Byla e2-4866-589/2017
Dėl pardavimo – pirkimo sutarties nutraukimo, skolos priteisimo pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ ieškinį atsakovei G. A., tretiesiems asmenims - V. K., Valstybės įmonei „Regitra“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, Rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „ Kauno Baltija“ ir atsakovės G. A. prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje dėl pardavimo – pirkimo sutarties nutraukimo, skolos priteisimo pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ ieškinį atsakovei G. A., tretiesiems asmenims - V. K., Valstybės įmonei „Regitra“, ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nutraukti 2017 m. gegužės 2 d. pardavimo pirkimo sutartį Nr. 04/1KB17-32 nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, priteisti iš atsakovės G. A. ieškovės naudai 13 000 EUR ( trylika tūkstančių eurų) , sumokėtus pagal 2017 m. gegužės 2 d. pardavimo pirkimo sutartį Nr. 04/1KB17-32 , priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bei nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą teismo sprendimą ir civilinę bylą nutraukia. Kadangi sprendimo apskundimo terminas nėra pasibaigęs, šalys ginčą išsprendė taikiai, todėl prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Šalims bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje, yra žinomos.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos vieną kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis pareigomis. Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, kad jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bei nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu, buvo patenkintas ieškinys ir nutraukta 2017 m. gegužės 2 d. pardavimo – pirkimo sutartis Nr.04/1KB17-32 , sudaryta tarp ieškovės AB „Kauno Baltija“ ir atsakovės G. A. nuo ieškinio teismui pateikimo dienos ( 2017 m. gegužės 4 d.). Taip pat priteista iš atsakovės G. A., asmens kodas ( - ) 13 000 EUR ( trylika tūkstančių eurų), 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2017-05-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1851,30 EUR ( tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 30 ct.) advokato atstovavimo išlaidų, 147 EUR ( šimtą keturiasdešimt septynis eurus) sumokėto žyminio mokesčio ieškovei – AB „Kauno Baltija“, įmonės kodas 133780427 bei priteista iš atsakovės G. A., asmens kodas ( - ) 5,40 EUR ( penkis eurus 40 ct ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Šio priimto teismo sprendimo apskundimo terminas nėra suėjęs. Šalys tarpusavio ginčą išsprendė taikiai. Pateikta taikos sutartis atitinka šalių valią, įstatymui ir šalių valiai neprieštarauja. Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems asmenims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo, sudarius taikos sutartį, procesinės pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293, 294 straipsniuose. Esant šioms aplinkybėms, taikos sutartis tvirtintina, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimas naikintinas. Civilinė byla dėl pardavimo pirkimo sutarties nutraukimo, skolos priteisimo pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ ieškinį atsakovei G. A., tretiesiems asmenims - V. K., Valstybės įmonei „Regitra“- nutrauktina ( Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

6Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš atsakovės ( Civilinio proceso kodekso 88,92 straipsniai). Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, ieškovei grąžintina septyniasdešimt penki procentai sumokėto žyminio mokesčio ( Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalis) bei panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones ( Civilinio proceso kodekso 149 straipsnis). Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294, 295 straipsniais, teismas

Nutarė

7Prašymą patenkinti.

8Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“, įmonės kodas 133780427 ir atsakovės G. A., asmens kodas ( - ) patvirtinti tokiomis sąlygomis:

91. Ieškovas AB „Kauno Baltija“ pareiškia, kad ji atsisako visų savo ieškinio reikalavimų, pareikštų atsakovei G. A. Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-4866-589/2017.

102. Įvertinus tai, kad automobiliui Toyota RAV4, valstybinis numeris ( - ) kėbulo numeris ( - ), registracijos liudijimo Nr. ( - ) ( toliau – automobilis) yra pritaikyti disponavimo apribojimai, atsakovė G. A. pareiškia, jog sutinka sumažinti automobilio pardavimo kainą pagal 2017 m. gegužės 2 d. tarp šalių sudarytą pardavimo - pirkimo sutartį Nr. 04/1KB17-32 ( toliau - sutartis) 4000 EUR ( keturių tūkstančių eurų) suma, laikant, jog sutarties 2.1 punkte nurodyta automobilio kaina pakeičiama į 9000 EUR ( devynis tūkstančius eurų).

113. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė AB „Kauno Baltija“ yra sumokėjusi už automobilį atsakovei G. A. 13 000 EUR ( trylika tūkstančių eurų), atsakovė G. A. šios taikos sutarties pasirašymo dieną sumoka ieškovei AB „Kauno Baltija“ 4000 EUR ( keturis tūkstančius eurų) sumą, pervedant į AB „Kauno Baltija“ sąskaitą Nr. ( - ), SEB banke.

124. Šios taikos sutarties pasirašymo dieną atsakovė G. A. įsipareigoja perduoti ieškovei AB „Kauno Baltija“ automobilį ieškovės buveinės adresu Gaižiūnų g. 4, LT-50126 Kaunas.

135. Šalys susitaria, jog jos pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja.

146. Atsakovė G. A. pareiškia, jog įsipareigoja atlyginti teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu.

157. Panevėžio miesto apylinkės teismui patvirtintus šią taikos sutartį yra panaikinamos Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4866-589/2017 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

168. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, o nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos, įgyja teismo sprendimo galią.

179. Šalys patvirtina, kad LR CK 6.983 str., 6.985 str., LR CPK 293 str. 5 p., 294 str., nuostatos joms yra žinomos, pasekmės, kad bylą nutraukus , vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo ( resjudicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

1810. Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių po vieną egzempliorių tenka kiekvienai šalai ir vienas - Panevėžio miesto apylinkės teismui.

1911. Šios sutarties tekstas šalių yra perskaitytas, suprastas ir kaip pilnai atitinkantis šalių valią priimtas ir pasirašytas.

20Išaiškinti šalims taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmes numatytas Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje, t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama.

21Panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimą dėl pardavimo – pirkimo sutarties nutraukimo, skolos priteisimo pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ ieškinį atsakovei G. A., tretiesiems asmenims - V. K., Valstybės įmonei „Regitra“, ir civilinę bylą dėl pardavimo – pirkimo sutarties nutraukimo, skolos priteisimo pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ ieškinį atsakovei G. A., tretiesiems asmenims - V. K., Valstybės įmonei „Regitra“ – nutraukti.

22Grąžinti ieškovei AB „Kauno Baltija“, įmonės kodas 133780427, 219,80 EUR ( du šimtus devyniolika eurų 80 ct. ) žyminio mokesčio, sumokėto 2017 m. gegužės 3 d. ir 2017 m. gegužės 4 d. AB SEB banke. Mokesčio grąžinimą pavesti mokesčių inspekcijai.

23Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės G. A. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, kurios buvo taikytos Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi ( turto arešto identifikavimo kodas 2017024732).

24Priteisti iš atsakovės G. A., asmens kodas ( - ) 8,60 EUR ( aštuonis eurus 60 ct. ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

25Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, Rašytinio... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nutraukti 2017 m. gegužės 2 d.... 3. Šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti taikos sutartį ir civilinę... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Pagal Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje... 6. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 7. Prašymą patenkinti.... 8. Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės akcinės bendrovės „Kauno... 9. 1. Ieškovas AB „Kauno Baltija“ pareiškia, kad ji atsisako visų savo... 10. 2. Įvertinus tai, kad automobiliui Toyota RAV4, valstybinis numeris ( - )... 11. 3. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė AB „Kauno Baltija“ yra sumokėjusi... 12. 4. Šios taikos sutarties pasirašymo dieną atsakovė G. A. įsipareigoja... 13. 5. Šalys susitaria, jog jos pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi... 14. 6. Atsakovė G. A. pareiškia, jog įsipareigoja atlyginti teismo išlaidas,... 15. 7. Panevėžio miesto apylinkės teismui patvirtintus šią taikos sutartį yra... 16. 8. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, o nuo teismo... 17. 9. Šalys patvirtina, kad LR CK 6.983 str., 6.985 str., LR CPK 293 str. 5 p.,... 18. 10. Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais... 19. 11. Šios sutarties tekstas šalių yra perskaitytas, suprastas ir kaip pilnai... 20. Išaiškinti šalims taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmes... 21. Panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d.... 22. Grąžinti ieškovei AB „Kauno Baltija“, įmonės kodas 133780427, 219,80... 23. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės G. A. nekilnojamojo... 24. Priteisti iš atsakovės G. A., asmens kodas ( - ) 8,60 EUR ( aštuonis eurus... 25. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio...