Byla I-1879-519/2007

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gražvydo Poškaus, kolegijos teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Donato Daunio, sekretoriaujant Lauritai Pocienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams A. Č. ir advokatui G. A. dalyvaujant atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovui R. B. , Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui G. N. , Lietuvos Valstybės atstovaujamos Šiaulių apskrities viršininko administracijos atstovei N. L. , Valstybės įmonės Registrų centras atstovei V. B. , nedalyvaujant atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės atstovui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama pareiškėjos V. Č. prašymo atnaujinti kreipimosi į teismą terminus ir patikslinto skundo priėmimo žinion klausimus,

Nustatė

2Pareiškėja V. Č. 2006-03-31 kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama patvirtinti, kad žemės mokesčiai už 0,6279 ha žemės sklypą, priklausantį jai, esantį Pataičio g. 2 Šiauliuose, yra neteisėti, atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kadangi yra skundžiamas valdininko sprendimas ir veiksmų neatlikimas bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones- sustabdyti mokestinių dokumentų reikalavimus ir delspinigių skaičiavimą.

32006-04-14 pateikė patikslintą skundą, kuriame prašė įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę perskaičiuoti žemės mokestį už jos valdomą sklypą Pataičių g. 2 Šiauliuose, iš naujo, kuris sudarytų 9,4185 Lt., įpareigoti grąžinti nepagrįstai padidintus ir sumokėtus žemės mokesčius bei atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. 2006-04-19 nutartimi Šiaulių apygardos administracinis teismas nusprendė laikyti pareiškėjos skundą nepaduotu. 2006-10-12 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikinimo 2006-04-19 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartį, grąžindamas bylą tam pačiam teismui nagrinėti pareiškėjos prašymą atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio bei spręsti pareiškėjos skundo priėmimo klausimą iš naujo.

4Pareiškėja V. Č. 2006-11-15 Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašo įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę perskaičiuoti žemės mokestį už valdomą sklypą Pataičio g. 2 Šiauliuose, nuo 2003-01-01 iki 2006-11-01 bei įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją perskaičiuoti žemės mokestį už minėtą sklypą nuo 1990-01-01 iki 2003-01-01. Skundas buvo pateiktas su trūkumais, todėl 2006-11-17 teismo nutartimi pareiškėja buvo įpareigota pašalinti trūkumus iki 2006-11-28. Kadangi pareiškėja per teismo nutartyje nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino 2006-11-29 nutartimi pareiškėjos skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjai. 2007-02-22 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino 2006-11-29 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartį, grąžindamas bylą tam pačiam teismui nagrinėti pareiškėjos skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

52007-03-28 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartimi pareiškėja V. Č. įpareigota iki 2007-04-11 sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį. 2007-04-06 pareiškėja įvykdė teismo įpareigojimą.

62007-09-04 pareiškėja teismui pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašo:

71. Pripažinti neteisėtomis šias žemės nuomos mokesčio deklaracijas išrašytas už 1998-2005 metus;

82. Pripažinti neteisėtais pranešimus apie V. Č. privalomą sumokėti žemės mokestį už 1992- 1993 metus;

93. Išreikalauti iš Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos V. Č. vardu išrašytus mokesčius už pranešimus 1995 m.- 1997 ir juos pripažinti neteisėtais;

104. Pateikti perskaičiuotas žemės mokesčio deklaracijas V. Č. bei A. Č. už 2006 m. bei V. Č. už 1992-2005 m. kaip už Šiaulių rajono kaimiškosios seniūnijos Žaliūkių kaimo žemę.

115. Priteisti iš Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sumokėtą žemės nuomos mokestį 180 lt už 2006 m.

126. Išreikalauti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis apie sumokėtus žemės ir žemės nuomos mokesčius nuo 1990-01-01, įskaitant ir mokesčius už 3,07 ha. žemės sklypą.

137. Priteisti iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 18539,85 Lt turtinę ir 2000000 (du milijonus) Lt neturtinę žąlą;

148. Priteisti iš Šiaulių apskrities viršininko 18539,85 Lt turtinę ir 2000000 (du milijonus) Lt neturtinę žalą;

159. Priteisti iš Valstybės įmonės Registrų centro 18539,85 Lt turtinę ir 1000000 (vieną milijoną) Lt neturtinę žalą.

1610. Priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 5682,79 Lt V. Č. naudai jos neteisėtai sumokėtą žemės nuomos mokestį už 2003-2005 m.

172007-09-18 pareiškėja V. Č. pateikė prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, kuriame prašoma: atnaujinti skundo dėl žemės nuomos ir žemės mokesčio deklaracijų už 1992-1997 metus ir 2000-2006 metus panaikinimo.

18Pateiktame prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo pareiškėja V. Č. nurodo, kad pranešimą apie privalomą sumokėti žemės mokestį už 1992, 1993 metus sumokėjo , tačiau į teismą nesikreipė, nes nežinojo, kad mokestis yra neteisėti. Dėl 1994 m. sumokėto žemės mokesčio kreipėsi į teismą, tačiau skundas buvo paliktas nenagrinėtas, nes buvo praleistas skundo padavimo terminai. Jų atnaujinti pareiškėja neprašė, nes nežinojo, kad tai galima padaryti. Žemės mokestį už 1995-1997 metus sumokėjo, tačiau pranešimų ar deklaracijų negavo. Pareiškėja kreipėsi į teismą, tačiau skundai buvo palikti nenagrinėti, nes buvo praleisti skundo padavimo terminai, o jų atnaujinti neprašė, nes nežinojo ar galima tai daryti.

19Institucijos, kurių veiksmai skundžiami, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Šiaulių apskrities viršininko administracija bei Valstybės įmonės Registro centro Šiaulių filialas, Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktuose atsiliepmuose dėl pareiškėjos V. Č. patikslinto skundo ir prašymo atnaujinti terminą, nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos prašymu ir prašo jo netenkinti.

20Prašymas tenkintinas iš dalies.

21Teismo teisėjų kolegija primena, kad 2005-03-23 pareiškėja V. Č. buvo pateikusi skundą, kuriuo prašė patvirtinti, kad 1992-1997 m. žemės mokesčiai už 0,6279 ha žemės sklypą- yra neteisėti bei panaikinti Šiaulių valstybinės mokesčių inspekcijos ir Šiaulių miesto savivaldybės 2000-2004 metų mokesčių deklaracijas už žemės nuomos mokestį. 2005-04-12 teismo nutartimi skundas buvo atsisakytas priimti, kadangi pareiškėja per teismo nutartyje nustatytą terminą nepašalino skundo trūkumų. 2005-06-03 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino 2005-04-12 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartį ir įpareigojo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Tačiau 2005-06-22 teismo teisėjų kolegija aukščiau minėto skundo netenkino, konstatavus, kad terminas skundui paduoti dėl aukščiau nurodytų prašymų, praleisti ne dėl svarbių priežasčių. 2005-09-29 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pareiškėjos V. Č. , skundą atmetė konstatuodamas, kad 2005-06-22 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartis yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

22Taigi, dėl aukščiau nurodytų motyvų, prašymas atnaujinti skundą dėl žemės nuomos ir žemės mokesčių deklaracijų už 1992-1997 metus bei 2000-2004 metus atsisakomas priimti vadovaujantis LR ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

23Pareiškėja V. Č. prašyme dėl termino atnaujinimo nurodo, kad už 2005 metus deklaraciją gavo 2006-03-17, kai kreipėsi raštu į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją prašydama ją išduoti, į teismą kreipėsi 2006-03-31. Kaip įrodymas pateiktas pareiškėjos prašymas 2006-03-10 adresuotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Minėtu prašymu prašoma išduoti mokesčių deklaracijas už mokestinį laikotarpį 2005 m., nes nebuvo jai pateiktos. Rašte 2006-03-17 Nr. SG-106-11, nurodyta, kad V. Č. valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją už 2005 metus išsiuntė 2005 m. spalio 16 d., o valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2005 metus patikslintą deklaraciją išsiuntė 2006 m. vasario 06 d. Taigi, dėl 2005 m. deklaracijos panaikinimo terminas nėra praleistas, nes pareiškėja deklaraciją už 2005 metus gavo pateikus prašymą (2006-03-10), o 2006-03-31 kreipėsi į teismą aktyviai gindama savo procesines teises.

24Dėl žemės mokesčio deklaracijos už 2006 metus, terminas taip pat nėra praleistas, nes pareiškėja pateikė įrodymus, jog Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija minėtą deklaraciją pateikė 2007-07-14. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šiaulių skyriaus duomenimis 2007-07-31 V. Č. sumokėjo 180 Lt apskaičiuoto žemės mokesčio. Pareiškėja V. Č. su prašymų 2007-08-02 (užregistruota VMI) kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama patikrinti, ar teisingai jai buvo skaičiuojami mokesčiai nuo 1946 iki dabar (2007 m.). Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškėjos prašymą, raštu 2007-08-07 Nr. (18.29-31-1)-R-8071 persiuntė Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija dėl V. Č. prieš tai minėto prašymo, atsakė 2007-08-30 raštu Nr. (1.15-1)S-12702, tačiau pagal pareiškėjos pateiktus įrodymus matyti, kad 2007-08-30 raštas buvo išsiųstas 2007-09-06, gauta 2007-09-07, todėl būtent nuo šios dienos pareiškėja ginčija savo prašymą dėl 2006 m. žemės mokesčio deklaracijos panaikinimo.

25Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-LR ABTĮ) 34 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 str. 2 d. 1-7 punktuose. Pagal susiklosčiusią teisminę praktiką svarbia priežastimi teismas gali pripažinti tokias aplinkybes, kurios objektyviai trukdė, ar sudarė rimtas kliūtis pareiškėjui laiku kreiptis į teismą, nors jis norėjo tai padaryti ir buvo pakankamai atidus.

26Teismo teisėjų kolegija mano, kad tikslinga atnaujinti terminą skundo dalyje dėl žemės nuomos ir žemės mokesčio deklaracijų už 2005 m. ir 2006 m. panaikinimo.

27Pareiškėjos patikslintame skunde nurodyti 2, 3 reikalavimai nebenagrinėjami vadovaujantis LR ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Bylų Nr. I4-215/2002, I-252-84/2005).

28Pareiškėjos V. Č. , pateiktame patikslintame skunde 4 prašymas dalyje, pateikti perskaičiuotas žemės mokesčio deklaracijas už 1992-2004 metus jau buvo nagrinėjas 2005-03-23 pateiktame analogiškame skunde, todėl vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., ginčas nebenagrinėjamas.

29Nurodyto prašymo 4 reikalavimas dalyje, pateikti perskaičiuotas žemės mokesčio deklaracijas už 2005 m. ir 2006 m. taip pat atnaujintini, nes nurodytas prašymas kildinamas iš 1 reikalavimo, kuriame prašoma panaikinti už 2005-2006 metus žemės mokesčio deklaracijas.

30Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjos patikslinti skundo 9 reikalavimas, kuriuo ji prašo priteisti iš Valstybės įmonės Registrų centro 18539,85 Lt turtinę ir 1000000 (vieną milijoną) Lt neturtinę žalą ir kuris, kolegijos nuomone, gali būti priimtas nagrinėjimui iš esmės nėra priskirtas Šiaulių apygardos administraciniam teismui, nes atsakovu šioje byloje pareiškėja nurodo Valstybės įmonės Registrų centrą, kuris yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, todėl šis reikalavimas atsižvelgiant į ABTĮ 19str. nustatytą administracinių teismų kompetenciją priskirtinas nagrinėti išimtinai Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus kolegija konstatuoja, jog atsižvelgiant į tai, jog vienas iš reikalavimų išimtinai yra priskirtas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai, visa byla tolimesniam nagrinėjimui perduotina šiam teismui.

31Kolegija remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR ABTĮ 19str., 34 str., 37 str.2 d. 4 p., 70str.1d.2p.

Nutarė

32Atsisakyti priimti 1, 2 ir 3 reikalavimus dėl žemės nuomos ir žemės mokesčio deklaracijų už 1998-2004 metus panaikinimo, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, taip pat tuo pačiu pagrindu atsisakyti priimti 4 prašyme nurodytą dalį reikalavimų pateikti perskaičiuotas žemės mokesčio deklaracijas už 1992-2004 metus.

33Prašymą dalyje dėl termino atnaujinimo, dėl 2005 m. ir 2006 m. deklaracijų panaikinimo, tenkinti, terminą atnaujinti ir šiuos reikalavimus priimti teismo žinion.

34Pareiškėjos V. Č. patikslinto skundo 5, 6,7, 8, 9, 10 prašymus priimti teismo žinion.

35Bylą, atsižvelgiant į tai, jog vienas iš atsakovų yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, perduoti tolimesniam nagrinėjimui Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

36Nutarties dalis dėl 1,2,3,4 reikalavimų per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per nutartį priėmusį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja V. Č. 2006-03-31 kreipėsi į Šiaulių... 3. 2006-04-14 pateikė patikslintą skundą, kuriame prašė įpareigoti Šiaulių... 4. Pareiškėja V. Č. 2006-11-15 Šiaulių apygardos... 5. 2007-03-28 Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartimi pareiškėja 6. 2007-09-04 pareiškėja teismui pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašo:... 7. 1. Pripažinti neteisėtomis šias žemės nuomos mokesčio deklaracijas... 8. 2. Pripažinti neteisėtais pranešimus apie V. Č.... 9. 3. Išreikalauti iš Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 10. 4. Pateikti perskaičiuotas žemės mokesčio deklaracijas 11. 5. Priteisti iš Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 12. 6. Išreikalauti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir... 13. 7. Priteisti iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 18539,85 Lt... 14. 8. Priteisti iš Šiaulių apskrities viršininko 18539,85 Lt turtinę ir... 15. 9. Priteisti iš Valstybės įmonės Registrų centro 18539,85 Lt turtinę ir... 16. 10. Priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 5682,79 Lt 17. 2007-09-18 pareiškėja V. Č. pateikė prašymą dėl... 18. Pateiktame prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo pareiškėja 19. Institucijos, kurių veiksmai skundžiami, Šiaulių miesto savivaldybės... 20. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 21. Teismo teisėjų kolegija primena, kad 2005-03-23 pareiškėja 22. Taigi, dėl aukščiau nurodytų motyvų, prašymas atnaujinti skundą dėl... 23. Pareiškėja V. Č. prašyme dėl termino atnaujinimo... 24. Dėl žemės mokesčio deklaracijos už 2006 metus, terminas taip pat nėra... 25. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-LR... 26. Teismo teisėjų kolegija mano, kad tikslinga atnaujinti terminą skundo dalyje... 27. Pareiškėjos patikslintame skunde nurodyti 2, 3 reikalavimai nebenagrinėjami... 28. Pareiškėjos V. Č. , pateiktame patikslintame skunde 4... 29. Nurodyto prašymo 4 reikalavimas dalyje, pateikti perskaičiuotas žemės... 30. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjos patikslinti skundo 9... 31. Kolegija remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR ABTĮ 19str., 34 str., 37... 32. Atsisakyti priimti 1, 2 ir 3 reikalavimus dėl žemės nuomos ir žemės... 33. Prašymą dalyje dėl termino atnaujinimo, dėl 2005 m. ir 2006 m. deklaracijų... 34. Pareiškėjos V. Č. patikslinto skundo 5, 6,7, 8, 9, 10... 35. Bylą, atsižvelgiant į tai, jog vienas iš atsakovų yra centrinis... 36. Nutarties dalis dėl 1,2,3,4 reikalavimų per 7 dienas gali būti skundžiama...