Byla A-2733-415/2018
Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dainiaus Raižio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno tardymo izoliatoriaus, apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Y. M. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno tardymo izoliatoriaus, dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – ir Kauno TI), priteisti 1 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2014 m. spalio 22 d. iki 2016 m. gegužės 12 d. buvo laikomas Kauno TI kamerose per mažo ploto sąlygomis. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad neturėjo sąlygų tinkamai sportuoti ir dirbti. Turėjo teisę tik 1 val. per dieną pasivaikščioti lauke, o pasivaikščiojimo kiemeliai buvo per maži. Duše galėdavo praustis tik kartą per savaitę 15 min. Pareiškėjo teigimu, Kauno TI buvo netinkamai vykdomos socialinės reabilitacijos programos, nebuvo rengiami kultūros, sporto renginiai (programos), kuriuose galėtų dalyvauti suimtieji. Pareiškėjas pabrėžė, kad kamerose nebuvo įrengti aliarminiai iškvietimo mygtukai. Dėl netinkamų laikymo Kauno TI sąlygų paireiškėjas nurodė patyręs fizinius skausmus ir psichologinius išgyvenimus.

93.

10Atsakovo atstovas Kauno TI atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

114.

12Kauno TI nurodė, kad apie 72,46 proc. kalėjimo Kauno TI laiko pareiškėjui teko panankamai ploto kamerose, t. y. minimali 3,6 kv. m ploto norma, turinti tekti vienam asmeniui, nebuvo pažeista. Paaiškino, kad laisvės atėmimo vietos administracija imasi priemonių kompensuoti laisvės apribojimo sąlygų poveikį kalinamiems asmenims. Kauno TI suteikiama teisė ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems pasinaudoti pirtimi arba dušu. Sudaromos galimybės didesniam suimtųjų (nuteistųjų) fiziniam aktyvumui – tam Kauno TI įrengti 2 kiemeliai su sporto įranga ir teniso kambariai. Kalinami asmenys gali lankytis bibliotekoje, skaitykloje, koplyčioje, kompiuterių klasėje. Pareiškėjui užtikrinta teisė ne mažiau kaip 1 val. pasivaikščioti gryname ore. Kauno TI įrengta 16 pasivaikščiojimo kiemelių, kurių plotai yra nuo 11,22 kv. m iki 17,43 kv. m. Pareiškėjo teisė į socialinių poreikių tenkinimą nebuvo pažeista. Pabrėžė, kad veikianti aliarminė iškvietimo sistema įrengta visose Kauno TI kamerose.

13II.

145.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – piriteisė pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno TI, 850 Eur neturtinei žalai atlyginti.

166.

17Įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatavo, kad pareiškėjas 165 paras Kauno TI kamerose buvo laikomas per mažo ploto sąlygomis, t. y. buvo pažeistas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-124 ,,Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančiam vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. V-124) 1.3.1 punktas, kuriame nustatyta, jog vienam asmeniui kameroje turi tekti ne mažesnis kaip 3,6 kv. m plotas (pareiškėjui teko nuo 2,66 iki 3,58 kv. m kameros ploto). Teismas kitų pareiškėjo nurodytų pažeidimų nenustatė.

187.

19Teismas konstatavo, kad nusytas Įsakymo Nr. V-124 1.3.1 punkto pažeidimas (pareiškėjui tekęs per mažas kamerų plotas) nėra tokio sunkaus pobūdžio, kad būtų pagrindas pripažinti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnio nuostatų pažeidimą, tačiau nustatytas pažeidimas yra pakankamas pagrindas pareiškėjui priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Įvertinęs pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, atsižvelgęs į pragyvenimo sąlygas Lietuvoje, teismas parieiškėjui priteisė neturtinės žalos atlyginimą.

20III.

218.

22Atsakovo atstovas Kauno TI padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – sumažinti pareiškėjui priteistą neturtinės žalos atlyginimo sumą už kalinimą kamerose per mažo ploto sąlygomis.

239.

24Kauno TI nurodo, kad pareiškėjas per mažo ploto sąlygomis buvo kalinamas 154 paras, tai patvirtina byloje pateikta 2017 m. kovo 21 d. pažyma Nr. 11-1260 apie pareiškėjo laikymo sąlygas Kauno TI. Apeliacinės instancijos teismas turėtų iš naujo įvertinti aplinkybę apie tai, kiek laiko pareiškėjas laisvės atėmimo įstaigoje buvo laikomas per mažo ploto sąlygomis.

2510.

26Atsakovo atstovo teigimu, teismas netinkamai nustatė neturtinės žalos dydį, neatsižvelgdamas į ekonominę valstybės situaciją. Nors formaliai pareiškėjas per mažo ploto sąlygomis Kauno TI buvo kalinamas 154 paras, tik 13,5 paros plotos trūkumas buvo didelis (parieiškėjui teko 2,66 kv. m kameros ploto, nors turėjo tekti bent 3,6 kv. m kameros ploto). Todėl neturtinės žalos atlyginimo dydis, kokį priteisė teismas, neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų. Atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-101-146/2017), Kauno TI vertinimu, teisingas ir sąžiningas neturtinės žalos atlyginimo dydis yra nuo 4 iki 7 Eur už vieną kalinimo per mažo ploto sąlygomis parą, kai fiksuojamas akivaizdus ir reikšmingas tokio pažeidimo faktas (t. y. didelis ploto trūkumas).

2711.

28Pareiškėjas atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo atstovo Kauno TI apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

2912.

30Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, nurodo, kad jam priteistas neturtinės žalos atlyginimas yra proporcingas jo patirtiems išgyvenimams už netinkamas kalinimo sąlygas. Pabrėžia, kad vystantis teismų praktikai tokio pobūdžio bylose keitėsi pragyvenimo lygis Lietuvoje ir kartu asmenims priteistinos neturtinės žalos atlyginimo sumos, dėl to nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į naujausią teismų praktiką vertinant jo patirtos žalos dydį.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

3313.

34Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 straipsnio 2 dalis), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

3514.

36Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš minimų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

3715.

38CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo pareiga.

3916.

40Pareiškėjo kalinimo Kauno tardymo izoliatoriuje laikotarpiu vienam asmeniui turinčio tekti kameros ploto minimalią normą nustatė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“. Įsakymo Nr. V-124 1.3.1 punkte numatyta, kad vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje negali būti mažesnis kaip 3,6 kv. m ploto.

4117.

42Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimą byloje Muršic prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 7334/13) pažymėta, kad, sprendžiant, ar konkrečiu atveju kilo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio pažeidimo prezumpcija, t. y. ar vienam asmeniui teko mažiau nei 3 kv. m gyvenamojo ploto, iš bendro kameros ploto turėtų būti atimtas kameroje esančio sanitarinio mazgo plotas, bet plotas, užstatytas baldais, yra įskaičiuotinas į bendrą kameros plotą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1351-624/2017, 2017 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-702-756/2017). Įsakymas Nr. V-124 neįtvirtina reikalavimo vertinant, ar vienam asmeniui buvo užtikrinta minimalaus kameros ploto norma (3,6 kv. m) neįskaičiuoti kameroje esančio sanitarinio mazgo ir kitų įrenginių užimamo ploto. Tačiau, nustačius teisės aktuose įtvirtinto minimalaus vienam asmeniui turinčio tekti ploto reikalavimo pažeidimą ir sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo bei vertinant asmeniui realiai tenkantį asmeninės erdvės plotą, atsižvelgtina į plotą, skirtą baldams ir kitiems įrenginiams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą byloje Grzywaczewski prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 18364/06); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-261-1798/2013, 2016 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1686-502/2016).

4318.

44Byloje nėra duomenų apie sanitarinio mazgo plotą kamerose, kuriose laikytas pareiškėjas, todėl, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr., pvz., 2018 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje A-768-520/2018, 2018 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-931-520/2018, 2018 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1393-552/2018), laikytina, kad sanitarinio mazgo zona užėmė 1,5 kv. m plotą.

4519.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi byloje pateikta Kauno TI 2017 m. kovo 21 d. pažyma Nr. 11-1260 apie pareiškėjo kamerų plotą bei jose laikytų asmenų kartu su pareiškėju skaičių ginčui aktualiu laikotarpiu, t. y. nuo 2014 m. spalio 22 d. iki 2016 m. gegužės 12 d. (b. l. 36–47), konstatuoja, kad pareiškėjas laisvės atėmimo įstaigos kamerose buvo kalinamas per mažo ploto sąlygomis 150 parų. Iš šių 150 parų pareiškėjui 93 paras teko mažiau nei 3 kv. m kameros ploto, atskaičius ir užimamą sanitarinio mazgo plotą (1,5 kv. m ploto), o 57 paras pareiškėjui teko mažiau nei 3,6 kv. m kameros ploto, tačiau ne mažiau kaip 3 kv. m kameros ploto, atskaičius ir sanitarinio mazgo užimamą plotą.

4720.

48Įvertinusi pareiškėjui padaryto pažeidimo (kalinimo per mažo ploto sąlygomis) pobūdį, trukmę ir mastą, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjui 93 paras teko mažesnis nei 3 kv. m kameros plotas (kamerų laisvą plotą dar mažino ir baldų užimamas plotas), o tai yra pagrindas preziumuoti Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą, taip pat įvertinusi naujausią teismų praktiką iš esmės panašaus pobūdžio bylose dėl netinkamų kalinimo sąlygų Kauno TI (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3733-502/2017, 2018 m. gegužės 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3808-575/2018, 2018 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1393-552/2018), teismų praktikoje suformuluotus patirtos neturtinės žalos atlyginimo ir jos dydžio nustatymo vertinamuosius kriterijus, bendrą šalies ekonominę situaciją, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priteisė proporcingą sumą (850 Eur) pareiškėjo patirtai neturtinei žalai kompensuoti, šią sumą sumažinti nėra pagrindo.

4921.

50Dėl nurodytų argumentų apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (ABTĮ 144 str. 1 d. 1 p.).

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

52Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno tardymo izoliatoriaus, apeliacinį skundą atmesti.

53Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė iš atsakovo Lietuvos... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2014 m. spalio 22 d. iki 2016 m. gegužės 12 d.... 9. 3.... 10. Atsakovo atstovas Kauno TI atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti... 11. 4.... 12. Kauno TI nurodė, kad apie 72,46 proc. kalėjimo Kauno TI laiko pareiškėjui... 13. II.... 14. 5.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 13 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatavo, kad pareiškėjas 165 paras... 18. 7.... 19. Teismas konstatavo, kad nusytas Įsakymo Nr. V-124 1.3.1 punkto pažeidimas... 20. III.... 21. 8.... 22. Atsakovo atstovas Kauno TI padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios... 23. 9.... 24. Kauno TI nurodo, kad pareiškėjas per mažo ploto sąlygomis buvo kalinamas... 25. 10.... 26. Atsakovo atstovo teigimu, teismas netinkamai nustatė neturtinės žalos dydį,... 27. 11.... 28. Pareiškėjas atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 29. 12.... 30. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. 13.... 34. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 35. 14.... 36. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1... 37. 15.... 38. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis... 39. 16.... 40. Pareiškėjo kalinimo Kauno tardymo izoliatoriuje laikotarpiu vienam asmeniui... 41. 17.... 42. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (žr., pvz., Europos Žmogaus... 43. 18.... 44. Byloje nėra duomenų apie sanitarinio mazgo plotą kamerose, kuriose laikytas... 45. 19.... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi byloje pateikta Kauno TI 2017 m. kovo 21 d.... 47. 20.... 48. Įvertinusi pareiškėjui padaryto pažeidimo (kalinimo per mažo ploto... 49. 21.... 50. Dėl nurodytų argumentų apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno tardymo izoliatoriaus,... 53. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 13 d. sprendimą palikti... 54. Nutartis neskundžiama....