Byla T-1360-818/2016
Dėl teistumo panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, sekretoriaujant Gretai Sankūnei, dalyvaujant nuteistojo juridinio asmens UAB „( - )“ atstovui advokatui Leonid Pčelincev, skyriaus prokurorui Armandui Vainauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs nuteistojo juridinio asmens UAB „( - )“ atstovo prašymą dėl teistumo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2011-09-26 nuosprendžiu juridinis asmuo UAB „( - )“ buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d., 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d., 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., 20 str. 2 d. ir 222 str. 1 d. ir jam paskirta subendrinta 1400 MGL (182 000 Lt) (52711 Eur) dydžio bauda.

32016-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas nuteistojo juridinio asmens UAB „( - )“ atstovo prašymas sutrumpinti teistumo laiką. Prašymas grindžiamas tuo, jog nuteistoji bendrovė atliko bausmę, t. y. sumokėjo skirtą baudą 2012-06-19, pusė teistumo termino suėjo 2014-11-19. Nuo nuosprendžio priėmimo dienos kitų nusikalstamų veikų bendrovė nėra padariusi. Kritiškai įvertino savo elgesį, dėl padaryto nusikaltimo prisipažino, gailėjosi. Nuo 1991 m. UAB „( - )“ pasiekė įspūdingų rezultatų savo veikloje, šiuo metu bendrovė vien tik Lietuvoje turi 7 padalinius, taip pat turi dukterines įmones Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoje ir Baltarusijoje. Bendrovės veikla yra pelninga, ji tinkami vykdo teisės aktais jai priskirtas prievoles mokėti mokesčius. Bendrovė nuolat aktyviai vykdo visuomenei naudingą veiklą, remia įvairias organizacijas ir renginius. Iki teistumo bendrovė nuolat dalyvavo viešųjų pirkimų konkursuose ir tai sąlygojo jos plėtrą, veiklos apyvartos augimą, naujų darbo vietų kūrimą. Šiuo metu bendrovės teistumas trukdo dalyvauti viešuosiuose konkursuose, kadangi iš viešųjų konkursų dalyvių reikalaujama pateikti pažymą apie teistumą. Dėl prarastų galimybių dalyvauti viešuosiuose konkursuose iš dalies sumažėjo bendrovės veiklos apimtys, bendrovė neturėjo galimybės kurti naujų darbo vietų. Padidinti veiklos rezultatų ir sumokėti daugiau mokesčių į valstybės biudžetą.

4Teismo posėdžio metu nuteistojo juridinio asmens UAB „( - )“ atstovas prašė teikimą tenkinti.

5Prokuroras teikimui neprieštaravo.

6Teikimas tenkintinas.

7Teistumą ir teistumo išnykimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 97 straipsnis. Turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis (BK 97 straipsnio 1 dalis). Vilniaus apygardos teismo 2011-09-26 nuosprendžiu juridinis asmuo UAB „( - )“ buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d., 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d., 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., 20 str. 2 d. ir 222 str. 1 d. už apysunkių ir sunkių nusikaltimų padarymą. Asmenims, nuteistiems už sunkų nusikaltimą, teistumas išnyksta, kai praeina penkeri metai nuo bausmės atlikimo (BK 97 straipsnio 3 dalies 3 c punktas). BK 97 straipsnio 7 dalis numato, kad, kai sueina ne mažiau kaip pusė teistumo termino, teismas, nuteistojo prašymu, gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą. To paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teistumo terminai skaičiuojami nuo paskirtos bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo. Vilniaus apygardos teismo 2011-09-26 nuosprendžiu juridinis asmuo UAB „( - )“ buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d., 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d., 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., 20 str. 2 d. ir 222 str. 1 d. ir jam paskirta subendrinta 182 000 Lt (52711 Eur) bauda. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-12-20 nutartimi atmetė nuteistos bendrovės apeliacinį skundą dėl paskirtos baudos sumažinimo ir išdėstymo. Iš teismui pateiktos mokėjimo nurodymo kopijos matyti, kad 182000 Lt bauda sumokėta Į VMI sąskaitą 2012-06-19. Nagrinėjamu atveju juridinis asmuo UAB „( - )“ laikomas teistu penkerius metus nuo baudos sumokėjimo dienos pagal Vilniaus apygardos 2011-09-26, t. y. nuo 2012-06-19 iki 2017-06-19. Pusė teistumo termino suėjo 2014-11-19. Spręsdamas klausimą dėl teistumo panaikinimo teismas atsižvelgia į pareiškėjo prašyme nurodytus argumentus bei motyvus, į tai, kad nuteistasis juridinis asmuo gailisi padaręs nusikalstamas veikas, savo kaltę supranta ir yra padaręs reikiamas išvadas. Be to, jis anksčiau teistas nebuvo, teistumo laikotarpiu naujų nusikalstamų veikų taip pat nepadarė. Nuteistojo juridinio asmens atstovo paaiškinimai ir pateikti dokumentai patvirtina, kad esamas teistumas yra kliūtis bendrovei visapusiškai vykdyti savo veiklą, plėsti jos apimtis, padidinti veiklos rezultatus.

8Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, o būtent į tai, kad yra formalieji teistumo laiko sutrumpinimo ar panaikinimo pagrindai, UAB „( - )“ teistumas panaikintinas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 363-364 straipsniais,

Nutarė

10panaikinti juridinio asmens UAB „( - )“ įmonės kodas 120682239, teistumą pagal Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nuosprendį.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai