Byla II-19-455/2013
Dėl LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 2013-02-18 priimto nutarimo Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam M. B., jo atstovui advokatui G. V. nutarimą priėmusios institucijos LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros atstovui E. P., teismo posėdyje išnagrinėjęs M. B. skundą dėl LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 2013-02-18 priimto nutarimo Nr. ( - ) panaikinimo, ir

Nustatė

2LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 2013-02-18 priimto nutarimo Nr. ( - ), M. B. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5114 str. 1 d. skirta administracinė nuobauda – vieno tūkstančio penkių šimtų litų bauda, už tai, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai 2012-09-06 pateikus privalomąjį nurodymą, kuriuo buvo skirtas įpareigojimas parengti ir pateikti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno dujų monitoringo programą iki 2012-12-20, ir kurio įmonės atsakingas asmuo – direktorius M. B. neįvykdė laiku.

3M. B. Utenos rajono apylinkės teismui pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-02-18 nutarimą ir bylą nutraukti. Nurodė, kad jam nuobauda paskirta kaip pareigūnui, tačiau nei administracinio teisės pažeidimo protokole, nei skundžiamame nutarime nėra pagrįsta kuo remiantis pripažintas pareigūnu pagal ATPK prasme. Taip pat nurodo, kad nebuvo jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad jis neįvykdydamas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros privalomojo nurodymo ir jo reikalavimų, veikė kaltai bei padarė administracinį teisės pažeidimą. Remiantis atlikto patikrinimo rezultatais 2012-09-06 LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra pateikė privalomąjį nurodymą, kuriuo įpareigojo parengti ir LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai pateikti Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno dujų monitoringo programą iki 2012-12-20. UAB „( - )", 2012-11-29 paskelbė viešąjį konkursą dėl Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno monitoringo programos parengimo. Atsižvelgdamas į privalomąjį nurodymą ir bei siekdamas tinkamai įgyvendinti savo pareigas UAB "( - )" 2012-12-05 raštu kreipėsi į LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrą dėl privalomojo nurodymo termino pratęsimo, kadangi laikantis viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimų kilo reali grėsmė laiku neįvykdyti pateiktų reikalavimų, tačiau nebuvo gautas joks atsakymas. Baigus viešąjį konkursą, 2012-12-18 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusia įmone dėl monitoringo programos skirtos 2013-2017 m. parengimo ir suderinimo su LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra per 2 mėnesius, nuo sutarties pasirašymo dienos. LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra 2013-01-10 atliko neplaninį specifinį patikrinimą UAB „( - )“ ir nustatė, kad privalomasis nurodymas įvykdytas iš dalies, t.y. pasirašyta tik sutartis, todėl 2013-01-11 pateikė naują Privalomąjį nurodymą Nr. ( - ), kuriuo įpareigojo pateikti LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai monitoringo programą iki 2013-02-11. 2013-02-08 buvo pateiktas LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo programą 2013 - 2017 metams. Taip pat pažymėjo, jog skiriant administracinę nuobaudą nebuvo laikomasi ATPK 302 str. nurodytų baudos skyrimo taisyklių.

4LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad pareigūno sąvoka yra apibrėžta ATPK 14 str., todėl kaip bendrovės vadovas pareiškėjas privalėjo užtikrinti, kad UAB „( - )“ atliekų tvarkymo veiklą vykdytų visada ir nepertraukiamai laikydamasis nustatytų įstatymų reikalavimų. Taip pat nurodė, kad UAB „( - )“ privalo laikytis visų tokią veiklą vykdančios įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Be to, kaip matyti pats pareiškėjas savo skunde neginčijo, kad monitoringo programą jo vadovaujama įmonė turėjo turėti, tačiau veiklą vykdė be jos ir privalomojo nurodymo per jame nustatytą terminą taip pat neįvykdė.

52012-09-06 Utenos rajono agentūra M. B. surašė privalomąjį nurodymą, kuriuo pareiškėją įpareigojo iki 2012-12-20 parengti ir LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai pateikti Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno dujų monitoringo programą, pažeidimui pašalinti buvo skirtas maksimalus Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 21 str. nustatytas terminas. Pareiškėjas nepasinaudojo įstatymo, numatyta galimybe prašyti pratęsti duoto Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą. Todėl 2013-02-04 už 2012-09-06 Privalomojo nurodymo neįvykdymą laiku pareiškėjui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir administracinis nurodymas (ATPK 2601 str.), pasiūlant per 10 darbo dienų sumokėti 500 Lt baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos už LR ATPK 5114 str. 1 d. pažeidimą. Tačiau pareiškėjas skirtos baudos nustatytu terminu nesumokėjo, todėl 2013-02-18 nutarimu pareiškėjui M. B. skirtas ATPK 5114 str. 1 d. sankcijoje numatytos baudos vidurkis, nenustačius sunkinančių nei lengvinančių aplinkybių. Taigi mano, kad pareiškėjas, organizuodamas bendrovės veiklą vykdant regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno eksploataciją, neskiria pakankamo dėmesio ir nėra pakankamai rūpestingas, siekiant užtikrinti įstatymų vykdymą. Mano, kad nuobauda M. B. paskirta pagrįstai, nustačius teisės pažeidimo faktą dėl privalomojo nurodymo ne įvykdymo laiku, surinkus pakankamus įrodymus, juos įvertinus, tinkamai pritaikius įstatymą, todėl skundžiamas nutarimas yra teisėtas, o pareiškėjo skundas nepagrįstas.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Asmuo padavęs skundą teismo posėdžio metu prašė skundą tenkinti ir nurodė tokias pačias aplinkybes kaip skunde.

8Institucijos atstovas prašė skundo netenkinti ir nurodė tokias pačias aplinkybes kaip ir atsikirtime, tik papildomai nurodė, kad jokio rašto iš UAB “( - )“ nei Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas nei Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra dėl privalomojo nurodymo Nr. ( - ) termino pratęsimo negavo.

9Iš pateiktų duomenų ( b. l. 35, 45 ) matyti, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas bei Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra iš UAB “ ( - )“ dėl privalomojo nurodymo Nr. ( - ) termino pratęsimo negavo.

10Iš byloje pateikto privalomojo 2012-09-06 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) matyti, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius-agentūros vedėjas E. P. nurodė UAB „( - )“ direktoriui M. B. nurodė iki 2012-12-20 parengti ir pateikti Utenos RAAD Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno dujų monitoringo programą, kaip nustatyta Atliekų sąvartyno įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles ( Valstybės žinios, 2004 Nr. 97-3586 ).

112013-01-10 atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad šis privalomas nurodymas yra įvykdytas tik iš dalies, t.y. tik pasirašyta sutartis dėl 2013-2017 metų programos parengimo. 2012-11-29 paskelbtas viešasis konkursas, o sutartis pasirašyta 2012-12-18. Tokiu būdu, 2012-09-06 privalomasis nurodymas Nr. ( - ) įvykdytas nebuvo. Skundą padavęs asmuo nenurodė svarbių priežasčių dėl kurių viešasis konkursas galėjo būti paskelbtas tik praėjus 2 mėn. 23 d., nuo privalomojo nurodymo dienos, o ne anksčiau. Todėl, teismo nuomone, skundą padavęs asmuo suvokė, kad nesiėmė savalaikių ir tinkamų priemonių privalomojo nurodymo reikalavimų įvykdymui ir tuo padarė ATPK 51/14 str. 1 d. numatytą teisės pažeidimą. Teismo, nuomone, patikrinimo medžiaga nustatyta, kad nors ir pavėluotai, tačiau M. B. ėmėsi veiksmų nurodymo reikalavimai buvo įvykdyti, t.y., paskelbtas viešasis konkursas, pasirašyta sutartis dėl nepavojingų atliekų sąvartyno dujų monitoringo programos paruošimo, o 2013-02-08 ši programa buvo pateikta privalomąjį nurodymą išdavusiai institucijai. Teismas įvertindamas šias aplinkybes, daro išvada, kad paskirta bauda akivaizdžiai prieštarauja teisingumo ir protingumo kriterijams. Todėl, M. B. atžvilgiu taikytinas ATPK 30/1 str. ir jam skirtina sankcijoje nenumatyta administracinė nuobauda-įspėjimas ( ATPK 302 str. 1 d. 5 punktas ).

12Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė tam įgaliotas pareigūnas (ATPK 2591 str.), prisilaikydamas ATPK 260 str. reikalavimų. Įrodymai dėl šio teisės pažeidimo surinkti prisilaikant ATPK 256 str. nuostatų. Priimant nutarimą šioje byloje ATPK 286, 287 str. reikalavimai pažeisti nebuvo. Institucija tinkamai įvertino, kad M. B., būdamas UAB „( - )“ direktoriui yra pareigūnas, nes „..kitos nuosavybės formos įmonėje ėjo tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo pareigų vykdymu ( ATPK 14 str. 1 d. ).

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 302 straipsniu, teismas

Nutarė

14Skundą tenkinti iš dalies.

15LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 2013-02-18 priimtą nutarimą Nr. ( - ), kuriuo pagal ATPK 5114 str. 1 d. M. B. paskirta administracinė nuobauda - vieno tūkstančio penkių šimtų litų baudą pakeisti ir pritaikius ATPK 301 str. skirti jam administracinę nuobaudą - įspėjimą. Kitoje dalyje nutarimą palikti nepakeistą.

16Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai