Byla 2S-834-254/2013
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Egilis“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2109-151/2012 pagal ieškovės uždarosios akcinės draudimo bendrovės „ERGO Lietuva“ ieškinį atsakovui T. K. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Egilis“.

2Teisėja

Nustatė

3I . Ginčo esmė

4Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; priteisė iš atsakovo ieškovei 1 197 Lt skolos, 36 Lt žyminio mokesčio, 618 Lt ekspertizės išlaidų, iš viso 1851 Lt ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1 197 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė iš ieškovės valstybei 194 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 18 Lt pašto išlaidų, iš atsakovo 20 Lt pašto išlaidų valstybei (b. l. 120-122).

5Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 31 d. kreipėsi į teismą su prašymu priteisti 400 Lt už dalyvavimą 2012 m. gegužės 17 d. teismo posėdyje. Su prašymu pateikė 2012 m. gruodžio 31 d. sąskaitą faktūrą Serija TE Nr. 013/12 (b. l. 133).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. sausio 7 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b. l. 135). Teismas konstatavo, kad civilinės bylos nagrinėjime ekspertas dalyvavo, teismo sprendimas priimtas 2012 m. birželio 4 d., sprendimas įsiteisėjęs. Teismas nurodė, kad bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą civiliniame procese reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas, todėl pareiškėjo nurodyta CK 6.53 straipsnio 2 dalis negali būti pagrindu bylinėjimosi išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje priteisimui. Pagal CPK 277 straipsnio 2 dalį iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, tuo tarpu pareiškėjas teismui prašymą pateikė 2012 m. gruodžio 31 d., todėl konstatavo, jog nėra pagrindo papildomo sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo priėmimui. Teismas taip pat pažymėjo, jog net ir 2012 m. gegužės 17 d. teismo posėdžio metu pareiškėjas neprašė priteisti išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje, o PVM sąskaitą faktūrą išrašė kreipimosi į teismą dieną, kai jau nebuvo įtrauktas į teismo ekspertų sąrašus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas atskiruoju skundu (b. l. 143) prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti pareiškėjui 400 Lt už dalyvavimą teismo posėdyje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė procesinės teisės normas. Nurodo, kad 2002 m. gruodžio 12 d. Teisingumo ministro įsakymo Nr. 344 „Dėl išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžiai ir jų išmokėjimo tvarka“ 10 punkto nuostatomis privatiems ekspertams už atliktą ekspertizę apmoka teismas pagal iš anksto teismo su privačiu ekspertu suderintą sumą. Teismui buvo pateikta 2012 m. kovo 31 d. sąskaita faktūra, dėl kurios jokio pranešimo ir/ar nesutikimo gauta nebuvo;
  2. Teismas, vadovaudamasis CPK 90 straipsnio nuostatomis, privalo užtikrinti, kad ekspertui būtų atlygintos jo patirtos išlaidos. Šalis, pateikusi prašymą iškviesti ekspertą, privalo sumokėti teismo nustatyto dydžio avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Šaliai nesumokėjus avanso, teismas atsisako atlikti šalies prašomą procesinį veiksmą – kviesti ekspertą. Todėl ne pareiškėjo pareiga nurodyti, iš ko patirtos išlaidos turi būti priteistos.

10Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 145) prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad ekspertas byloje buvo kviestas ieškovės prašymu, be to, jam už ekspertizės atlikimą buvo sumokėta pakankamai didelė suma, todėl papildomai už dalyvavimą teismo posėdyje atlygis neturėtų būti imamas. Ekspertas įstatymo nustatytais terminais į teismą su tokiu prašymu nesikreipė, todėl teismo sprendimui įsiteisėjus teismas jo prašymo spręsti nebegali.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.). Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalį teismas gali priimti papildomą sprendimą dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva. Dalyvaujančiais byloje asmenimis yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį šio Kodekso 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys šio Kodekso 442 straipsnyje išvardytose bylose, šio Kodekso 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai (CPK 37 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nagrinėjo klausimą dėl išlaidų, eksperto turėtų dėl atvykimo į 2012 m. gegužės 17 d. teismo posėdį, atlyginimo pagal eksperto teismui pateiktą 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą (CPK 89 str. 4 p.).

14Pagal CPK 90 straipsnio 1 dalį šalis, kuri pateikė prašymą iškviesti liudytojus ar ekspertus, atlikti ekspertizę, apžiūrėti įvykio vietą, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Kai Kodekso ar kitų įstatymų numatytais atvejais teismas savo iniciatyva iškviečia liudytojus, ekspertus ar paskiria ekspertizę, atlieka įvykio vietos apžiūrą, šių veiksmų atlikimo išlaidos sumokamos iš valstybės biudžeto. Pagal to paties straipsnio 3 dalį avansas sumokamas į teismo sąskaitą, tačiau jeigu šalis nesumoka avanso, teismas atsisako atlikti šalies prašomus procesinius veiksmus ir bylą nagrinėja jų neatlikęs.

15Pagal CPK 91 straipsnio 3 dalį sumos, priklausančios liudytojams ir ekspertams (ekspertinėms įstaigoms), išmokamos iš teismo sąskaitos, atidarytos banke pagal teismo buvimo vietą. Šios sumos pirmiausia padengiamos iš šalių sumokėto avanso, o pagal 5 dalį, sumos išmokėtos liudytojams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, vietos apžiūros išlaidos, kai avansas nebuvo mokamas ar jo neužteko, išieškomos į valstybės biudžetą šio Kodekso 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Todėl spręstina, kad išlaidos ekspertui dėl jo atvykimo į teismo posėdį turėtų būti atlyginamos pirmiau nurodytų teisės normų nustatyta tvarka.

16Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, o žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose (Teismų įstatymo 23 str. 2 d.). Šiuo atveju nustatyta, kad nagrinėjant aukštesnės instancijos teisme apelianto analogišką pareiškimą kolegija sprendė, kad eksperto pateiktas prašymas apmokėti už dalyvavimą teismo posėdyje nagrinėtinas CPK 277 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. kaip prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-225/2007). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo, kad civilinėje byloje sprendimą priėmus 2012 m. birželio 4 d., papildomas sprendimas pagal eksperto 2012 m. gruodžio 31 d. pareiškimą negalėjo būti patenkintas, kadangi jis pateiktas praleidus CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą papildomam sprendimui priimti, kurio atnaujinti jis neprašė. Be to pažymėtina, kad su prašymu ekspertas pateikė ne 2012 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą, kaip nurodė apeliaciniame skunde, bet 2012 m. gruodžio 31 d., todėl iki teismo sprendimo priėmimo byloje net nebuvo duomenų apie eksperto patirtas išlaidas dėl atvykimo į teismą, kuomet už atliktą ekspertizę jam buvo atlyginta. Todėl atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p. ).

17Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai