Byla 2-24-322/2015

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Tomui Bimbai, atsakovui I. V., trečiajam asmeniui K. B., trečiojo asmens atstovei advokatei Ingai Mekienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui I. V. su trečiuoju asmeniu K. B. dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo, nuolatinės globos ir nuolatinės gyvenamosios vietos nepilnamečiui vaikui nustatymo, nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, su institucija, teikiančia išvadą byloje Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir atsakovo I. V. priešieškinį ieškovui Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, trečiajam asmeniui K. B. dėl laikinosios globos panaikinimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir laikino bendravimo su tėvu nustatymo bei trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, K. B. ieškinį dėl S. V. atskyrimo nuo tėvo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo atsakovui I. V. su institucija, teikiančia išvadą byloje Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir pradiniu ieškovu Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi,

Nustatė

3Ieškovo atstovas teismui pateiktu ieškiniu (1 t., 2-6 b. l.) prašo atskirti nepilnametę S. V., gimusią 2008 m. sausio 2 d., nuo tėvo I. V.; nustatyti S. V. nuolatinę globą (rūpybą); nustatyti S. V. globos vietą kartu su globėja; paskirti nuolatine globėja (rūpintoja) ir globotiniui (rūpintiniui) priklausančio turto administratore K. B..

4Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Atsakovas pateiktu atsiliepimu ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti (1 t., 72-76 b. l.).

6Tretysis asmuo K. B. su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti (1 t., 70-72 b. l.).

7Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas pateikė išvadą, kad ieškinys pagrįstas (1 t., 95-96 b. l.).

8Atsakovas teismui pateikė priešieškinį (1 t., 169-173 b. l.), kuriuo prašo panaikinti savivaldybės įsakymą, pagal kurį buvo skirta laikinoji globa nepilnametei S. V. bei panaikinti laikinosios globėjos statusą K. B.; nustatyti, kad tėvo I. V. gyvenamoji vieta yra ir jo nepilnametės dukters S. V. gyvenamoji vieta; nustatyti tėvo I. V. laikino bendravimo tvarką su nepilnamete dukra po teismo sprendimo įsiteisėjimo atsakovo nurodytu tvarka. Teismo posėdžio metu atsakovas savo priešieškinio reikalavimų atsisakė ir prašė tenkinti ieškovo bei trečiojo asmens ieškinius.

9Ieškovo atstovas pateiktame atsiliepime į priešieškinį (2 t., 14-15 b. l.) nurodė, kad atsižvelgiant į mažamečio vaiko teises ir teisėtus interesus, ir siekdamas glaudesnio tėvo ir dukters emocinio ryšio atkūrimo, skyrius neprieštarauja atsakovo reikalavimui dėl laikino bendravimo tvarkos su tėvu nustatymo, o dėl kitų atsakovo reikalavimų ir faktinių aplinkybių nurodė, jog pasisakys žodinio bylos nagrinėjimo metu.

10Tretysis asmuo K. B. su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą (2 t., 6-12 b. l.).

11Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas pateikė išvadą byloje (2 t., 17-19, 28-30 b. l.), kad palaiko priešieškinio reikalavimus ir mano, jog tenkinti ieškovo reikalavimą atskirti nepilnametį vaiką S. V. nuo tėvo I. V. netikslinga, taip pat prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (2 t., 41 b. l.).

12Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, K. B. pateikė teismui ieškinį (2 t., 39-14 b. l.), prašydama atskirti nepilnametę S. V. nuo tėvo I. V.; nustatyti S. V. nuolatinę globą; paskirti nepilnametės S. V. nuolatine globėja (rūpintoja) ją (K. B.); globėją (rūpintoją) K. B. paskirti nepilnametės S. V. turto administratore ir priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Teismo posėdžio metu tretysis asmuo ir jo atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

14Ieškiniai tenkintini, priešieškinio atsisakymas priimtinas, civilinė byla dalyje dėl priešieškinio nutrauktina.

15Dėl prieiešieškinio reikalavimų

16Iš atsakovo pareiškimo (2 t., 58 b. l.) ir jo paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad atsakovas atsisako savo pareikšto priešieškinio bei sutinka, kad būtų patenkinti ieškovo ir trečiojo asmens K. B. ieškinių reikalavimai. Nurodė, kai teikė teismui priešieškinį nebuvo visko apgalvojęs. Kadangi būna, jog dėl savo darbo pobūdžio (dirba tolimųjų reisų vairuotoju) 2-3 mėnesius nebūna namuose, todėl negalės tinkamai pasirūpinti savo vaiku. Pripažįsta, kad dukrą S. V. nepakankamai lanko ir su ja bendrauja, todėl atsakovas atsisako savo pareikšto priešieškinio.

17Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas (atsakovas), kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (priešieškinio).

18Atsakovo priešieškinio atsisakymas laikytinas pagrįstu, neprieštaraujantis įstatymams, nepažeidžiantis ieškovo, trečiojo asmens bei nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų, atsakovui priešieškinio atsisakymo procesinės pasekmės yra žinomos, todėl priešieškinio atsisakymas priimamas, o civilinė byla dalyje dėl atsakovo pareikšto priešieškinio yra nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d., 293 st1r. 1 d. 4 p., 294 str. 2 d.).

19Dėl ieškinių reikalavimų

20Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. įtvirtina nuostatą, kad savo vaikais visų pirma turi rūpintis jų tėvai. Iš teismui pateikto gimimo įrašo (1 t., 8 b. l.) matyti, kad nepilnametės S. V., gimusios 2008 m. sausio 2 d., tėvas yra atsakovas I. V., o motina – J. V.. J. V. mirė 2010 m. gegužės 4 d. (1 t., 9 b. l.).

21Vaiko atskyrimas nuo tėvų – laikina vaiko teisių ir interesų apsaugos priemonė, kuri taikoma nesant tėvų kaltės, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas. Atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, pagrįstos giminyste. Atskyrus vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos), tėvai netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų. Kitomis teisėmis tėvai gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku (CK 3.179 str.).

22Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei ieškovo atsakovo, atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad 2010 m. gegužės 4 d. mirus vaiko motinai J. V., mažametę S. V. pradėjo globoti močiutė K. B., t. y. mirusiosios motina. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A-1046 (1 t., 18 b. l.) S. V. buvo nustatyta laikinoji globa, jos globėja paskirta K. B. bei nustatyta globos vieta kartu su globėja. Nepilnametė S. V. šiuo metu gyvena kartu su laikinąja globėja K. B., šios namuose, esančiuose ( - ) Kelmės rajono apylinkės teismo 2012-03-15 nutartimi Nr. S2-75-495/2012 (1 t., 113 b. l.) K. B. buvo duotas leidimas nepilnametės globotinės S. V. vardu priimti 2010 m. gegužės 4 d. mirusios vaiko motinos J. V. palikimą pagal apyrašą. 2012 m. kovo 30 d. antstolis Tomas Ubartas sudarė paveldimo turto apyrašą Nr. 412/12/1 (1 t., 134 b. l.). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyrius byloje pateikė išvadą (1 t., 19, 95 b. l.), kad I. V. šeima yra įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl dukrai nustatytos laikinosios globos, 2011 m. gruodžio 19 d. I. V. skyriuje supažindintas su S. V. laikinosios globos planu pasirašytinai, I. V. teigė, kad jo dukra S. V. po žmonos mirties gyvena vaiko močiutės K. B. šeimoje abipusiu sutarimu, nes jis dėl savo darbo pobūdžio negali nuolat būti šalia dukters ir pasirūpinti vaiku, I. V. nuomone, šiuo metu dukrai saugiau ir jaukiau augti močiutės šeimoje, jis su dukra bendrauja, pagal galimybes teikia išlaikymą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas su dukra negyvena jau daugiau nei ketverius metus laiko, S. V. visą šį laiką gyvena močiutės K. B. šeimoje. Atsakovas visiškai nenusišalina nuo savo pareigų vykdymo (bendrauja su dukra, teikia jai išlaikymą), tačiau negali savo pareigų vykdyti pilnai dėl objektyvių priežasčių, nes darbas susijęs su nuolatinėmis ilgalaikėmis komandiruotėmis (dirba tolimųjų reisų vairuotoju). Teismui pateikta UAB „Transvera“ charakteristika (1 t., 85 b. l.) patvirtina, kad I. V. šioje bendrovėje nuo 2014 m. liepos 10 d. dirba vairuotoju-ekspeditoriumi ir yra teigiamai charakterizuojamas. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas neturi tvirtos pozicijos dėl vaiko gyvenamosios vietos – vieną kartą Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams išsako ketinimus pats rūpintis dukra ir prašo nutraukti dukters laikinąją globą bei grąžinti vaiką į šeimą, tačiau kitą kartą jau sutinka, kad globa būtų tęsiama bei būtų dukrai nustatyta nuolatinė globa (1 t., 39, 42 b. l.).

23Byloje surinkti ir aptarti įrodymai patvirtina, kad vaiko tėvas I. V. dėl objektyvių aplinkybių, savo darbo pobūdžio – ilgalaikių komandiruočių, negali tinkamai pasirūpinti savo nepilnamete dukra, t. y. jis negali nuolat gyventi su vaiku. Byloje taip pat yra nustatyta, jog nepilnamete S. V. rūpinasi ir nepilnametė nuo pat gimimo gyvena savo močiutės (laikinosios globėjos) K. B. šeimoje. Kadangi atsakovas dėl objektyvių priežasčių negali gyventi su vaiku, S. V. yra atskirtina nuo savo tėvo I. V. (CK 3.179 str. 1 d.).

24Be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą nustatoma nuolatinė globa (rūpyba) (CK 3.256 str.). Lietuvos Respublikos CK 3.248 str. reglamentuoja, kad vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti. Pirminis principas, kuriuo vadovaujamasi nustatant vaiko globą, yra vaiko interesų pirmumo principas, t. y. parenkant globos formą ir skiriant asmenį globėju (rūpintoju) būtina vadovautis tik vaiko interesais, įvertinti, kokia aplinka jam priimtinesnė, labiau atitinkanti jo sveikatos būklę, raidą, amžių, nuomonę, kitas vaikui svarbias aplinkybes.

25Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos 2013 m. birželio 14 d. globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto (1 t., 41-42 b. l.) matyti, kad K. B. su šeima gyvena nuosavame name, esančiame Valančiaus g. 24, Kražiai, Kelmės rajone, kur nepilnametei S. V. yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, užtikrinama reikiama jos sveikatos priežiūra, fizinis ir psichinis saugumas, vaiko globėja K. B. tinkamai atlieka globėjos pareigas, vaikas globėją vadina mama, tarp jų yra susiformavęs stiprus emocinis ryšys. Tretysis asmuo K. B. teismo posėdžio metu ir prašyme dėl paskyrimo vaiko globėju (1 t., 63 b. l.) nurodė, jog sutinka ir toliau globoti savo anūkę S. V.. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius rekomenduoja K. B. skirti nepilnametės anūkės S. V. globėja. Kadangi K. B. neteista (1 t., 49 b. l.), duomenų apie baustumą administracine tvarka byloje nėra, dėl sveikatos būklės globėja būti gali (1 t., 47 b. l.), Lietuvos Respublikos CK 3.269 str. įtvirtintų atsisakymo skirti ją globėja pagrindų nėra, todėl nepilnametės S. V. nuolatine globėja bei vaikui priklausančio turto administratore skirtina K. B., nuolatinė vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su globėja, jos gyvenamojoje vietoje.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d. nuostatos numato, jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas (atsakovas) atsisako pareikšto ieškinio (priešieškinio), arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Nustatęs šiame straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva (CPK 87 str. 5 d.).

28Atsakovui atsisakius priešieškinio reikalavimų, jam teismo iniciatyva yra grąžintina dalis, t. y. 75 procentai sumokėti žyminio mokesčio. Iš 2014 m. gruodžio 18 d. kvito (1 t., 168 b. l.) matyti, kad atsakovas, paduodamas priešieškinį teismui, yra sumokėjęs 144 Lt (41 Eur) dydžio žyminį mokestį, todėl, atsakovui atsisakius priešieškinio reikalavimų, jam yra grąžintina dalis sumokėto žyminio mokesčio – 108 Lt (144 Lt x 75%), t. y. 31 Eur (CPK 87 str. 2 d.).

29Ieškiniai patenkinti, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo, t. y. 41 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovas Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p. nustatyta tvarka yra atleistas (dalyje dėl reikalavimo atskirti vaiką nuo tėvo) ir 26,77 Eur pašto išlaidų (1, 2 t., 1 b. l.), viso 67,77 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Kadangi atsakovas privalėtų sumokėti į biudžetą bylinėjimosi išlaidas, t. y. 67,77 Eur ir atsakovui iš valstybės biudžeto turėtų būti grąžinta dalis sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 31 Eur, todėl šios sumos tarpusavyje yra įskaitomos ir 31 Eur mažintina iš atsakovo valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 5 p., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

30Kadangi teismui pateiktoje tvirtinti preliminarioje taikos sutartyje (2 t., 52-53 b. l.) bei teismo posėdžio metu šalys neprašė atlyginti viena kitos bylinėjimosi išlaidas, todėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nėra sprendžiamas.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-268 str., teismas

Nutarė

32Priimti atsakovo I. V. priešieškinio atsisakymą.

33Civilinę bylą Nr. 2-24-322/2015 dalyje pagal atsakovo I. V. pareikštą priešieškinį ieškovui Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, trečiajam asmeniui K. B. dėl laikinosios globos panaikinimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir laikino bendravimo su tėvu nustatymo nutraukti.

34Ieškinius tenkinti.

35Atskirti S. V., gimusią 2008 m. sausio 2 d., a. k. ( - ), nuo tėvo I. V., a. k. ( - )

36Nustatyti S. V., gimusiai 2008 m. sausio 2 d., a. k. ( - ), nuolatinę globą, jos nuolatine globėja ir vaikui priklausančio turto administratore paskirti K. B., a. k. ( - ).

37Nustatyti S. V., gimusiai 2008 m. sausio 2 d., a. k. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėja K. B., a. k. ( - ), jos gyvenamojoje vietoje.

38Priteisti iš I. V., a. k. ( - ), valstybei 36,77 Eur (trisdešimt šešis eurus 77 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

39Išaiškinti globėjai ir turto administratorei K. B. globėjos bei turto administratorės teises, pareigas ir atsakomybę:

40Vaiko globėjas privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

41Nepilnamečio vaiko globėjas turi gyventi kartu su nepilnamečiu. Nepilnamečio, sulaukusio šešiolikos metų, rūpintojas gali gyventi skyrium, jeigu dėl to sutikimą davė valstybinė vaikų teisių apsaugos institucija.

42Globėjas privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

43Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) ir tik vaiko interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė nei vienas tūkstantis penki šimtai eurų, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės. Globėjas, rūpintojas, jų artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu ar rūpintiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui ar rūpintiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinio ar rūpintinio interesus. Globojamas vaikas neįgyja turtinių teisių į savo globėjo (rūpintojo) turtą. Vaiko globėjas (rūpintojas) neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą.

44Nepilnamečiui sulaukus keturiolikos metų, jo globa pasibaigia, jo globėjas tampa nepilnamečio rūpintoju be papildomo sprendimo. Rūpyba taip pat pasibaigia nepilnamečiui sulaukus aštuoniolikos metų arba kai jis įgyja visišką veiksnumą iki aštuoniolikos metų kitais įstatymų nustatytais atvejais.

45Vaiko globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai. Vaiko globėjas (rūpintojas) už vaiko padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Vaiko globėjas (rūpintojas) už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

46Turto administratoriaus įgaliojimai pasibaigia panaikinus globą, taip pat teismo nutartimi jį nušalinus ar jį pakeitus kitu asmeniu.

47Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Kelmės rajono... 3. Ieškovo atstovas teismui pateiktu ieškiniu (1 t., 2-6 b. l.) prašo atskirti... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaiko ir prašo jį... 5. Atsakovas pateiktu atsiliepimu ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Tretysis asmuo K. B. su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti (1 t., 70-72... 7. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Šiaulių rajono savivaldybės... 8. Atsakovas teismui pateikė priešieškinį (1 t., 169-173 b. l.), kuriuo prašo... 9. Ieškovo atstovas pateiktame atsiliepime į priešieškinį (2 t., 14-15 b. l.)... 10. Tretysis asmuo K. B. su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 11. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Šiaulių rajono savivaldybės... 12. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, K. B. pateikė... 13. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo ir jo atstovė ieškinį palaiko ir... 14. Ieškiniai tenkintini, priešieškinio atsisakymas priimtinas, civilinė byla... 15. Dėl prieiešieškinio reikalavimų... 16. Iš atsakovo pareiškimo (2 t., 58 b. l.) ir jo paaiškinimų teismo posėdžio... 17. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso... 18. Atsakovo priešieškinio atsisakymas laikytinas pagrįstu, neprieštaraujantis... 19. Dėl ieškinių reikalavimų... 20. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. įtvirtina nuostatą, kad... 21. Vaiko atskyrimas nuo tėvų – laikina vaiko teisių ir interesų apsaugos... 22. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei ieškovo atsakovo, atsakovo ir... 23. Byloje surinkti ir aptarti įrodymai patvirtina, kad vaiko tėvas I. V. dėl... 24. Be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti... 25. Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d. nuostatos numato, jeigu ieškinys... 28. Atsakovui atsisakius priešieškinio reikalavimų, jam teismo iniciatyva yra... 29. Ieškiniai patenkinti, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos... 30. Kadangi teismui pateiktoje tvirtinti preliminarioje taikos sutartyje (2 t.,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-268 str., teismas... 32. Priimti atsakovo I. V. priešieškinio atsisakymą.... 33. Civilinę bylą Nr. 2-24-322/2015 dalyje pagal atsakovo I. V. pareikštą... 34. Ieškinius tenkinti.... 35. Atskirti S. V., gimusią 2008 m. sausio 2 d., a. k. ( - ), nuo tėvo I. V., a.... 36. Nustatyti S. V., gimusiai 2008 m. sausio 2 d., a. k. ( - ), nuolatinę globą,... 37. Nustatyti S. V., gimusiai 2008 m. sausio 2 d., a. k. ( - ), nuolatinę... 38. Priteisti iš I. V., a. k. ( - ), valstybei 36,77 Eur (trisdešimt šešis... 39. Išaiškinti globėjai ir turto administratorei K. B. globėjos bei turto... 40. Vaiko globėjas privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą,... 41. Nepilnamečio vaiko globėjas turi gyventi kartu su nepilnamečiu.... 42. Globėjas privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo... 43. Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas... 44. Nepilnamečiui sulaukus keturiolikos metų, jo globa pasibaigia, jo globėjas... 45. Vaiko globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo... 46. Turto administratoriaus įgaliojimai pasibaigia panaikinus globą, taip pat... 47. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...