Byla e2-15433-375/2017
Dėl nuostolių atlyginimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RABEN LIETUVA“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,

2sekretoriaujant Rūtai Čekanavičiūtei ,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Infantas“ atstovams advokato padėjėjui Tomui Petrauskui, Viktorui Citvarui,

4dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „RABEN LIETUVA“ atstovei advokato padėjėjai Karolinai Gasparkei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Infantas“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RABEN LIETUVA“.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 4 780,60 Eur nuostolių atlyginimui, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

8Reikalavimas grindžiamas tuo, jog 2016 m. liepos 29 d. ieškovė pateikė atsakovei krovinio (cinko skardos rulonų) pervežimo iš Lenkijos į Lietuvą užsakymą. Pateikiant užsakymą ieškovė nurodė specialiąsias instrukcijas krovinio pervežimui - „Ant viršaus nieko nekrauti. Krovinys negali gauti tiesioginės drėgmės“. 2016 m. liepos 27 d. krovinys buvo paimtas iš pakrovimo vietos Lenkijoje ir 2016 m. liepos 29 d. pristatytas į ieškovės sandėlius, esančius ( - ). Orų istorinius duomenis saugantis tinklapis skelbia, kad visu krovinio pervežimo metu tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje buvo lietingas laikotarpis.

9Atsakovei atvežus krovinį į ieškovės sandėlius ieškovė pastebėjo, kad krovinys sugadintas. Krovinio priėmimo metu ieškovė apie sugadintą krovinį pažymėjo krovinio važtaraštyje , įrašydama tokią pastabą: „Krovinys gautas nesilaikant pervežimo instrukcijų, ant skardos matosi drėgmės pėdsakai su skardos oksidacija“. Ieškovė apie sugadintą krovinį informavo užsakovą AB“YIT Kausta“, kuri 2016 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu informavo ieškovę, kad atsisako priimti skardą, nes ji pažeista korozijos, oksidacijos.

102016 m. rugpjūčio 2 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl patirtų nuostolių, kurie atsirado pervežimo metu atsakovei sugadinus krovinį, atlyginimo. Atsakovė atlyginti nuostolius atsisakė, tačiau pripažino, kad „krovinys buvo transportuotas lietinguoju metu“ ir kad „UAB “Raben Lietuva“ negalėjo užtikrinti saugaus krovinio transportavimo“.

112016 m. spalio 11 d. ieškovė pateikė atsakovei papildomą pranešimą dėl žalos atlyginimo, kuriame nurodė, jog po krovinio detalaus patikrinimo buvo nustatyta, kad pervežimo metu buvo visiškai sugadintas krovinys, kurio vertė sudaro 8 670,82 Eur. Ieškovė kreipėsi į krovinio siuntėją dėl galimybės krovinį priimti atgal. Krovinio siuntėjas sutiko priimti sugadintą krovinį už 1,35 Eur /kg kainą. Ieškovė prašė atsakovę sugadintą krovinį savo lėšomis nuvežti krovinio siuntėjui ir kompensuoti krovinio kainos skirtumą 4 460,17 Eur.

12Ieškovė gavo atsakovės atsakymą, kad ji atsisako atlyginti ieškovės patirtus nuostolius. Atsisakymą grindė CMR konvencijos 17 straipsnio 4 dalies b punkte nustatyta išlyga – netinkamu krovinio įpakavimu/ paruošimu pervežimui, nes, atsakovės teigimu, krovinys buvo neuždengtas ir neapsaugotas nuo tiesioginės drėgmės.

13Ieškovė paprašė krovinio siuntėjo paaiškinti ar toks krovinio sugadinimas galėjo atsirasti dėl tiesioginės drėgnės. Krovinio siuntėjas pateikė 2016 m. lapkričio 29 d. išvadą, kurioje išaiškino, kad tik esant kraštutiniams temperatūrų pokyčiams gali būti pavojinga kroviniui – cinko skardos rulonams, nes jų viduje gali susidaryti kondensatas. Tačiau krovinio siuntėjas pažymėjo, jog tokie sugadinimo, kuriuos patyrė ieškovė, galimi tik esant tiesioginiam patekimui ant cinko skardos rulonų.

14Siekdama derybų būtu išspręsti klausimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo ieškovė pateikė atsakovei 2017 m. sausio 16 d. Pranešimą, kuriame taip pat nurodė, kad krovinio siuntėjas sutinka sugadintą krovinį paimti atgal už 1,35 Eur/kg ir paprašė atsakovę atlyginti kainų skirtumą, transportavimo išlaidas ir patikrinimo nustatyti žalai išlaidas. Tačiau atsakovė informavo, kad jos pozicija nesikeičia ir ji atlyginti nuostolius atsisako. Ieškovė sugadintą krovinį išvežė perdirbimui atgal krovinio siuntėjui.

15Dėl atsakovės neteisėto veikimo/neveikimo ieškovės patirti nuostoliai sudaro 4 7870,60 Eur sumą, kuri susideda : 4 460,17Eur nuostoliai dėl sugadinto krovinio, 114,73 Eur dėl sugadinto krovinio atvežimo išlaidų proporcinga dalis viso krovinio atvežimo išlaidų vertei ( visa krovinio atvežimo kaina sudaro 260,15 Eur, prarasta krovinio vertė sudaro 44 ,10 proc. nuo viso krovinio vertės), 205,70 Eur sugadinti krovinio išvežimo išlaidos.

16Iš prie ieškinio pridedamų nuotraukų krovinio gavimo metu, krovinio apžiūros /išvyniojimo, siekiant nustatyti žalos dydį, metu ir pridedamo antstolio Mareko Petrovskio 2016 m. gruodžio 15 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo vizualiai matomi sugadinimai cinko skardos rulonuose. Nuotraukose matyti, kad kiekvienas cinko skardos rulonas buvo paženklintas specialiu ženklinimu, įspėjančiu krovinį saugoti nuo lietaus ir tiesioginės drėgmės. Ieškovė analogiškų krovinių pervežimo paslaugas iš atsakovės pirkdavo ir anksčiau. Gabentų krovinių įpakavimas ir specialiosios instrukcijos būdavo tos pačios ir nesiskirdavo nuo šio krovinio įpakavimo ir specialiųjų instrukcijų, todėl akivaizdu, kad pastarasis krovinys buvo sugadintas dėl atsakovės neteisėto veikimo/neveikimo krovinio pervežimo metu.

17Atsakovė dalyvavo krovinio pakrovimo darbuose, matė kaip krovinys yra įpakuotas, tačiau jokių pastabų ar pretenzijų dėl įpakavimo nei ieškovei, nei krovinio siuntėjui nepareiškė, todėl laikytina atsakinga už krovinio sugadinimą, nes būtent vežėjui tenka pareiga patikrinti krovinio įpakavimą. Jei vežėjas to nepadaro ir nepareiškia jokių pastabų ar pretenzijų tai preziumuojama, kad įpakavimas yra tinkamas. Net gi krovinio neįpakavimas savaime nereiškia kroviniui kylančios rizikos dėl sugadinimo. Svarbiausia yra tai, ar įpakavimas apsaugo krovinį nuo įprastų rizikų pervežimo metu, tokių kaip kratymas, smūgis ir pan.,

18Akivaizdu, kad krovinys buvo tinkamai įpakuotas, o krovinio sugadinimą lėmė atsakovės netinkamas jai nurodytų instrukcijų vykdymas ir krovinio pervežimo metu jo neapsaugojimas nuo lietaus. Pateikti įrodymai patvirtina, kad pervežimo metu lijo ir atsakovė neužtikrino krovinio apsaugojimo nuo lietaus krovinio tarpinio perkrovimo vietose. Reikšminga yra tai, kad krovinio siuntėjas (gamintojo atstovas) visada tokio tipo krovinį (cinko skardą rulonuose) pakuoja lygiai taip pat, kaip buvo įpakuotas ieškovei siųstas krovinys, o atsakovė jau ir anksčiau yra analogišką krovinį vežusi ieškovei, tačiau jokių pretenzijų dėl tokio krovinio pakavimo atsakovė niekada nereiškė nei ieškovei, nei krovinio siuntėjui (gamintojo atstovui).

19Atsakovė, veždama krovinį, neapsaugojo krovinio nuo lietaus (tiesioginės drėgmės), todėl krovinys buvo sugadintas. Ieškovės patirtus nuostolius sudaro: 1) krovinio vertės praradimas dėl sugadinimo. Bendra sugadinto 3 119 kg krovinio vertė sudaro 8 670,82 Eur (3 119 kg x 2,78 Eur). Kadangi ieškovė klientė AB“YIT Kausta“ atsisakė įsigyti sugadintą krovinį, todėl ieškovė buvo priversta krovinį grąžinti siuntėjui, kuris krovinį priėmė už 1,35 Eur / kg kaip žaliavą perdirbimui. Ieškovės patirti nuostoliai sudaro 4 460,17 Eur (3 119 kg x (2,78-1,35 Eur). 2) sugadinto krovinio atvežimo išlaidų proporcinga dalis viso krovinio atvežimo išlaidų vertei. Atsakovė turi kompensuoti ieškovei sugadinto krovinio atvežimo išlaidų proporcingą dalį viso krovinio atvežimo išlaidų vertei t.t. -114,73 Eur (sugadinto krovinio prarasta vertė sudaro 44,10 proc. nuo viso krovinio vertės, todėl atlyginama užmokesčio už krovinio vežimą sudaro 44,10 proc. nuo viso krovinio vežimo kainos). 3) sugadinto krovinio vežimo išlaidos. Jei atsakovė nebūtų sugadinusi krovinio, ieškovei nebūtų reikėję sugadinto krovinio išvežti. Ieškovės patirtos išlaidos dėl sugadinto krovinio išvežimo sudaro 205,70 Eur.

20Viso ieškovės patirtų nuostolių suma sudaro 4 780,60 Eur.

21Atsakovė su ieškiniu nesutinka.

22Nesutikimas grindžiamas tuo, kad atsakovė, kaip vežėja, tinkamai atliko visas savo pareigas, o krovinys buvo netinkamai įpakuotas. Iš ieškovės pateikto CMR važtaraščio , krovinys buvo pakrautas siuntėjo ir atsakovei perduotas 2016-07-27, todėl atsakovė atsakinga už krovinį tik jo gabenimo bei perkrovimo metu. Krovinys buvo perkrautas 3 kartus. Atsakovė neneigia aplinkybės, kad krovinio gabenimo metu kažkuriuo momentu galėjo lyti. Tačiau negalima paneigti ir tos aplinkybės, jog per tą laikotarpį galėjo ir nelyti. Atsakovė prideda nuotraukas, kad krovinio perkrovimo metu Kaune švietė saulė, buvo geras oras, atsakovės darbuotojo apranga yra vasariška.

23Krovinys nebuvo filmuojamas visu gabenimo laikotarpiu ar kitokiu būdu nėra užfiksuota, jog visą krovinio transportavimo laikotarpį būtent toje vietoje, kur krovinys buvo vežamas, kraunamas, lijo. Metereologinių tarnybų duomenys nėra objektyvūs įrodymai, neginčijamai patvirtinantys faktą, kad visą krovinio transportavimo laiką konkrečioje vietoje lijo, o būtent priešingas aplinkybes patvirtina atsakovės pateiktos nuotraukos, iš kurių matyti geras oras ir šviečianti saulė.

24Iš nuotraukų matyti, kad atsakovės sandėliuose iškrovimas ir pakrovimas vyksta krovininius automobilius pristumiant tiesiai prie rampų , o tai reiškia, kad iškraunami ir pakraunami automobiliai visą laiką būna po stogu ir net gi lietingu periodu nėra jokios galimybės, kad perkrovimo metu ant krovinio būtų užlijęs lietus.

25Vežėjas nėra atsakingas už krovinio kokybę jo pakrovimo metu. Vežėjas neturi pareigos tikrinti, ar krovinys pakraunamas teisingai. Dar daugiau: vežėjas neturi pareigos tikrinti ar krovinys supakuotas tinkamai. CMR konvencijos nuostata, kad vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti krovinio pakuotės išorinę būklę nereiškia jo pareigos patikrinti ir įvertinti, ar krovinio pakuotė yra tinkama gabenti būtent tokios rūšies kroviniams, tai tik numato vežėjo pareigą patikrinti, ar esama pakuotė t.y. ta, kurioje krovinys yra įpakuota, nėra pažeista.

26Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad vežėjo pareigos siuntėjui apsiriboja tik išorinių ir aiškiai matomų krovinio savybių patikrinimu bei krovinio išdėstymo automobilyje kontrole. Atsakovė tinkamai laikėsi visų ieškovės pateiktų nurodymų : krovinį vežė saugiu krovininiu automobiliu taip, kaip jį pakrovė siuntėjas, krovinį perkrovė automobilį pristumiant prie pat rampos, vengė bet kokios situacijos, kad krovinys sušlaptų.

27Kaip vienas rizikos faktorių, nurodytų CMR konvencijos 17 straipsnio 4(b) punkte yra atvejis, kai krovinys yra netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai įpakavus yra vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai.

28Atsakovė, gavusi ieškovės pretenziją, kreipėsi į nepriklausomus ekspertus dėl išvados apie gabentą ieškovės krovinį pateikimo. 2016 m. rugpjūčio 22 d. buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo ir ieškovės atstovas direktorius V. C.. Ekspertizėje yra nurodyta, kad buvo nustatyta, jog pristačiusios transporto priemonės krovinių erdvė yra sausa ir ant medinių padėklų nėra drėgmės požymių. Ritės nebuvo sudėtos į išorinę pakuotę, todėl jos nebuvo apsaugotos nuo oro drėgmės ir kondensacijos. Ritės buvo diržais pririštos prie medinių padėklų. Pačios ritės buvo be jokios išorinės pakuotės. Ekspertai konstatavo, kad pakavimo forma ir būdas buvo netinkami pasirinktam gabenimo būdui, ričių paviršius buvo neapsaugotas nuo oro drėgmės, jos turėjo būti įvyniotos į lakiaisiais antikoroziniais inhibitoriais impregnuotą popieriaus ir plėvelės apvalkalą ar bent apgaubtos standaus pluošto vyniojamąją medžiaga, kad nebūtų tiesiogiai veikiamos oro drėgmės, sukeliančios koroziją.

29Krovinio įpakavimas buvo siuntėjo pareiga. Šalys sutartyje nebuvo susitarusios, kad krovinio pakavimą vykdys atsakovė, todėl kaip ir bet koks kitas krovinys, jis turėjo būti pateiktas gabenimui tinkamai jį įpakavus. Sutartimi atsakovė įsipareigojo tik pristatyti transporto priemonę ir nugabenti krovinį iki nurodytos iškrovimo vietos. Atsakovė šiuos sutartinius įsipareigojimus įvykdė.

30Tiek ieškovės pateiktas užsakymas su specialiomis instrukcijomis, tiek ekspertizės duomenys patvirtina aplinkybę, kad cinko lakštinio metalo juostos yra specifinis krovinys, kurio gabenimui reikalingas atitinkamas įpakavimas, priešingu atveju pervežimo metu krovinys gali būti sugadintas. Krovinio įpakavimas ir iš to kylanti rizika tenka būtent siuntėjui (gavėjui), kuris pats žino krovinio specifiką, jo savybes ir atitinkamai parenka tinkamą pakuotę. Siuntėjas, žinodamas krovinio specifiką ir puikiai suprasdamas, kad gabenamas krovinys bus ne keletą valandų, o apie dvi paras laiko, o tai reiškia suprasdamas ir temperatūros ir oro sąlygų pasikeitimo riziką , turėjo tinkamai įpakuoti gabenamą krovinį. Iš to seka, kad krovinys nebuvo tinkamai įpakuotas ir ieškovė prisiėmė su tuo susijusią riziką. Ieškovės argumentai, kad krovinys visą laiką buvo taip pat įpakuotas ir gabentas ir anksčiau šiuo atveju neturi reikšmės, nes tai nepakeičia fakto, kad krovinys buvo įpakuotas netinkamai.

31Ieškinys tenkintinas .

32Nustatyta, jog 2016 m. liepos 29 d. ieškovė pateikė atsakovei užsakymą dėl cinko skardos rulonų pervežimo iš Lenkijos į Lietuvą. Pateikdama užsakymą ieškovė nurodė specialiąsias instrukcijas krovinio pervežimui – „Ant viršaus nieko nekrauti. Krovinys negali gauti tiesioginės drėgmės“. 2016 m. liepos 27 d. krovinys buvo paimtas iš pakrovimo vietos Wiazowna mieste (Lenkija) ir 2016 m. liepos 29 d. 12 val. pristatytas į ieškovės sandėlius ( - ). Atvežus krovinį ieškovė pastebėjo ir krovinio važtaraštyje įrašė pastabą, jog “Krovinys gautas nesilaikant pervežimo instrukcijų, ant skardos matosi drėgmės pėdsakai su skardos oksidacija“. Antstolis Marekas Petrovskis ieškovės pavedimu 2016 m. lapkričio 29 d. surašė Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame konstatavo, kad „Vizualiai apžiūrėjus visus skardos ritinius buvo matyti, kad ant skardos ritinių išorės ir ritinio viduje matosi vandens nubėgimo dėmės bei rūdys. Išvyniojus skardos ritinius buvo matyti, kad skardos lakštai pažeisti, matosi rūdys (oksidacijos požymiai)“.

33Ieškovė apie tai informavo užsakovę AB“YIT Kausta“, kuri 2016 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu informavo ieškovę, kad atsisako priimti skardą, nes ji pažeista korozijos, oksidacijos. 2016 m. rugpjūčio 1 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl patirtų nuostolių, tačiau atsakovė 2016 m. rugpjūčio 5 d. raštu nuostolius padengti atsisakė. Krovinio siuntėjas sutiko paimti krovinį atgal už 1,35 Eur /kg kainą. Ieškovė prašė atsakovę sugadintą krovinį savo lėšomis nuvežti siuntėjui ir kompensuoti krovinio kainos skirtumą 4 460,17 Eur. Atsakovė, gavusi ieškovės pretenziją, kreipėsi į Vokietijos ekspertus dėl tyrimo atlikimo. Tyrimas, dalyvaujant ir ieškovės atstovui, bendrovės direktoriui V. C. , buvo atliktas 2016 m. rugpjūčio 22 d. Buvo gauta išvada, jog nuostolius sąlygojo nepakankama pakuotė ( išorinės pakuotės nebuvimas). 2016 m. lapkričio 29 d. krovinio siuntėjas pateikė išvadą, jog kroviniui – cinko skardos rulonams pavojingi gali būti tik kraštutiniai temperatūrų pokyčiai, nes jų viduje gali susidaryti kondensatas. Tačiau krovinio siuntėjas pažymėjo, kad tokie krovinio sugadinimai, kuriuos patyrė ieškovė, galimi tik esant tiesioginiam vandens patekimui ant cinko skardos rulonų.

34Skarda buvo grąžinta 2017 m. sausio 25 d. jos pardavėjui už 4 219,65 Eur. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 4 780,60 Eur nuostolių, kuriuos sudaro: 4 460,17 Eur dėl krovinio vertės praradimo, 114,73 Eur sugadinto krovinio atvežimo išlaidų proporcinga dalis, 205,70 Eur išlaidų dėl sugadinti krovinio išvežimo.

35Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti ( CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir renkant bei pateikiant juos patvirtinančius įrodymus. Kadangi krovinys buvo vežamas tarptautiniais maršrutais ginčo sprendimui taikytinos CMR konvencijos nuostatos.

36Byloje nėra ginčo, kad atsakovės gabentas krovinys – cinko skardos rulonai – buvo pažeistas korozijos, oksidacijos. Atsakovė neginčija ir paskaičiuoto žalos dydžio. Krovinio vertė buvo 8 670,82 Eur (3 119 kg x 2,8 Eur). Ieškovės klientui atsisakius paimti skardą ieškovė grąžino ją krovinio siuntėjui , kuris ją priėmė už 1,35 Eur /kg kaip žaliavą perdirbimui, todėl ieškovės patirti nuostoliai dėl krovinio vertės praradimo yra 4 460,17 Eur ( 3 119 kg x (2,78 -1,35 Eur). Sutiktina ir su skaičiavimu dėl ieškovės patirtų nuostolių dėl krovinio atvežimo bei sugadinto krovinio išvežimo išlaidų.

37Tačiau atsakovė kategoriškai nesutinka, kad ji atsakinga už nuostolių atsiradimą. Ieškovė atsakovės pareigą atlyginti nuostolius grindžia tuo, kad atsakovė netinkamai vykdė specialiąsias instrukcijas krovinio pervežimui ir neapsaugojo krovinio nuo lietaus. Iš tiesų ieškovė, teikdama užsakymą atsakovei, elgėsi apdairiai ir rūpestingai, kadangi užsakyme nurodė specialiąsias instrukcijas krovinio pervežimui –„Ant viršaus nieko nekrauti. Krovinys negali gauti tiesioginės drėgmės“. Ieškovės pateikti įrodymai – orų istoriniai duomenys iš tinklalapio www.worldweatheroinline.com ir www.lrt.lt bei pačios atsakovės 2016-08-05 atsakymas į pretenziją ( šiame rašte atsakovė rašė, jog krovinys buvo transportuojamas lietinguoju metu) patvirtina, kad visu krovinio gabenimo metu (nuo 2017-07-27 iki 2016-07-29) tiek Lenkijoje, iš kur krovinys buvo paimtas, tiek Lietuvoje, kur krovinys buvo atvežtas, lijo, todėl atsakovė privalėjo imtis visų įmanomų atsargumo priemonių kroviniui apsaugoti net ir nesant specialiųjų instrukcijų.

38Atsakovė į pareikštą reikalavimą atsikerta tuo, kad krovinys nebuvo tinkamai įpakuotas, todėl ir sušlapo. Atsikirtimui pagrįsti atsakovė pateikė 2016 m. rugpjūčio 22 atlikto tyrimo išvadas. Atkreiptinas dėmesys, jog nors atsakovė tai laiko ekspertų išvada, tačiau teismas šį dokumentą vertina kaip rašytinį įrodymą (CPK 197 straipsnis). Tyrimas buvo atliktas specialias žinias turinčio asmens, tačiau atsakovė nepateikė įrodymų, kad tai asmuo, turintis teismo eksperto kvalifikaciją ir kad tyrimas atliktas teismo nutarties pagrindu, todėl tyrimo išvados negali būti laikomos eksperto išvadomis CPK 177 straipsnio 2 dalyje nurodyta prasme.

39Tyrimo akte yra pateikta išvada, jog : “Pakavimo forma ir būdas buvo netinkami pasirinktam gabenimo būdui. Ričių paviršius buvo neapsaugotas nuo oro drėgnės, jos turėjo būti įvyniotos į lakiaisiais inhibitoriais (VCI) impregnuotą popieriaus ir plėvelės apvalkalą ar bent apgaubtos standaus pluošto vyniojamąja medžiaga, kad nebūtų tiesiogiai veikiamos oro drėgmės, sukeliančios koroziją“.

40Tačiau krovinio siuntėjas bendrovė „RHEINZINK Polska z.o.o.“ 2017-06-20 ir 2016-11-29 raštuose, adresuotuose ieškovei, užtikrino, jog visos medžiagos yra gabenamos be papildomo įpakavimo, nes tokiai apsaugai nėra poreikio. Bylos duomenys rodo, kad 2016 m. atsakovas yra ne vieną kartą įvykdęs ieškovės užsakymą atgabenti cinko skardos rulonus : krovinys ieškovei buvo gabentas 2016 m. birželio 2d., 2016 m. birželio 20 d., 2016 m. liepos 15 d., tačiau tik paskutinis krovinys sušlapo, nors per visais krovinio gabenimo atvejais rulonai buvo įpakuoti vienodai, be jokios išorinės pakuotės.

41Šios aplinkybės leidžia manyti, kad labiau tikėtina, jog nuostolių atsiradimą sąlygojo ne išorinės pakuotės nebuvimas, o netinkamas krovinio gabenimas pažeidžiant ieškovės specialiuosius nurodymus. Nagrinėjamu atveju nėra svarbu kokiomis aplinkybėmis rulonai sušlapo ( ar gabenant netinkamu ir tokio krovinio gabenimui nepritaikytu transportu, ar vykdant krovinio tarpinio perkrovimo darbus), nes teisiškai reikšminga aplinkybe laikytina tik faktas, kurio atsakovė ir neneigia, kad krovinys buvo pažeistas drėgmės jam esant atsakovės žinioje. CMR konvencijos 9 straipsnio 1 dalis apibrėžia momentą, nuo kurio vežėjas laikomas atsakingu už krovinį – kai krovinys yra paimamas vežti pagal važtaraštį. Preziumuojama, kad nuo šio momento vežėjas atsako už patikėtą krovinį ir pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalį atsako už krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti ir iki jo perdavimo momento.

42Įstatymų leidėjas imperatyviai nurodo, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius ( Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1, 2, 3 dalis). Darytina išvada, atsakovė, kuri užsiima pervežimo paslaugų verslu ir kurios dispozicijoje buvo krovinys, neužtikrino ieškovės specialiųjų instrukcijų vykdymo ir tai sąlygojo nuostolių atsiradimą – atgabenti cinko rulonai sudrėko ir užsakovas jų atsisakė, todėl ieškovė patyrė nuostolių, nes rulonus realizavo gerokai žemesne kaina – vietoje 2,78 Eur už kilogramą buvo sumokėta tik 1,35 Eur už kilogramą.

43Teikdama užsakymą krovinio atgabenimui ieškovė eilinį kartą buvo nurodžiuisi atsakovei tas pačias specialiąsias instrukcijas – krovinys negali gauti drėgmės. Pagrindinis atsakovės atsikirtimo į ieškinį argumentas yra tas, kad krovinys buvo netinkamai supakuotas, todėl pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalį vežėjas neatsako už krovinio praradimą, ar jo sugadinimą, jei tai įvyko dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti, o vienas iš faktorių, nurodytų CMR konvencijos 17 straipsnio 4(b) punkte yra tas atvejis, kai krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai, vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai.

44Tačiau CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalies b punktas įpareigoja vežėją priimant krovinį patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Jei vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, tai iki priešingo įrodymo laikoma, kad krovinio ir pakuotės išorė priėmimo metu buvo tinkamos būklės (CMR konvencijos 9 straipsnio 2 dalis).

45Specialistė atsakovės pateiktame Tyrimo akte, kuriuo atsakovė grindžia savo nesutikimą su ieškinio reikalavimu, nurodė, kad ritės turėjo būti įvyniotos į impregnuotą popierių arba bent jau apgaubtos standaus pluošto vyniojamąją medžiaga. Tačiau atsakovės darbuotojas, priimdamas krovinį , kuriam taikytinos specialiosios instrukcijos, privalėjo įvertinti galimas rizikas, kad krovinys bus gabenamas keletą dienų lietingu oru. Nežiūrint į tai jokių motyvuotų pastabų ar pretenzijų dėl įpakavimo pareikšta nebuvo, todėl darytina išvada, kad atsakovė prisiėmė šio specifinio krovinio gabenimo riziką ir privalo atlyginti susidariusius nuostolius.

46Manytina, kad atsakovės pateiktas Tyrimo aktas neįrodė, kad krovinys pagal savo savybes buvo netinkamas vežti jo neįpakavus, nes šį argumentą paneigia nustatyti faktai, kad prieš tai birželio – liepos mėnesiais atsakovė 3 kartus sėkmingai atgabeno analogiškus krovinius, kurie taip pat neturėjo išorinės pakuotės. Atsakovė jokiais argumentais ir įrodymais nepagrindė, kodėl būtent šiai siuntai buvo būtinas ričių išorinis įpakavimas (CPK 178 straipsnis).

47Įvertinus nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus darytina išvada, jog atsakovės neveikimas ( neužtikrino saugaus ir tinkamo krovinio pervežimo) sąlygojo krovinio sugadinimą, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovei jos patirtus nuostolius.

48Dėl reikalavimo priteisti palūkanas.

49Tenkintinas ir ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Civilinio kodekso 6.210 straipsnis reglamentuoja, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti kompensuojamąsias palūkanas. Kadangi abi šalys yra verslininkai, todėl už termino praleidimą priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

51Ieškinį patenkinus iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis bei išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 straipsnis).

52Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą ( CPK 96 straipsnio 6 dalis). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 264 -270 straipsniais teismas

Nutarė

53ieškinį patenkinti.

54Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Infantas“ įmonės kodas 133907440 iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „RABEN LIETUVA“ įmonės kodas 300027413

554 780,60 Eur ( keturis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt eurų 60 ct) nuostolių atlyginimo, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4 780,60 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. gegužės 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 108 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus) žyminio mokesčio, 1 444,14 Eur ( vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt keturis eurus 14 ct) atstovavimo išlaidų.

56Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,... 2. sekretoriaujant Rūtai Čekanavičiūtei ,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Infantas“ atstovams... 4. dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „RABEN LIETUVA“... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 4 780,60 Eur nuostolių atlyginimui,... 8. Reikalavimas grindžiamas tuo, jog 2016 m. liepos 29 d. ieškovė pateikė... 9. Atsakovei atvežus krovinį į ieškovės sandėlius ieškovė pastebėjo, kad... 10. 2016 m. rugpjūčio 2 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl patirtų... 11. 2016 m. spalio 11 d. ieškovė pateikė atsakovei papildomą pranešimą dėl... 12. Ieškovė gavo atsakovės atsakymą, kad ji atsisako atlyginti ieškovės... 13. Ieškovė paprašė krovinio siuntėjo paaiškinti ar toks krovinio sugadinimas... 14. Siekdama derybų būtu išspręsti klausimą dėl patirtų nuostolių... 15. Dėl atsakovės neteisėto veikimo/neveikimo ieškovės patirti nuostoliai... 16. Iš prie ieškinio pridedamų nuotraukų krovinio gavimo metu, krovinio... 17. Atsakovė dalyvavo krovinio pakrovimo darbuose, matė kaip krovinys yra... 18. Akivaizdu, kad krovinys buvo tinkamai įpakuotas, o krovinio sugadinimą lėmė... 19. Atsakovė, veždama krovinį, neapsaugojo krovinio nuo lietaus (tiesioginės... 20. Viso ieškovės patirtų nuostolių suma sudaro 4 780,60 Eur.... 21. Atsakovė su ieškiniu nesutinka.... 22. Nesutikimas grindžiamas tuo, kad atsakovė, kaip vežėja, tinkamai atliko... 23. Krovinys nebuvo filmuojamas visu gabenimo laikotarpiu ar kitokiu būdu nėra... 24. Iš nuotraukų matyti, kad atsakovės sandėliuose iškrovimas ir pakrovimas... 25. Vežėjas nėra atsakingas už krovinio kokybę jo pakrovimo metu. Vežėjas... 26. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad vežėjo pareigos... 27. Kaip vienas rizikos faktorių, nurodytų CMR konvencijos 17 straipsnio 4(b)... 28. Atsakovė, gavusi ieškovės pretenziją, kreipėsi į nepriklausomus ekspertus... 29. Krovinio įpakavimas buvo siuntėjo pareiga. Šalys sutartyje nebuvo... 30. Tiek ieškovės pateiktas užsakymas su specialiomis instrukcijomis, tiek... 31. Ieškinys tenkintinas .... 32. Nustatyta, jog 2016 m. liepos 29 d. ieškovė pateikė atsakovei užsakymą... 33. Ieškovė apie tai informavo užsakovę AB“YIT Kausta“, kuri 2016 m.... 34. Skarda buvo grąžinta 2017 m. sausio 25 d. jos pardavėjui už 4 219,65 Eur.... 35. Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams... 36. Byloje nėra ginčo, kad atsakovės gabentas krovinys – cinko skardos rulonai... 37. Tačiau atsakovė kategoriškai nesutinka, kad ji atsakinga už nuostolių... 38. Atsakovė į pareikštą reikalavimą atsikerta tuo, kad krovinys nebuvo... 39. Tyrimo akte yra pateikta išvada, jog : “Pakavimo forma ir būdas buvo... 40. Tačiau krovinio siuntėjas bendrovė „RHEINZINK Polska z.o.o.“ 2017-06-20... 41. Šios aplinkybės leidžia manyti, kad labiau tikėtina, jog nuostolių... 42. Įstatymų leidėjas imperatyviai nurodo, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 43. Teikdama užsakymą krovinio atgabenimui ieškovė eilinį kartą buvo... 44. Tačiau CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalies b punktas įpareigoja vežėją... 45. Specialistė atsakovės pateiktame Tyrimo akte, kuriuo atsakovė grindžia savo... 46. Manytina, kad atsakovės pateiktas Tyrimo aktas neįrodė, kad krovinys pagal... 47. Įvertinus nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus darytina išvada, jog... 48. Dėl reikalavimo priteisti palūkanas.... 49. Tenkintinas ir ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 51. Ieškinį patenkinus iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos... 52. Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų suma yra mažesnė už... 53. ieškinį patenkinti.... 54. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Infantas“ įmonės kodas... 55. 4 780,60 Eur ( keturis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt eurų... 56. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno...