Byla e2-25548-155/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. M. ieškinį atsakovui UAB „V.“ dėl skolos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovas S. M. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „V.“: 1) 1204,59 EUR skolos 2) 131,10 EUR palūkanų 3) 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo 4) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. ieškovas ir atsakovas sudarė neterminuotą žodinį susitarimą dėl reklamos tekstų įgarsinimo paslaugų teikimo, pagal kurį ieškovas įsipareigojo įgarsinti atsakovo pateiktus reklamos tekstus, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas ieškovo paslaugas sumokėti. Už 2014 metais ieškovo suteiktas paslaugas atsakovas atsiskaitė, tačiau liko tinkamai neatsiskaityta už 2015 ir 2016 metus. 2015 m. atsakovui buvo išrašytos šios PVM sąskaitos-faktūros: 2015-08-24 Nr. 2015-08-24-2, 2015-09-11 Nr. 2015-09-11 bendrai 1343,87 EUR sumai. 2016 m. atsakovui buvo išrašyta viena PVM sąskaita-faktūra 2016-12-20 Nr. 2016-12-20 bendrai 660,72 EUR sumai. Iš viso atsakovas ieškovui turėjo sumokėti 2004,59 EUR sumą. Atsakovas 2015-11-17 ir 2016-09-19 sumokėjo ieškovui po 200 EUR, o 2017-03-21 – 400 EUR, iš viso 800 EUR. Likusi neapmokėta skolos suma yra 1204,59 EUR. Taip pat ieškovas paskaičiavo atsakovui 131,10 EUR palūkanų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

6Atsakovui UAB „V.“ Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. nustatyta tvarka 2017-07-05 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, t.y. atsakovo bankroto administratoriui UAB „D.“. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.)

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškovo paaiškinimų nustatyta, kad tarp šalių vyko bendradarbiavimas reklamos tekstų įgarsinimo paslaugų teikimo teisinių santykių pagrindu. Ieškovas nurodė, jog 2014 m. ieškovas ir atsakovas sudarė neterminuotą žodinį susitarimą dėl reklamos tekstų įgarsinimo paslaugų teikimo, pagal kurį ieškovas įsipareigojo įgarsinti atsakovo pateiktus reklamos tekstus, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas ieškovo paslaugas sumokėti. Ieškovas 2015-2016 m. laikotarpiu atsakovui išrašė šias PVM sąskaitas-faktūras: 2015-08-24 Nr. 2015-08-24-2, 2015-09-11 Nr. 2015-09-11 bendrai 1343,87 EUR sumai, 2016-12-20 Nr. 2016-12-20 bendrai 660,72 EUR sumai. Iš viso atsakovas pagal šias sąskaitas-faktūras ieškovui turėjo sumokėti 2004,59 EUR sumą. Atsakovas 2015-11-17 ir 2016-09-19 sumokėjo ieškovui po 200 EUR, o 2017-03-21 – 400 EUR, iš viso 800 EUR sumą. Likusi neapmokėta skolos suma yra 1204,59 EUR. Byloje nėra duomenų, kad dėl šių suteiktų paslaugų, atsakovas būtų pareiškęs kokias nors raštiškas pretenzijas ieškovui. Byloje nėra duomenų, kad ši likusi skola būtų padengta (LR CPK 178 str.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str., 6.720 str. 3 d. klientas turi prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl, nesant duomenų, kad atsakovas pilnai atsiskaitė su ieškovu, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 1204,59 EUR skola (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str., 6.305 str. 1 d.).

9CK. 6.210 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Ieškovas paskaičiavo 131,10 EUR už praleistą terminą, kurio dydžio atsakovas neginčijo. Taigi, ieškovo reikalavimas priteisti 131,10 EUR palūkanas už laiku neįvykdytas prievoles atitinka įstatymą ir yra tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 82 str., 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinas 30,05 EUR žyminis mokestis ir 300 EUR išlaidų už advokato teisinę pagalbą, t.y. iš viso 330,05 EUR bylinėjimosi išlaidų.

12Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos iš atsakovo nėra priteisiamos, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, nes jos yra mažos, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str. teismas,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „V.“, j.a.k. ( - ), ieškovo S. M., a.k. ( - ) naudai – 1204,59 EUR skolą, 131,10 EUR palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 330,05 EUR bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai