Byla eB2-741-440/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Betech“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinių bylų Nr. eB2-732-856/2018 ir Nr. eB2-741-440/2018 sujungimo klausimą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. eB2-732-856/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „DWB Underground Technologies“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Betech“.

4Šiaulių apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 1 d. priimtas nagrinėti ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Betech“ (civilinė byla Nr. eB2-741-440/2018).

5Anksčiau nurodytose bylose yra pareikšti reikalavimai dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai atsakovei UAB „Betech“, todėl spręstinas bylų sujungimo klausimas.

6Civilinės bylos sujungiamos.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis numato, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo, bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu, sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

8Kadangi Šiaulių apygardos teismo žinioje yra keli vienarūšiai ieškiniai pagal skirtingų ieškovų pareiškimus tai pačiai atsakovei UAB „Betech“, tikslinga juos sujungti ir nagrinėti vienoje civilinėje byloje. Civilinėje byloje Nr. eB2-732-856/2018 ieškinys teisme gautas anksčiau, todėl civilinė byla Nr. eB2-741-440/2018, prijungiama prie civilinės bylos Nr. eB2-732-856/2018 (CPK 136 str. 4 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

10Civilines bylas Nr. eB2-732-856/2018 ir Nr. eB2-741-440/2018 pagal ieškovų UAB „DWB Underground Technologies“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinius atsakovei UAB „Betech“ dėl bankroto bylos iškėlimo sujungti į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. eB2-732-856/2018, teisminio proceso Nr. 2-58-3-00200-2018-1.

11Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai