti nepaduotu.

7Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

8Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai