Byla N2-2006-595/2013
Dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovei J. J., jos atstovei advokatei Violetai Zabielienei, atsakovui N. L., jo atstovui advokatui Mindaugui Paukštei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Birutei Kraponienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. J. ieškinį atsakovui N. L., dalyvaujant valstybės institucijai išvadai duoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

32012-08-06 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (b.l. 66-69). Prašo nustatyti, kad jos sūnaus D. J., gim. 2011-06-18, tėvas yra atsakovas N. L.. Nurodo, kad po vaiko gimimo atsakovas vengė pokalbių tėvystės pripažinimo klausimu. Gimus vaikui į telefoninius skambučius ir žinutes neatsakinėjo. Pirmą kartą atsakovas sūnų aplankė tik 2011-06-27. Ieškovė prašė skirti genominę ekspertizę tėvystei nustatyti. Vaiko gyvenamąją vietą prašo nustatyti su ja. Iš atsakovo vaiko išlaikymui priteisti po 900 Lt periodinių išmokų kiekvieną mėnesį, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta atsižvelgiant į infliaciją. Priteisti išlaikymo įsiskolinimą nuo vaiko gimimo (2011-06-18) iki ieškinio padavimo dienos, tai yra, iki 2012-08-06, kas sudaro 12270 Lt. Nurodo, kad atsakovas iki ieškinio pateikimo jokiais ištekliais neprisideda ir neprisidėjo prie sūnaus išlaikymo ir vengia bendrauti šia tema. Nurodo, kad sūnaus išlaikymui skiriamos išlaidos iki ieškinio pateikimo teismui sudarė: 500 Lt per mėnesį būstas; 400 Lt per mėnesį maistas; 200 Lt per mėnesį drabužiai; žaislai, lavinimas 100 Lt; higienos prekės 300Lt; nenumatytos išlaidos 300 Lt. Viso per mėnesį būtiniausiems vaiko poreikiams patenkinti reikia ne mažiau kaip 1800 Lt.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 96-97). Atsiliepime nurodo, kad ieškinys yra niekuo nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti. Atsakovas neneigia, jog su ieškove yra turėjęs pavienių intymių santykių, tačiau tai buvo pavieniai kartai, negalintys būti pagrindu teikti ieškinį dėl tėvystės nustatymo. Atsakovas pagrįstai abejoja, kad galėtų būti vaiko tėvu, nes su ieškove nepalaikė ilgalaikių nuolatinių santykių. Išlaikymas yra priteisiamas tik iš tėvų, todėl atsakovas neturi pareigos mokėti išlaikymo. Išlaikymo dydis turi būti pagrįstas. Ieškovė tik nurodė sumas, kurias ji neva patiria, tačiau neprideda jokių įrodymų, kad patiria 1800 Lt išlaidų per mėnesį vaiko priežiūrai. Nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nuo vaiko gimimo dienos. Ieškovė niekuomet nesikreipė dėl išlaikymo anksčiau.

5Išvadą teikianti institucija pateikė išvadą dėl ginčo bei buities tyrimo aktą (b.l. 78-82). Išvadoje nurodoma, kad ieškinys pateiktas nepilnamečio interesais, nes vienas svarbiausių vaiko interesų žinoti savo kilmę, turėti abu tėvus, vykdančius tėvų valdžią, ginančius vaiko teises bei interesus, taip pat vaiko turtinių ir neturtinių interesų užtikrinimui. Nepilnamečio D. J. atveju, tai įmanoma tik išnagrinėjus šį ieškinį. Nepilnametis D. J. gyvena su motina 2 kambarių bute su visais patogumais, adresu ( - ). Vaikui sudarytos tinkamos sąlygos ugdymui ir poilsiui. Nepilnametis ugdomas namuose, prižiūrimas motinos. Pripažinus atsakovo tėvystę nepilnamečio atžvilgiu, palaikytinas ir reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo.

6Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais argumentais. Posėdžio metu ieškovė papildomai paaiškino, kad su atsakovu pradėjo bendrauti 2009 metais. Jie planavo bendrą ateitį, vaiką. Su atsakovu 2010 metais kartu vyko į kelionę į Egiptą. Gimus vaikui atsakovas vaiką lankė iki 2012 metų gegužės mėnesio. Vaikas yra labai panašus į tėvą. Išlaikymo vaikui atsakovas neteikė nuo pat jo gimimo. Vaikas specialių poreikių neturi, tačiau jis serga mažakraujyste, todėl jam reikalingas pagerintas maitinimas. Prašė ieškinį patenkinti.

7Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su ieškove susipažino kartu dirbdami UAB „( - )“. Jų santykiai buvo atsitiktiniai, nes jis turi šeimą ir du vaikus. Niekada neplanavo su ieškove bendros ateities ir vaikų. Apie nėštumą ieškovė jam pranešė sms žinutėmis. Po vaiko gimimo ieškovę aplankė tik vieną kartą, nes ji jam skambindavo ir grasindavo teismais. Šiuo metu vykdomas baudžiamasis persekiojimas, baudžiamojoje byloje jis yra atsisakęs duoti DNR mėginius, todėl jis ir atsisakė atlikti ekspertizę dėl tėvystės nustatymo, kad jo duomenys nebūtų panaudoti baudžiamojoje byloje. Jo bendros šeimos pajamos yra apie 5000 Lt per mėnesį, jiems padeda žmonos tėvai. Po baudžiamosios bylos iškėlimo jo reputacija yra pablogėjusi ir jis negali susirasti geriau apmokamo darbo. Šiuo metu vaiko išlaikymui galėtų mokėti po 200 Lt.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Dėl tėvystės nustatymo.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nepilnamečio D. J., gim. 2011-06-18, gimimo liudijime motina nurodyta ieškovė J. J., tėvas nenurodytas (b.l. 7).

11Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d.) pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus. Tai ypač aktualu nesantuokiniams vaikams. Šios teisės užtikrinimą laiduoja CK trečiosios knygos X skyriuje reglamentuojamas vaiko kilmės nustatymo institutas.

12Civilinio kodekso 3.148 straipsnio nuostatos numato, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės. Jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai: bendras motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat kiti įrodymai (šie faktai iš esmės yra atkartojami ir Civilinio proceso kodekso 389 straipsnyje). Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad, jei atsakovas atsisako ekspertizės, teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali tokį atsakovo atsisakymą įvertinti kaip tėvystės įrodymą.

13Ieškovė pateikdama ieškinį prašė teismą paskirti genominę ekspertizę, kurios pagrindu būtų patvirtinta atsakovo tėvystė jos sūnaus atžvilgiu. Teismas nutartimi patenkino ieškovės prašymą ir paskyrė byloje teismo medicininę-biologinę ekspertizę, siekiant nustatyti ar atsakovas yra ieškovės sūnaus, D. J., tėvas (b.l. 108). Atsakovas atsisakė atlikti medicininę-biologinę ekspertizę. Savo atsisakymą motyvavo tuo, kad jis baudžiamojoje byloje yra atsisakęs duoti DNR mėginius, todėl atlikus ekspertizę šioje byloje, jo mėginiai gali būti panaudoti prieš jį baudžiamojoje byloje. Teismas šiuos atsakovo argumentus laiko teisiškai nepagrįstais ir iš byloje nustatytų aplinkybių visumos daro išvadą, kad šioje byloje atsakovo atsisakymas ekspertizės, vertintinas kaip įrodymas, patvirtinantis tėvystę.

14Kaip matyti iš bylos, atsakovas teisme naudojosi advokato teisine pagalba, todėl sąžiningai ir protingai elgdamasis turėjo suprasti, kad vaikas privalo žinoti savo kilmę, ir jis kaip spėjamas vaiko tėvas privalėjo tinkamai naudotis savo teisėmis ir pareigomis, t.y. aktyviai dalyvauti ekspertizės atlikime. Bylos aplinkybės patvirtina, kad atsakovo atstovas vedė derybas su ieškovės atstove dėl galimybių išspręsti bylą taikiai, derindamas vaikui priteistino išlaikymo dydį (b.l. 115-118). Teismas sudarė atsakovui galimybę atsikirtimus grįsti ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, tačiau atsakovas kitais įrodymais negrindė savo nesutikimo su ieškinio reikalavimu dėl tėvystės nustatymo (CPK 178, 179 str.str.). Atsakovas nepateikė neginčijamų įrodymų, paneigiančių, pakankamai detaliai ieškovės nurodytas aplinkybes apie jų intymius santykius, apie jų artimą bendravimą, bendras išvykas į užsienį, tiek apie tai, kad jis buvo informuotas apie tai jog ieškovė jam buvo pranešusi jog laukiasi, o vėliau ir apie vaiko gimimą bei ieškovės lankymą po vaiko gimimo. Atsakovas tiek atsikirtimuose į ieškinį, tiek teismo posėdyje pripažino ieškovės nurodytas aplinkybes, kad jis turėjo su ieškove intymių santykių, tačiau, jo nuomone, santykiai buvo pavieniai ir tai negali būti pagrindas jo atžvilgiu pripažinti ieškovės sūnaus tėvystę. Atsakovas pripažino ir ieškovės nurodytą aplinkybę, kad jie 2010 metais kartu vyko kelionėn į Egiptą. Atsakovas pripažino ir ieškovės nurodytą aplinkybę, kad jis po vaiko gimimo aplankė ieškovę. Todėl, nustatytų aplinkybių pagrindu atsakovo atžvilgiu teismas laiko esant pagrįsta taikyti CK 3.148 str. 2 dalyje numatytas pasekmes ir atsakovo atsisakymą atlikti ekspertizę vertina kaip tėvystės įrodymą. Pažymėtina, kad taip minėtos normos taikymą aiškina ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas, pažymėjęs, kad bylos, susijusios su tėvystės nustatymu, yra bylos su viešuoju interesu, ir teismas turi imtis visų priemonių bylos aplinkybėms nustatyti, o ekspertizės išvada laikytina pagrindiniu įrodymu, todėl atsisakymas atlikti ekspertizę tėvystės nustatymo bylose gali būti vertinamas kitos šalies naudai ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-607/2004).

15Vadovaujantis CPK 185 str. įrodymų vertinimo taisyklėmis, teismas pripažįsta, kad ieškovės reikalavimas dėl tėvystės nustatymo tenkinamas nustatytų faktinių aplinkybių bei įstatymo sukeliamų pasekmių pagrindu, pripažįstant, kad atsakovas N. L. yra ieškovės 2011-06-18 pagimdyto sūnaus, D. J., biologinis tėvas (CPK 178 str., CK 3.148 str. 2 d.).

16Išaiškintina atsakovui, kad duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, nuginčyti negalima.

17Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

18Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu būtinybė įtvirtinta įstatyme (CK 3.169 str. 1 d.), kuriame pasakyta, kad, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Šiuo atveju iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad nepilnametis D. J. gyvena kartu su motina jai nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ) (b.l. 9). Atsakovas neprieštarauja, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina. Ištyrusi motinos ir vaiko gyvenamosios aplinkos ir buities sąlygas, vaiko teisių apsaugos institucija nurodė, kad vaikui sudarytos sąlygos augti bei vystytis, motina tinkamai vykdo savo pareigas, vaikas tinkamai prižiūrėtas (3.178 str.). Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad gyvenamosios vietos nustatymas su motina atitinka nepilnamečio vaiko interesus.

19Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

20Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti vaiką, kaip ir jei jis būtų gimęs santuokoje (Europos konvencijos dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso 6 str. 1 d.). Turi būti imamasi visų reikiamų priemonių, kad vaikas gautų geresnį išlaikymą iš tėvų ar kitų finansiškai už jį atsakingų asmenų tiek valstybės viduje, tiek iš užsienio (Vaiko teisių konvencijos 27 str. 4 d.). Šių konvencijų nuostatų reikalavimai suderinti su nacionalinės teisės aktų nuostatomis. CK 3.192 str., reglamentuojančio tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, 2 d. nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Taigi pagrindiniai priteistino vaikui išlaikymo dydį lemiantys kriterijai yra konkretaus vaiko poreikiai ir jo abiejų tėvų turtinė padėtis. Įstatymas nustato, kad tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja, už vaiko priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai (LR CK 3.159 str.). Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (LR CK 3.156 str.) Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

212004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog sprendžiant išlaikymo priteisimo klausimą teismui orientaciniu kriterijumi gali būti LR CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, bylų kategorija 72.2, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“), kuri nuo 2008-01-01 yra 800 Lt per mėnesį, nuo 2012-08-01 yra 850 Lt per mėnesį, nuo 2013-01-01 yra 1000 Lt per mėnesį (LR Vyriausybės 2007-12-17 nutarimas Nr. 1368, LR Vyriausybės 2012-06-20 nutarimas Nr. 718, LR Vyriausybės 2012-19 nutarimas Nr. 1543).

22Ieškovė iš atsakovo prašo priteisti vaiko išlaikymui po 900 Lt periodinių išmokų per mėnesį iki vaiko pilnametystės. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad per mėnesį vaiko poreikiams tenkinti išleidžia apie 1500 Lt. Atsakovas nurodė, kad vaiko poreikių patenkinimui jis galėtų teikti tik 200 Lt išlaikymą.

23Vertindamas ieškovės turtinę padėtį teismas nustatė, kad ieškovė turi tiktai vieną išlaikytinį. Šiuo metu ieškovė yra vaiko priežiūros atostogose, ji gauna 2380 Lt dydžio pašalpą (b.l. 10-13). Iki gimstant vaikui dirbo UAB „( - )“, jos darbinės pajamos siekė 3000 Lt (b.l. 210). Vaikui sukakus dvejiems metams planuoja grįžti į drabą. Ieškovei nuosavybės teise priklauso 2 kambarių butas, adresu ( - ) (b.l. 21-22). Ieškovė būsto įsigijimui yra paėmusi kreditą (b.l. 23-33), kredito įsipareigojimų dengimui per mėnesį moka po 640 Lt (b.l. 210).

24Vertinant atsakovo turtinę padėtį, nustatytos šios aplinkybės. Atsakovas turi dar du išlaikytinius, santuokoje jis augina du sūnus: L. L., gim. 2006-01-09, ir M. L., gim. 2000-02-03 (b.l. 179-180). Atsakovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, adresu ( - ) (b.l. 171-172), dalis žemės sklypo ir butas, adresu ( - ) (b.l. 173-176). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašų, nustatyta, kad atsakovui priklausantiems nekilnojamojo turto objektams yra įregistruotos hipotekos. Atsakovo vardu registruotas automobilis MAZDA, 626 (b.l. 54). Atsakovas dirba UAB „( - )“ pardavimų ir rinkodaros direktoriumi, jo darbo užmokestis yra 1600 Lt (b.l.177-178, 188). Iš metinės pajamų deklaracijos nustatyta, kad atsakovas 2011 metais gavo 51000 Lt pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą (b.l. 203). Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis per mėnesį turi mokėti daugiau nei 4000 Lt kreditų dengimui bei draudimo įmokų (b.l. 211). Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad jis papildomai gauna 2400 Lt pajamų, susijusių su nuoma (b.l. 211).Aplinkybes, kad atsakovas turi kreditorinius įsipareigojimus patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (b.l. 136-169, 202).

25Vertinant vaiko poreikius, nustatyta, kad šalių sūnui šiuo metu yra nepilni du metai. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad vaiko poreikiai būstui sudaro 500 Lt, maistui 400 Lt, drabužiai 200 Lt, žaislai, lavinimo priemonės 100 Lt, higienos prekės 300 Lt, nenumatytos išlaidos 300 Lt. Iš bylos medžiagos nenustatyta aplinkybių, kad vaikas turėtų specialiųjų poreikių. Rašytinių įrodymų, kad vaiko poreikių patenkinimui reikalingą sumą sudaro 1800 Lt ieškovė į bylą nepateikė.

26Atsižvelgiant į tai, kad vaikas neturi sveikatos problemų ir ieškovė neįrodė būtinumo teikti vaikui didesnį išlaikymą nei teismų praktikoje suformuluota minimali išlaikymo suma bei į tai, jog atsakovas turi pareigą išlaikyti tris vaikus, iš atsakovo priteistina 500 Lt per mėnesį išlaikymo suma periodinėmis išmokomis nuo 2012-08-06 (ieškinio pateikimo) iki vaiko pilnametystės. Teismas tokią išvadą daro vadovaudamasis Civilinio kodekso 3.198 str. 1 d., kuri nustato, kad priteisiant išlaikymą dviem ar daugiau vaikų, reikia nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius visų vaikų poreikius. Įvertinęs atsakovo turtinę padėtį, teismas nenustatė aplinkybių, kad ji atsakovui neleistų teikti vaikui išlaikymo sumos, orientuotos į minimalių poreikių patenkinimą. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti, todėl atsakovas turi imtis visų jam prieinamų priemonių ir realių veiksmų savo turtinei padėčiai pagerinti, kad galėtų vaikui teikti bent minimalių poreikių patenkinimui reikalingą sumą. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

27Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė (LR CK 3.185 str. 1 d.).

28Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko poreikiams kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (LR CK 3.201 str.).

29Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti ir išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo vaiko gimimo, tai yra nuo 2011-06-18, iki ieškinio pateikimo, tai yra 2012-08-06, kurį sudaro 12270 Lt.

30Vaiko ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos yra grindžiamos vaiko iš tėvų kilme, kuri patvirtinama nuo vaiko gimimo dienos ir nuo tos dienos sukuria su ja susijusias, įstatymų nustatytas teises ir pareigas (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str., CK 3.137 str.). Taigi vaiko kilmės iš tėvų patvirtinimas nesiejamas su vaiko gimimo įrašo padarymo data, taip pat su teismų sprendimų, nustatančių tėvystę (motinystę), įsiteisėjimo data. Kai vaiko kilmė iš tėvo (motinos) yra nustatyta ne šiam gimus, o esant vyresniam, tėvų ir vaikų tarpusavio teisės ir pareigos taip pat atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau išlaikymo srityje įstatymo jos ginamos iš dalies, ribojant išlaikymo priteisimo terminą trejais metais iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.). Dėl to tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti ir išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo vaiko gimimo, tai yra 2011-06-18, iki ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra 2012-08-06, viso už 13 mėnesių ir 6 dienas, išlaikymo įsiskolinimo sumą skaičiuojant po 400 Lt, viso priteisiant 5280 Lt išlaikymo įsiskolinimo.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Iš atsakovo priteistina valstybės naudai 338 Lt žyminio mokesčio (500x12x3 %+5280x3%), 25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

33Ieškovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir pateikė išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus (Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovė advokato pagalbai apmokėti patyrė 1500 Lt (b.l. 127-128), dokumentų įteikimo atsakovui 200Lt (b.l. 129-130), 286 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5, 70). Ieškovės reikalavimus iš esmės patenkinus, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

34Ieškovė, vykdydama 2012-11-30 teismo nutartį, į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo 1050 Lt avansą už ekspertizę (b.l. 109-110). Atsižvelgiant į tai, kad ekspertizė nebuvo atliekama įmokėtos lėšos grąžinamos ieškovei.

35Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 259-265 str., 282 str. 2 d. 1 p., 392 str.,

Nutarė

36ieškinį tenkinti iš dalies.

37Nustatyti, kad N. L.,a.k. ( - ) yra D. J., a.k. ( - ) tėvas, o D. J., a.k. ( - ) yra N. L., a.k. ( - ) sūnus.

38Nustatyti nepilnamečio D. J. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su motina J. J., a.k. ( - )

39Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus D. J., a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį po 500 Lt (penkis šimtus litų) nuo ieškinio pateikimo dienos, tai yra 2012-08-06, iki sūnaus pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

40Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus D. J., a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimui 5280 Lt.

41Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja paskirti ieškovę J. J., a.k. ( - )

42Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

43Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Vilniaus miesto CM skyriui, kad šis įregistruotų D. J., a.k. ( - ) tėvystę, padarytų pakeitimus gimimo įraše bei išduotų naują gimimo liudijimą.

44Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 363 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

45Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) ieškovės J. J., a.k. ( - ) naudai 1986 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

46Grąžinti ieškovei J. J., a.k. ( - ) 1050 Lt avansą už ekspertizės atlikimą.

47Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. 2012-08-06 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 96-97). Atsiliepime nurodo,... 5. Išvadą teikianti institucija pateikė išvadą dėl ginčo bei buities tyrimo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė palaikė ieškinį jame... 7. Atsakovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su ieškove... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Dėl tėvystės nustatymo.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nepilnamečio D. J., gim. 2011-06-18,... 11. Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos... 12. Civilinio kodekso 3.148 straipsnio nuostatos numato, kad pagrindas tėvystei... 13. Ieškovė pateikdama ieškinį prašė teismą paskirti genominę ekspertizę,... 14. Kaip matyti iš bylos, atsakovas teisme naudojosi advokato teisine pagalba,... 15. Vadovaujantis CPK 185 str. įrodymų vertinimo taisyklėmis, teismas... 16. Išaiškintina atsakovui, kad duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną... 17. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 18. Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu būtinybė įtvirtinta... 19. Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.... 20. Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti... 21. 2004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog... 22. Ieškovė iš atsakovo prašo priteisti vaiko išlaikymui po 900 Lt periodinių... 23. Vertindamas ieškovės turtinę padėtį teismas nustatė, kad ieškovė turi... 24. Vertinant atsakovo turtinę padėtį, nustatytos šios aplinkybės. Atsakovas... 25. Vertinant vaiko poreikius, nustatyta, kad šalių sūnui šiuo metu yra nepilni... 26. Atsižvelgiant į tai, kad vaikas neturi sveikatos problemų ir ieškovė... 27. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 28. Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko... 29. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti ir išlaikymo įsiskolinimą už... 30. Vaiko ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos yra grindžiamos vaiko iš... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Iš atsakovo priteistina valstybės naudai 338 Lt žyminio mokesčio (500x12x3... 33. Ieškovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikė prašymą... 34. Ieškovė, vykdydama 2012-11-30 teismo nutartį, į teismo depozitinę... 35. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 36. ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Nustatyti, kad N. L.,a.k. ( - ) yra D. J., a.k. ( - ) tėvas, o D. J., a.k. ( -... 38. Nustatyti nepilnamečio D. J. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su motina J.... 39. Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus D. J., a.k. ( -... 40. Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus D. J., a.k. ( -... 41. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 42. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 43. Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Vilniaus miesto CM skyriui, kad... 44. Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 363 Lt (tris... 45. Priteisti iš atsakovo N. L., a.k. ( - ) ieškovės J. J., a.k. ( - ) naudai... 46. Grąžinti ieškovei J. J., a.k. ( - ) 1050 Lt avansą už ekspertizės... 47. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...