Byla I-1006-244/2007

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus, Vaidos Urmonaitės (pranešėja) sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjai D. O. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. O. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. O. S. skundą atsakovams Valstybės įmonei Registrų centras ir Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybės įmonės Registrų centras ginčų nagrinėjimo komisijos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. 235; įpareigoti atsakovą Valstybės įmonę Registrų centrą atstatyti ir įregistruoti bylą Nr. 971, įvesti į duomenų banką panaikintą pareiškėjos (tuo metu – Apynienės) pirminį nuosavybės teise turto įsigijimo pagrindą – Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimą (byla Nr.4-2-430/79) nuo šio turto įsigijimo ir išduoti nuosavybės įregistravimo pažymėjimą; įpareigoti atsakovą Valstybės įmonę Registrų centrą atstatyti ir įregistruoti panaikintus civilinės bylos Nr. 4-2-430/79 Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo pareiškėjos pirminius turto nuosavybės teisės įsigijimo įregistravimo įrašus, atstatyti ir įrašyti visoje istorijoje nekilnojamojo turto registro duomenų banke, įrašyti duomenų banko išrašo istorijoje nuosavybės teisės įregistravimo pagrindo pirmą eilutę nuo turto įsigijimo įrašant: ,,Nuosavybės teisė: įregistravimo pagrindas: teismo sprendimas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79 m.“ ir išduoti duomenų banko išrašą su istorija; įpareigoti atsakovą Valstybės įmonę Registrų centras atstatyti ir įregistruoti Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo (bylos Nr.4-2-430/79) pagrindu išduoto vykdomojo rašto įregistravimo įrašą, įrašant šį įrašą po pirminio turto įsigijimo nuosavybės teise pagrindo (antroje eilutėje), pradedant įrašymą nuo 1980 m. vasario 26 d. duomenų banko išraše: ,,Nuosavybės teisė: Įregistravimo pagrindas: teismo sprendimas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m. Vykdomasis raštas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79. Įrašas galioja nuo 1980.02.26“. Toliau: ,,Nuosavybės teisė: Įregistravimo pagrindas: teismo sprendimas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m., Vykdomasis raštas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m. Teismo nutartis 1982.04.25 Nr. 4-30/79. Įrašas galioja nuo ... iki ...“. Toliau: ,,Nuosavybės teisė: Įregistravimo pagrindas: teismo sprendimas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m. Vykdomasis raštas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m. Įrašas galioja nuo 1980.02.26“. Toliau: ,,Nuosavybės teisė: Įregistravimo pagrindas: teismo sprendimas 1979.04.25 Nr. 4-2-430-79, Vykdomasis raštas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79. Teismo nutartis 1982.04.25 Nr.4-30/79. Teismo sprendimas 1987.07.16 Nr. 2-2-800/87m. Įrašas galioja nuo...iki....“. Toliau: ,,Nuosavybės teisė: Įregistravimo pagrindas: Teismo sprendimas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m. Vykdomasis raštas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m. Teismo nutartis 1982.04.25 Nr. 4-30/79m. Teismo sprendimas 1987.07.16 Nr. 2-2-800/87m. Teismo sprendimas 2004.03.30 Nr. 2-406-08/2004. Įrašas galioja nuo...iki....“; įpareigoti atsakovą Valstybės įmonę Registrų centrą nekilnojamojo turto registro pažymėjimo 4.2 punkte įregistruoti: ,,Nuosavybės teisė: Savininkas: D. O. S.. Daiktas: 25/100 pastato Nr. 2793-0000-6012, aprašyto p. 2.1 Juridinis pagrindas: teismo sprendimas 1979.04.25 Nr. 4-2-430-79m. Vykdomasis raštas 1979.04.25 Nr. 4-2-430/79m. Teismo sprendimas 1987.07.16 Nr.2-2-800/87m. Teismo sprendimas 2004.03.30 Nr. 2-406-08/2004 m.“. Septintame skyrelyje įrašyti: ,,7.1 punktas: Teismo nustatyta naudojimosi tvarka nekilnojamuoju daiktu. Patalpos pažymėtos: 1-1 (14,99 kv.m.), 1-2 (30,13 kv.m.) D.-O. S.. Daiktas: 25/100 pastato Nr. 2793-0000-6012 aprašyto p. 2.1, 4.2; Juridinis pagrindas: teismo sprendimas 2004.03.30 Nr. 2-406-08/2004. Plotas 46,12 kv.m.“ bei įpareigoti atsakovą, atitaisius teisingus įrašus, išduoti turto įregistravimo pažymėjimą 2004 m. birželio 23 d. data (t. IV, b.l. 28-64, 89-90).

6Nurodė, kad gyvendama santuokoje su I. A., 1973 m. sausio 15 d. nusipirko dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ), Panevėžyje. Ši sutartis 1973 m. sausio 15 d. įregistruota inventorizacijos biure, tačiau Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas šios sutarties registraciją panaikino. Panevėžio liaudies teismas 1979 m. balandžio 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 4-2-430/79 padalino gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Panevėžyje, trims savininkams – pareiškėjai, I. A ir J. A.. Pareiškėja, įsigaliojus minėtam teismo sprendimui, jį pati nunešė įregistruoti, tačiau šį turto įsigijimo pagrindą Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas panaikino, todėl 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 4-2-430/79 registracija turi būti atstatyta nuo turto įsigijimo bei šis turto įsigijimo nuosavybės teise pagrindas turi būti įregistruotas visoje istorijoje iki šios dienos. Atstatant registro įrašus, jie turi būti daromi pagal pareiškėjos tuo metu turėtą pavardę – A.. Pagal 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimą 1979 m. gegužės 8 d. buvo išduotas vykdomasis raštas, tačiau jis registre įregistruotas tik 1980 m. vasario 26 d. (pakartotinai – 1980 m. vasario 28 d.). Panevėžio miesto liaudies teismo 1982 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 430/79, kuria sumažintos pareiškėjos turimos namo šimtosios dalys, negali būti registruojama kaip pirminis pareiškėjos turto įsigijimo pagrindas. Minėta nutartis turi būti registruojama istorijoje chronologine tvarka. Panevėžio miesto liaudies teismo 1987 m. liepos 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2-800/87 pareiškėjai atstatytos 1982 m. balandžio 2 d. nutartimi sumažintos namo šimtosios dalys. Turto įsigijimo nuosavybės teise įregistravimo pagrinduose skiltyje „Nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas“ 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 4-2-430/79 iki 2004 m. birželio 23 d. buvo registruojamas teisingai. Bendraturtei registruojant nebaigtą rekonstruoti gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Panevėžyje, 2004 m. birželio 23 d. išduotame nuosavybės teisių įregistravimo pažymėjime bei 2004 m. birželio 29 d. išduotoje pažymoje Nr. 44-369826 V. L. dėl jos turto dalies pardavimo D.O. S. nuosavybės teisės juridinio pagrindo – 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.4-2-430/79 įregistravimas panaikintas, o į nuosavybės teisės juridinio pagrindo eilutę atkelta ir įrašyta iš istorijos 1982 m. balandžio 2 d. Nr. 430/79 nutartis, kuri įraše neteisingai pavadinta teismo sprendimu. 2004 m. spalio 1 d. pareiškėja su skundu dėl nuosavybės teisės atsiradimo ir įrašo įrašymo į nekilnojamojo turto registro duomenis kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, 2005 m. kovo 25 d. – su apeliaciniu skundu į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuris nutartimi perdavė pareiškėjos reikalavimą Centriniam registratoriui nagrinėti iš esmės. Dėl teisingo nuosavybės teisės įgijimo pagrindo įrašymo pareiškėja 2005 m. liepos 28 d. kreipėsi į Valstybės įmonę Registrų centras. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. 235 pareiškėjos reikalavimo netenkino.

7Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras pareiškėjos skundą prašė atmesti (t. I, b.l. 171-172). Nurodė, kad Panevėžio liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo atšviestą kopiją pareiškėja pirmą kartą registro tvarkytojui (tik centriniam registratoriui, o ne Panevėžio filialui) pateikė kartu su 2004 m. liepos 21 d. skundu (įmonėje šis skundas registruotas 2004-07-21 Nr. r-226). 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimu (raštas Nr. (1.4/1060)s-2138) pareiškėjos centriniam registratoriui pateikta Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo atšviesta kopija buvo persiųsta Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, kuris, tikslindamas gyvenamojo namo registro duomenis pagal 2004 m. rugsėjo 3 d. Centrinio registratoriaus sprendimą Nr. (1.4/1060)s-2138, jau 2004 m. rugsėjo mėnesį Nekilnojamojo turto registre įregistravo pareiškėjos nuosavybės teises į dalį gyvenamojo namo patvirtinantį pirminį dokumentą bei įsegė jį į archyvinę bylą. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėja 2004 m. liepos 21 d. skundu nereikalavo iš Nekilnojamojo turto registro nuosavybės teisinių įregistravimo pagrindų išregistruoti minėto teismo sprendimo pagrindu 1979 m. gegužės 8 d. išduotą vykdomąjį raštą, todėl toks reikalavimas nebuvo nagrinėjamas, o vykdomasis raštas liko įrašytas nuosavybės įregistravimo pagrinduose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. liepos 1 d. nutartimi atsakovui perdavė iš esmės nagrinėti tik pareiškėjos reikalavimą dėl įrašymo į Nekilnojamojo turto registro nuosavybės teisės juridinių pagrindų skiltyje Panevėžio miesto teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimą. Pareiškėjos prašymas įregistruoti į duomenų banką panaikintą pirminį turto įsigijimo nuosavybės teise pagrindą yra patenkintas, o kitų reikalavimų centrinis registratorius nenagrinėjo, nes pareiškėja nesilaikė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymą.

8Atsakovas VĮ ,,Registrų centras“ Panevėžio filialas pareiškėjos skundą prašė atmesti (II t., b.l. 107-108). Nurodė, kad duomenys Nekilnojamojo turto registre Nr. 35/44109 įrašyti pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 23485/971 užfiksuotus kadastro duomenis ir pateiktus dokumentus. Buvę netikslumai ir klaidos yra ištaisyti. Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 4-2-430/79 Nekilnojamojo turto registre Nr.35/44109 nuosavybės teisės atsiradimo juridinių pagrindų skiltyje įrašytas 2004 m. rugsėjo mėnesį, iki nurodytos datos šis sprendimas nebuvo įrašytas nuosavybės teisės atsiradimo juridinių pagrindų skiltyje todėl, kad jo filialas nebuvo gavęs. Pareiškėja neteisingai nurodo, kad Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.4-2-430/79, jam įsigaliojus, tuoj pat įregistravo Panevėžio techninės inventorizacijos biure, nes Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr.23485/971 tokių duomenų nėra. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr.23485/971 yra dėl Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.4-2-430/79 vykdymo 1979 m. gegužės 28 d. išduotas vykdomasis raštas, kurio pagrindu 1980 m. vasario 26 d. pareiškėjai įregistruota nuosavybės teisė į 39/100 dalis gyvenamojo namo ir priklausinių, esančių ( - ), Panevėžio m., ir šis dokumentas nurodytas Nekilnojamojo turto registro istorijoje bei aktualiuose duomenyse. Kadangi perrašant duomenis iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo programoje Juridinių dokumentų klasifikatoriuje nebuvo įrašo „Teismo vykdomasis raštas“, todėl buvo pritaikytas artimas įrašas „Teismo sprendimas“. 2004 m. rugsėjo mėnesį registre taisant netikslumus, šis netikslus įrašas ištaisytas į Juridinių dokumentų klasifikatoriuje jau buvusį įrašą „Teismo vykdomasis raštas“. 1979 m. gegužės 8 d. vykdomasis raštas nurodytas Nekilnojamojo turto registro Nr. 35/44109 istorijoje ir aktualiuose duomenyse.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 15 d. sprendimu pareiškėjos skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti VĮ ,,Registrų centras“ ginčų nagrinėjimo komisijos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. 235, įpareigoti VĮ ,,Registrų centras“ atstatyti ir įrašyti 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimą visoje nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko istorijoje chronologine tvarka atmetė, bylą dalyje dėl pareiškėjos reikalavimų išduoti nuosavybės įregistravimo pažymėjimą ir išduoti duomenų banko išrašą su istorija nutraukė, kitoje dalyje skundą paliko nenagrinėtą.

11Teismas nustatė, kad pareiškėjos reikalavimas dėl įrašymo į nekilnojamojo turto registro duomenis nuosavybės teisės atsiradimo juridinių pagrindų skiltyje Panevėžio miesto teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.4-2-430/79 yra patenkintas. Jos teisių pažeidimas išnyko, nes 2004 m. rugsėjo mėnesį teritorinis registratorius į nekilnojamojo turto registrą pareiškėjos nurodytą teismo sprendimą įrašė (t. IV, b.l. 102-104). Nekilnojamojo turto registre Nr. 35/44109 adresu ( - ), Panevėžio m., istoriniai duomenys yra perrašyti iš filiale turimos šiuo adresu nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos inv. Nr. 23485/971. D. O. S. istoriniai duomenys, susiję su jos nuosavybės teisėmis į nekilnojamuosius daiktus, šio registro istorijoje yra įrašyti nuo 1980 m. vasario 26 d., t.y. nuo tos datos, kai Panevėžio tarpmiestinis techninės inventorizacijos biuras įregistravo pateiktą Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. gegužės 8 d. išduotą vykdomąjį raštą ( civ. byla Nr. 4-2-430/1979), patvirtinantį D. O. S. (tuo metu – Apynienės) atitinkamą nuosavybės teisės dalį į nekilnojamuosius daiktus minėtu adresu. Ankstesnių duomenų, kad D. O. S. (tuo metu – A.) vardu būtų įregistruotos nuosavybės teisės aukščiau nurodytoje kadastro ir registro byloje nėra, todėl jos vardu yra įrašyti visi istoriniai duomenys (dokumentai), susiję su jos nuosavybės teisių atsiradimu į nekilnojamuosius daiktus adresu ( - ), Panevėžio m.. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo programą Nekilnojamojo turto registre Nr.35/44109 pavardės pakeitimas iš „A.“ į „S.“ yra nurodytas asmenvardžių istorijoje (14 p.) ir nėra galimybės nurodyti buvusią D. O. S. pavardę „A.“ istoriniame nuosavybės teisės duomenų įrašo 4.22 punkte (t. IV. b.l. 102-104). Pareiškėja D. O. S., teigdama, jog Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimas civilinėje byloje Nr.4-2-430/79 buvo tuoj pat nuneštas ir įregistruotas registre, pateikė teismui šį sprendimą kaip įrodymą, tačiau ant jo nėra spaudo, kad sprendimas tuo metu buvo įregistruotas Panevėžio tarpmiestiniame techninės inventorizacijos biure. Nekilnojamojo turto istorija Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje kaupiama nuo 1991 m. liepos 25 d., ankstesni duomenys yra archyvinėse bylose.

121979 m. balandžio 25 d. Panevėžio miesto teismo sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 4-2-430/79, kaip bendrosios dalinės nuosavybės teises į dalį gyvenamojo namo patvirtinantį dokumentą, Panevėžio filialas į pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto registro teisinių pagrindų skiltį įrašė 2004 m. rugsėjo mėnesį, koreguojant gyvenamojo namo, esančio ( - ), Panevėžys, registro duomenis pagal Centrinio registratoriaus 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. (1.4/1060)s-2138, todėl laikytina, kad pareiškėjos reikalavimas yra iš esmės išnagrinėtas, tenkintas ir įgyvendintas. Kitaip spręsti pareiškėjos reikalavimą nėra teisinio pagrindo.

13Šiuo metu pareiškėjai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo, adresas ( - ), Panevėžys, registre (reg. Nr. 35/44109) aktualiuose daiktinių teisių įregistravimo pagrinduose, t.y. nuo pat šio gyvenamojo namo įsigijimo iki šio momento jos nuosavybės teisės dalį patvirtinančiuose teisiniuose pagrinduose, nuoseklia tvarka, t.y. pagal nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų datas, yra įrašyti visi pareiškėjos bendrosios dalinės nuosavybės teises į gyvenamąjį namą patvirtinantys dokumentai – Panevėžio miesto liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. 4-2-430/79 m., šio teismo 1979 m. gegužės 8 d. vykdomasis raštas Nr. 4-2-430/79 m. ir kiti dokumentai (t. IV. b.l. 102-104). 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimą Nr. 4-2-430/79 m. Panevėžio filialas į juridinius pagrindus įrašė 2004 metais rugsėjo mėnesį, nes pareiškėja tik tuomet jį pateikė.

14Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys yra tikslinami, jeigu asmuo išreiškia tokią valią savo prašymu ir pateikia šių duomenų tikslinimui atlikti tinkamus dokumentus. Toks duomenų tikslinimas atliekamas ir NTR centriniame duomenų banke fiksuojamas pagal tą datą, kurią duomenys tikslinami pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus. Todėl pareiškėjos reikalavimai įrašyti 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimą visoje nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko istorijoje yra nepagrįsti, nes šio sprendimo kopiją pareiškėja registro tvarkytojui pateikė tik 2004 metais. Be to, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad duomenys, sukaupti Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure (statinių duomenys) perrašomi į Nekilnojamojo turto registrą nuo 1998 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka. Pagal minėtus nuostatus buvo perrašyti tik tie dokumentai ir duomenys, kurie archyvinėse registro bylose buvo sukaupti iki 1998 m. sausio 1 d., o tuomet pareiškėja 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimo nebuvo pateikusi, gi minėti teisės aktai nenumato, kad registro tvarkytojas tokius duomenis įrašytų visoje registro istorijoje.

15Teismas konstatavo, kad pareiškėjos reikalavimai panaikinti valstybės įmonės Registrų centro ginčų nagrinėjimo komisijos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. 235, įpareigoti atsakovą VĮ ,,Registrų centras“ atstatyti ir įrašyti 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimą visoje nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko istorijoje chronologine tvarka yra nepagrįsti, todėl skundas šioje dalyje atmestas.

16Skundą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti centrinį registratorių registro pažymėjimo punkte 4.2 įregistruoti pareiškėjos prašomus duomenis bei įpareigoti atsakovą, atitaisius teisingus įrašus, išduoti turto įregistravimo pažymėjimą 2004 m. birželio 23 d. data, teismas paliko nenagrinėtą. Nurodė, kad šių reikalavimų sprendimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymas, kurio 33 straipsnyje nustatyta netikslių ir klaidingų registro duomenų ištaisymo tvarka, nurodanti, kad prašymas pirmiausia teikiamas teritoriniam registratoriui, o jam atsisakius -Centriniam registratoriui. Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Byloje duomenų, kad pareiškėja su šiais reikalavimais būtų kreipusis į VĮ ,,Registrų centras“ Panevėžio filialą, nėra. Pareiškėja prieš kreipdamasi į teismą privaloma išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka nepasinaudojo.

17Bylą dalyje dėl reikalavimų išduoti nuosavybės įregistravimo pažymėjimą ir išduoti duomenų banko išrašą su istorija teismas nutraukė, nustatęs, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 2 p.). 2005 m. liepos 1 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 10 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesti analogiški pareiškėjos reikalavimai (t. I, b.l. 58-63).

18III.

19Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo jos reikalavimus tenkinti visiškai. Nurodo, kad teismo išvados neteisėtos ir nepagrįstos, nes neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad vienas iš pareiškėjos skunde nurodytų pažeidimų pašalintas – 2004 metais pareiškėjos nurodytas 1979 m. teismo sprendimas kaip tik ne įrašytas, o panaikintas. Neteisėtais teritorinio registratoriaus veiksmais vietoje pareiškėjos rekonstruojamo namo įrašyti du namai. Pareiškėjos namas paverstas kitu namu, neteisėtai nurodant naują statybą. Namui sudaryta nauja kadastrinė byla, tačiau tai ne ta byla, iš kurios panaikintas pareiškėjos pirminis nuosavybės pagrindo įregistravimas. Stengiamasi sunaikinti viską, kas buvo įregistruota iki namo rekonstrukcijos. Apeliantės teigimu, naujai sudaryta namo kadastrinė byla neteisinga – turi tęstis senoji.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti. Mano, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai išnagrinėjo ir teisingai įvertino byloje esančius įrodymus bei aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teisinius santykius dėl daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą įregistravimo reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (toliau – ir Įstatymas). Įstatymo 4 straipsnis, apibūdindamas nekilnojamojo turto registro duomenų teisinį statusą, nustato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Duomenų įrašymo į centrinį duomenų banką tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau – ir Nuostatai) (Įstatymo 3 str.). Nuostatų 11 punkte nustatyta, kad prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir nuosavybės teises į jį paduoda daiktą įgijęs asmuo teritoriniam registratoriui. Pagal bylos duomenis pirminis įrašas apie pareiškėjos dalinės nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ( - ), Panevėžyje buvo padarytas 1980 metais, kai registracijai buvo pateiktas Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo pagrindu 1979 m. gegužės 8 d. išduotas vykdomasis raštas. Šis įrašas (Įstatymo taikymo prasme, duomenys, sukaupti Valstybinio žemės kadastro duomenų registre ir Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure) buvo perrašytas į Nekilnojamojo turto registrą (Įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str.). Pats Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimas kaip pareiškėjos dalinės nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, atsakovų teigimu, buvo įrašytas 2004 m. rugsėjo mėnesį, kadangi pareiškėja tik 2004 m. liepos 21 d. (kartu su skundu) šį dokumentą pateikė registro tvarkytojui (t. I, b. l. 171-172). Šis atsakovų argumentas įrodymais nepatvirtintas ir prieštarauja kitiems byloje esantiems duomenims. Valstybės įmonės registrų centro Panevėžio filialo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 35/44109 (archyviniuose dokumentuose) yra įsiūtas Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimo nuorašas (kopija), tačiau ant jo nėra spaudo, patvirtinančio, kad šis dokumentas registrų centrui buvo pateiktas tik 2004 m. liepos 21 d. Pareiškėja taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos teiginius, kad sprendimą registracijai ji pateikė per 10 dienų nuo to sprendimo įsiteisėjimo. Tačiau administracinėje byloje esančiuose nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose skirtingai nurodoma 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimo, kaip nuosavybės teisės įregistravimo pagrindo, įrašymo data. Štai 2003 m. spalio 30 d. duomenų banko išraše nurodyta, kad D. O. S. nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas: 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimas Nr. 4-2-430 įrašytas nuo 1982 m. balandžio 14 d. (t. I, b. l. 8-9); iš 2003 m. lapkričio 6 d. išduoto duomenų banko išrašo matyti, kad minėtas teismo sprendimas kaip nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas įrašytas nuo 1982 m. vasario 26 d. (t. I, b. l. 10-13); 2004 m. gegužės 13 d. Valstybės registrų centro Panevėžio filialo išduotame pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre taip pat yra įrašytas 1979 m. balandžio 25 d. teismo sprendimas Nr. 4-2-430, kaip pareiškėjos nuosavybės teisės įregistravimo juridinis pagrindas (kadastro duomenų fiksavimo data 1992 m. rugpjūčio 19 d.) (t. I, b. l. 18-19). Tuo tarpu nei 2004 m. birželio 23 d. išduotame pažymėjime, nei 2004 m. rugsėjo 14 d. išduotame duomenų banko išraše įrašo apie minėtą teismo sprendimą jau nėra (t. I, b. l. 20-21, 26-30) ir t.t. Esant byloje tokiems prieštaringiems duomenims ir atsižvelgiant į Įstatymo 3 straipsnio nuostatą, jog nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės į juos, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai laikomi įregistruotais, kai atitinkami duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto registrą, teisėjų kolegija sprendžia, kad Valstybės įmonei Registrų centrui Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimas buvo pateiktas ir (ar) apie jį buvo žinoma ne vėliau, nei jis pirmą kartą buvo įrašytas į nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, t. y. nuo 1980 m. vasario 26 d. Todėl pareiškėjos reikalavimas dėl įpareigojimo nekilnojamojo turto registratorių atstatyti ir įrašyti Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. 4-2-430 kaip pirminį jos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įsigijimo pagrindą visoje istorijoje nekilnojamojo turto registro duomenų banke nuo 1980 m. vasario 26 d., yra pagrįstas. Dėl šios priežasties Valstybės įmonės Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. 235 dalyje, kuria konstatuota, jog D. O. S. reikalavimas dėl Panevėžio m. liaudies teismo sprendimo įrašymo Nekilnojamojo turto registre į jos dalinės nuosavybės teises patvirtinančių teisinių pagrindų skiltį yra patenkintas, naikintina. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, nekilnojamojo turto registrą tvarko, nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus įregistruoja teritoriniai registratoriai. Iš skundo (patikslintų skundų) matyti, kad pareiškėja savo reikalavimus kelia Centriniam registratoriui. Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvykdė Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsnio reikalavimo padėti proceso dalyviams tinkamai įgyvendinti jų procesines teises ir nepasiūlė pareiškėjai patikslinti skundo reikalavimų, juos nukreipiant tinkamam atsakovui Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais bei Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostata, kad teritorinis registratorius yra Centrinio registratoriaus įsteigtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo padalinys, teisėjų kolegija tenkina anksčiau minėtą pareiškėjos reikalavimą, įpareigodama atitinkamus duomenis atstatyti ir įrašyti Valstybės Įmonę Registrų centrą, kuris turės galimybę pavesti teismo procesinio sprendimo vykdymą teritoriniam registratoriui – Panevėžio filialui. Iš pareiškėjos skundo (ir patikslintų skundų) taip pat matyti, kad juo prašoma ištaisyti, pareiškėjos manymu, netikslius ir klaidingus įrašus Nekilnojamojo turto registre. Netikslių ir klaidingų įrašų tikslinimo ir taisymo procedūra yra nustatyta ir reguliuojama specialia Įstatymo norma – Įstatymo 33 straipsniu. Pagal šio straipsnio 2 dalį, techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba tada, kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą patikslinti ir ištaisyti nekilnojamojo turto registro netikslius ir klaidingus duomenis arba papildyti neišsamius duomenis skundžiamas Centriniam registratoriui šio įstatymo nustatyta tvarka. Centrinio registratoriaus sprendimas gali būti apskųstas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Įstatymo 33 str. 4 d.). Taigi, dėl klaidingų ir netikslių įrašų ištaisymo įstatymų leidėjas yra nustatęs privalomą išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarką, kuria, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėja nepasinaudojo. Todėl apeliacinis skundas šioje dalyje atmetamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu. Taip pat pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas Valstybės įmonė Registrų centras būtų atsisakęs išduoti jai duomenų banko išrašą su istorija ar turto įregistravimo pažymėjimą 2004 m. birželio 23 d. data, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, jog atsakovas pažeidė pareiškėjos teises. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria byla dalyje dėl šių reikalavimų nutraukta tuo pagrindu, jog yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. liepos 1 d. nutarties (t. I, b. l. 58-65) matyti, kad teismo procesinis sprendimas buvo priimtas ne dėl tų pačių reikalavimų. D. O. S. skundas šioje dalyje atmetamas, pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta bylą šioje dalyje nutraukti. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjos D. O. S. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 15 d. sprendimą pakeisti. Valstybės įmonės Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. 235 dalyje, kuria konstatuota, jog D. O. S. reikalavimas dėl Panevėžio m. liaudies teismo sprendimo įrašymo Nekilnojamojo turto registre į jos dalinės nuosavybės teises patvirtinančių teisinių pagrindų skiltį yra patenkintas, panaikinti. Įpareigoti Valstybės įmonę Registrų centrą atstatyti ir įrašyti Panevėžio m. liaudies teismo 1979 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. 4-2-430 kaip pirminį jos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įsigijimo pagrindą visoje istorijoje nekilnojamojo turto registro duomenų banke nuo 1980 m. vasario 26 d. Pareiškėjos D. O. S. skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą Valstybės įmonę Registrų centrą išduoti jai duomenų banko išrašą su istorija ir turto įregistravimo pažymėjimą 2004 m. birželio 23 d. data atmesti. Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija ... 4. I.... 5. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybės įmonės... 6. Nurodė, kad gyvendama santuokoje su I. A., 1973 m. sausio 15 d. nusipirko... 7. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras pareiškėjos skundą prašė... 8. Atsakovas VĮ ,,Registrų centras“ Panevėžio filialas pareiškėjos skundą... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 15 d. sprendimu... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėjos reikalavimas dėl įrašymo į... 12. 1979 m. balandžio 25 d. Panevėžio miesto teismo sprendimą, priimtą... 13. Šiuo metu pareiškėjai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio... 14. Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys yra tikslinami, jeigu asmuo... 15. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos reikalavimai panaikinti valstybės... 16. Skundą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti centrinį registratorių registro... 17. Bylą dalyje dėl reikalavimų išduoti nuosavybės įregistravimo... 18. III.... 19. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo Vilniaus apygardos administracinio... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Valstybės įmonės Registrų... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teisinius santykius dėl... 24. Pareiškėjos D. O. S. apeliacinį...