Byla A2.8.-651-445/2013
Dėl pažeidimų, numatytų LR ATPK 1632 str.4 d. ,ir

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą, kurioje G. A., gim. ( - ) , a.k. ( - ), gyv. ( - ), surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl pažeidimų, numatytų LR ATPK 1632 str.4 d. ,ir

Nustatė

2G. A. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, kad 2013-11-04 20 val. Merkinės seniūnijoje, šalia Utiekos kaimo esančiame miške, rastas automobilis VW Vento, ( - ), kuriuo jis gabeno 4320 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, pažeisdamas LR Ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr.4-200 patvirtintą ,,Fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių“ 2.1.1 p.

3Administracinė byla grąžintina institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

4ATPK 1632 str. 4 d. nustato atsakomybę už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką ir t.t., kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija penkiasdešimt minimalių gyvenimo lygių (MGL).

5Pagal ATPK 259 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio ir 284 straipsnio 2 dalies nuostatas, administracinio teisės pažeidimo protokolas, kurio turiniui keliami ATPK 260 straipsnyje nustatyti reikalavimai, yra ypatingą svarbą turintis procesinis dokumentas administracinio teisės pažeidimo byloje. Šiuo dokumentu suformuluojamas kaltinimas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas. Tai yra svarbi asmens, kaltinamo pažeidimo padarymu, procesinių teisių gintis nuo pareikšto kaltinimo garantija, kadangi veikos teisinis kvalifikavimas gali lemti ir gynybos strategiją.

6Administracinio teisės pažeidimo protokole nėra įrašyta ir nurodyta gabentų prekių vertė pagal MGL dydį. Tai esminis protokolo turinio pažeidimas, kurio negali teismas ištaisyti.

7Muitinė gabentų prekių vertė nurodyta byloje ( pažymoje dėl prekių vertės), tačiau nėra įrašyta surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole.

8Pašalinus nurodytus trūkumus administracinio teisės pažeidimo protokolas ir bylos medžiaga pateikiama nagrinėjimui.

9Vadovaudamasis LR ATPK 163 2 str.4 d., 260 str. 1 d., 272 str. 1 d., 280 str. 2 p., teismas,

Nutarė

10Grąžinti Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriui administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą, pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą, surašytą G. A. dėl pažeidimo, numatyto ATPK 163 2 str.4 d., dėl protokolo turinio trūkumų pašalinimo.

11Nutartis gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties priėmimo per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai