Byla 1-32-617/2018
Dėl padaryto

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Anatolij Januševskij sekretoriaujant Agnei Usovienei dalyvaujant prokurorei Irinai Kurilo kaltinamajam A. S., jo gynėjai advokatei Rimutei Giruckienei nukentėjusiajai V. S. vertėjai Valentinai Necvetnajai teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S, ( a. k. ( - ) ) gimęs ( - ) Švenčionių r., rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, dirbantis UAB „( - )“, vidurinio išsilavinimo, neteistas, gyvenantis ( - ), kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 straipsnio 2 dalyje,

2Teismas, pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

3Kaltinamasis A. S. nežymiai sutrikdė savo šeimos nario sveikatą, o būtent: jis 2017-04-16 apie 19.00 val., namų, esančių ( - ) virtuvėje, žodinio konflikto su kartu su juo gyvenančia sutuoktine V. S., metu, tyčia ranka iš už nugaros apkabino V. S., pargriovė ją ant žemės taip, kad viena ranka liko užspausta už nugaros, atsisėdo ant gulinčios sutuoktinės ir kumščiu sudavė mažiausiai du kartus jai į veidą ir galvą, tokiu būdu padarė savo sutuoktinei V. S. poodinę kraujosruvą dešiniame rieše ir kairės veido pusės sumušimą, pasireiškusį minkštųjų audinių patinimu, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu. Tokiais savo veiksmais A. S. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 140 straipsnio 2 dalyje.

4Kaltinamasis A. S. paaiškino, kad kaltinime nurodytą dieną jis su sutuoktine buvo svečiuose pas dukrą, kur jo žmona ir žentas vartojo alkoholį – šampaną ir degtinę. Jis alkoholio nevartoja. Vakare jis su žmona sugrįžo į savo namus. Namuose tuo metu daugiau nieko nebuvo tik jis ir sutuoktinė. Jis nuėjo į namo antrą aukštą, o žmona liko pirmajame aukšte. Jis išgirdo, kad pirmajame aukšte kažkas subrazdėjo ir nuėjo pažiūrėti. Nusileidęs pamatė, kad sutuoktinė yra apsivilkusi ir nori išeiti. Kadangi sutuoktinė buvo truputi išgėrusi jis jai neleido išeiti. Tuo metu žmona, stvėrusi peilį, pasakė vis tiek išeis. Jis paėmė ją už rankos ir atėmė peilį. Tada žmona jį stvėrė už lytinio organo, jam skaudėjo, jis prašė paleisti, bet nepaleido, jie pritūpė ir jis sudavė žmonai ranka į žandą ir į pakaušį. Kiek tiksliai buvo suduota smūgių jis neprisimena, gal trys, bet tikrai ne dešimt. Mano, jog galėjo pataikyti sutuoktinei du kartus į pakaušį ir kartą į žandą. Tada žmona jį paleido. Jis ją paliko sėdėti virtuvėje, o pats nuėjo į antrą aukštą. Žmona skambino dukrai ir tą vakarą buvo atvažiavusi dukra su žentu. Gailisi dėl padaryto.

52

6Nukentėjusioji V. S. paaiškino, kad kaltinime nurodytą dieną buvo Velykos ir ji su sutuoktiniu A. S. buvo svečiuose pas dukrą, kur ji išgėrė nedaug šampano. Pas dukrą jie buvo dieną, užtruko apie pusvalandį. Važiuojant namo sutuoktinis jai pasakė: „aš tave šiandieną mušiu“. Jis manė, kad jis juokauja ir nekreipė dėmesio. Būnant namuose ji norėjo savo seseriai nunešti salotų, virtuvėje pasilenkusi dėjo stiklainius į krepšį ir tuo metu sutuoktinis užėjo jai iš nugaros ir iš karto ją suėmė už gerklės, metė ant žemės, atsisėdo ant jos ir pradėjo kumščiais mušti per galvą. Ji prašė nemušti jai per galvą. Jai buvo suduota daug smūgių, apie dešimt, jai viskas skaudėjo, po to jai pasidarė bloga ir tai pamatęs vyras pradėjo lieti ją vandeniu. Pamatęs, kad ji negali atsikelti vyras nulipo ir išėjo. Ji liko gulėti virtuvėje. Po kurio laiko atvažiavo dukra, kuria iškvietė sutuoktinis. Kai dukra atvažiavo ji dar gulėjo virtuvėje. Ji pasakė dukrai kas įvyko, dukra dar barė tėvą. Ji policijos nekvietė. Kitą dieną jai labai skaudėjo galva, todėl ji nuvažiavo į greitąją med. pagalbą, kad vaistų duotų. Medikai apie įvykį pranešė policijai.

7Teismo posėdyje apklausta liudytoja N. S. paaiškino, kad įvykis buvo 2017 m. Velykų diena. Iš ryto ji buvo pas tėvus, po pietų apie 13-14 val. tėvai atvažiavo pas ją, pabuvo apie valandą ir išvažiavo namo. Jos namuose tėvas alkoholio nevartojo, nes jis yra užkoduotas, o mama buvo šiek tiek išgėrusi. Link vakaro, apie 18-19 val. paskambino tėvas, pasakė, kad mamai kažkas blogai. Atvažiavus pas tėvus į namus ji mamą pamatė virtuvėje gulinčią ant žemės, o tėvas sėdėjo virtuvėje. Mamos veidas buvo sumuštas, ant veido buvo kraujosruvos ir pamėlynavęs veidas, vienas šonas daugiau, kitas mažiau. Mama sakė, kad norėjo išeiti, o tėvas neleido ir sumušė, mušė kumščiu per veidą. Mamos drabužiai buvo šlapi, sakė, kad tėvas ją apipylė vandeniu, taip gaivino, nes buvo praradusi sąmonę. Tėvas iš pradžių aiškino, kad mama atsitrenkė kai ji taburetę kėlė, pati sau davė, po to pasakė, kad buvo peilis ir tėvas jai sudavė.

8Iš įvykio vietos apžiūros protokolo ( b. l. 17-23 ) matyti, kad kaip įvykio vieta buvo apžiūrėtas namas, esantis ( - ).

9Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo ( b. l. 39-40 ) matyti, kad nukentėjusioji V. S. pateikė Epikrizę, iš kurios matyti, kad 2017-04-17 jai diagnozuoti daugybiniai kūno sumušimai.

10Iš daiktų apžiūros protokolo ( b. l. 45-47 ) matyti, kad V. S. nustatyta poodinė kraujosruva dešiniame rieše, kairės veido pusės sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu. Poodinė kraujosruva dešiniame rieše, kairės veido pusės sumušimas galėjo būti padaryti įvykio aplinkybėse nurodytu būdu. Sužalojimai atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą. Sužalojimai padaryti mažiausiai dviem trauminiais poveikiais.

11Esant tokioms aplinkybėms teismas mano, kad A. S. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką yra visiškai įrodyta. Kaltinamasis pripažįsta, kad sudavė savo sutuoktinei du ar trys smūgius į galvą, bet nesutinka, jog sudavė ne mažiau dešimties smūgių, kaip nurodyta kaltinime. Nors kaltinamasis nurodė, kad smūgius sutuoktinei sudavė dėl to, kad pastaroji konflikto metu jį suėmė už lytinio organo, jam skaudėjo, jis nesusivaldė ir sudavė sutuoktinei. Tokius kaltinamojo paaiškinimus teismas vertina kaip bandymą sušvelninti atsakomybę. Nukentėjusioji nuo pirmos apklausos nuosekliai aiškina įvykio aplinkybes. Liudytojos N. S. – kaltinamojo ir nukentėjusiosios dukros – paaiškinimai atitinka nukentėjusiosios paaiškinimus, ji nurodė, kad jai skambino tėvas ir pranešė, jog motinai blogai, atvažiavusi ji surado motiną gulinčią virtuvėje, veidas buvo sumuštas, motina aiškino, jog ją sumušė A. S.. Tėvo versija, jog motina pastarąjį buvo suėmusi už lytinio organo atsirado po 4-5 dienų po įvykio. Kaip minėta, kaltinamasis neginčija, jog sudavė sutuoktinei apie 2-3 smūgius į galvą ir tuo padarė pastarajai nežymų sveikatos sutrikdymą. Iš esmės kvalifikacijai pagal LR BK 140 straipsnio 2 dalį smūgių skaičius neturi reikšmės. Kaltinime nurodyta, jog kaltinamasis sudavė nukentėjusiajai mažiausiai dešimt kartų į veidą ir galvą. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisminio tyrimo metu tikslus smūgių skaičius nustatytas nebuvo, tai iš esmės šioje situacijoje ir neįmanoma padaryti. Kaltinimas šioje dalyje buvo grindžiamas nukentėjusiosios paaiškinimais, jog jai buvo suduota daug smūgių, gal dešimt. Kaip minėta, kaltinamasis pripažįsta 2-3 smūgius, o iš daiktų apžiūros protokolo ( b. l. 45-47 ) matyti, kad sužalojimai padaryti mažiausiai dviem trauminiais poveikiais. Kadangi byloje nėra objektyvių įrodymų teigti, jog nukentėjusiajai buvo suduota mažiausiai dešimt

123

13smūgių, teismas tikslina kaltinimą nurodant, jog sužalojimai padaryti mažiausiai dviem trauminiais poveikiais, kas iš esmės reiškia, jog smūgių galėjo būti ir dešimt, kaip nurodo nukentėjusioji.

14Nusikalstama veika yra teisingai kvalifikuota pagal LR BK 140 straipsnio 2 dalį, nes kaltinamasis savo sutuoktinei padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

15Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

16Skiriant kaltinamajam A. S. bausmę teismas atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį bei pavojingumą visuomenei laipsnį. Kaltinamasis tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų nusikaltimą, jis anksčiau teistas nebuvo, kaltę padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką iš esmės pripažino, dirba. Esant tokioms aplinkybėms teismas mano, kad yra pagrindas kaltinamajam skirti sankcijoje numatytą bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Į bausmės laiką teismas įskaito laikino sulaikymo laikotarpį nuo 2017-04-17 iki 2017-04-19 – 2 dienas. Nors byloje yra pateiktas bendras kaltinamojo ir nukentėjusiosios prašymas nutraukti bylą, nes jie susitaikė, apklausius nukentėjusiąją nustatyta, kad ji nori, jog procesas kuo greičiau pasibaigtų, bet ji nėra susitaikiusi ir atleidusi kaltinamajam, todėl pagrindo bylai nutraukti pagal LR BK 38 straipsnį, nėra.

17Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė pažymą „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų“ kuria prašoma priteisti iš A. S. valstybės naudai 57,90 € valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, susidariusių dėl būtino gynėjo dalyvavimo. Įstatymas ( LR BPK 51 straipsnio 1 dalies 9 punktas ) numato, kad gynėjo dalyvavimas būtinas nagrinėjant bylas teisme pagreitinto proceso tvarka. Ši nuostata reiškia, kad įstatymų leidėjas numatė, jog, siekiant užtikrinti rungtyniškumo principo įgyvendinimą bei kaltinamojo teisę į gynybą, nagrinėjant bylą turi dalyvauti tiek kaltinimo, tiek gynybos šalys. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tai atvejais, kai gynėjo dalyvavimą teismas pripažįsta būtinu, nepriklausomai nuo kaltinamojo valios, išlaidos, susijusios su advokato darbo apmokėjimu nepriteisiamos ( kasacinė nutartis Nr. 2K–322/2014 ). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad byla teisme buvo nagrinėjama pagreitinto proceso tvarka, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymas negali būti patenkintas.

18Nagrinėjant bylą teismas turėjo 20,71 € pašto išlaidų, kurios priteistinos iš kaltinamojo valstybės naudai ( LR BPK 105 straipsnis ).

19Vadovaudamasis LR BPK 304-305, 307-308 str., teismas

Nutarė

20A. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti jį laisvės apribojimu 1 metams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi; per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų, dirbant kas mėnesį po 10 valandas, sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laikotarpį nuo 2017-04-17 iki 2017-04-19 – 2 dienas.

21A. S. paskirtas kardomąsias priemones įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir nesiarti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

22Priteisti iš A. S. 20,71 € ( dvidešimt € 71 ct ) teismo turėtų išlaidų valstybės naudai.

23Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymą dėl išlaidų, susidariusių dėl būtino gynėjo dalyvavimo, priteisimo netenkinti.

24Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Anatolij... 2. Teismas, pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 3. Kaltinamasis A. S. nežymiai sutrikdė savo šeimos nario sveikatą, o būtent:... 4. Kaltinamasis A. S. paaiškino, kad kaltinime nurodytą dieną jis su sutuoktine... 5. 2... 6. Nukentėjusioji V. S. paaiškino, kad kaltinime nurodytą dieną buvo Velykos... 7. Teismo posėdyje apklausta liudytoja N. S. paaiškino, kad įvykis buvo 2017 m.... 8. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo ( b. l. 17-23 ) matyti, kad kaip... 9. Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo ( b. l. 39-40 )... 10. Iš daiktų apžiūros protokolo ( b. l. 45-47 ) matyti, kad V. S. nustatyta... 11. Esant tokioms aplinkybėms teismas mano, kad A. S. kaltė padarius jam... 12. 3... 13. smūgių, teismas tikslina kaltinimą nurodant, jog sužalojimai padaryti... 14. Nusikalstama veika yra teisingai kvalifikuota pagal LR BK 140 straipsnio 2... 15. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.... 16. Skiriant kaltinamajam A. S. bausmę teismas atsižvelgia į kaltinamojo... 17. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė pažymą „Dėl... 18. Nagrinėjant bylą teismas turėjo 20,71 € pašto išlaidų, kurios... 19. Vadovaudamasis LR BPK 304-305, 307-308 str., teismas... 20. A. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 straipsnio 2... 21. A. S. paskirtas kardomąsias priemones įpareigojimą gyventi skyrium nuo... 22. Priteisti iš A. S. 20,71 € ( dvidešimt € 71 ct ) teismo turėtų... 23. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymą dėl išlaidų,... 24. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...