Byla e2-14687-199/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gipura“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „ DS Statyba“ ir M. R. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Gipura“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų UAB „DS Statyba“ ir M. R. 35041,32 Eur sumą, kurią sudaro 29144,97 Eur skola ir 5896,35 Eur delspinigiai, iš UAB „DS Statyba“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, o iš atsakovo M. R. 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovės UAB „Gipura“ (toliau- Ieškovė) ir atsakovės UAB „DS Statyba“ (toliau- Atsakovė) buvo sudarytos sutartys, pagal kurias Ieškovė įsipareigojo pateikti PVC profilio langus ir juos sumontuoti Atsakovės nurodytuose objektuose, o Atsakovė įsipareigojo priimti atliktus darbus bei paslaugas ir už juos apmokėti. Dėl kiekvieno objekto, kur turėjo būti pristatyti gaminiai ir sumontuoti langai, šalys pasirašė atskiras sutartis. Ieškovė laikydamasi Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų užbaigusi darbus inicijavo darbų perdavimą Atsakovei. Atsakovė visus darbus priėmė, pasirašydama atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir Ieškovės jai pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau iki šiol vengia visiško atsiskaitymo su Ieškove. 2016-08-19 Ieškovė ir Atsakovas M. R., kuris yra atsakovės UAB „DS Statyba“ direktorius, pasirašė laidavimo sutartį, pagal kurią Atsakovas M. R. įsipareigojo gražinti Ieškovei skolą, ar jos dalį, atsiradusią, dėl Atsakovės neapmokėtų sąskaitų už Ieškovės atliktus darbus. Atsakovai pagal Sutartis yra neatsiskaitę už Ieškovės atliktus darbus bendrai 29144,97 Eur sumai. Sutarčių 4.5 punktas numato, kad Atsakovė nevykdydama sutartinių įsipareigojimų, t.y. vėluodama apmokėti už atliktus darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,1 procento delspinigius už kiekvieną, pavėluotą, dieną, nuo vėluojamos sumokėti sumos, todėl atsakovai privalo sumokėti ieškovei ir 5896,35 Eur delspinigių.

6Atsakovei UAB ‚DS statyba‘ adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti įteikti 2017-04-27 CPK 123 str. 4d. nustatyta tvarka (b.l. 14), o atsakovui M. R. – 2017-05-18 CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (b.l. 18). Atsakovai per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

7Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

8Teismas

konstatuoja:

9Iš teismui pateiktų (per elektroninių paslaugų portalą (EPP)) dokumentų, nustatyta, kad šalys sudarė aštuonias sutartis, pagal kurias Ieškovė įsipareigojo pateikti PVC profilio langus ir juos sumontuoti Atsakovės nurodytuose objektuose, o Atsakovė įsipareigojo priimti atliktus darbus bei paslaugas ir už juos apmokėti. Ieškovė atliko darbus visuose nurodytuose statybos objektuose, šie darbai buvo priimti ir jų priėmimo aktų pagrindu atsakovei išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Pažymėtina, kad Atsakovai pasirašė 2016-12-31 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, pagal kurį pripažino 35041,32 Eur įsiskolinimą, su priskaičiuota 5896,35 Eur delspinigių suma, tačiau skolos nesumokėjo iki šiol. 2016-08-19 Ieškovė ir Atsakovas M. R., kuris yra atsakovės UAB „DS Statyba“ direktorius, pasirašė laidavimo sutartį, pagal kurią Atsakovas M. R. įsipareigojo gražinti Ieškovei skolą, ar jos dalį, atsiradusią, dėl Atsakovės neapmokėtų sąskaitų už Ieškovės atliktus darbus.

10Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovė grindžia pateikta medžiaga: pardavimo sutartimis, PVM sąskaitomis-faktūromis, atliktų darbų aktais, pažymomis apie atliktų darbų vertę, 2016-08-19 Laidavimo sutartimi, delspinigių paskaičiavimo aktu, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu, atsiskaitymų pažyma ir kitais rašytiniais įrodymais. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

11Šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Jei prievolė neįvykdyta, ar netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo sumokėti kreditoriui įstatymų, sutarties ar teismo nustatytas netesybas (baudą arba delspinigius) (CK 6.71 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.).

12Atsakovei UAB „DS statyba“ buvo perduoti visi atlikti darbai ir ji turėjo atsiskaityti pagal pateiktus darbų priėmimo aktus bei PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė nevykdė pareigos sumokėti atliktus darbus ir įsiskolino ieškovei 29144,97 Eur sumą. Pagal šalių sudarytą sutartį, nustatytu laiku neatsiskaičius, atsakovė turi mokėti 0,1 % dydžio delspinigius nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, todėl ieškovė paskaičiavo atsakovei 5896,35 Eur delspinigių.

13Civilinio kodekso 6.81 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad laiduotojas atsako Ieškovei ta pačia apimtimi, kaip ir skolininkas UAB „DS statyba“, 2.1. punkte nustatyta, kad laiduotojas už prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą atsako visu savo turtu.

14Teismas daro išvadą, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę atsakovai yra įvykdę, iš atsakovų solidariai ieškovei priteistina 29144,97 Eur skola bei 5896,35 Eur delspinigių (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 3 p., 6.256 str., 6.681 str. ).

15Atsakovai praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš UAB „DS Statyba“ ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš atsakovo M. R. - 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., CK 6.210 str.).

16Ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteistinas jos sumokėtas 371,00 Eur žyminio mokesčio bei 974,93 Eur už teisinę pagalbą (CPK 93 str.). Likusi dalis žyminio mokesčio – 371,00 Eur priteistina iš atsakovų valstybei.

17Iš atsakovų pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2014 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma.

18Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti.

20Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Gipura“, į.k. 135739991, buveinė Briedžių takas 4C, Kaunas, a.s. Nr. Lt857300010000262560 Swedbank, AB – solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „DS statyba“, į.k. 148390162, buveinė Respublikos g. 36, Panevėžys, a.s. Nr. ( - ) ir M. R., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ) – 29144,97 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus ir 97 ct) skolos, 5896,35 Eur (penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 35 ct) delspinigių, iš atsakovės „UAB „DS statyba“ 6 procentų dydžio, o iš atsakovo M. R. – 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (35041,32 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-04-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovo 1345,93 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt penkis eurus ir 93 ct) bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 672,97 Eur iš kiekvieno atsakovo.

21Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „DS statyba“, į.k. 148390162, buveinė Respublikos g. 36, Panevėžys, a.s. Nr. ( - ) ir M. R., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ) valstybei 371,00 Eur (tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio, t.y. po 185,50 Eur iš kiekvieno atsakovo. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Gipura“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti... 5. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovės UAB „Gipura“ (toliau- Ieškovė) ir... 6. Atsakovei UAB ‚DS statyba‘ adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo... 7. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant... 8. Teismas... 9. Iš teismui pateiktų (per elektroninių paslaugų portalą (EPP)) dokumentų,... 10. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovė... 11. Šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200... 12. Atsakovei UAB „DS statyba“ buvo perduoti visi atlikti darbai ir ji turėjo... 13. Civilinio kodekso 6.81 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad kai prievolė... 14. Teismas daro išvadą, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais,... 15. Atsakovai praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš UAB „DS... 16. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteistinas jos... 17. Iš atsakovų pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra... 18. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153... 19. Ieškinį patenkinti.... 20. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Gipura“, į.k. 135739991, buveinė... 21. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „DS... 22. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...