Byla A-556-600-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. G. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A556-600/2013 pagal atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas S. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2012 m. birželio 12 d. priimtą sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ (toliau – ir Sprendimas) bei priteisti iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pareiškėjo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino Sprendimą ir priteisė iš atsakovo pareiškėjo naudai 100 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8III.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą paliko nepakeistą, o Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir UAB „Headex“ apeliacinius skundus atmetė.

10IV.

11Pareiškėjas 2013 m. balandžio 2 d. pateikė (išsiuntė 2013 m. kovo 28 d.) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame prašė priteisti 800 Lt išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą apeliacinės instancijos teisme.

12Pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjui priteistiną išlaidų sumą bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme sudaro 800 Lt, iš kurių: - 500 Lt už advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisines paslaugas parengiant (surašant) atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinį skundą. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti prie atsiliepimo į UAB „Headex“ apeliacinį skundą, prieduose; - 300 Lt už advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisines paslaugas parengiant (surašant) atsiliepimą į atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti prie atsiliepimo į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą, prieduose. Sprendžiant šį prašymą, atsižvelgtina į tai, kad ginčas yra kompleksinis, sudėtingas, apimantis įvairius materialiosios teisės aspektus (dėl informacinių paslaugų teikėjo atsakomybės ir kt.), bei tai, kad nėra atitinkamos teismų praktikos ir išaiškinimo, todėl skundo parengimas reikalavo atitinkamai daugiau laiko ir darbo sąnaudų, gilinimosi į susiklosčiusią situaciją.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Prašymas tenkintinas.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

17Pareiškėjas prašo priteisti patirtas išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Šioje byloje sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, todėl jis turi teisę reikalauti iš atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens, pateikusių apeliacinius skundus, atlyginti nurodytas išlaidas.

18Pareiškėjas nurodo, kad už advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisines paslaugas parengiant (surašant) atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinį skundą turėjo 500 Lt išlaidų, o už advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisines paslaugas parengiant (surašant) atsiliepimą į atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą - 300 Lt išlaidų.

19Remiantis 2012 m. lapkričio 19 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 35/2012,

20atsiliepimo į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinį skundą parengimas įvertintas 500 Lt. Šias išlaidas pagrindžia 2012 m. lapkričio 19 d. pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. 642181.

21Remiantis 2012 m. lapkričio 26 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 37/2012,

22atsiliepimo į atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą parengimas įvertintas 300 Lt. Šias išlaidas pagrindžia 2012 m. lapkričio 26 d. pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. 642183.

23Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

242004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Apskaičiuojant užmokestį už teisines paslaugas, atsižvelgtina į šių teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusią MMA. Šiuo atveju yra aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. patvirtinta 850 Lt MMA.

25Iš bylos matyti, kad joje yra pareiškėjo 2012 m. lapkričio 23 d. atsiliepimas į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinį skundą (b. l. 114-116) ir pareiškėjo

262012 m. lapkričio 29 d. atsiliepimas į atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą (b. l. 118-120). Advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisę atstovauti pareiškėjui patvirtina 2012 m. birželio 20 d. atstovavimo sutartis (b. l. 69).

27Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą dydis – 1 275 Lt (1,5 x 850 Lt MMA). Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjui teisines paslaugas teikė advokato padėjėjas, remiantis Rekomendacijų 5 punktu už šias paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Taigi už atsiliepimo į skundą surašymą galėtų būti priteista 1 020 Lt (1,5 x 850 Lt MMA x 80 procentų) maksimali suma. Pareiškėjo už atsiliepimo į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinį skundą ir atsiliepimo į atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą parengimą prašomos priteisti 500 Lt ir 300 Lt sumos neviršija nurodytos maksimalios sumos.

28Prašomo priteisti užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas dydis atitinka ir Rekomendacijų 2 punkto nuostatas, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijus.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas apeliacinės instancijos teisme turėjo 800 Lt (500 Lt + 300 Lt) išlaidų. Už advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisines paslaugas parengiant (surašant) atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinį skundą turėtos 500 Lt išlaidos priteistinos iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“, o už advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisines paslaugas parengiant (surašant) atsiliepimą į atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą turėtos 300 Lt išlaidos priteistinos iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo S. G. prašymą dėl išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, patenkinti.

32Priteisti pareiškėjui S. G. iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ 500 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų.

33Priteisti pareiškėjui S. G. iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 300 Lt (tris šimtus litų) išlaidų.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas S. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu... 8. III.... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi... 10. IV.... 11. Pareiškėjas 2013 m. balandžio 2 d. pateikė (išsiuntė 2013 m. kovo 28 d.)... 12. Pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjui priteistiną išlaidų sumą bylą... 13. Teisėjų kolegija... 14. V.... 15. Prašymas tenkintinas.... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1... 17. Pareiškėjas prašo priteisti patirtas išlaidas apeliacinės instancijos... 18. Pareiškėjas nurodo, kad už advokato padėjėjo Tomo Zubricko teisines... 19. Remiantis 2012 m. lapkričio 19 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr.... 20. atsiliepimo į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinį... 21. Remiantis 2012 m. lapkričio 26 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr.... 22. atsiliepimo į atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį... 23. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, atstovavimo išlaidų atlyginimo... 24. 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl... 25. Iš bylos matyti, kad joje yra pareiškėjo 2012 m. lapkričio 23 d.... 26. 2012 m. lapkričio 29 d. atsiliepimas į atsakovo Žurnalistų etikos... 27. Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, rekomenduojamas priteistinas maksimalus... 28. Prašomo priteisti užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas dydis atitinka... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 31. Pareiškėjo S. G. prašymą dėl išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos... 32. Priteisti pareiškėjui S. G. iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB... 33. Priteisti pareiškėjui S. G. iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus... 34. Nutartis neskundžiama....