Byla II-366-561/2011
Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-10-11 nutarimo, kuriuo V. A. buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjui V. A., administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui S. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. A. skundą dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-10-11 nutarimo, kuriuo V. A. buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius 2010-10-10 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl V. A. įvykdyto pažeidimo, numatyto LR ATPK 87 str. 1 d., kadangi V. A. 2010-10-10 12 val. žvejojo licenciniame Neries upės ruože be licencijos.

4Departamento 2010-10-11 nutarimu V. A., remiantis LR ATPK 87 str. 1 d., buvo paskirta administracinė nuobauda – 112 litų dydžio bauda.

5Skunde teismui V. A. prašė panaikinti jam paskirtą administracinę nuobaudą.

6Savo reikalavimus V. A. pagrindė tuo, kad jis neįvykdė minėto pažeidimo, kad kitas asmuo pasinaudojo jo pamesta asmens tapatybės kortele.

7Teisminio nagrinėjimo metu V. A. patvirtino skunde išdėstytus argumentus, patvirtindamas, kad nebuvo sulaikytas žvejojant, kad nedalyvavo surašant protokolą, kad jo gyvenamoji vieta yra V. Vaitkaus gatvėje, o ne Subačiaus gatvėje, kaip nurodyta protokole, kad parašas protokole yra ne jo.

8Administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos Departamento atstovas teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad ginčo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl prašė V. A. skundą atmesti.

9Liudytojas R. M. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2010-10-10 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl asmens, prisistačiusio V. A., įvykdyto pažeidimo, t. y. žvejybos licenciniame Neries upės ruože be licencijos. R. M. paaiškino, kad protokolo surašymo metu jam buvo pateikta V. A. asmens tapatybės kortelė, o kad ši kortelė negalioja, R. M. negalėjo žinoti, į parašų tapatumą jis neatkreipė dėmesio.

10R. M. pabrėžė, kad negalėtų patvirtinti, jog būtent teismo salėje esančiam asmeniui, t. y. V. A., jis surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą.

11Skundas tenkintinas.

12V. A. veika pagal LR ATPK 87 str. 1 d. yra kvalifikuota nepagrįstai, tinkamai neįsitikinus administracinį teisės pažeidimą padariusio asmens tapatybe.

132010-10-10 administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame yra nurodytas adresas, neatitinkantis realios pareiškėjo V. A. gyvenamosios vietos, administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta negaliojanti V. A. asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), kuri pagal Gyventojų registro tarnybos pažymą (b. l. 22) negalioja nuo 2008-07-25 (kortelės negaliojimo priežastis – pamesta, pavogta ar dingusi), asmens, pažeidimo vietoje surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, t. y. R. M. paaiškinimai, kad į parašų pažeidėjo pateiktoje asmens tapatybės kortelėje Nr. ( - ) ir administracinio teisės pažeidimo protokole parašytame paaiškinime tapatumą R. M. neatkreipė dėmesio, kad R. M. teisme negalėjo patvirtinti, jog būtent teismo salėje esančiam asmeniui, t. y. V. A., jis surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, įrodo, kad Departamento darbuotojas tinkamai neįsitikino minėtą pažeidimą įvykdžiusio asmens tapatybe.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nėra surinkta pakankamai bei objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad būtent pareiškėjas V. A. 2010-10-10 12 val. žvejojo licenciniame Neries upės ruože be licencijos, kad spėjimais ir prielaidomis teismo išvados negali būti paremtos, todėl V. A. skundas dėl Departamento 2010-10-11 nutarimu paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo yra tenkintinas, panaikinant minėtą nutarimą, o administracinę byla V. A. nutraukiant.

15Vadovaujantis LR ABTĮ 124 str. 1 d. 2 p., 128 str., teismas

Nutarė

16pareiškėjo V. A. skundą tenkinti.

17Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-10-11 nutarimą, skiriant V. A. administracinę nuobaudą – 112 litų dydžio baudą už pažeidimą, numatytą LR ATPK 87 str. 1 d., panaikinti.

18Administracinę bylą V. A. nutraukti.

19Nutarimas per 10 d. gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai