Byla e2-762-543/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Irmutė Kliučinskienė,

2sekretoriaujant Rasai Sabonienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Iris“ atstovui advokato padėjėjui E. Č.,

4nedalyvaujant atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Iris“ ieškinį atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė UAB „Iris“ (toliau ieškovė) ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 5518,45 Eur skolos, 496,66 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad pagal tarp šalių sudarytą sutartį suteikė atsakovei prekių už 5693,32 Eur. Už prekes 2016 m. birželio 14 d., 2016 m. birželio 21 d., 2016 m. liepos 13 d. bei 2016 m. liepos 16 d. buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros. Pagal sutarties 4.3 punktą, už prekes atsakovė privalėjo sumokėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, tačiau nustatytu laiku už prekes pilnai neatsiskaitė, vengia vykdyti savo prievoles. Sutarties 6.1.1. punktu nustatyta, kad vėluodama atsiskaityti su ieškove, atsakovė moka 0,05procentų delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Kadangi atsakovė vėluoja įvykdyti savo prievolę, iš jos priteistini 496,66 Eur delspinigiai.

8Atsiliepimu į ieškinį atsakovė nurodė, kad neginčija, jog už prekes yra skolinga ieškovei 5518,45 Eur sumą, tačiau ieškovės paskaičiuoti delspinigiai yra lupikiški, taikytas 0,05 procentų dydis daugiau nei du kartus viršija praktikoje nustatytą delspinigių dydį, todėl delspinigiai mažintini. Ieškovės prašomos priteisti išlaidos už teisinę pagalbą - 738,10 Eur - yra nepagrįstai didelės, byla nėra sudėtinga, jos apimtis maža, ginčas kilęs iš įprastų prekių tiekimo santykių. Advokato padėjėjui nebuvo reikalinga papildoma teisės aktų analizė.

9Dublike ieškovė nurodė, kad jos apskaičiuota delspinigių suma yra teisinga. Atsakovė yra privatus verslo subjektas, turintis patirties verslo ir derybų srityje, ji turėjo galimybę derėtis dėl delspinigių dydžio sudarant sutartį. Sumažinus delspinigius būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Byloje nėra aplinkybių, kad šiuo atveju ieškovės paskaičiuotos netesybos yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės. Taip pat atsakovė nepagrįstai prašo sumažinti išlaidų advokato pagalbai dydį. Šiuo atveju prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatytos maksimalios sumos - yra žymiai mažesnės. Ieškovės patirtos išlaidos yra protingos ir pagrįstos. Šios išlaidos yra nedidelės palyginus su prašoma priteisti suma.

10Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė ieškinyje neįrodė patirtų nuostolių dydžio. Jos paskaičiuoti delspinigiai yra lupikiški, neatitinka teismų praktikos, todėl mažintini iki 0,02 procentų už kiekvieną pradelstą dieną. Taip pat ieškovė nepagrįstai nurodo, kad jos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra nedidelės palyginus su priteistina suma. Užmokestis už advokato teisinę pagalbą turi priklausyti nuo bylos sudėtingumo, o ne nuo prašomos priteisti sumos. Byloje pateiktų duomenų apimtis yra maža, nėra sudėtingų teisinių santykių, todėl išlaidos už advokato pagalbą mažintinos iki 100 Eur.

11Ieškovės UAB „Iris“ atstovas advokato padėjėjas E. Č. prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi, nurodė, kad atsakovė iki šiol nevykdo savo pareigos atsiskaityti su ieškove, yra skolinga už suteiktas prekes 5518,45 Eur. Atsakovė neneigė savo prievolės atsiskaityti su ieškove, tačiau jos nevykdė. Ieškovė bandė išspręsti situaciją taikiai - siuntė atsakovei pretenzijas. Atsakovė nedėjo pastangų išspręsti ginčą taikiai. Atsakovei vėluojant atsiskaityti, ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytus delspinigius. Atsakovė yra verslo subjektas, sudarydama sutartį turėjo galimybę ginčyti ir derėtis dėl netesybų dydžio, įvertinti sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmes. Šiuo atveju netesybos susidarė vien dėl atsakovės kaltės, ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė laiku. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad sutartyje numatytos netesybos turėtų būti mažintinos, tik subjektyvią nuomonę, kad tokio dydžio delspinigiai yra lupikiški. Teismų praktikoje nenustatytas universalus netesybų dydis. Ieškovė viso patyrė 919,60 Eur atstovavimo išlaidų, į kurias įeina: ieškinio, dubliko parengimas, taikos sutarties projekto rengimas (kuris pateiktas atsakovei), konsultavimas, pasiruošimas bylos nagrinėjimui, atstovavimas teisme. Taip pat į šią sumą įeina kelionės išlaidos. Atsižvelgiant į suteiktų paslaugų kompleksiškumą, šios išlaidos yra pagrįstos ir protingos, neviršija rekomendacijose įtvirtintų maksimalių dydžių. Išlaidos susidarė dėl atsakovo kaltės.

12Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsakovei apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, ji teismui pateikė prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, nurodydama, kad visus argumentus išdėstė atsiliepime į ieškinį bei triplike.

13Ieškinys tenkintinas.

14Dėl 5518,45 Eur skolos

152007 m. gegužės 22 d. Prekių tiekimo sutartimi Nr. P3V/070522 (toliau - sutartis) UAB „Iris“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ susitarė, kad ieškovė parduos ir pristatys atsakovei jos pasirinktas prekes iš ieškovės prekių sąrašo, o atsakovė už jas atsiskaitys pagal ieškovės išrašytas sąskaitas-faktūras. Sutarties 4.3. įtvirtintas atsiskaitymo terminas - ne vėliau kaip 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo. Byloje ieškovės pateiktos sąskaitos faktūros buvo išrašytos 2016 m. birželio 14 d., 2016 m. birželio 21 d., 2016 m. liepos 13 d. bei 2016 m. liepos 16 d., taigi terminas įvykdyti prievolę jau suėjo. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Ieškovė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė, byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų reiškusi ieškovei pretenzijas dėl pristatytų prekių. Atsiliepime į ieškinį bei triplike atsakovė neginčijo savo pareigos sumokėti skolą už prekes. Taip pat atsakovė neginčijo ir įsiskolinimo dydžio. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas dėl 5518,45 Eur skolos už suteiktas prekes priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

16Dėl 496,66 Eur delspinigių

17Atsakovė prašė sumažinti ieškinyje apskaičiuotas netesybas bei nurodė, kad sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra lupikiškas, neatitinkantis teismų praktikos. Teismas pažymi, kad ieškovės nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo šios bylos. Atsakovės įvardijamose nutartyse buvo nagrinėjami ginčai, kilę dėl vartojimo teisinių santykių, dėl tarp privačių fizinių asmenų sudarytų nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo preliminarių sutarčių, dėl paskolos sutarties palūkanų bei dėl teisinių santykių su viešuoju juridiniu asmeniu. Taigi nagrinėjamu atveju teismas nesivadovauja atsakovės nurodoma teismų praktika.

18Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta.

19Aiškindamas teisės taikymo klausimus kasacinis teismas nurodė, kad aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą (ar šalys yra vartotojos ar ne), į faktines bylos aplinkybes, skolininko elgesį, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. Teismas netesybas gali mažinti savo iniciatyva arba skolininko prašymu (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-358-916/2015; 2016 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016, kt.).

20Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai nuo neapmokėtos sumos (5518,45 Eur) apskaičiuoti remiantis šalių pasirašytos sutarties pagrindu - atsakovės pareiga mokėti delspinigius vėluojant atsiskaityti su ieškove nustatyta Sutarties 6.1.1. punkte. Šalys susitarė, kad pirkėjas (atsakovė) mokės tiekėjui (ieškovei) 0,05 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. 2017 m. lapkričio 3 d. sudarytoje delspinigių skaičiavimo lentelėje ieškovė paskaičiavo viso 496,66 Eur delspinigių už 180 dienų nuo atsakovės nesumokėtos sumos pagal 2016 m. birželio 14 d., 2016 m. birželio 21 d., 2016 m. liepos 13 d. bei 2016 m. liepos 16 d. išrašytas sąskaitas-faktūras. Šiuo atveju sutartis dėl prekių tiekimo buvo sudaryta tarp privačių verslo subjektų, kurie turėjo galimybę derėtis dėl jos sąlygų. Be to, šalių sudaryta sutartis buvo vykdoma beveik 10 metų, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė per šį laiką būtų ieškovei reiškusi pretenzijas dėl sutartyje nustatytų netesybų pagrįstumo, derėjusis dėl geresnių sąlygų. Taip pat teismas atsižvelgia ir į tai, kad atsakovė pripažino savo prievolę, tačiau sąmoningai nesiėmė veiksmų jos įvykdyti. Atsakovei vėluojant atsiskaityti, ieškovė nedelsė ginti pažeistų teisių, kreipėsi dėl skolos išieškojimo - 2016 m. rugpjūčio 30 d. atsakovei nusiųstas pranešimas, raginantis grąžinti skolą. Šiuo metu ieškovė daugiau nei metus laiko neatgauna pinigų už atsakovei suteiktas prekes. Teismas, įvertinęs susidariusį įsiskolinimo dydį ir priežastis, šalių elgesį vykdant prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, konstatuoja, kad byloje nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl jos reikalavimas tenkintinas pilnai, jai priteistina 496,66 Eur delspinigių.

21Dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų

22Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1, 2 dalys). Kadangi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, kurie nebuvo susitarę dėl palūkanų dydžio, iš atsakovės, praleidusios terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki prievolės visiško įvykdymo.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Byloje ieškovė prašė priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė patyrė viso 1054,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 135,00 Eur žyminis mokestis ir 916,60 Eur atstovavimo išlaidų. Ieškovė 2017 m. lapkričio 2 d. sudarė atstovavimo sutartį su advokatu I. B., kuria susitarta dėl atstovavimo teisme bei santykiuose su kitais asmenimis, kiek tai susiję su skolos ir netesybų išieškojimu iš atsakovės. 2017 m. lapkričio 9 d. įgaliojimu, šios funkcijos patikėtos advokato padėjėjui E. Č., taigi teisme ieškovę atstovavo bei procesinius dokumentuos ruošė advokato padėjėjas E. Č.. Už šias paslaugas advokato I. B. kontoros vardu ieškovei išrašytos dvi sąskaitos faktūros: 2017 m. lapkričio 6 d. - už ieškinio dėl skolos ir netesybų priteisimo iš atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ parengimą bei bylos vedimą pirmos instancijos teisme (738,10 Eur), ir 2018 m. sausio 19 d. - už atstovavimą 2018 m. sausio 23 d. vyksiančiame teismo posėdyje (181,50 Eur). Ieškovės atstovas patikslino, kad į išlaidas įskaičiuotas ieškinio, dubliko parengimas, taikos sutarties projekto rengimas, konsultavimas, pasiruošimas bylos nagrinėjimui, atstovavimas teisme. Taip pat į šią sumą įskaičiuotos kelionės išlaidos

25Atsakovė prašė mažinti prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi ieškovės išlaidos teisinei pagalbai yra nepagrįstai didelės, neatitinkančios bylos sudėtingumo.

26Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 98 straipsnio nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) (toliau - Rekomendacijos).

27Teismas pažymi, kad įvertinęs objektyvius kriterijus, teismas turi teisę mažinti priteistinų išlaidų sumą, nesivadovaudamas advokato honoraro dydžiu, nustatytu teisinių paslaugų sutartyje. Rekomendacijose įvardinti ne tik maksimalūs priteistini užmokesčio už tam tikras paslaugas dydžiai, tačiau ir kriterijai, pagal kuriuos nustatomas konkrečioje byloje pagrįstų išlaidų, patirtų už advokato pagalbą, atlygintinas dydis: bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas, ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje, būtinybė išvykti į kitą vietovę negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydis, teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas, šalių elgesys proceso metu, advokato darbo, laiko sąnaudos bei kt. (2 punktas). Taikant šiuos kriterijus reikėtų vadovautis jų visuma ir nesant pakankamo pagrindo neišskirti kaip reikšmingų vieno ar keleto iš jų. Reikia įvertinti, kurie kriterijai gali būti pagrindas padidinti, o kurie sumažinti priteisiamas išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-647-248/2015).

28Nors ieškovės patirtos išlaidos advokato padėjėjui neviršija maksimalių rekomendacijoje nustatytų dydžių, tačiau teismo vertinimu, prašomos priteisti išlaidos teisinei pagalbai yra neproporcingos bylos sudėtingumui ir apimčiai.

29Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl skolos pagal išrašytas sąskaitas faktūras bei sutartyje numatytų delspinigių. Atsakovė sutiko su pareiga mokėti skolą, ginčijo tik delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų dydį. Byla buvo išnagrinėta per vieną posėdį, kuris truko mažiau nei pusę valandos. Bylos medžiagą sudaro vienas tomas. Taigi nagrinėjama byla nevertintina kaip sudėtinga, nei apimties nei sprendžiamų teisinių santykių prasme, ji nereikalavo specialių žinių. Ieškinyje bei dublike nebuvo analizuojami nauji teisės aiškinimo ir taikymo klausimai. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, teisingumo principais, konstatuoja, kad, teisinga ir protinga advokato padėjėjo užmokesčio suma šioje byloje laikytina 500,00 Eur, todėl ieškovės prašoma priteisti suma už išlaidas advokato pagalbai apmokėti mažintina iki 500,00 Eur.

30Tokiu būdu ieškovei iš atsakovės priteistina 135,00 Eur žyminio mokesčio bei 500,00 Eur patirtų išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą, viso iš atsakovės priteistina 635,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

31Procesiniai dokumentai šalims įteikti per elektroninių paslaugų portalą, taigi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur, todėl iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

33ieškinį patenkinti.

34Priteisti ieškovei UAB „Iris“, juridinio asmens kodas 149587593, iš atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, juridinio asmens kodas 155449725, 5518,45 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus aštuoniolika eurų 45 ct) skolos, 496,66 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 66 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. lapkričio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 635,00 Eur (šešis šimtus trisdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

35Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Irmutė Kliučinskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Sabonienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Iris“ atstovui... 4. nedalyvaujant atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė UAB „Iris“ (toliau ieškovė) ieškiniu kreipėsi į teismą... 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė nurodė, kad neginčija, jog už prekes yra... 9. Dublike ieškovė nurodė, kad jos apskaičiuota delspinigių suma yra... 10. Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė ieškinyje neįrodė patirtų... 11. Ieškovės UAB „Iris“ atstovas advokato padėjėjas E. Č. prašė... 12. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsakovei apie bylos... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Dėl 5518,45 Eur skolos... 15. 2007 m. gegužės 22 d. Prekių tiekimo sutartimi Nr. P3V/070522 (toliau -... 16. Dėl 496,66 Eur delspinigių... 17. Atsakovė prašė sumažinti ieškinyje apskaičiuotas netesybas bei nurodė,... 18. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti... 19. Aiškindamas teisės taikymo klausimus kasacinis teismas nurodė, kad... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai nuo neapmokėtos... 21. Dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų ... 22. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Byloje ieškovė prašė priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi... 25. Atsakovė prašė mažinti prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi... 26. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 98... 27. Teismas pažymi, kad įvertinęs objektyvius kriterijus, teismas turi teisę... 28. Nors ieškovės patirtos išlaidos advokato padėjėjui neviršija maksimalių... 29. Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl skolos pagal išrašytas sąskaitas... 30. Tokiu būdu ieškovei iš atsakovės priteistina 135,00 Eur žyminio mokesčio... 31. Procesiniai dokumentai šalims įteikti per elektroninių paslaugų portalą,... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 33. ieškinį patenkinti.... 34. Priteisti ieškovei UAB „Iris“, juridinio asmens kodas 149587593, iš... 35. Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...