Byla 2S-1778-173/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Aušros Baubienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės V.L. ieškinį atsakovui VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei, trečiajam asmeniui Vilniaus teritorinei ligonių kasai dėl įsakymo materialinei žalai atlyginti pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2tenkindamas iš dalies ieškinį, Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu panaikino VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-59 „Dėl žalos atlyginimo" ir 2009 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-59 „Dėl žalos atlyginimo" pakeitimo dalį dėl 450,60 Lt išieškojimo iš V.L., nustatant, kad padarytos ir išieškotinos iš darbo užmokesčio žalos dydis yra 100 Lt (b.l. 96-99). 2009 m. liepos 2 d. atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė šį sprendimą pakeisti, atmetant V.L. ieškinį (b.l. 104-107).

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi atsisakė priimti VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės apeliacinį skundą ir jį grąžino padavusiam asmeniui (b.l. 109). Pažymėjo, jog apeliacinis skundas buvo paduotas pasibaigus 30 dienų jo apskundimo terminui, o prašymo jį atnaujinti nepateikta.

42009 m. rugpjūčio 20 d. atsakovas pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti. Ieškovas nurodė, jog dėl techninės ligoninės personalo klaidos apeliacinis skundas su visais susijusiais dokumentais ir naujais įrodymais 2009 m. liepos 21d. buvo išsiųstas tiesiogiai Kauno apygardos teismui.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartimi prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti atmetė (b.l. 120-121). Aplinkybės, jog apeliacinis skundas buvo paduotas ne per Alytaus rajono apylinkės teismą, o išsiųstas tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui dėl ligoninės personalo klaidos, teismas nelaikė svarbia, nes atsakovą bylos nagrinėjimo metu atstovavo kvalifikuota teisininkė.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodoma, jog apeliacinis skundas registruotu laišku buvo parengtas ir išsiųstas 2009 m. liepos 21 d. (pašto duomenys pateikti kartu su prašymu atnaujinti terminą), tačiau dėl ligoninės sekretoriato darbuotojų techninės klaidos buvo išsiųstas į Kauno apygardos teismą, kuris nedelsdamas 2009 m. liepos 23 d. persiuntė apeliacinį skundą į Alytaus rajono apylinkės teismą. Atsakovas, teikdamas apeliacinį skundą, minėto sprendimo apskundimo terminą praleido labai nežymiai. Apeliacinis skundas turėjo būti paduotas iki 2009 m. liepos 22 d., o Alytaus rajono apylinkės teisme gautas 2009 m. liepos 24 d. Įvertinant CPK 74 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą taisyklę, realiai Alytaus rajono apylinkės teisme ir galėjo būti gautas tą dieną, nepažeidus skundo padavimo termino. Be to, atsakovas, būdamas rūpestingas savo teisių gynėjas, elgėsi logiškai ir sąžiningai, nes paaiškėjus aplinkybei apie netinkamą išsiuntimą, nedelsiant teikė prašymą skundo padavimo terminui atnaujinti.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo nutarties nekeisti (b.l. 133). Jos nuomone, VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninę atstovavusi kvalifikuota teisininkė turėjo žinoti ir laikytis terminų apeliaciniam skundui paduoti bei šį dokumentą išsiųsti tinkamam adresatui.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisminės gynybos garantija. Ji sukonkretinta CPK 5 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Tinkamo teismo proceso, dispozityvumo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti aukštesnės instancijos teismui žemesnės instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą. Teisės į apeliaciją reikšmingumu vadovautinasi, sprendžiant byloje dalyvavusių asmenų apeliacinio skundo priėmimo klausimą ir vertinant aplinkybių, dėl kurių terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas, svarbą.

11Apeliacinis skundas gali būti paduodamas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 307 str.). Šio termino praleidimas gali reikšti, kad asmuo tokią teisę prarado (CPK 75 str. l d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse suformuluotos procesinės teisės normų, reglamentuojančių teisės į apeliaciją įgyvendinimą, aiškinimo taisyklės akcentuoja, kad sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti ne tik termino praleidimo faktą, bet ir šį pažeidimą lėmusias aplinkybes, t.y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Į tai atsižvelgiant, apygardos teismo kolegija mano, jog apeliacinio skundo dėl Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimo pakeitimo padavimo termino pažeidimo aplinkybes, pirmosios instancijos teismas įvertino neteisingai. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog vieną dieną pavėluotai, t.y. 2009 m. liepos 24 d. Alytaus rajono apylinkės teisme gautas apeliacinis skundas buvo jam persiųstas iš Kauno apygardos teismo, kuriam šį procesinį dokumentą 2009 m. liepos 22 d. atsakovas išsiuntė dėl jo įstaigos sekretoriato darbuotojų klaidos (b.l 107-108). Be to, būdamas rūpestingas savo teisių gynėjas, atsakovas elgėsi logiškai ir sąžiningai, nes paaiškėjus faktui apie netinkamą išsiuntimą, nedelsiant teikė prašymą minimo procesinio dokumento padavimo terminui atnaujinti. Įvertinus tai, kolegija sprendžia, jog minėtas procesinio termino pažeidimo aplinkybes pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nelaikė formaliomis ir įvykusiomis tik dėl procesinio dokumento išsiuntimo netinkam adresatui, o tai, jog apeliantą byloje atstovavo profesionali teisininkė, aptartų termino pažeidimo priežasčių kilmės taip pat nepaneigia. Išdėstytų argumentų pagrindu, revizuojama nutartis panaikinama, apeliacinio skundo priėmimo klausimas išspręstinas iš esmės, apeliacinį skundą priimant, o byla perduotina Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

13atskirąjį skundą patenkinti. Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimo pakeitimo priimti ir bylą perduoti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Proceso dalyviai
Ryšiai