Byla T-734-1058/2017
Dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo O. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyvenančiam (duomenys neskelbtini), pratęsimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Telksnienė, sekretoriaujant Aušrai Razutienei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, VšĮ „Naujininkų poliklinika“ atstovei gydytojai psichiatrei Rūtai Fabijonavičienei, gynėjui advokatui Stanislovui Nalivaikai, asmens, kuriam taikomos priverčiamosios medicininės priemonės, atstovei Prūdiškių socialinės globos namų socialinei darbuotojai M. Š.-S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo O. M., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), pratęsimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi O. M., padariusiam Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose, taip pat 138 straipsnio 2 dalies 3, 5 ir 10 punktuose numatytas nusikalstamas veikas nepakaltinamumo būsenoje, buvo taikyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

3Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi stebėjimo režimas

4O. M. iš griežto stebėjimo sąlygų buvo pakeistas į sustiprinto stebėjimo sąlygas, o Rokiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartimi sustiprinto stebėjimo sąlygos buvo pakeistos į bendro stebėjimo sąlygas.

5Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartimi O. M. taikoma priverčiamoji medicinos priemonė - stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeistas į priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. Įsiteisėjus minėtai nutarčiai, O. M. buvo apgyvendintas ( - ) socialinės globos namuose. Nuo 2012 m. spalio 25 d. įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro, kur tęsiamas O. M. stebėjimas ir gydymas, įskaitą. Paskutinį kartą O. M. priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas buvo pratęstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 gruodžio 21 d. nutartimi.

6Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. birželio 29 d. gautas VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimas dėl O. M. taikomos priverstinio pobūdžio priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pratęsimo. Pateiktame psichikos sveikatos centro komisijos ambulatorinio priverstinio gydymo akte nurodoma, kad O. M. pirmą kartą liga diagnozuota 2005 m. birželio 22 d. – 2005 m. rugsėjo 29 d. po atliktos kompleksinės stacionarinės teismo psichiatrinės-psichologinės ekspertizės Utenos ekspertiniame skyriuje. O. M. nustatyta diagnozė: šizotipinis sutrikimas, organinis asmenybės sutrikimas. Priverstinio gydymo metu Rokiškio psichiatrijos ligoninėje pacientas buvo konsultuotas docento A. N. ir jam diagnozuota paranoidinė šizofrenija epizodinė eiga su progresuojančiu defektu. Paskutinius šešis mėnesius O. M. stebimas socialinės globos namų medicinos personalo. Pacientas periodiškai apžiūrimas psichiatro, koreguojamas gydymas atsižvelgiant į psichinės būsenos pokyčius. O. M. nustatytas 30 % darbingumo lygis (iki sukaks senatvės pensijos amžius) ir specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Stebėjimo laikotarpiu O. M. globos namų vidaus tvarkos taisyklių nepažeidinėjo, konfliktinių situacijų užfiksuota nebuvo. Daug laiko praleidžia vienas, organizuojamose renginiuose dalyvauja kaip stebėtojas, paskatintas įsitraukia į užimtumo veiklą. 2017 birželio 9 d. O. M. atliktas psichologinis ištyrimas, kurio tikslas - pažintinių procesų ir asmenybės įvertinimas. Remiantis psichologinio tyrimo išvada O. M. psichinės veiklos tempas, bendras protinis darbingumas žemesnis už vidutinį. Dėmesio koncentracija apsunkinta. Protinės veiklos eigoje pasireiškė silpna astenizacija. Kai kurie tiriamojo sprendimai paviršutiniški, stokojantys kritiškumo. Mąstymo produktyvumas kiek žemesnis už vidutinį. Asmenybė nebrandi, rigidiška, egocentriška. Ribų pojūtis silpnas. Savęs vertinimas stokoja adekvatumo - tiriamojo ambicijos viršija jo galimybes. Emocijų ir impulsų kontrolė apsunkinta, kartais gali būti nepakankama. Aplinka suvokiama kaip frustruojanti, o tai tiriamajam kelia nepasitenkinimą. Tikėtina, kad tiriamasis nesijaučia saugus. Jis linkęs į atsiribojimą ir pasitenkinimo siekimą fantazijose. Yra nemažai slopinamo pykčio ir priešiškumo požymių. Aukštas vidinės įtampos lygis. Tiriamojo santykiai su aplinka formalūs, ženkliai apsunkinti. Agresyvių tendencijų stebėjimo periode nebuvo stebėta. Priešiškumo vaistų vartojimui taip pat nepastebėta. Klinikoje stebimas šizofreninio tipo asmenybės defektas.

7Teismo posėdžio metu VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovė gydytoja Rūta Fabijonavičienė palaikė teikimą ir nurodė, kad O. M. būtina tęsti gydymą, jis serga lėtine psichine liga, jo psichinė būklė yra rimta, jaučia pykti ir priešiškumą kitų asmenų atžvilgiu, todėl vis dar kelia grėsmę aplinkiniams. Gydytojos teigimu, be ambulatorinės priežiūros gydymas neįmanomas, stebėjimo nutraukti negalima.

8O. M. atstovė Prūdiškių socialinės globos namų socialinė darbuotoja M. Š.-S. paaiškino, kad O. M. dabar gyvena globos namuose. Labiau mėgsta vienatvę. Turi du draugus, tačiau reiškia nepasitenkinimą, kai su jais bendrauja kiti. Šiuo metu jo būklė stabili. Vaistų vartojimo priežiūrą vykdo globos namų darbuotojai, todėl vaistai vartojami tinkamai. Teikimą prašė spręsti teismo nuožiūra.

9Asmens, kuriam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, gynėjas S. Nalivaika prašymą dėl ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pratęsimo prašė spręsti teismo nuožiūra.

10Prokuroras prašė pratęsti O. M. paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis terminą. Nurodė, kad asmens pavojingumas nėra išnykęs, be to, buvo padarytas sunkus nusikaltimas.

11Priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas pratęstinas.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 98 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 405 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo laiko ir ji taikoma tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichinė būklė ir išnyksta jo pavojingumas. BPK 405 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra nustatyta, kad teismas pratęsia priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė.

13Iš pateikto ambulatorinio priverstinio gydymo akto matyti, kad O. M. serga lėtine psichine liga – šizofrenija, paranoidine forma. Šiuo metu yra stebimas ir gydomas VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centre, gyvena ( - ) socialinės globos namuose, periodiškai yra apžiūrimas psichiatro, jam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Priežiūros laikotarpiu globos namų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų ar kokių nors konfliktinių situacijų užfiksuota nebuvo, tačiau jam konstatuota emocinės pusiausvyros stoka. Aplinką O. M. suvokia kaip frustruojančią, nesijaučia saugus, yra uždaras, mažai bendrauja su kitais asmenimis. Nors paciento agresyvumo protrūkių stebėjimo periodu nebuvo užfiksuota, iš socialinės globos namų atstovės paaiškinimo ir teikime nurodytų duomenų matyti, kad vis dar yra pykčio ir priešiškumo požymių, vidinė įtampa. Išvardintos aplinkybės leidžia teigti, kad paliktas savarankiškam gydymui O. M., priklausomai nuo savo emocinės būklės, gali gydymo nebetęsti. Tuo tarpu priverstinio stebėjimo sąlygomis O. M. reguliariai vartoja vaistus, vaistų vartojimą užtikrina socialinės globos namų darbuotojai dėl ko O. M. būklė išlieka stabili.

14Įvertinus byloje esančius duomenis ir teismo posėdyje gydytojos psichiatrės

15R. Fabijonavičienės išdėstytus argumentus, teismas neturi pagrindo nesutikti su psichikos sveikatos centro komisijos išvada dėl priverstinio ambulatorinio gydymo termino pratęsimo. Dabartinė

16O. M. sveikatos būklė reikalauja priverstinio gydymo, jis nėra pasveikęs, tačiau gali ir toliau gydytis ambulatoriškai. Pagrindų nutraukti jam taikytą priverčiamąją medicininę priemonę ar ją pakeisti kita nenustatyta, todėl ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas pratęstinas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 440 straipsniu,

Nutarė

18pratęsti O. M. priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymą.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi O. M., padariusiam... 3. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi... 4. O. M. iš griežto stebėjimo sąlygų buvo pakeistas į sustiprinto stebėjimo... 5. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartimi O. M. taikoma... 6. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. birželio 29 d. gautas VšĮ... 7. Teismo posėdžio metu VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovė gydytoja Rūta... 8. O. M. atstovė Prūdiškių socialinės globos namų socialinė darbuotoja M.... 9. Asmens, kuriam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, gynėjas S.... 10. Prokuroras prašė pratęsti O. M. paskirtos priverčiamosios medicinos... 11. Priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės... 12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 98 straipsnio 6 dalyje... 13. Iš pateikto ambulatorinio priverstinio gydymo akto matyti, kad O. M. serga... 14. Įvertinus byloje esančius duomenis ir teismo posėdyje gydytojos psichiatrės... 15. R. Fabijonavičienės išdėstytus argumentus, teismas neturi pagrindo... 16. O. M. sveikatos būklė reikalauja priverstinio gydymo, jis nėra pasveikęs,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98... 18. pratęsti O. M. priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio... 19. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti...