Byla 2A-455-124/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laisvės Aleknavičienės, teisėjų Jolantos Badaugienės, Danutės Matiukienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui UAB „Saulės valda“, trečiajam asmeniui R. J. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. P. ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Saulės valda“ 28449,28Lt turtinės žalos atlyginimo, įpareigoti atsakovą pateikti metines ataskaitas bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 t., 1-6 b. l.) Patikslintu ieškiniu ieškovas mažino prašomą priteisti žalą iki 25 558,28 Lt bei prašė įpareigoti pateikti atsakovą dokumentus, pagrindžiančius ataskaitose nurodytas išlaidas (2 t., 6-10 b. l.).

5Ieškovas nurodo, kad atsakovas būdamas namą administruojanti įmonė, nerūpestingai atliko savo pareigas, ko pasėkoje ieškovui A. P., įsigijusiam butą tame name, teko papildomai išleisti lėšų, nuomojantis įrankius remontui, kuriuos nebuvo galima panaudoti, uždraudus atlikti remonto darbus, atlikti papildomus darbus, nuomotis butą, todėl patyrė nuostolius, kuriuos ir prašo priteisti iš atsakovo.

6 Atsakovas UAB „Saulės valda“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (1 t., 76-84, 2 t.,33-34 b. l.).

7Atsakovas teigia, kad jis įvykdė visas savo, kaip administratoriaus, pareigas. Nurodo, kad sužinojus apie perdangos remonto būtinybę, savalaikiai buvo imtasi visų priemonių šiam remontui atlikti, buvo organizuotas susirinkimas, užsakytos architektūrinės sąlygos, organizuotas konkursas darbų atlikimui, ir pan. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog jis negali gauti reikiamų dokumentų iš atsakovo. Nurodoma, kad ieškovas nepagrindė savo nuostolių dydžio. Pažymi, kad remonto darbus sustabdė ne atsakovas, o Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas, įrankiai buvo išnuomoti po to, kai buvo aiški remonto, kurį turės atlikti atsakovas, būtinybė, lubų ardymas atliktas paties ieškovo iniciatyva, gyvenamosios patalpos nuoma sudaryta dar iki nustatant perdangos defektus, tad nėra susijusi su remonto atlikimu.

8Trečiasis asmuo R. J. savo atsiliepime nurodė, kad apie bet kokius buto trūkumus nebuvo žinoma.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinio pareiškimą atmetė,priteisė atsakovui UAB „Saulės valda” iš ieškovo A. P. bylinėjimosi išlaidas - 181,50 Lt už atsiliepimo surašymą.

11Teismo nustatyta, kad atsakovas UAB „Saulės valda“ atliko administratoriaus funkcijas, ir jis privalėjo tinkamai prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti namo L. G. 4 bendro naudojimo objektus. Teismas nurodė, kad perdanga, esanti tarp aukštų, neabejotinai yra bendro naudojimo objektas, ją turėto prižiūrėti ir tvarkyti atsakovas UAB „Saulės valda“, šių aplinkybių šalys neginčijo. Teismas nurodė, kad šalys taip pat neginčija ir to, jog po 2011-08-12, kai buvo surašytas neeilinės apžiūros aktas, patvirtinantis bendro naudojimo objekto – perdangos avarinę būklę, atsakovas UAB „Saulės valda“ tinkamai vykdė savo pareigas, kadangi buvo imamasi visų galimų veiksmų dėl perdangos remonto.

12Teismas vertindamas A. P. pateiktą 2004-02-18 techninės būklės įvertinimo aktą, kuriuo konstatuota, jog namo būklė yra avarinė, pastebėjo, jog juo tirtas tik vienas butas, esantis L. G. 4-5, antrame aukšte, kiti butai netirti, išvada dėl viso namo avarinės būklės padaryta tuo pagrindu, jog esamų perdangų būklė kelia grėsmę ir pirmame aukšte esančio buto gyventojams, nors apžiūrėti šio buto gyventojai galimybės nesuteikė. Duomenų, jog būtų tiriamos ir kitų butų perdangos, akte nėra. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčijama, jog šio akto pagrindu buvo atliktas remontas, nustatyti trūkumai buvo pašalinti. Tokiu būdu, teismas nelaikė, jog šis

132004-02-18 aktas įrodo, jog atsakovas žinojo ir apie kituose butuose esančių perdangų avarinę būklę, nors šis aktas teismui leido teigti, jog tokia perdangų būklė yra galima.

14Byloje pateiktą daugiabučio namo L. G. 4 aprašą, kuriame nurodyta, jog perdangų būklė yra bloga, nesant kitų įrodymų, teismas laikė, jog aprašas padarytas iki namo remonto, todėl pripažino, kad jo savalaikis nepakeitimas negali būti laikomas veiksmais, esančiais priežastiniame ryšyje su nuostolių atsiradimu.

15Teismas sprendė, kad esant paslėptam trūkumui, kurio nustatymui reikalinga ne tik pateikti į butą, bet ir ardyti jo lubas, nesant gyventojų nusiskundimui dėl perdangos būklės, atsiradus tokiems nusiskundimams, atliekant savalaikiai visus galimus darbus, nelaikytina, jog atsakovo veiksmai, prižiūrint bendro naudojimo objektus, buvo neteisėti ar neapdairūs ir nerūpestingi.

16Teismas vertindamas pateiktus įrodymus apie žalos dydį, pastebėjo, jog nuomos sutartis sudaryta dar iki ieškovui A. P. įsigyjant butą L. G. 4-1, todėl teismui akivaizdu, jog butas išsinuomotas tam, kad, be kita ko, būtų kur gyventi iki bus atlikti remontai naujai įsigytame bute. Teismas pažymėjo, kad nėra pateikta įrodymų, kiek buvo planuojama atlikti remontus naujai įsigytame bute, tačiau iš pateiktos įrankių nuomos sutarties, sudarytos iki uždraudžiant remonto darbus, matė, jog remontai buvo planuojami iki 2011-10-19, o administravimo paslaugas baigta teikti 2011-10-06, tad ir nesant paslėpto trūkumo – blogos perdangos būsenos – remontą buvo planuojama atlikti tuo laikotarpiu, už kurį ir prašoma priteisti nuostolius dėl buto nuomos, todėl teismas laikė, jog šis reikalavimas nepagrįstas. Kadangi iki 2011-08-25 remonto darbai buvo atliekami, tad įrankiais buvo naudojamasi, ir už tai turi būti sumokoma asmens, kuris įrankiais naudojosi, o uždraudus atlikti remonto darbus, įrankius pagal sutartį buvo galima grąžinti nuomotojui, todėl teismas laikė, kad už jų negrąžinimą atsakovas neatsakingas, ir sprendė, jog ir šis reikalavimas nepagrįstas. Teismas pastebėjo, kad darbai, susiję su lubų išardymu, ūkinių šiukšlių valymu ir išvežimu, būtų privalomi atsakovui, atitinkamai ir apmokant iš namo gyventojų administravimo mokesčių ir sukauptų lėšų, pradėjus tvarkyti bendro naudojimo objektą – perdangą, duomenų, jog šiuos darbus savo lėšomis būtų įpareigotas atlikti ieškovas A. P. nepateikė, todėl teismas šių išlaidų nuostoliais nepripažino. Teismas akcentavo, kad pati lubų danga yra ne bendro naudojimo objektas, nepriklausomai nuo to, nustatyta ar ne prasta bendro naudojimo objekto – perdangos būklė ir jos remonto būtinumas, lubų danga tvarkoma už jų savininko lėšas ir tik tuo atveju, jei remontuojant perdangą, būtų remontas atliekamas netinkamai ir padaryti neleistini ir nereikalingi nuostoliai, pažeidžiant lubų dangą, jų savininkas turėtų teisę į nuostolių atlyginimą, todėl teismas pažymėjo, kad tokio remonto daryta iš viso nebuvo ir šį reikalavimą, atlyginti šiuos nuostolius, laikė nepagrįstu.

17Tokiu būdu, teismui nenustačius vieno iš būtinų žalos atsiradimo požymių – neteisėtų veiksmų, kurie gali pasireikšti ir neatidumu ar nerūpestingumu, nenustačius atsakovo UAB „Saulės valda“ padarytos žalos, ieškinio pareiškimą dalyje dėl nuostolių atlyginimo atmetė.

18Vertinant reikalavimą dėl dokumento pateikimo, teismas pastebėjo, kad pagal sprendime paminėtų Nuostatų 11.4 p. ieškovas A. P. dar neturėjo reikalavimo teisės. Pateikus patikslintą ieškinio pareiškimą 2012-01-04, jame prašoma pateikti įrodymus, pagrindžiančius pateiktuose ataskaitose nurodytus duomenis. Todėl teismas pažymėjo, jog tuo metu šalių jau nesiejo buto savininko ir bendro naudojimo objektus administruojančio asmens santykiai, kadangi administravimo buvo atsisakyta jau 2011-10-06. Esant šiai situacijai, teismas laikė, kad nėra išnaudotos viso galimybės gauti dokumentus įstatymo nustatyta tvarka, atsakovas nevengia savo pareigos pateikti prašomus dokumentus, pats ieškinio reikalavimas yra nesuformuotas, prašant pateikti visus dokumentus, jų nekonkretinant, todėl teismas prašymą atmetė.

19Teismas įvertinęs virš išdėstytą, ieškinio pareiškimą atmetė, todėl atsakovo ir valstybės turėtas išlaidas priteisė iš ieškovo.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

21Apeliaciniu skundu A. P. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t., 73-76 b. l.).

22Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Apeliantas mano, kad sprendimas priimtas nepilnai ištyrus bylos aplinkybes, paviršutiniškai įvertinus tik kai kuriuos įrodymus, neįsigilinus į bylos esmę. Teismas perdangos priežiūros darbus, pareigą rūpintis bendro naudojimo objektais, nepagrįstai priskyrė daugiabučio namo gyventojams, nors tokia pareiga bendraturčiams jokiame teisės akte nėra nustatyta, o būtent tam ir yra skiriamas namo administratorius.

242. Apeliantas nurodo, kai byloje yra prieštaringi įrodymai, kurie protingai sukelia rimtų abejonių ir trukdo teismui įsitikinti fakto tikrumu, teismas turi išnaudoti prieštaravimų pašalinimo galimybes per įrodinėjimo naštos patikslinimą, išaiškinimus, o po to įvertinti įrodymų visumą, tuo tarpu teismas to nepadarė ir nepašalino prieštaravimų byloje.

253. Teismas visiškai nevertino, jog teismui pateiktame apraše nurodyta visos namo perdangos būklė, būtent, jog viso namo, o ne virš 5 buto, būklė yra bloga.

264. Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino, tai kad atsakovas namo bendro naudojimo objekto - perdangos, niekada netvarkė, nekeitė, jokie remonto darbai nebuvo atlikti. Atsakovas UAB „Saulės valda" nepateikė jokių įrodymų, kad daugiabučio namo L. G. g. 4, Šiauliuose perdangos būklė butų buvusi tvarkoma, kad būtų buvę atlikti kokie nors perdangos remonto darbai. Teismas visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl to, kad šio akto pagrindo buvo atlikti remonto darbai 5 bute ir tik tame bute buvo keičiame priedanga, duomenų apie tai, kad būtų buvusi pakeista viso daugiabučio namo perdanga byloje nėra. Visą tai akivaizdžiai rodo atsakovo UAB „Saulės valda" neteisėtus veiksmus, t.y. neveikimą.

275. Apelianto nuomone teismas tinkamai neįvertino, kad tokiu savo neveikimu atsakovas UAB „Saulės valda" pažeidė butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose įvirtintas 9.3 p. nuostatas.

286. Teismas pasisakydamas dėl ieškovo patirtų nuostolių už kitos gyvenamosios patalpos nuomą visiškai neįvertino aplinkybės, jog buvo prašoma atlyginti nuomos nuostolius tik už tą laikotarpį, nuo kada remonto darbai buvo sustabdyti. Teismas visiškai neįvertino, kad nebuvo prašoma atlyginti nuostolių už tą laikotarpį, kai įrankiais buvo naudotasi.

297. Apeliantas teigia, kad nereikalavo iš atsakovo atlyginti nuostolius už namo perdangos remontą, nes šias išlaidas padengė bendrai visi namo gyventojai, todėl teismo buvo prašoma atlyginti tik tuos nuostolius, kuriuos ieškovas patyrė atsakovui tinkamai nevykdžius savo, kaip administratoriaus, pareigų.

308. Teismo išvada dėl ieškovo prašymo išreikalauti duomenis prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, rašytiniams įrodymams. Teismas atsisakė ginti ieškovo pažeistas teises, nepagrįstai nurodydamas, kad ieškinio pareiškimo dieną ieškovas neturėjo tokios reikalavimo teisės.

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Saulės valda“ prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti atsakovo patirtas išlaidas susijusias su atsiliepimo parengimu (2 t., 80-86 b. l).

32Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

33Teismas tinkamai išnagrinėjo bylos aplinkybes bei ištyrė visus į bylą pateiktus įrodymus, kurių pagrindu konstatavo, jog remiantis byloje esančiais įrodymais nėra pagrindo konstatuoti atsakovo neapdairumą ir nerūpestingumą prižiūrint daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektus, todėl visiškai pagrįstai ieškinio reikalavimus atmetė, kaip nepagrįstus. Teismas neabejojo, jog namo perdangos konstrukcijos priežiūrą privalėjo vykdyti atsakovas UAB „Saulės valda", tačiau iš byloje esančių įrodymų teismas nerado pagrindo konstatuoti, jog atsakovas šios pareigos nevykdė ar jo veiksmai, prižiūrint namo bendro naudojimo objektus, buvo neteisėti ar neapdairūs ir nerūpestingi. Ieškovas netinkamai įvykdė savo LR CPK 178 str. numatytą įrodinėjimo pareigą bei nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovas, kaip daugiabučio gyvenamojo namo administratorius, netinkamai vykdė jam pavestą daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą buvo nerūpestingas ir aplaidus, todėl visiškai akivaizdu, jog teismo sprendimas yra objektyvus bei teisėtas. Teismas pagrįstai vertino, kad byloje nėra jokių įrodymų pagrindžiančių, jog tokie remonto darbai buvo apskritai atlikti, todėl visiškai pagrįstai nerado jokio teisėto pagrindo ieškinio reikalavimui dėl neva patirtų lubų remonto darbų atlikimo išlaidų atlyginimo patenkinimui. Ginčo tarp bylos šalių dėl patikslintu ieškiniu prašomos informacijos pateikimo nėra, todėl akivaizdu, jog tokio reikalavimo nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme yra visiškai netikslingas.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Apeliacinis skundas atmestinas.

36Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus LR CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, apeliantas turėjo galimybę išdėstyti savo apeliaciniame skunde.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

38Byloje nustatytos aplinkybės

39Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise daugiabučiame name, esančiame L. G. 4, Šiaulių mieste, priklauso butas Nr. 1. Atsakovas butą mainų sutartimi įsigijo pagal 2010m. liepos 28 d. iš trečiųjų asmenų R. J. ir M. L.(1t.,47-50b.l.).Ginčo laikotarpiu daugiabučiame name nebuvo įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, nesudaryta jungtinės veiklos sutartis, todėl remiantis CK 4.84 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu bei 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimu laikinai šio namo bendro naudojimo objektus administravo UAB „Ūkvedys“, kurio teises ir pareigas perėmė atsakovas UAB „Saulės valda“. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu.

40Apeliantas kreipėsi į teismą, reikalaudamas priteisti jo patirtus nuostolius dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus pareigų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Patikslinęs ieškinį , prašė įpareigoti pateikti įrodymus, pagrindžiančius ataskaitose nurodytas išlaidas(sąskaitas, jų kopijas , atliktų darbų aktus ir kt.).Ieškovas patikslintu ieškiniu (2t., 6-10 b. l.) prašė priteisti 25 558,28 Lt nuostolių, kuriuos jis patyrė jo manymu dėl administruojančios įmonės nerūpestingai atliekamos pareigos administruoti namą.Įgijus nuosavybės teise butą, teko papildomai išleisti lėšų, nuomojantis įrankius remontui, kuriuos nebuvo galima panaudoti, uždraudus atlikti remonto darbus ir dėl to patyrė 9515 Lt nuostolių, papildomai turėjo išlaidų dėl lubų nuardymo , apdailos gipso kartono plokštėmis aptaisymo, patyrė 14 723,28 Lt išlaidų. Be to dėl negalėjimo gyventi bute, sustabdžius remonto darbus dėl kitos patalpos nuomos patyrė 1 320 Lt nuomos išlaidų.

41Dėl administratoriaus veiksmų

42Atsakovas UAB „Saulės valda“ atliko administratoriaus funkcijas, kurio pareigoms priklauso prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti namo L. G. 4 bendro naudojimo objektus (LR CK 4.84, 4.83 str.).Priešingai nei nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas neabejojo, kad namo konstrukcijų priežiūrą privalėjo vykdyti atsakovas. Apeliantas nepagrįstai skunde teigia, kad šią pareigą teismas, prieštaraudamas sau, priskyrė daugiabučio namo gyventojams. Iš byloje pateiktų įrodymų teismas nerado pagrindo konstatuoti, jog atsakovas šios pareigos nevykdė ar jo veiksmai, prižiūrint bendro naudojimo objektus, buvo neteisėti ar neapdairūs ir nerūpestingi ir dėl to atsirado ieškovui žala. Apelianto teiginiai dėl neva netinkamo pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo, jų ištyrimo yra nepagrįsti. Kadangi byloje nėra viešo intereso, įrodymus renka ir teikia šalys, įrodinėdamos aplinkybes, sudarančias ieškinio bei atsikirtimų pagrindą (CPK 178 str.). CK 4.239 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 3 punkte numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastojo administravimo atveju administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Į bylą yra pateiktas gyvenamojo namo L. G. 4, Šiauliuose butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų aprašas, kurio 1 punkte numatyta, kad bendrojo naudojimo objektai yra pamatai, sienos, perdenginiai, stogas, laiptinės (1t., 129 b.l.).Taigi perdenginiai taip pat priklauso namo bendro naudojimo objektams. Administratorius, įgyvendindamas pagrindinį uždavinį, atlieka funkcijas, nustatytas Pavyzdinių nuostatų 5.1–5.11 punktuose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patvirtintų administravimo nuostatų 9 punkte.

43Ieškovas, įrodinėdamas atsakovo pareigos neatlikimą teigia, kad atsakovas savo pareigas netinkamai vykdė nuo 2004 metų. Atsakovo pareigoms priskirtas nuolatinis namo būklės stebėjimas, vertinimas, pastato laikančių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, kurį vykdo remiantis Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintais administravimo nuostatais, pavyzdiniais nuostatais, LR Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“. Atsakovas pateikė įrodymus, kad jis pastoviai vykdė namo priežiūrą, ką patvirtina žurnale esantys įrašai, t.y. atliko pareigas, numatytas STR 1.12.05:2002–vykdė gyvenamojo namo nuolatinius stebėjimus, kasmetines apžiūras. Remiantis šiuo Reglamentu, privalomieji darbai , susiję su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektais yra atliekami tik tuo atveju, jei atestuoti specialistai atlieka daugiabučio namo apžiūrą ir nustato, kad tie darbai yra iš tikrųjų būtini. Administratorius turėjo imtis perdenginių remonto darbų tik šiems darbams esant priskirtiems prie privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo arba jeigu būtų priimtas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas. Nesilaikant Reglamente nurodytų procedūrų ir nesant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, bendrojo naudojimo objektų remonto darbai gali būti atliekami tik lokalizuojant avarijas (Statybos įstatymo 25 str.).

44Iki ieškovui atliekant buto remontą, iš gyventojų nebuvo gauta nusiskundimų dėl pertvaros būklės, nebuvo priimta gyventojų susirinkimo dėl perdangos keitimo. Ieškovas, įrodinėdamas atsakovo pareigų neatlikimą, remiasi 2004 vasario 18 Statinio techninės būklės aktu ir teigia, kad atsakovas savo pareigas netinkamai vykdė nuo 2004 metų (1t.,54-56 b.l.).Teismas pagrįstai vertino šį aktą kaip nepakankamą įrodymą (1 t. 54-55b.l.).Šiuo aktu buvo vertinama galimybė atlikti rekonstrukciją 5-me bute, taigi vertinimo objektas buvo kitas butas. Šis aktas negali būti laikytinas ekspertizės aktu, vertintinas kaip rašytinis įrodymas. Asmuo, duodantis išvadas dėl namo būklės avaringumo išvadas, neaišku, kuo remiantis darė šias išvadas. Aktas nėra konkretus, neaišku, kokiais metodais padarė išvadas, nes nebuvo apžiūrėti kiti butai, neatidengtos kituose butuose pertvaros. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovo bute irgi buvo būtina atlikti pertvaros keitimo darbus. Nors apraše bendro naudojimo konstrukcijų būklė įvertinama kaip bloga, tačiau tai savaime dar nelemia, jog atsakovas turėjo nedelsiant imtis viso namo pertvarų remonto ar keitimo darbų. Ieškovas remiasi ir UAB „Alkos projektai“ pažyma, kuri neaišku, kuo remiantis patvirtino anksčiau minėtą aktą, neatlikus jokios namo apžiūros, nedetalizavus statinio būklės, neatlikus tyrimų , neapžiūrėjus bei neįvertinus realios konstrukcijų būklės (1 t., 53 b.l.).Kaip patvirtina bylos medžiaga , pertvaros būklė ir jos remonto būtinybė paaiškėjo tik ieškovui pradėjus atlikinėti remonto darbus, pašalinus dalį lubas dengiančių plokščių, atvėrus perdangą. Įgyjant šį butą sutarties šalys , tame tarpe ir ieškovas patvirtino, kad paslėptų patalpų trūkumų nėra, jokių pretenzijų neturėjo dėl perdenginių ir buvusioji savininkė. Sutiktina su teismo išvada, kad šis trūkumas buvo paslėptas ir jo nustatymui nepakako paprastos vizualios apžiūros. Kaip matyti iš ieškinio

45atsakovas patirtą žalą sieja daugiau su tolesniais atsakovo veiksmais, paaiškėjus perdangos būklei, paaiškėjus jos keitimo būtinybei. Paaiškėjus perdangos keitimo būtinybei, atsakovas ėmėsi nuo jo priklausančių veiksmų nustatytiems defektams šalinti , t.y. organizavo neeilinį perdenginio apžiūrą, būklės įvertinimą, sušaukė namo gyventojų susirinkimą, gavęs namo gyventojų pritarimą, užsakė specialiąsias architektūros sąlygas, jas gavus buvo pradėtas ruošti kapitalinio remonto darbų projektas, pradėjo organizuoti konkursą techninio projekto parengimui , ką patvirtina bylos medžiaga(1t., 89-108 b.l.) .Taigi, pripažintina, kad atsakovas tinkamai vykdė savo pareigas.

46Dėl žalos atlyginimo

47Civilinė atsakomybė atsiranda, esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms. Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso (CK ) 6.246 str. numato, jog civilinė atsakomybė atsiranda atlikus neteisėtus veiksmus, o CK 6.247 str. numato, jog atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su neteisėtais veiksmais. Be to C K 6.248 str. numato, jog civilinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai įpareigotas asmuo yra kaltas. Žala yra asmens turto netekimas, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų(CK 6.429 str.).Atsakomybės sąlygas turėjo įrodyti ieškovas. Kolegija pažymi, kad nustačius perdenginio keitimo būtinybę, atsakovas tinkamai vykdė savo pareigas, todėl šiuo atveju nėra atsakovo kaltės dėl ieškovo nurodomų nuostolių atsiradimo, t.y. neteisėtų veiksmų. Taip pat teismas nenustatė ir kitų atsakomybės kilimo sąlygų. Kaip matyti iš ieškinio

48atsakovas patirtą žalą sieja daugiau su tolesniais atsakovo veiksmais, paaiškėjus , kad reikalinga keisti perdangą.

49Ieškovas prašė priteisti 9515 Lt nuostolius, kuriuos patyrė dėl įrankių nuomos. Kolegija sutinka su teismo argumentais , kuriais teismas atmetė apelianto reikalavimą priteisti jo patirtas įrankių nuomos išlaidas. Bylos duomenimis jau 2011 rugpjūčio 12 d. buvo konstatuota perdangos sijos pakeitimo būtinybė, ką patvirtina neeilinės apžiūros aktas (1t., 89 b. l.).Namo gyventojų susirinkimas, įvykęs 2011-08-24, nutarė pradėti rengti dokumentaciją dėl šios sijos pakeitimo (1t.,90 b. l.).Ieškovas įrankių nuomos sutartį sudarė 2012 rugpjūčio 19 d., t.y. jau žinant, kad bus pradėti darbai dėl sijos keitimo, bus reikalinga sutvarkyti projektinę dokumentaciją, žinodamas, kad užsitęs darbai ir tolimesnis remontas iš esmės nebus galimas. Be to ieškovo patalpos remonto darbai buvo sustabdyti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo 2011 rugpjūčio 25 d. sprendimu. Pažymėtina, kad nustačius šias aplinkybes dėl perdangos sijos keitimo, tolesnius darbus organizuoja ir atlieka namo administratorius. Esant šioms aplinkybėms, ieškovas ne tik kad sudarė įrankių nuomos sutartį, bet ir jos nenutraukė, manytina, šiais įrankiais naudojosi. Kaip teisingai pažymėjo teismas, todėl ieškovas pats turėtų atlyginti patirtus nuostolius, o savivaldybei sustabdžius darbus, turėjo nutraukti sutartį ir įrankius grąžinti. Tokie ieškovo veiksmai neatitiko protingo, apdairaus asmens elgesio, todėl net ir esant kitoms atsakovo atsakomybės sąlygoms šie nuostoliai neturėtų būti atlyginami ir pats ieškovas turėtų prisiimti neapgalvotos rizikos sukeltas pasekmes bei atsakyti dėl savo neatsargumo patirtus nuostolius. Be to ieškovas nepateikė ir įrodymų apie patirtus nuostolius.

50Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti už laikotarpį nuo 2011 rugpjūčio 25 iki 2011 spalio 4 d. 1320 Lt nuomos mokestį, t.y. nuostolius, kuriuos jis patyrė, nuomodamas kitas patalpas ir negalėdamas gyventi įgytose patalpose. Ieškovas nurodo, kad bute nėra nei šildymo, nei kanalizacijos, kuriuos ieškovas išardė, atlikdamas buto remontą. Kolegija sutinka su teismo argumentais dėl atmetimo priteisti nuostolius dėl gyvenamosios patalpos nuomos. Nors apeliantas nurodo, kad jis planavo gyventi remontuojame bute, tačiau nepateikė pakankamai įrodymų šiai aplinkybei pagrįsti, nes sprendimas nuomotis kitą patalpą buvo priimtas iki remonto pradžios, išsinuomojant patalpas neterminuotai. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudaryta 2011 gegužės 1 d., sutartis sudaryta neterminuotam laikui (sutarties 7 p.,1t.64-65 b. l.). Be to teismas nustatė, kad ieškovas , sudarydamas įrankių nuomos sutartį, remontą planavo atlikti iki 2011 spalio 19 d. Prašomos priteisti nuomos išlaidos nėra ir negali būti laikoma atsakovo veiksmų sąlygotais ieškovo nuostoliais.

51Apeliantas nesutinka su ieškinio atmetimu dalyje dėl 14 723,28 Lt lubų apdailos nuardymo, remonto išlaidų atlyginimo. Nors ieškovas nurodo, kad jis neketino keisti lubų, tačiau tai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, nes bute atliekamas pilnas buto remontas, yra montuojamos sienų, lubų gipso kartono plokštės. Be to pats ieškovas nurodė, kad jis atidengė lubas. Kai atliekami darbai, susiję su namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbais, išlaidas dėl remonto turi pareigą atlyginti ne namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą vykdantis asmuo, bet namo bendraturčiai. Atsakovas turi pareigą tik organizuoti darbus. Šios ieškovo nurodytos išlaidos negali būti laikomos ieškovo nuostoliais, už kuriuos turėtų atsakyti atsakovas. Pažymėtina, kad ieškovas prašo atlyginti ne tik lubų atstatymo, bet ir lubų remonto išlaidas-jų aptaisymo gipso kartono plokštėmis. Kadangi lubų danga yra ne bendro naudojimo objektas, šios išlaidas yra priskirtinos savininkui.

52Ieškovui neįrodžius atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimui būtinų sąlygų buvimo(egzistavimo), t.y. neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio, atsakovo kaltės ieškinys dalyje dėl nuostolių priteisimo teismo pagrįstai buvo atmestas kaip nepagrįstas, neįrodytas (CPK 178 str.).

53Dėl dokumentų pateikimo

54Apeliantas, patikslinęs ieškinio reikalavimus , ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą pateikti atitinkamus dokumentus, t.y. prašė pateikti įrodymus(sąskaitas, jų kopijas, atliktų darbų aktus ir pan.) pagrindžiančius ataskaitose nurodytas išlaidas (2t.,6-10 b. l.).Pažymėtina, kad ieškinio reikalavimus formuluoja pats ieškovas. Šie reikalavimai turi būti aiškūs, apibrėžti, kad priimtą teismo sprendimą būtų galima įvykdyti, o jo nevykdant geruoju, šio sprendimo pagrindu būtų galima išduoti vykdomąjį raštą. Šiuo atveju ieškovas nesukonkretino savo reikalavimų nei laikotarpio, už kurį prašo pateikti dokumentus, nei prašomų pateikti dokumentų. Be to kaip teisingai konstatavo teismas, ieškovas nepasinaudojo ir ikiteismine tvarka gauti dokumentų nuorašus, šis prašymas pateiktas tik teisme , kai šalių jau nebesiejo administravimo santykiai. Iš šalių paaiškinimų, bylos medžiagos matyti, kad nėra ginčo dėl dokumentų pateikimo, tačiau ieškovas kelia reikalavimus teisme, bet ne atsakovui. Teismas pagrįstai nustatė neesant pagrindo ieškovo interesus ginti teisme, nes interesai yra ginami tuo atveju, kai jie yra pažeisti. Todėl atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas atmeta apeliacinį skundą ir šioje dalyje.

55Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neteikia pagrindo daryti išvadą, jog teismas, nustatydamas šios konkrečios ginčo situacijos aplinkybes ir vertindamas byloje surinktus įrodymus, pažeidė civilinio proceso normų įtvirtintas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 178, 179, 185 straipsniai), todėl pripažintina, kad priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas, apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p ).

56Atmetus atsakovo apeliacinį skundą , iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos- atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimo išlaidos-242 Lt.

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1d.1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Priteisti iš A. P. uždarajai akcinei bendrovei „Saulės valda“ 242 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. Teismas,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. P. ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą... 5. Ieškovas nurodo, kad atsakovas būdamas namą administruojanti įmonė,... 6. Atsakovas UAB „Saulės valda“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti... 7. Atsakovas teigia, kad jis įvykdė visas savo, kaip administratoriaus,... 8. Trečiasis asmuo R. J. savo atsiliepime nurodė, kad apie bet kokius buto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė ... 10. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. sprendimu... 11. Teismo nustatyta, kad atsakovas UAB „Saulės valda“ atliko... 12. Teismas vertindamas A. P. pateiktą 2004-02-18 techninės būklės įvertinimo... 13. 2004-02-18 aktas įrodo, jog atsakovas žinojo ir apie kituose butuose... 14. Byloje pateiktą daugiabučio namo L. G. 4 aprašą, kuriame nurodyta, jog... 15. Teismas sprendė, kad esant paslėptam trūkumui, kurio nustatymui reikalinga... 16. Teismas vertindamas pateiktus įrodymus apie žalos dydį, pastebėjo, jog... 17. Tokiu būdu, teismui nenustačius vieno iš būtinų žalos atsiradimo... 18. Vertinant reikalavimą dėl dokumento pateikimo, teismas pastebėjo, kad pagal... 19. Teismas įvertinęs virš išdėstytą, ieškinio pareiškimą atmetė, todėl... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 21. Apeliaciniu skundu A. P. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo... 22. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 1. Apeliantas mano, kad sprendimas priimtas nepilnai ištyrus bylos aplinkybes,... 24. 2. Apeliantas nurodo, kai byloje yra prieštaringi įrodymai, kurie protingai... 25. 3. Teismas visiškai nevertino, jog teismui pateiktame apraše nurodyta visos... 26. 4. Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino, tai kad atsakovas namo bendro... 27. 5. Apelianto nuomone teismas tinkamai neįvertino, kad tokiu savo neveikimu... 28. 6. Teismas pasisakydamas dėl ieškovo patirtų nuostolių už kitos... 29. 7. Apeliantas teigia, kad nereikalavo iš atsakovo atlyginti nuostolius už... 30. 8. Teismo išvada dėl ieškovo prašymo išreikalauti duomenis prieštarauja... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Saulės valda“ prašo apelianto... 32. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 33. Teismas tinkamai išnagrinėjo bylos aplinkybes bei ištyrė visus į bylą... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. Apeliacinis skundas atmestinas.... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 38. Byloje nustatytos aplinkybės... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise daugiabučiame... 40. Apeliantas kreipėsi į teismą, reikalaudamas priteisti jo patirtus nuostolius... 41. Dėl administratoriaus veiksmų ... 42. Atsakovas UAB „Saulės valda“ atliko administratoriaus funkcijas, kurio... 43. Ieškovas, įrodinėdamas atsakovo pareigos neatlikimą teigia, kad atsakovas... 44. Iki ieškovui atliekant buto remontą, iš gyventojų nebuvo gauta... 45. atsakovas patirtą žalą sieja daugiau su tolesniais atsakovo veiksmais,... 46. Dėl žalos atlyginimo ... 47. Civilinė atsakomybė atsiranda, esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms.... 48. atsakovas patirtą žalą sieja daugiau su tolesniais atsakovo veiksmais,... 49. Ieškovas prašė priteisti 9515 Lt nuostolius, kuriuos patyrė dėl įrankių... 50. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti už laikotarpį nuo 2011... 51. Apeliantas nesutinka su ieškinio atmetimu dalyje dėl 14 723,28 Lt lubų... 52. Ieškovui neįrodžius atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimui būtinų... 53. Dėl dokumentų pateikimo ... 54. Apeliantas, patikslinęs ieškinio reikalavimus , ieškiniu prašė įpareigoti... 55. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniame skunde nurodyti argumentai... 56. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą , iš ieškovo atsakovui priteistinos... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1d.1... 58. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti... 59. Priteisti iš A. P. uždarajai akcinei bendrovei „Saulės valda“ 242 Lt...