Byla 2S-1655-450/2014
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys kreditoriai Nordea Bank AB Lietuvos skyrius (toliau- Nordea Bank), UAB „Vilniaus energija“, D. K., UAB „Fabeta“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, V. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys kreditoriai Nordea Bank AB Lietuvos skyrius (toliau- Nordea Bank), UAB „Vilniaus energija“, D. K., UAB „Fabeta“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, V. Š.,

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas R. K. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, prašė paskirti bankroto administratoriumi V. Š.. Nurodė, kad yra nemokus. Pareiškimą grindė tuo, kad 2006-05-22 iš Nordea Bank pagal kreditavimo sutartį jis ir jo žmona D. K. pasiskolino 313000,00 Lt sumą butui, esančiam ( - ), pirkti. Pareiškėjas laidavo už šią kredito sutartį. Nupirktas butas kartu su sodyba Vieteikių kaime įkeisti bankui kaip prievolių pagal sutartį užtikrinimo priemonė. Pareiškėjas nurodė, kad perkant minėtą butą jo šeimos finansinė padėtis buvo stabili, pareiškėjas ir jo žmona turėjo gerai apmokamus darbus UAB „Drigirdos statyba“, tačiau 2007 m. įmonė, kurioje sutuoktiniai dirbo, patyrė nuostolių ir 2010 m. bankrutavo. Esant sunkiai finansinei padėčiai, 2011 m. pareiškėjas su žmona ir dviem nepilnamečiais vaikais išvyko į Norvegiją. Pareiškėjas yra bedarbis ir gauna bedarbio pašalpą, kuri sudaro 2474,00 Lt, jo žmona – dirba viešbutyje, jos mėnesio pajamos, atskaičius privalomuosius mokesčius, yra 5511,29 Lt. Taigi visos šeimos pajamos sudaro 7986,00 Lt. Pareiškėjas pažymėjo, jog buto nuomai kas mėnesį išleidžia 4949,00 Lt, 825,00 Lt moka už komunalinius mokesčius, todėl keturių asmenų pragyvenimui lieka 2212,00 Lt. Norvegijoje pareiškėjo šeima yra socialiai remtina, tačiau negaunanti išmokų iš valstybės, nes šioje šalyje šeima gyvena laikinai. Pareiškėjas nurodė, kad iki 2013 metų įmokas kreditoriui Nordea Bank mokėjo, tačiau 2013-12-04 bankas vienašališkai kreditavimo sutartį nutraukė ir pareikalavo sumokėti nesumokėtą kredito dalį, t.y. 269701,29 Lt. Pareiškimo padavimo metu pareiškėjo skolos sudarė: Nordea Bank – 269701,29 Lt; UAB „Vilniaus energija“ – 16669,83 Lt; UAB „Vilniaus vandenys“ – 1199,57 Lt; UAB „Fabeta“ – 8154,75 Lt. Pareiškėjas bankroto administratoriumi prašo paskirti V. Š..

5Pareiškėjas 2014-05-09 pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė patvirtinti 8081,48 Lt lėšų sumą fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti iškėlus bankroto bylą. Nurodė, kad pareiškėjo vardu registruotais automobiliais Lietuvoje niekas nesinaudoja, jie yra nelikvidūs, todėl net juos pardavus, nebūtų galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Paaiškino, kad šiuo metu bendros šeimos pajamos sudaro 8117,87 Lt, iš kurių būtinos išlaidos maistui sudaro 1800 Lt; buto nuomos mokestis – 5031,48 Lt, buto išlaikymo mokesčiai – 800 Lt ir vaikų lavinimo išlaidos – 450 Lt, t. y. bendra pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti suma sudaro 8081,48 Lt per mėnesį.

6Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Fabeta“ 2014-04-28 teismui pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad teikia namo, esančio ( - )bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas, kiekvieną mėnesį apskaičiuodamas mokesčius butų savininkams proporcingai valdomai jų nuosavybės daliai. Nurodė, kad pareiškėjas su sutuoktine D. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo butą, esantį ( - ), todėl jų skola už suteiktas paslaugas UAB „Fabeta“ sudaro 8214,54 Lt, kurių dalis yra priteista teismų sprendimais. Suinteresuotas asmuo prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Vilniaus energija“ 2014-05-05 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra. Nurodė, kad pareiškėjas yra skolingas UAB „Vilniaus energija“ 21 004,31 Lt. Neprieštarauja pareiškėjo pasiūlytai bankroto administratoriaus kandidatūrai ir prašė bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

8Suinteresuotas asmuo kreditorius Nordea Bank teismui pateiktu atsiliepimu į pareiškimą prašė atmesti pareiškėjo pareiškimą bei priteisti iš pareiškėjo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad pareiškėjos sutuoktinės D. K. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-10 nutartimi atmestas. Nurodė, kad pareiškimas yra nepagrįstas, nes neatskleistos esminės aplinkybės, susijusios su pareiškėjo nemokumo priežastimis, turimo turto sąrašu bei verte, o tai reiškia, kad pagal pareiškėjo pateiktus duomenis nėra galimybės įvertinti pareiškėjo nemokumo priežasčių bei turto įsipareigojimų santykio. Mano, kad pareiškėjo argumentai nemokumui pagrįsti, kad dėl ekonominės krizės jis neteko darbo, patys savaime neįrodo, kad nemokumo priežastys yra objektyvios. Be to, pareiškėjas tinkamai neatskleidė duomenų apie turimą turtą, nes iš teismui pateiktų duomenų neįmanoma įvertinti realios pareiškėjo finansinės padėties bei ateities perspektyvų, taip pat nepateikė duomenų apie paskutinius trejus metus kredito įstaigose buvusias ir esamas pinigines lėšas, kitą finansinį turtą bei reikalavimo teises bei duomenų apie pareiškėjo įregistravimą bedarbiu. Teismui pateikta pažyma yra 2013 metų ir nėra aišku, ar pareiškėjas vis dar yra bedarbis. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo ir jo sutuoktinės šeima turi keturis automobilius, kuriuos pardavus galima būtų padengti dalį įsiskolinimo bankui. Taigi, suinteresuoto asmens vertinimu pareiškėjo turimo nekilnojamojo turto sąrašas ir vertė yra daug didesnė, nei nurodė pats pareiškėjas. Be to, suinteresuotam asmeniui kyla abejonių, ar pareiškėjo nemokumo priežastys nėra subjektyvios. Pareiškėjas išsikeldamas į Norvegiją siekė nuslėpti tikrąsias savo pajamas bei neįrodė, kad jis dėjo maksimalias pastangas gerai apmokamam darbui susirasti. Be to, pareiškėjo turimų skolinių įsipareigojimų ir vien turimo nekilnojamojo turto santykis nėra kritinis ir turi realias galimybes atkurti savo mokumą bei atsiskaityti su kreditoriais, nes pareiškėjas turi turto, kurio vertė 418 850,00 Lt, o bendra skolinių įsipareigojimų suma sudaro 296 370,94 Lt. Suinteresuoto asmens teigimu, aplinkybė, kad pareiškėjas yra trejus metus bedarbis suponuoja išvadą, kad pareiškėjas elgiasi pasyviai, nors yra darbingo amžiaus ir turi visas galimybes susirasti pastovų darbą. Suinteresuotas asmuo nesutinka su pareiškėjo nurodoma būtinųjų poreikių suma, nes jis jokiais įrodymais nepagrindė nuomos mokesčio bei komunalinių mokesčių mokėjimo sumų, taip pat nurodė, kad pareiškėjo dukra ( - ) yra pilnametė, todėl pareiškėjui nekyla pareiga ją išlaikyti. Be to, jis papildomai gauna vaiko pašalpą, todėl šeimos pajamos yra gerokai didesnės, nei pareiškime nurodo pareiškėjas. Atsiliepime taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas pats pasirinko savo gyvenamąją vietą, todėl tai, kad valstybės, kurioje šiuo metu gyvena pareiškėja (Norvegijoje), pragyvenimo lygis yra aukštesnis nei Lietuvos Respublikoje, nedaro įtakos pareiškėjo prievolių bankui (suinteresuotam asmeniui) įvykdymui.

9Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Vilniaus vandenys“ 2014-05-12 atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą prašo spręsti jį teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad pareiškėjas ir jo sutuoktinė yra solidarūs skolininkai, o jų skola už butui, esančiam ( - ), teikiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudaro 1211,33 Lt ir 69,12 Lt delspinigių, iš viso 1280,45 Lt.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies, iškėlė R. K. bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė V. Š., patvirtino 3000 Lt lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti R. K. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; patvirtino 2500 Lt lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį R. K. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

12Teismas nurodė, kad pareiškėjo skola suinteresuotam asmeniui Nordea Bank sudaro 269 701,29 Lt; UAB „Vilniaus energija“ skola sudaro 21004,31 Lt; UAB „Vilniaus vandenys“ – 1280,45 Lt, o UAB „Fabeta“ – 8214,54 Lt; bendra skolinių įsipareigojimų kreditoriams suma yra 300 200,59 Lt. Nustatė, pareiškėjas kartu su sutuoktine D. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo butą, esantį S. S. g. 53-20, Vilniuje, kuris įkeistas suinteresuoto asmens Nordea Bank naudai. Pareiškėjo vardu yra registruotos dvi transporto priemonės: BMW 325, valst. Nr. ( - ) ir VW Transporter, valst. Nr. ( - ). Piniginių lėšų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje AB DNB banke 2013-11-29 duomenimis sudarė 1858,79 Lt. Pareiškėjas gyvena Norvegijoje, šioje šalyje gauna bedarbio ir vaiko pašalpas, kurių bendra suma apytiksliai per mėnesį sudaro 6678,00 NOK t. y. 2822,25 Lt (970,00 NOK + 5708,00 NOK). Nustatęs pareiškėjo turtą bei pajamas ir skolinius įsipareigojimus, teismas darė išvadą, jog pareiškėjas pagal jo turtinę padėtį negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriams, o skolinio įsipareigojimo suma, kurios pareiškėjas negali įvykdyti, viršija 25 MMA. Konstatavo, kad pareiškėjo turimas turtas ir gaunamos pajamos nėra pakankamos skoliniams įsipareigojimams padengti, nes prievolių atsiskaityti suma ženkliai didesnė nei 25 000 Lt, todėl pripažino pareiškėją nemokiu. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad pareiškėjo nemokumas galėjo būti sąlygotas jo žalingų įpročių, arba, kad pareiškėjas būtų baustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus FABĮ 5 str. 8 d. 4 p., todėl nėra pagrindo abejoti dėl pareiškėjo nesąžiningumo ar galimo piktnaudžiavimo siekiant nepagrįstai bankrutuoti. Teismas vertino, jog atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei pareiškėjo, nei kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, nes nei pareiškėjo gaunamos pajamos, nei turimas turtas neleistų padengti skolos. Pažymėjo, kad iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą. Nurodė, kad fizinio asmens bankroto administratorius, turės galimybę gauti visus duomenis apie pareiškėjo turtinę padėtį ir taip išsklaidyti suinteresuoto asmens Nordea Bank abejones dėl pareiškėjui priklausančio turto ir įsipareigojimų. Suradęs daugiau turto nei nustatyta šioje byloje, bankroto administratorius turės galimybę jį parduoti ir gautomis lėšomis disponuoti pagal plane nustatytą tvarką, o tuo atveju, jei pareiškėjas pateikė neteisingą informaciją apie savo įsipareigojimus ir dėl to planas gali būti neįvykdytas, bankroto administratorius turės kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo (FABĮ 12 str. 1 d. 7 p.).

13Teismas bankroto administratoriumi paskyrė pareiškėjo pasiūlytą V. Š., kreditoriai kitų kandidatūrų nepasiūlė, prieštaravimų dėl pasiūlytos kandidatūros neišreiškė. Teismas nurodė, kad administratoriaus pateikta 3000 Lt su PVM suma administravimo išlaidoms yra protinga ir pagrįsta, o suinteresuotiems asmenims nepateikus jokių prieštaravimų dėl šios sumos, todėl nustatė 3000 Lt lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti.

14Nurodė, kad pareiškėjas prašė patvirtinti išlaidų sąmatą bendrai 8081,48 Lt sumai, tačiau teismo vertinimu ši būtiniesiems poreikiams skirtina suma yra ženkliai didesnė negu pareiškėjas realiai gauna pajamų (bedarbio, vaiko pašalpa ir dalis sutuoktinės atlyginimo). Teismas įvertino aplinkybę, kad bankroto bylos iškėlimo metu pareiškėjas nedirba, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos patvirtino pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų sumą lygią 2500 Lt. Teismas nuomone, tokia suma, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes bei faktą, kad pareiškėjas su šeima gyvena Norvegijoje, yra pakankama būtiniesiems poreikiams patenkinti.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Suinteresuotas asmuo Nordea Bank, AB pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą. Nurodė, kad pareiškėjas su sutuoktine kreditavimo sutarties pagrindu įgijo butą, kuris 2006-05-24 hipotekos lakštu buvo įkeistas bankui. Pažymėjo, kad įkeitimo dienai pareiškėjo pasirinktas turto vertintojas buvo nustatęs, kad buto rinkos vertė 270 000 Lt, ir jokių kitų įrodymų apie kitokią buto vertę byloje nėra. Atkreipė dėmesį, kad tai pačiai prievolei užtikrinti, pareiškėjas su sutuoktine 2006-05-24 hipotekos lakštu taip pat įkeitė bankui žemės sklypą su priklausiniais, kurio rinkos vertė įkeitimo dienai nustatyta 148 850 Lt. Apie kitokią rinkos vertę byloje įrodymų nėra. Nurodė, kad 2013-11-04 bankas vienašališkai nutraukė būsto kreditavimo sutartį ir buvo atlikti du notaro vykdomieji įrašai, kuriais pasiūlė banko naudai priverstinai išieškoti iš pareiškėjo ir jo sutuoktinės 270 342,79 Lt skolos sumą ir nuo vykdomųjų įrašų išdavimo dienos 16 % dydžio metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuojant iki visiško skolos išieškojimo dienos. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-02 nutartimi atmetė pareiškėjo sutuoktinės D. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau pastaroji teismo nutartį apskundė apeliacine tvarka. Pažymėjo, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino turto vertės, todėl neteisingai nustatė pareiškėjo turto ir įsipareigojimų santykį. Teigė, kad teismas netinkamai nustatė, kokia yra bendra turto, iš kurio būtų galima vykdyti prievoles, masė, taip pat nenurodė, kokia bendra turto vertė. Tai yra, teismas nenurodė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, kurio vertė 148 850 Lt, du automobiliai, kurių vertė neaiški, teismas nevertino, kad pareiškėjo ir sutuoktinės gaunamos pajamos sudaro 8400 Lt. Todėl suinteresuotas asmuo mano, kad skolininkas gali objektyviai padengti skolą iš savo turto pardavimo bei gaunamų pajamų ir taip užtikrinti interesų pusiausvyrą, todėl tokiam skolininkui negali būti iškelta bankroto byla. Pažymėjo, kad pareiškėjas neįrodė, jog jis negali įvykdyti savo įsiskolinimų. Nurodė, kad FABĮ yra imperatyviai nustatyta, jog turi būti vertinamas ne tik pradelstų skolų dydis, bet ir tai, ar skolininkas objektyviai negali (bet ne tiesiog nenori ir neieško būdų) tų skolų padengti. Pažymėjo, kad pirmos instancijos teismas turėjo padaryti išvadą, jog pareiškėjas gali padengti pradelstas skolas, t. y. įsipareigojimų bei turto/pajamų santykis nėra kritinis. Nurodė, kad pareiškėjo ir jo sutuoktinės skolinių įsipareigojimų suma sudaro 309 422,76 Lt (nevertinant kintančių dydžių), o bendra banko naudai įkeisto turto (buto ir žemės) vertė sudaro 479 770 Lt (pagal 2013 m. Nekilnojamojo turto išrašus) arba 418 850 Lt (pagal Hipotekos lakštus). Todėl nurodė, kad įvertinus pareiškėjo turimo turto vertę, gaunamas pajamas bei jo ir sutuoktinės perspektyvas padengti skolas kreditoriams, matyti, kad pareiškėjo finansinė būklė nėra kritinė. Atkreipė dėmesį, kad jokių esminių pokyčių pareiškėjo ir jo sutuoktinės pajamose nėra, kadangi dirbdami UAB „Digirdos statyba“ gaudavo panašius atlyginimus, kokius gauna dabar Norvegijoje (abu apie 8000 Lt), o tai, kad pareiškėjas pats pasirinko gyvenamąją vietą valstybėje, kurioje pragyvenimo lygis yra aukštesnis nei Lietuvos, nedaro įtakos pareiškėjo prievolių bankui įvykdymui. Teigė, kad kreditorių interesai neturi nukentėti dėl to, kad pareiškėjas gyvena kitoje valstybėje ir dėl to jam kas mėnesį reikia didesnės sumos pragyvenimui. Apeliantas nesutinka su teismo patvirtinta 2500 Lt/mėn. suma būtiniesiems poreikiams tenkinti, kadangi byloje nėra įrodymų, kokias realias išlaidas patiria pareiškėjas. Be to, suinteresuotas asmuo mano, kad pareiškėjo siekis bankrutuoti yra susijęs ne su objektyviu nemokumu, bet su nenorėjimu atsiskaityti, parduodant įkeistą turtą. Pažymėjo, kad pareiškėjas turi visas galimybes atkurti savo mokumą ir atsiskaityti su savo kreditoriais, ir tik vykdymo procese pardavus banko naudai įkeistą turtą, bus galima objektyviai nustatyti, ar pareiškėjas turės pradelstų skolų, viršijančių 25 MMA. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas elgiasi pasyviai, nors yra darbingo amžiaus ir turi visas galimybes susirasti pastovų darbą su didesnėmis pajamomis, tačiau to nedaro. Nurodė, kad bankroto bylos iškėlimas negali būti naudojamas kaip priemonė „nusirašyti“ skolas, slėptis nuo kreditorių, vilkinti turto pardavimą.

17Pareiškėjas R. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarti, o skundą atmesti. Nurodė, kad jo ir sutuoktinės turimas turtas yra neteisingai įvertintas, kadangi paskutinis vertinimas buvo atliktas 2006 m., o nuo tada nekilnojamojo turto kaina nuvertėjo per pusę ir daugiau. Pažymėjo, kad pareiškėjas norėjo parduoti butą ir grąžinti kreditus, bet per metus laiko nesulaukė nei vieno pirkėjo, kuris už butą būtų sumokėjęs 180 000 Lt. Nurodė, kad buto reali turto kaina yra 130 000 Lt, nes butas yra senas. Be to, be banko sutikimo pareiškėjas negalėjo parduoti buto ar savavališkai mažinti pardavimo kainos. Pažymėjo, kad žemės sklypas, kurio vertė 2006 m. buvo 148 850 Lt, šiai dienai galėtų būti parduodamas ne didesne nei 80 000 Lt sumą, o turimi keturi automobiliai galėtų būti parduoti ne didesne nei po 1000 Lt kaina. Todėl pareiškėjas vertino, kad jo ir sutuoktinės turto vertė yra 214 000 Lt, todėl pardavus visą turtą, kreditoriams liks skola 95 422,76 Lt. Pažymėjo, jog apeliantas nepateikė turto vertinimo įrodymų, kad pagrįstų jo skaičiavimais nurodytą 417 850 Lt turto vertę. Nurodė, kad apeliantas galėjo atlikti naują turto vertinimą, o nesivadovauti atliktu 2006 m. Pažymėjo, kad pareiškėjas bandė Lietuvoje rasti darbą, bet nepavyko, o į Norvegiją išvažiavo, nes norėjo gyventi kartu su savo šeima. Pažymėjo, kad jo skolos yra didesnės nei 25 000 Lt, pareiškėjas yra bedarbis ir artimiausiu metu neturi ir neturės galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais.

18Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė atsiliepimą į atskirtąjį skundą, kuriame prašė palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarti, o skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjo ir savo turimą turtą vertina 214 000 Lt, o pareiškėjo kreditoriniai įsipareigojimai yra 309 422,76 Lt. Todėl pardavus turtą, pareiškėjas kreditoriams liks skolingas dar 95 422,76 Lt. Pažymėjo, kad apeliantas nepateikė turto vertinimo, rėmėsi tik savo nuomone, jog pareiškėjo ir jo sutuoktinės turtas yra daug brangesnis ir padengs esamus įsipareigojimus, tačiau taip nėra. Nurodė, kad pareiškėjo ir jo šeimos gaunamos pajamos yra minimalios, tačiau leidžia išgyventi ir auginti vaikus. Pažymėjo, kad pareiškėjas aktyviai ieško darbo, dalyvauja darbo biržos kvalifikacijos kėlimo kursuose bei mokosi norvegų kalbos.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų LR CPK 329 str. 2 d., nenustatyta. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, reiškia, jog teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo (nutarties) ar jos dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

22Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjui R. K. iškelta fizinio asmens bankroto byla, yra pagrįsta ir teisėta.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad 2006-05-22 pareiškėjas su suinteresuotu asmeniu Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančiu per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (nuo 2014-04-01 AB Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikusio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, turto teisių ir pareigų perėmėjas) sudarė Būsto kreditavimo sutartį Nr. BK 06/05/150V, kurios pagrindu pareiškėjas su sutuoktine bendrosios jungtinės sutuoktinės nuosavybės teise įsigijo butą, esantį ( - ). Minėta Būsto kreditavimo sutartis buvo užtikrinta 2006-05-22 R. K. ir Nordea Bank AB Laidavimo sutartimi bei 2006-05-24 hipotekos lakštais, kuriais buvo įkeistas nurodytas butas, esantis ( - ) bei kitas nekilnojamasis turtas – žemės sklypas, gyvenamasis namas su priklausiniais: lauko virtuve, garažais, pirtimi, klėtimi, ūkiniais pastatais, tvartu, kiemo statiniais, esančius ( - ) Pareiškėjo bendra pradelstų kreditorinių įsipareigojimų suma pareiškimo padavimo metu buvo 295 729,44 Lt. Savo nemokumą grindė gaunamų pajamų ir esamo skolinio įsipareigojimo santykiu, nurodydamas, jog gaunamų pajamų nepakanka kreditoriniams įsipareigojimams vykdyti.

24Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, jog pareiškėjas yra nemokus, kadangi jo skolinio įsipareigojimo suma (300 200,59 Lt), kurios pareiškėjas negali įvykdyti, viršija 25 MMA. Pareiškėjo turimas turtas ir gaunamos pajamos nėra pakankamos skoliniams įsipareigojimams padengti, nes prievolių atsiskaityti suma ženkliai didesnė nei 25 000 Lt. Teismas taip pat nenustatė FABĮ 5 str. 8 d. numatytų sąlygų, dėl kurių teismas turi atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

25Apeliantas nesutiko su tokia teismo išvada ir nurodė, kad pareiškėjas gali padengti pradelstas skolas, t. y. įsipareigojimų bei turto/pajamų santykis nėra kritinis. Pažymėjo, kad bendra banko naudai įkeisto turto (buto ir žemės) vertė sudaro 479 770 Lt (pagal 2013 m. Nekilnojamojo turto išrašus), o kreditoriniai įsipareigojimai siekia 309 422,76 Lt (nevertinant kintančių dydžių), todėl pareiškėjo siekis bankrutuoti yra susijęs ne su objektyviu nemokumu, bet su nenorėjimu atsiskaityti, parduodant įkeistą turtą.

26Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su civilinės bylos medžiaga, įvertinęs skundžiamos nutarties motyvus bei atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentus konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visai nevertino to, ar pareiškėjas iš savo turimo turto objektyviai negali įvykdyti pradelstų skolų, neanalizavo skolininko perspektyvų įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus pardavus turimą nekilnojamąjį turtą, visiškai nieko nepasisakė dėl pareiškėjo turimo turto vertės ir gautinų sumų dydžio. Pripažintina, kad nenustatęs ir neįvertinęs pareiškėjo turimo turto masės ir jo vertės, pirmos instancijos teismo padaryta išvada dėl pareiškėjo nemokumo gali būti neteisinga.

27Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nustatytas išimtis (FABĮ 5 str. 1 d.). Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d. numato, jog FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 6 str. 1 d. numato, jog teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. Taigi fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui būtina nustatyti ne tik fizinio asmens nemokumo faktą, bet ir įvertinti, ar nėra FABĮ 5 str. 8 d. numatytų pagrindų, kuriems esant teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

28Fizinio asmens nemokumas, tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA) (FABĮ 2 str. 2 d.). Fizinio asmens nemokumui reikalinga nustatyti, jog fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 MMA ir fizinis asmuo negali vykdyti skolinių įsipareigojimų. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Nemokumui nustatyti, reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1628-345/2013).

29Pažymėtina, kad FABĮ įtvirtinta fizinio asmens nemokumo sąlyga apima dvi puses: 1) fizinis asmuo negali vykdyti savo įsipareigojimų, 2) įsipareigojimų, kurių fizinis asmuo negali įvykdyti, apimtis turi viršyti 25 MMA. Todėl tam, kad galima būtų prieiti išvados, jog asmuo yra nemokus, turi būti nustatyta tiksli skolų ir pareiškėjo turimo turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, apimtis. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog bendra pareiškėjo įsiskolinimų suma visiems kreditoriams sudarė 300 200,59 Lt. Teismas nurodė, kokį turtą nuosavybės teise valdo pareiškėjas ir kokias pajamas gauna, tačiau kokia pareiškėjo turimo turto ir piniginių lėšų apimtis, į kurį galima nukreipti išieškojimą, teismas išvados nepadarė. Apeliantas nurodė, kad pagal byloje esančius duomenis pareiškėjo bei jo sutuoktinės bendra banko naudai įkeisto turto (buto ir žemės) vertė sudaro 479 770 Lt (pagal 2013 m. Nekilnojamojo turto išrašus) arba 418 850 Lt (pagal Hipotekos lakštus), todėl pareiškėjas turi galimybę įvykdyti savo įsipareigojimus ir atsiskaityti su kreditoriais.

30Pažymėtina, kad civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Atkreiptinas dėmesys, kad nors teismas tokio pobūdžio bylose ir privalo būti aktyvus, tačiau ši aplinkybė neatleidžia šalių nuo įrodinėjimo pareigos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas tvirtina, kad jam priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), ir žemės sklypo su statiniais, esančio ( - ), vertė tesudaro tik 214 000 Lt, tačiau šiam savo teiginiui pagrįsti nepateikė jokių objektyvių įrodymų, o teismas priimdamas procesinius sprendimus negali remtis tik deklaratyviais šalių išsakytais teiginiais ir jų samprotavimais apie nekilnojamojo turto objektų rinkos vertes. Bylos duomenimis, iš Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašo (t. I, b. l. 31-31) matyti, kad pareiškėjui kartu su sutuoktine nuosavybės teise priklausančio buto vidutinė rinkos vertė - 231 986 Lt (vidutinės rinkos vertės nustatymo data 2006 m.). Į bylą pateikti hipotekos lakštai (t. I, b. l. 179 - 182, 183 - 188), iš kurių matyti, kad prievolės užtikrinimui buvo įkeistas ne tik aukščiau minėtas butas, o taip pat žemės sklypas su priklausiniais, kurių bendras įkainojimas nurodytas 148 850 Lt. Pažymėtina, kad žemės sklypas nuosavybės teise registruotas pareiškėjo sutuoktinei D. K., tačiau yra įkeistas kreditoriaus prievolei įvykdyti, todėl skolos padengimui į jį bus nukreipiamas išieškojimas. Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas nevertino šios aplinkybės. Be to, byloje yra pateikti notaro vykdomieji įrašai, išduoti 2014-01-02, pagal kuriuos gali būti pradėtas priverstinis išieškojimas iš solidarių skolininkų, t. y. pareiškėjo R. K. ir jo sutuoktinės D. K. (t. I, b. l. 191 - 192, 193 - 194). Nors minėti duomenys apie nekilnojamojo turto rinkos vertę gali tiksliai ir nebeatspindėti šių dienų nekilnojamojo turto rinkos kainų, tačiau, byloje nėra kitų duomenų pagrindžiančių mažesnę turto vertę. Todėl konstatuotina, kad pagal 2006 m. atliktą turto vertinimą pareiškėjo turto užtektų įsiskolinimams padengti, tačiau nenustačius tikrosios pareiškėjo turto apimties negalima daryti tokios išvados ir teigti, kad pareiškėjas negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų šiuo metu, ar kad vykdant išieškojimus pagal vykdomuosius dokumentus būtų pažeista skolininko ir išieškotojų interesų pusiausvyra.

31Pareiškėjas atsiliepime nurodė, kad apeliantas turėjo pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo pateikiamas turto vertes, arba atlikti naują turto vertinimą, tačiau apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokiais pareiškėjo argumentais, kadangi apeliantas vadovavosi byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Teismas pažymi, kad pareiškėjas, nesutikdamas su 2006 m. atliktu vertinimu turėjo pasirūpinti nauju aktualiu turto vertinimu ir pateikti tokius įrodymus teismui, kadangi atsiliepime nurodo žymiai mažesnes turto vertes. Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 4 d. 3 p. pareiškėjas prie pareiškimo turėjo pridėti viso turimo turto sąrašą, nurodydamas jo vertę. Taigi Fizinių asmenų bankroto įstatymas nustatė, kad įrodymus dėl nemokumo turi pateikti pareiškėjas. Pareiškėjas nors ir pateikė turimo turto sąrašą, tačiau turto vertės nenurodė. Todėl byloje nėra duomenų apie kilnojamojo turto (automobilių) vertę, taip pat nėra šiuo metu aktualios buto vertės. Kadangi pirmosios instancijos teismas nenustatė, koks realiai skirtumas yra tarp pareiškėjo turimos turto vertės ir įsipareigojimų, laikytina, kad neatskleidė bylos esmės bei padarė galimai nepagrįstas išvadas dėl pareiškėjo nemokumo.

32Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė pareiškėjo turto masės vertės, todėl negalėjo teisingai įvertinti pareiškėjo turimų įsiskolinimų ir turimo turto santykį bei nustatyti jo nemokumą ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

33Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, nebetenka reikšmės, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.

34Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nenustatė ir neįvertino visų aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo galimybių tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus, dėl ko teismas galėjo padaryti nepagrįstą išvadą dėl jo mokumo. Pirmiau nutartyje paminėtos aplinkybės dėl pareiškėjo turimo turto vertės, galimybės realizuoti įkeistą turtą, hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo yra reikšmingos nagrinėjamoje byloje, todėl sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti nustatytos ir įvertintos. Teismui nenustačius visų teisingam klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartis, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla pareiškėjui R. K., naikintina. (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

35Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.,

Nutarė

36Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos R. K. iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas R. K. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto... 5. Pareiškėjas 2014-05-09 pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus,... 6. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Fabeta“ 2014-04-28 teismui pateiktame... 7. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Vilniaus energija“ 2014-05-05... 8. Suinteresuotas asmuo kreditorius Nordea Bank teismui pateiktu atsiliepimu į... 9. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Vilniaus vandenys“ 2014-05-12... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėjo skola suinteresuotam asmeniui Nordea Bank... 13. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė pareiškėjo pasiūlytą V. Š.,... 14. Nurodė, kad pareiškėjas prašė patvirtinti išlaidų sąmatą bendrai... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank, AB pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 17. Pareiškėjas R. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti galioti... 18. Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė atsiliepimą į atskirtąjį skundą,... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Vilniaus miesto apylinkės teismo... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2006-05-22 pareiškėjas su suinteresuotu... 24. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, jog pareiškėjas yra nemokus,... 25. Apeliantas nesutiko su tokia teismo išvada ir nurodė, kad pareiškėjas gali... 26. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su civilinės bylos medžiaga,... 27. Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta... 28. Fizinio asmens nemokumas, tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti... 29. Pažymėtina, kad FABĮ įtvirtinta fizinio asmens nemokumo sąlyga apima dvi... 30. Pažymėtina, kad civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių... 31. Pareiškėjas atsiliepime nurodė, kad apeliantas turėjo pateikti įrodymus,... 32. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 33. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, nebetenka... 34. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, spręstina, jog pirmosios... 35. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 str.,... 36. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti...