Byla 1-288-805/2018

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, Laimai Adomaitienei, dalyvaujant prokurorei Rūtai Šipkauskienei, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei L. B., kaltinamajam ir civiliniam atsakovui K. D., jo gynėjui advokatui Vladislovui Milukui,

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. D., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Birštone, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, iki įkalinimo dirbęs pagal verslo liudijimą, paskutinė gyvenamoji vieta – ( - ), šiuo metu atliekantis terminuoto laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, teistas:

31) Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį - 4 mėnesių laisvės apribojimo bausme;

42) Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį – 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme;

53) Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 63 straipsnio 2 dalį, 5 dalies 1 punktą – 1 metų terminuotos laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta galutinė 9 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmė. 2014 m. rugsėjo 5 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi pataisyta nuosprendyje aritmetinė klaida ir nustatyta galutinė 8 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmė. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

64) Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį - 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant visą bausmės laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu;

75) Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 4 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį – 1 metų 3 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta galutinė 10 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmė. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 3 mėnesiams, įpareigojant per 15 dienų nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti, mokytis ar užsiregistruoti darbo biržoje. Jeigu nuteistasis jau įsidarbino, pradėjo mokytis ar užsiregistravo darbo biržoje (iki nuosprendžio paskelbimo), įpareigoti jį tęsti darbą, mokslą ar registraciją darbo biržoje; per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dalyvauti elgesio pataisos programoje; per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi; per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas ir pasiųstas atlikti Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 4 d. nuosprendžiu paskirtą 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

86) Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. sausio 22 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 2 dalį – 1metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis bausmė subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 4 d. nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta 2 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmė, bausmė neatlikta;

97) 2018 m. kovo 20 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 3 dalyje 45 parų arešto bausme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641straipsniu paskirta bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta 30 parų arešto. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2018 m. sausio 22 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme bausmes iš dalies sudedant ir paskirta galutinė 2 metų 20 dienų bausmė, ją atliekant pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuojant nuo 2018 m. kovo 20 d. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityta bausmė iš dalies atlikta pagal 2018 m. sausio 22 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendį ir K. D. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017 m. gruodžio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d. (dvi dienos) ir pagal Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 22 d. nuosprendį laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki 2017 m. gruodžio 6 d. (dvi dienos), nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. balandžio 10 d.,

10kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

11Teismas

Nustatė

12Kaltinamasis K. D. m. sausio 7 d. apie 20.15 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie daugiabučio namo ( - ), tyčia plyta išdaužęs L. B. priklausančio automobilio Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) 150,00 Eur vertės dešinės pusės priekinių durų lango stiklą, įsibrovė į automobilio vidų, salone sugadino 150,00 Eur vertės kairės pusės priekinių automobilio durų rankeną su valdymo mygtukais, tokiu būdu padarydamas nukentėjusiajai L. B. 300,00Eurturtinę žalą.

13Kaltinamasis teismo posėdyje kaltu prisipažino visiškai, civilinį ieškinį pripažįsta. Kaltinamasis K. D. paaiškino, kad su draugu vartojo alkoholį. Draugas M. B. jam davė automobilio raktelius, sakė, kad mašina yra jo. Draugas pasakė, kad mašinos spalva sidabrinė, nežinojo kaip atrodo automobilis ir kokia jo markė. Draugas minėjo, kad mašina nevažiuojanti, su gedimais, ją reikėjo taisyti. Sakė, kad mašinoje yra kolonėlės, kurias norėjo atsinešti tikslu paklausyti muzikos. Kaltinamasis, nuėjęs prie automobilio, bandė atrakinti mašiną, tačiau neatsidarė durelės, todėl kieme rasta plyta trenkė į automobilio langą ir jį išdaužė. Parodė, kad buvo stipriai išgėręs, buvo tamsu, vakaras apie 20.00-20.30 val. Ta mašina, į kurią trenkė plyta, stovėjo aikštelėje prie gyvenamųjų namų, ji irgi buvo pilkos, sidabrinės spalvos. Paaiškino, kad išdaužė mašinos dešinės keleivio pusės langą ir atidarė duris. Sutinka, kad plyta galėjo praskrieti į kitą automobilio pusę. Kaltinamasis parodė, kad, mesdamas plytą, ne tik išdaužė stiklą, bet sugadino kažkokį automatinį mygtuką. Atsisėdęs ant keleivio sėdynės suprato, kad mašina ne jo draugo. Jį sulaikė ir uždarė dviem parom, o tada paaiškėjo, kad automobilis L. B.. Neturėjo galimybės atsiprašyti nukentėjusiosios, nes dėl kitos bylos buvo sulaikytas 6 paroms. Žalos iki šiol neatlygino. Sutinka, kad padaryta 300 eurų žala, neginčija jos dydžio. Pasižada išėjęs iš įkalinimo įstaigos atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą. Atsiprašo nuketėjusios, apgailestauja, kad taip atsitiko. Blogai vertina savo veiksmus, gailisi dėl to kas įvyko. Ši veika buvo padaryta iki jį patalpinant į pataisos namus. Paaiškino, kad šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę 2 metus ir 20 dienų. Pažada išėjęs iš įkalinimo įstaigos nedaryti nusikaltimų, nevartoti alkoholio, bus pamoka gyvenime.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 218 straipsnio 2 dalimi, 219 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 273 straipsniu teisminio bylos nagrinėjimo metu taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, kadangi kaltinamasis nėra kaltinamas padaręs labai sunkų nusikaltimą, kaltu prisipažino visiškai, civilinį ieškinį pripažįsta, baudžiamosios bylos aplinkybės nekelia abejonių, kaltinamasis ir jo gynėjas sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko ir prokurorė. Nukentėjusioji L. B. neprieštaravo sutrumpintam įrodymų tyrimui. Sutinkamai su BPK 291 straipsnio nuostatomis paskelbiami kiti faktiniai bylos duomenys, kurie gauti BPK nustatyta tvarka, kurių patikimu abejoti pagrindo nėra ir, kurie patvirtina kaltinamojo kaltę:

15nukentėjusiosios L. B. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 26-27) matyti, kad 2017 m. sausio 7 d. apie 18.00 val. jos sūnus M. K. sugrįžo su jai priklausančiu automobiliu Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) pagamintu 2006 m., kurį paliko stovėti prie daugiabučio namo automobilių stovėjimo aikštelėje ( - ). Jai būnant namuose apie 20.15 val. lauke išgirdo kažkokį garsą, atsidariusi buto langą pastebėjo, kad jai priklausančio automobilio salone sėdi kažkoks vyras, salone degė šviesa. Ji tai pasakė savo sūnui M. K., kuris, nubėgęs į lauką, automobilio salone sulaikė kažkokį jai nepažįstamą vaikiną. Ji skubiai iškvietė policijos pareigūnus, kurie atvažiavę vaikiną pristatė į policijos komisariatą. Apžiūrėdama savo automobilį pastebėjo, kad išdaužytas dešinės pusės priekinių durelių stiklas, automobilio salone sugadinta kairės pusės priekinių durelių rankena su valdymo mygtukais. Automobilis užrakinamas pulteliu, kuris sumontuotas kartu su užvedimo rakteliu, signalizacija automobilyje neįmontuota. Kai pirko automobilį, užvedimo raktelis buvo vienas. Po automobilio pirkimo, užvedimo raktelio nebuvo pametę, jis yra originalus. Atvykus policijos pareigūnams visos durelės, išskyrus dešinės pusės priekines, buvo užrakintos, jas vėliau prie policijos pareigūnų sūnus atrakino, automobilis užsivedė rakteliu be trikdžių. Automobilis draustas privalomuoju civiliniu draudimu. Jeigu turtinė žala keistųsi, informuos tyrimo metu. Iš sulaikyto vaikino rūbų iškrito jai priklausančio automobilio registracijos liudijimas, kurį ji pasiėmė iki atvykstant policijos pareigūnams, šis dokumentas, draudimas ir techninės apžiūros talonas buvo padėti automobilio daiktadėžėje. Draudimo polisas ir techninės apžiūros talonas, rasti daiktadėžėje;

16Nukentėjusiosios L. B. papildomais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, nustatyta (b. l. 29-30, 32-33), kad K. D. sugadino jai priklausantį automobilį Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) t.y. plyta išdaužė dešinės pusės automobilio priekinių durelių stiklą ir automobilio vidaus salone sugadino kairės pusės priekinių durelių rankeną su valdymo mygtukais. Dėl automobilio sugadinimo padaryta 300,00 Eur turtinė žala. Automobiliui pakeitė dešinės pusės priekinių durelių stiklą, stiklo pakeitimas jai kainavo 150,00 Eur. Automobilio vidaus salone kairės pusės priekinių durų (rankena, valdymo mygtukai) nesusitvarkė, nes neranda tam detalių, tikriausiai reikės keisti kairės pusės priekines dureles. Šio sugadinimo vertė yra 150,00 Eur. Taigi, šiuo nusikaltimu jai padaryta iš viso 300,00 Eur turtinė žala, kuri neatlyginta. Ji reiškia 300,00 Eur civilinį ieškinį. Nurodė. kad ( - ), automobilių stovėjimo aikštelėje, gal prieš kokius du mėnesius, tikslaus laiko gerai ir nepamena, stovėjo tamsios spalvos, automobilis, jo markė galėjo būti Ford, tiksliai nė nežino. Šis automobilis stovėjo nenaudojamas, juo niekas nevažinėjo. Ar tas automobilis buvo užrakintas, ji nežino. Šis automobilis priklausė gyventojui iš ( - ) namo, jo pavardės nežino. Šiuo metu šio nenaudojamo automobilio aikštelėje nėra. Jos automobilis Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) įvykio dieną stovėjo ne toje vietoje, kurioje stovėdavo minėtas nenaudojamas automobilis Ford, o kitoje vietoje, netoli daugiabučio namo, šalia jos buto langų. Jos automobilio įvykio metu K. D. neužvedė, automobilio užvedimo spynelė nebuvo sugadinta;

17liudytojo M. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 41-42), užfiksuota, kad 2018 m. sausio 7 d. apie 18.00 val. jis sugrįžo su jo mamai L. B. priklausančiu automobilio Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) į Prienų miestą. Nurodytą automobilį pastatė prie daugiabučio namo adresu ( - ), priekine dalimi į daugiabutį namą. Išlipęs automobilį užrakino pulteliu, kuris kartu sumontuotas su užvedimo rakteliu. Jam būnant namuose apie 20.15 val., būnant kambaryje kartu su tėvais, buto langas yra link Nemuno upės, išgirdo lauke keistą garsą. Jo mama pažiūrėjo per langą ir jo paklausė kur pastatė automobilį, jis pasakė, kad automobilių stovėjimo aikštelėje prie daugiabučio namo. Tada ji pasakė, kad kažkas sėdi automobilio salone, nes salone dega šviesa. Jis tai pamatęs staigiai išbėgo į lauką ir nubėgo prie automobilio. Pribėgęs prie automobilio salone pamatė vieną asmenį, kuris sėdėjo automobilio salone ant priekinės sėdynės dešinėje pusėje. Jis, kad asmuo nepamatytų, automobilį apibėgo iš galo, tada tas asmuo jį pamatė ir bandė bėgti iš automobilio, jis jį bandė už rūbų sulaikyti. Tačiau jis pirmą kartą išsprūdo jam iš rankų ir bandė bėgti link Vytauto gatvės, tačiau jis jį prisivijo ir, sugriebęs už rūbų, paguldė ant žemės. Atbėgusi mama paskambino policijos pareigūnams, policijos pareigūnams atvykus jie asmenį sulaikė ir pasodino į tarnybinį automobilį. Tuo metu, kai jis paguldė asmenį ant žemės ir apsidairė aplink, pamatė, kad toje vietoje, kurioje grūmėsi, ant žemės guli automobilio registracijos liudijimas, jį radusi mama pasiėmė. Kaltinamasis kalbėjo nerišliai. Apžiūrint automobilį pastebėjo, kad išdaužytas dešinės pusės priekinių durelių stiklas, automobilio salone sugadinta kairės pusės priekinių durelių rankena su valdymo mygtukais. Jis su sulaikytu asmeniu, kaip vėliau paaiškėjo, K. D., jokių konfliktų neturėjęs, su juo nebendrauja, tik žino, kad toks asmuo yra, nes mokėsi Birštone ir gyveno Birštono mieste, daugiau apie jį nieko pasakyti negali;

18liudytojo M. B. parodymais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 46-47, 49) matyti, kad 2017 m. gruodžio mėnesio viduryje, datos jis neprisimena, dienos metu pas jį atėjo jo draugas P. R.. Su P. R. išėjo į lauką, kur susitiko su K. D.. Jiems visiems trims būnant prie darželio, esančio prie mažojo prekybos centro Maxima, P. R. iš kišenės išsitraukė automobilio raktelį su pulteliu. P., rodydamas į automobilio raktelį, minėjo, kad šis raktelis yra nuo jo automobilio. Jis pamanė, kad raktelis yra nuo P. dieduko automobilio. Nes P. yra dešimt ar vienuolika metų, dėl to jis savo automobilio negali turėti. Tada K. pas P. paprašė, kad tą raktelį jam duotų. Dėl ko K. buvo reikalingas šis raktelis, jis nežino. K. D., paėmęs raktelius, P. paprašė, kad parodytų, kur tas automobilis yra. Tada jie visi trise P. rodant kelią nuėjo į ( - ) kiemą. Kieme stovėjo automobilis Ford Escort. Automobilis buvo tamsiai pilkos spalvos. Numerių valstybinių jis neįsidėmėjo. P. parodė į šį automobilį ir pasakė, kad raktelis yra nuo šio automobilio. P. minėjo, kad automobilis yra jo. Tuomet K. paklausė ar automobilis atrakintas. P. pasakė, kad automobilis yra atrakintas. Tada jis su K. D. nuėjo toliau nuo automobilio, o P. priėjo prie automobilio ir atidarė automobilio galines kairės pusės dureles. Durelės nebuvo užrakintos. P. dureles atidarė ir uždarė. P. nuo automobilio atėjo iki jų. P. į automobilio vidų nesėdo. Iš automobilio vidaus nieko neėmė. Kas to automobilio viduje buvo, jis nežino, nes arti prie jo nebuvo priėjęs. P. minėjo, kad automobilio visos durys atsidaro, tik užrakintos vairuotojo pusės. P. minėjo, kad automobilyje nėra akumuliatoriaus. Automobilis matėsi, kad yra nenaudojamas. K. D., nors ir turėjo automobilio užvedimo raktelį, su juo nieko nedarė. Į automobilio vidų nesėdo ir nebandė užvesti automobilio. K. D. to automobilio viduje nebuvo. Jie tada visi trise nuo automobilio nuėjo. Pas K. D. liko rakteliai nuo automobilio, prie jo akių K. P. raktelių negrąžino. K. neminėjo kam jam rakteliai reikalingi. Po to jie išsiskyrė. Daugiau jis pats prie to automobilio Ford Escort nuėjęs nebuvo. 2017 m. sausio mėnesio pradžioje, tikslios datos nepamena, jis buvo ( - ) ir grįžo iš čia 2018 m. sausio 19 d. Jam grįžus iš ligoninės jis telefonu kalbėjosi su K. D., kuris sakė, kad, būdamas girtas, sumaišė automobilius, išdaužė kito automobilio stiklą ir įlipo į tą mašiną, įkišo į to automobilio spynelę raktelį ir tuo metu atbėgo prie jo kažkoks vyras ir su juo susimušė. Daugiau jis apie tai nieko nežino. Kam reikėjo K. to automobilio, jis nežino, jis jam apie tai nieko nesakė. Jis pats nėra matęs, kad K. D. vairuotų automobilį, ar jis moka vairuoti automobilį, jis nežino;

19liudytojo P. R. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 52-53, 55), seka, kad 2017 m. gruodžio mėnesį, datos tikslios nepamena, jis kartu su D. R., M. Č. vaikštinėjo po Prienų miestą. Ir bevaikštant nuėjo į ( - ) kiemą, kur gyvena D. Čia D. pasiūlė jiems nueiti atsisėsti į automobilį Ford, lyg tais Mondeo, valstybinių numerių nepamena, tarp tų raidžių pamena buvo H raidė, skaičių nepamena. D. minėjo, kad tas automobilis yra stambaus vyro, gyvenančio ( - ). Jo pavardės nesakė. Automobilio durelės buvo atrakintos. Jie visi trise įsėdo į automobilį. Jis su M. sėdo į automobilio galą, o D. priekyje. D. priekyje kraustydamas vairuotojo durelių pusėje, daiktadėžėje rado raktelius. Raktelių buvo trys vienetai. Prie raktelių buvo pultelis. Automobilio nei jis, nei jo draugai užvesti nebandė. Po to jie iš automobilio išlipo. D. rado kokią tai grandinę ir ją su savimi pasiėmė. Daugiau kitų daiktų iš automobilio neėmė. Automobilio nebandė užvesti. Automobilio neketino užvesti ir juo važiuoti. Tik šiaip jie į jį įsėdo, D. tik kraustė automobilyje ir, kaip jau minėjo, iš automobilio pasiėmė raktelius ir grandinę. Išlipęs iš automobilio, D. bandė tais rakteliais užrakinti automobilį. Tačiau automobilis nereagavo į pultelį, dar bandė įkišti raktelį į dureles ir taip užrakinti, tačiau ir taip automobilis neužsirakino. Automobilį jie paliko atrakintą. Jie visi trise nuo jo nuėjo. Rakteliai automobilio liko pas D. Po to, lyg kitą dieną, jis susitiko su D., M. ir M. B.. Kiek jis matė, D. padavė automobilio raktelius, kuriuos paėmė iš Ford Mondeo, M. B.. Kiek matė, M. padavė visus tris raktelius su pulteliu. D., paduodamas raktelius M. pasakė, kad šie rakteliai yra nuo Ford automobilio, kuriuos jis rado tame automobilyje. M. žinojo, kad rakteliai nuo automobilio yra ne D. automobilio, o minėjo, kad raktelius jis rado automobilyje Ford, kuris stovi ( - ) namo kieme. M. tuos raktelius pasiėmė. M. ilgai tuos raktelius su savimi turėjo. Po ilgo laiko, jau buvo po Naujųjų Metų, t.y. 2018 m. sausio mėnesio pradžioje, datos nepamena, jam būnant kartu su M. B. ir K. D., tuo metu matė kaip M. B. K. D. padavė raktelius nuo automobilio. Jam atrodo, kad M. K. padavė visus tris raktelius. Raktelius padavė tuos, kuriuos D. buvo padavęs M. ir tuos raktelius D. buvo paėmęs iš automobilio Ford Mondeo. Kai padavė M. raktelius K., jie visi trise nuėjo į ( - ) namo kiemą. Jis kartu su M. ir D. atėjo į kiemą, kuriame stovėjo automobilis Ford Mondeo. M. K. pasakė, kad tie rakteliai yra nuo šio automobilio. Nei jis, nei K., nei M. prie pat automobilio Ford arti nebuvo priėję, jo durelių nebandė atidaryti. K. pasakė, kad automobilio durelės neužrakintos. K. D. nesakė, kam šis automobilis priklauso. Nesakė, kad šis automobilis yra jų. K. D. minėjo, kad šį automobilį nuvarys į „šrotą“. K. jo neklausė, kam šis automobilis priklauso. D. sakė, kad šis automobilis jau ilgai stovi nenaudojamas. Automobilis Ford buvo lyg tais mėlynos spalvos. Šiuo metu jau to automobilio ( - ) namo kieme nėra. D. minėjo, kad tas automobilis yra jau parduotas. Ką toliau K. D. darė su tais automobilio rakteliais, jis nežino. Jis pats po to daugiau prie to automobilio nebuvo priėjęs. Ar K. D. po to buvo tame automobilyje, jis nežino. Kur tie rakteliai, jis irgi nežino;

20kaltinamasis K. D., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos įvykdymo, prisipažino visiškai ir gailėjosi, ir parodė (b. l. 144-145), kad 2018 m. sausio 7 d. apie 20.10 val. Prienų mieste, ( - ) kiemą, automobilio stovėjimo aikštelėje priėjo prie automobilio, kuris priklauso M. B., savo striukės kišenėje su savimi turėjo raktelius, kaip tuo metu jam atrodė nuo automobilio, kuriuos jam buvo davęs M. B.. Rakteliai automobilio buvo su valdymo pulteliu. Jis tą automobilį norėjo apžiūrėti, tikslo jo vogti neturėjo. Jam atėjus į aikštelę, kiemas nebuvo apšviestas. Apie 20.15 val. priėjo prie to automobilio, tuo metu jam atrodė, kad tas automobilis yra jo draugų. Automobilio markės jis nežiūrėjo, valstybinių numerių irgi nežiūrėjo. Matė, kad automobilis buvo sidabrinės spalvos. Draugas buvo minėjęs, kad jo automobilis yra sidabrinės spalvos. Buvo tamsu ir nesimatė, kokios būklės tas automobilis. Jis raktelį, kurį jam davė M., kišo į keleivio pusės durelių spynelę. Tačiau automobilis neatsirakino. Tada jis įsiuto ir, paėmęs į ranką nuo žemės netoliese automobilio esančią plytą, metė į automobilio dešinės pusės priekinių durelių stiklą. Tą plytą metė į kaip jau dabar po įvykio žino į automobilio Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) dešinės pusės priekinių durelių stiklą. Automobilio stiklas išdužo. Plyta įskrido į vidų. Automobilio durų stiklą išdaužė dėl to, kad jis galėtų patekti į jo vidų. Išdaužus stiklą, automobilio signalizacija nesuveikė. Išdaužęs automobilio kairės pusės durelių stiklą, atidarė automobilio dureles ir pateko į automobilio vidų. Atsisėdo automobilyje keleivio vietoje, priekinėje sėdynėje. Plyta įkrito į automobilio saloną. Plyta krisdama galėjo apgadinti automobilio kairės pusės priekinių durelių rankeną, panelę su valdymo mygtukais. Jis pats automobilio kairės pusės priekinių durelių rankenos su valdymo mygtukais negadino. Jam tik įsėdus į automobilio vidų pamatė, kad šalia jo prie automobilio keleivio pusės durelių pasirodė nepažįstamas vyras, kuris bandė jį sulaikyti. Jis tai pamatęs bandė nuo to vyro pabėgti, tačiau buvo sulaikytas, sulaikymo metu jis tam vyrui priešinosi. Minėtas vyras, kurio jis nepažįsta, jį sulaikė, į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai. Jam buvo patikrintas neblaivumas ir jam alkoholio matuokliu buvo nustatytas 1,55 promilės girtumas. Policijos pareigūnams jis pasakė, kad jis sumaišė automobilius, kad jis ne į tą automobilį įsėdo. Suprato tą tuomet, kai prie automobilio pasirodė nepažįstamas vyras ir jį bandė sulaikyti. Niekas jo neprašė, niekas jo nesamdė, niekas jam nedavė 20 eurų, kad jis pavogtų šį automobilį ar jam kažką padarytų. Jis pats automobilio registracijos liudijimo iš automobilio neėmė, nebent kai jį tas vyras traukė iš automobilio, tas vyras galėjo ir tą dokumentą kartu su juo iš automobilio ištraukti, nes automobilyje ant sėdynės buvo kažkokie popieriai. Ar ten dokumentai kokie ar kas, jis nežino. Jis pats jokių dokumentų neėmė. Automobilis, kaip dabar jau žino, tai Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) kurį jis savo veiksmais apgadino priklauso L. B.. Žalos jis dėl apgadinto automobilio nukentėjusiajai dar neatlygino, tačiau stengsis ją atlyginti. Pats vairuotojo pažymėjimo neturi, teisės vairuoti automobilį neturi, tačiau automobilį vairuoti moka. Šiuo automobiliu važiuoti neketino. Jis net nesėdėjo vairuotojo vietoje, prie vairo ir jo vogti tikslo neturėjo. Į automobilio užvedimo spynelę raktelio nebuvo įkišęs ir jo užvesti neketino. Ar tame automobilyje buvo kokių tai vertingų daiktų, jis nežino. Nes jam tik atsisėdus į to automobilio dešinėje pusėje esančią priekinę sėdynę iš karto prie to automobilio pasirodė jam nepažįstamas vyras, kuris jį sulaikė;

212018 m. sausio 7 d. protokolu – pareiškimu nukentėjusioji kreipėsi į Prienų PK, pranešdama apie padarytą nusikalstamą veiką, L. B. nurodė faktines nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes (b. l. 7);

22parodymų patikrinimo vietoje protokole pažymėta (b. l. 56-57, 59), kad P. R. Prienų mieste ( - ) esančioje aikštelėje parodė vietą, kurioje stovėjo automobilis Ford, iš kurio salono buvo paimti automobilio rakteliai;

23VĮ „Regitra“ registracijos liudijimas patvirtina, kad automobilis Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) priklauso L. B. (b. l. 18);

24apžiūros protokole (b. l. 12-13, 14-17) užfiksuota, kad automobilis Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) stovi automobilių stovėjimo aikštelėje prie daugiabučio namo adresu ( - ). Automobilių stovėjimo aikštelės danga - asfaltas. Nurodytas automobilis stovi pietinėje automobilių stovėjimo aikštelės pusėje, nuo daugiabučio namo pietinės sienos 5 metrų atstumu link pietų pusės. Automobilio priekinė dalis nukreipta link šiaurės pusės. Apžiūrint automobilį matyti, kad automobilio kairės pusės durelės ir dešinės pusės galinės durelės užrakintos. Apžiūrint automobilį matosi išdaužytas dešinės pusės priekinių durelių stiklas. Lauke ant dangos ir visame automobilio salone pribirę stiklo duženų. Automobilio salone matosi, kad kairės pusės priekinių durelių plastikinė rankena su valdymo mygtukais sulaužyta. Rankenos plastikinės detalės guli ant kairės pusės priekinės sėdynės ir grindų kilimėlio. Taip pat matosi, kad sulaužyta nurodytų durelių plastikinė apdaila. Apžiūrint automobilį panelė ir joje esantys mechanizmai vizualiai nesugadinti. Apžiūrint aikštelę, aplink automobilį, rasta baltos spalvos plyta, nutolusi nuo automobilio priekinės dalies link šiaurės pusės 2 metrus. Apžiūrint įvykio vietą pareiškėjos sūnus M. K. nuotoliniu pulteliu be trikdžių atrakino automobilio dureles, taip pat bandant užvesti automobilio variklį šis be trikdžių užsivedė. Apžiūrint užvedimo spynelę išorinių sugadinimų nesimatė;

25apžiūros protokolu, kaip nusikalstamos veikos įrankis, apžiūrėta baltos spalvos plyta, vaizdas fiksuotas fotolentelėse (b. l. 20-21).

26Dėl veikos kvalifikavimo

27Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)187 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą. Šios veikos objektyvieji požymiai yra pavojinga veika, priežastinis ryšis ir padariniai, o subjektyvieji – kaltė. Minėta, kad baudžiamajai atsakomybei kilti būtina šių požymių visuma, t. y. nesant bent vieno iš šių požymių baudžiamoji atsakomybė negalima. Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad svetimo turto tyčinio sunaikinimo ar sugadinimo padariniai nustatomi pagal tokio turto vertę, buvusią nusikalstamos veikos darymo metu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-91/2005, 2K-167/2009 ir kt.). Be to, būtent turto vertės dydis yra vienas iš kriterijų, pagal kurį aptariama nusikalstama veika atribojama nuo nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio teisės pažeidimo.

28Pirmiau aptarti įrodymai bei nustatytos aplinkybės patvirtina, kad kaltinamasis kaltas, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 straipsnio 1 dalyje. Kaltinamasis K. D. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu pagal pareikštą kaltinimą kaltu prisipažino visiškai, gailėjosi. Pripažįsta, kad 2018 m. sausio 7 d. vakare apie 20 val. aikštelėje, esančioje ( - ), būdamas neblaivus, sumaišęs automobilius, išdaužė L. B. priklausančio automobilio Honda Jazz, valstybinis Nr. ( - ) dešinės keleivio pusės langą, mesdamas plytą ir tokiu būdu apgadino kairės vairuotojo pusės durelių panelę, tuo padarydamas nukentėjusiajai L. B. 300,00 Eur turtinę žalą, kurią pripažįsta ir sutinka atlyginti. Taip pat kaltinamojo kaltę patvirtina ir ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti kiti faktiniai bylos duomenys, o būtent: nukentėjusiosios L. B. parodymai, liudytojo M. K. parodymai. Nors liudytojų M. B. ir P. R. parodymai skiriasi detalėse, tačiau neprieštarauja kitiems faktiniams bylos duomenims, kurie pakankami kaltinamojo kaltei pagrįsti. Taigi, pirmiau aptartais bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis K. D. neteisėtais tyčiniais veiksmais sugadino svetimam asmeniui priklausantį turtą, padarydamas nukentėjusiajai turtinį nuostolį. Nusikalstama veika kvalifikuota teisingai pagal BK 187 straipsnio 1 dalį, nes K. D. tyčia plyta ne tik išdaužė automobilio Honda Jazz, valst. Nr. ( - ) lango stiklą, bet tuo pačiu sugadino vidinę kairės pusės automobilio rankeną su valdymo mygtukais, tuo nukentėjusiajai padarydamas 300,00 Eur žalą, viršijančią 5 MGL dydžio sumą (nuo 2018 m. sausio 1 d. 1 MGL lygus 50,00 Eur). Tarp kaltinamojo padarytų neteisėtų veiksmų ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys.

29Dėl civilinio ieškinio

30Pažymėtina, jog kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę reikalauti žalos atlyginimo, o kaltinamasis, padaręs žalą, privalo ją visiškai atlyginti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnis.

31Nukentėjusioji L. B. pareiškė 300,00 Eur civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti (b. l. 37) dėl automobilio Honda Jazz, valst. Nr. ( - ) keleivio, t. y. dešinės pusės kaltinamojo plyta išdaužyto lango stiklo ir to pasekoje sugadintų automobilio vidinių kairės pusės priekinių automobilio durelių rankenos su valdymo mygtukais. Bylos duomenimis žala nukentėjusiajai neatlyginta. Kaltinamasis civilinį ieškinį pripažįsta ir sutinka pilnai jį atlyginti. Vadovaujantis BPK 115 straipsnio 1 dalies nuostatomis, civilinis ieškinys tenkintinas visiškai ir nukentėjusiajai iš kaltinamojo priteistina 300,00 Eur turtinei žalai atlyginti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalis).

32Dėl bausmės skyrimo

33Bausmė – valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui (BK 41 straipsnio 1 dalis). Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kaltinamojo asmenybę ir kitas esmines aplinkybes (BK 54 straipsnis). Kaltinamasis K. D. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą nuosavybei (BK 11 straipsnio 3 dalis). K. D. atsakomybę lengvina tai, kad jis visiškai prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). K. D. atsakomybę sunkina tai, kad veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Baudžiamojoje byloje pareikštas 300,00 Eur civilinis ieškinys (b. l. 37), kuris neatlygintas, kaltinamasis su juo sutinka.

34Bylos duomenimis matyti, kad K. D. praeityje teistas septynis kartus (b. l. 67-74, 76-80, 81-86, 87-88, 89-95, 96-99, 100-105, 106-113), eilę kartų baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 114-129), kaip nurodė jis pats, iki suėmimo vykdė individualią veiklą, tuo tarpu byloje pateiktais VSDFV duomenimis nedirba (b. l. 130), darbo biržoje neregistruotas (b. l. 131), Prienų rajono psichikos sveikatos centre narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 66). K. D. šią nusikalstamą veiką padarė žinodamas, kad yra pasiųstas atlikti ankstesniu nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę, šiuo metu atlieka Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. sausio 22 d. nuosprendžiu paskirtą terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

35Įvertinus šias aplinkybes, atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, jį charakterizuojančius duomenis, prisipažinimą ir gailėjimąsi, aplinką, kurioje užaugo nusikaltęs asmuo, socialinius įgūdžius, siekį taisytis ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, K. D., realiai atliekančiam pataisos namuose terminuoto laisvės atėmimo bausmę, skirtina prokurorės pasiūlyta bausmė – terminuotas laisvės atėmimas sankcijos, numatančios atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, ribose.

36Pagal BK 641 straipsnį, kai baudžiamoji byla baigiama atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą ir kaltinamasis kaltę pripažįsta, jam skiriama bausmė tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama trečdaliu, todėl kaltinamojo K. D. atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

37Kaltinamajam K. D., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina galioti paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 148-149).

38Daiktinis įrodymas – plyta, saugoma Alytaus apskirties VPK (b. l. 24), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintina kaip menkavertis daiktas (BPK 94 straipsnio 4 dalis).

39Be to, kaip jau minėta Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis K. D. atžvilgiu Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2018 m. kovo 20 d. priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris įsiteisėjo 2018 m. balandžio 10 d., todėl ankstesniu nuosprendžiu paskirtoji bausmė bendrintina su šiuo nuosprendžiu paskirta bausme BK 63 straipsnio 9 dalies pagrindu.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 302-305 straipsniais, 307-308 straipsniais, 313 straipsniu,

Nutarė

41K. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso187 straipsnio1 dalyje, ir paskirti jam 1 (vienerių) metų terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi bausmę mažinti vienu trečdaliu ir K. D. paskirti galutinę 8 (aštuonių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. kovo 20 d. nuosprendžiu paskirta bausme jas iš dalies sudedant ir K. D. paskirti galutinę subendrintą 2 (dviejų) metų 5 (penkių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę, į bausmės laiką įskaitant bausmę, atliktą pagal 2018 m. kovo 20 d. nuosprendį.

44Civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

45Priteisti iš K. D. L. B. 300,00 Eur turtinei žalai atlyginti.

46Plytą, saugomą Alytaus apskrities VPK, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

47Kardomąją priemonę K. D. palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

48Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo jo nuorašo įteikimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. 1) Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. baudžiamuoju... 4. 2) Prienų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 9 d. baudžiamuoju įsakymu... 5. 3) Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nuosprendžiu pagal... 6. 4) Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu... 7. 5) Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 4 d. nuosprendžiu pagal... 8. 6) Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. sausio 22 d. nuosprendžiu... 9. 7) 2018 m. kovo 20 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu... 10. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 11. Teismas... 12. Kaltinamasis K. D. m. sausio 7 d. apie 20.15 val., būdamas apsvaigęs nuo... 13. Kaltinamasis teismo posėdyje kaltu prisipažino visiškai, civilinį ieškinį... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 15. nukentėjusiosios L. B. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l.... 16. Nukentėjusiosios L. B. papildomais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo... 17. liudytojo M. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 41-42),... 18. liudytojo M. B. parodymais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 46-47, 49) matyti,... 19. liudytojo P. R. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 52-53, 55),... 20. kaltinamasis K. D., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu dėl jam... 21. 2018 m. sausio 7 d. protokolu – pareiškimu nukentėjusioji kreipėsi į... 22. parodymų patikrinimo vietoje protokole pažymėta (b. l. 56-57, 59), kad P. R.... 23. VĮ „Regitra“ registracijos liudijimas patvirtina, kad automobilis Honda... 24. apžiūros protokole (b. l. 12-13, 14-17) užfiksuota, kad automobilis Honda... 25. apžiūros protokolu, kaip nusikalstamos veikos įrankis, apžiūrėta baltos... 26. Dėl veikos kvalifikavimo ... 27. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)187 straipsnio 1... 28. Pirmiau aptarti įrodymai bei nustatytos aplinkybės patvirtina, kad... 29. Dėl civilinio ieškinio ... 30. Pažymėtina, jog kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, dėl nusikalstamos... 31. Nukentėjusioji L. B. pareiškė 300,00 Eur civilinį ieškinį turtinei žalai... 32. Dėl bausmės skyrimo ... 33. Bausmė – valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu... 34. Bylos duomenimis matyti, kad K. D. praeityje teistas septynis kartus (b. l.... 35. Įvertinus šias aplinkybes, atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, jį... 36. Pagal BK 641 straipsnį, kai baudžiamoji byla baigiama atlikus sutrumpintą... 37. Kaltinamajam K. D., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki nuosprendžio... 38. Daiktinis įrodymas – plyta, saugoma Alytaus apskirties VPK (b. l. 24),... 39. Be to, kaip jau minėta Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 41. K. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9... 44. Civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 45. Priteisti iš K. D. L. B. 300,00 Eur turtinei žalai atlyginti.... 46. Plytą, saugomą Alytaus apskrities VPK, nuosprendžiui įsiteisėjus,... 47. Kardomąją priemonę K. D. palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo... 48. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo...