Byla e2A-1017-431/2018
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys byloje – N. G. ir M. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Radzevičienės ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Virdana“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Skolų valdymo konsultacijos“, uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“, uždarajai akcinei bendrovei „PEG Grupė“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys byloje – N. G. ir M. P.,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė prašė: 1) pripažinti negaliojančia 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą atsakovių UAB „PEG Grupė“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ bei taikyti restituciją; 2) pripažinti negaliojančiu Susitarimą dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių įvykdymo, sudarytą atsakovių UAB „LitCon“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ bei taikyti restituciją; 3) priteisti ieškovei solidariai iš atsakovių UAB „LitCon“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 18 291,22 Eur nuostolių ir 6 procentų dydžio palūkanas. Nurodė, jog ieškovė yra atsakovės UAB „PEG Grupė“ kreditorė, kurios reikalavimo teisė buvo patvirtinta Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-365-670/2015, kuriuo ieškovei iš atsakovės UAB „PEG Grupė“ buvo priteista 22 978,44 Eur skolos. Ieškovė šį teismo įsakymą pateikė antstoliui vykdyti.
 2. Antstolis 2015 m. gegužės 13 d. areštavo atsakovei UAB „PEG Grupė“ priklausančias lėšas, esančias pas atsakovę UAB „LitCon“, ir pareikalavo, kad UAB „LitCon“ šias lėšas pervestų į antstolio depozitinę sąskaitą. Atsakovė UAB „LitCon“ 2015 m. birželio 8 d. informavo antstolį, kad sulaikytų lėšų grąžinimo terminas yra 2016 m. spalio 10 d. Antstolė 2016 m. spalio 6 d. patvarkymu prašė atsakovės UAB „LitCon“ nedelsiant informuoti, kada sulaikyta suma bus pervesta į antstolės nurodytą banko sąskaitą, tačiau UAB „LitCon“ nurodė, kad UAB „PEG Grupė“ priklausančių piniginių lėšų neturi, nes 2015 m. gruodžio 18 d. pranešimu UAB „LitCon“ buvo informuota apie UAB „PEG Grupė“ priklausančių piniginių lėšų (reikalavimo teisės) perleidimą atsakovei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, reikalavimas yra įvykdytas naujajai kreditorei – UAB „Skolų valdymo konsultacijos“.
 3. UAB „PEG Grupė“, žinodama, apie esamus įsipareigojimus ieškovei, 2015 m. gruodžio 18 d. sudarė sandorį su UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, kuriuo pažeidė ieškovės teises, todėl tapo neįmanomas kreditorių reikalavimų patenkinimas, nes atsakovė jokio kito turto neturėjo. UAB „PEG Grupė“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ sudaryta 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartis pažeidžia ieškovės teises, todėl turi būti pripažinta negaliojančia actio Pauliana pagrindu. UAB „PEG Grupė“, žinodama, kad jos turtui dar 2015 m. gegužės 13 d. buvo pritaikytas areštas, perleido savo reikalavimo teisę į UAB „LitCon“ naujai kreditorei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“. Atsakovės UAB „PEG Grupė“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ neturėjo teisės dėl galiojančio arešto sudaryti nurodytą sandorį. UAB „PEG Grupė“ nebuvo skolinga UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, o reikalavimo teisę perleido tik tam, kad būtų išvengta atsiskaitymo su ieškove.
 4. Atsakovės, sudarydamos ginčytiną sandorį, elgėsi nesąžiningai. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ veiksmų neteisėtumas pasireiškė tuo, kad protingas, atidus ir sąžiningas asmuo, siekdamas sudaryti sandorį, privalo pasidomėti, ar sudaromas sandoris nepažeis trečiųjų asmenų teisių. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ yra juridinis asmuo, kurio veikla yra susijusi su tarpininkavimu, atgaunant įsiskolinimus, todėl jam yra taikytini aukšti atidumo ir rūpestingumo standartai. Atsakovės UAB „LitCon“ su UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ sudarė Susitarimą dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių įvykdymo, kuris turi būti pripažįstamas negaliojančiu pagal actio Pauliana sąlygas. UAB „LitCon“ nesąžiningumą patvirtina aplinkybė, kad ginčijamu Susitarimu UAB „LitCon“ buvo atleista nuo 3 680,52 Eur sumos sumokėjimo.
 5. Atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog 2015 m. spalio mėn. pradžioje UAB „PEG Grupė“ jai pasiūlė įsigyti reikalavimo teisę į UAB „LitCon“ 18 402,60 Eur sumą, kurią sudarė pagal rangos sutartis sulaikytos piniginės lėšos. Apie tai, jog piniginės lėšos buvo areštuotos nei UAB „PEG Grupė“ vadovas, nei UAB „LitCon“ atsakovės neinformavo. Turto arešto aktų registre nebuvo įregistruotas UAB „PEP Grupė“ piniginių lėšų, esančių pas UAB „LitCon“, areštas. UAB „LitCon“ atsakovei nurodė, jog sutinka sumokėti sulaikytas lėšas iki 2015 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, jog būtų taikoma 20 proc. nuolaida nuo sulaikytos piniginių lėšų sumos. Atsakovės sąžiningumą patvirtina aplinkybė, jog Sutarties 3 punkte nurodyta, kad UAB „PEG Grupė“ ir jos atstovas asmeniškai garantavo ir laidavo, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į šį kreditorinį reikalavimą UAB „LitCon“, garantavo ir atsakė asmeniškai, kad teisė į šį kreditorinį reikalavimą nėra įkeista, nėra areštuota ir suvaržyta, išskyrus tai, kad UAB „LitCon“ šias pinigines lėšas pagal rangos sutartį buvo sulaikiusi.
 6. Atsakovė 2015 m. gruodžio 30 d. pasiliko už reikalavimo perleidimą priklausantį atlyginimą - 2 760,39 Eur bei atliko 363,00 Eur įskaitymą pagal išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą už atliktas papildomas paslaugas, o likutį – 11 598,69 Eur – pervedė į UAB „PEG Grupė“ atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovė 2016 m. gruodžio 29 d. elektroniniu paštu informavo VMI bei VSDFV apie būsimą mokėjimą UAB „PEG Grupė“, tačiau jokie prašymai sulaikyti mokėjimus nebuvo gauti. Ieškovė, reikšdama ieškinį actio Pauliana pagrindu, turi įrodyti, kad atsakovė, sudariusi su UAB „PEG Grupė atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžininga, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininkės kreditorės (ieškovės) teises. Ieškovė neįrodė šios sąlygos. Atsakovė elgėsi apdairiai ir pasidomėjo, ar ginčijama Sutartis nepažeis UAB „PEG Grupė“ kreditorių teisių. Kadangi piniginių lėtų areštas nebuvo įregistruotas, arešto faktas atsakovei nesukėlė teisinių pasekmių.
 7. Susitarimas negali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, nes Susitarimo sudarymo metu ieškovė jokios reikalavimo teisės nei į UAB „LitCon“, nei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ neturėjo ir nebuvo jų kreditore. Ieškovė nepagrįstai prašo iš atsakovių solidariai priteisti 18 291,22 Eur. Atsakovių solidari atsakomybė nėra preziumuojama. Atsakovė yra sąžininga trečioji šalis, todėl piniginės lėšos iš jos negali būti išreikalautos. Pagal Sutartį ir Susitarimą UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ iš UAB „LitCon“ gavo ne 18 291,22 Eur, o 14 722,08 Eur, iš kurių sau pasiliko 2 760,39 Eur atlyginimą už reikalavimo perleidimą bei atliko 363 Eur įskaitymą. Taigi atsakovė gavo 3 123,39 Eur, o likusią sumą – 11 598,69 Eur pervedė UAB „PEG Grupė“. Priežastys, kodėl į šią sumą antstolė nenukreipė išieškojimo, atsakovei nėra žinomos. Todėl, taikant restituciją, 3 680,52 Eur turi būti išreikalauta iš atsakovės UAB „LitCon“. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, nes CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas.
 8. Atsakovė UAB „LitCon“ nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog informavo antstolį, kad 18 291,22 Eur, priklausantys UAB „PEG Grupė“, yra sulaikyti pagal atsakovės ir UAB „PEG Grupė“ sudarytas Tiekimo ir statybos rangos sutartį Nr. 844S-130605/2 ir 2014 m. kovo 20 d. sudarytą Tiekimo ir rangos sutartį Nr. 880S-140320/3 kaip UAB „PEG Grupė“ prievolių tinkamo įvykdymo užtikrinimas garantiniu laikotarpiu. Pagal sutarties Nr. 844S-130605/2 sąlygas, sulaikyta pinigų suma turėjo būti grąžinta 2016 m. spalio 15 d., o pagal sutarties Nr. 880S - 140320/3 sąlygas - 2017 m. liepos 1 d. Garantinio laikotarpio užtikrinimo terminas – 2 metai nuo baigiamojo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Pagal sutartį Nr. 844S-130605/2 baigiamasis aktas buvo pasirašytas 2014 m. spalio 15 d., o pagal sutartį Nr. 880S-140320/3 – 2015 m. liepos 1 d. Antstolis iki 2016 spalio 5 d. papildomai nesikreipė, tačiau 2015 m. lapkričio mėnesį atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pareikalavo grąžinti sulaikytas pinigines lėšas.
 9. Klausimas buvo perduotas spręsti atsakovo teisininkei, kuri susitikusi su UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ vadovu paaiškino, kad sulaikyti pinigai negali būti grąžinti anksčiau nei baigiasi garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo terminas. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ inicijavo derybas ir pasiūlė 20 proc. nuolaidą už piniginių lėšų grąžinimą anksčiau laiko. Pasiūlymas buvo priimtas, įvertinus UAB „PEG Grupė“ atliktų darbų defektų paaiškėjimo riziką. Kadangi pagal Reikalavimo perleidimo sutartį atsakovės žinioje buvę ir UAB „PEG Grupė“ priklausę pinigai tapo UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ nuosavybe, o UAB „PEG Grupė“ prarado 18 291,22 Eur, ieškovė nėra nei atsakovės, nei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreditorė. Susitarimas buvo sudarytas atsakovės ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, kurios nėra ieškovės skolininkės. Taigi Susitarimas nepažeidė ieškovės teisių, todėl ieškinys dėl Susitarimo negaliojimo atmestinas. Atsakovė, sudarydama Susitarimą, nežinojo ir negalėjo žinoti, kad jos žinioje esančioms piniginėms lėšoms taikomas areštas. Susitarimo sudarymo momentu Turto areštų registre duomenų apie UAB „PEG Grupė“ taikomą turto areštą nebuvo. Atsakovė prašė taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą. Byloje nėra duomenų apie ieškovės patirtą žalą ir nėra įrodymų, kad žala kilo dėl atsakovės veiksmų. Taigi reikalavimas dėl nuostolių priteisimo atmestinas.
 10. Trečiasis asmuo, antstolė N. G., su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad šalys, sudarydamos ginčijamą sandorį, veikė nesąžiningai. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, prieš sudarydamos sandorį, privalėjo pasidomėti ar sudaromas sandoris nepažeis skolininkės kreditorių interesų. Tai, kad sutartyje UAB „PEG Grupė“ ir UAB „LitCon“ garantavo, jog sandoris nepažeis kreditorių interesų, nepaneigia pareigos pasidomėti ir paprašyti pateikti tai liudijančius įrodymus. UAB „PEG Grupė“ siekė sudaryti ekonomiškai nenaudingą sandorį, todėl UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ turėjo kilti pagrįstos abejonės, ar sandoriu nebus pažeidžiami įmonės ir jos kreditorių interesai. Po ginčijamo sandorio sudarymo 2016 m. rugpjūčio 24 d. UAB „PEG Grupė“ įgaliojo UAB „Skolų valdymo konsultacijas“ atstovauti antstolės kontoroje. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ gavo informaciją apie UAB „PEG Grupė“ kreditorinius įsiskolinimus, tačiau jokių aktyvių veiksmų nesiėmė ir nepranešė antstolei, jog 2015 m. gruodžio 18 d. buvo sudarytas sandoris galimai pažeidžiantis UAB „PEG Grupė“ kreditorių interesus.

3II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir pripažino negaliojančia 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2015/12/18, sudarytą tarp atsakovių UAB „PEG Grupė“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ bei taikė restituciją, įpareigodamas šalis grąžinti viena kitai tai, ką gavo pagal 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2015/12/18, pripažino negaliojančiu Susitarimą dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių įvykdymo, sudarytą tarp atsakovių UAB „LitCon“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, bei taikė restituciją, įpareigodamas šalis grąžinti viena kitai tai, ką gavo pagal Susitarimą dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė ieškovei UAB „Virdana“ iš atsakovių UAB „PEG Grupė“, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir UAB „LitCon“ lygiomis dalimis 822 Eur dydžio žyminį mokestį, t.y. po 274 Eur iš kiekvienos atsakovės. Priteisė iš atsakovių UAB „PEG Grupė“, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir UAB „LitCon“ lygiomis dalimis į valstybės biudžetą 20,19 Eur pašto išlaidų, t.y. iš kiekvienos po 6,73 Eur
 2. Teismas nustatė, jog Jurbarko rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 20 d. teismo įsakymu priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „PEG GRUPĖ“ 22 978,44 Eur skolos. Nurodytas teismo įsakymas įsiteisėjo ir ieškovė kreipėsi į antstolį dėl priverstinio vykdymo. Taigi ieškovė turėjo galiojančią ir neginčytiną reikalavimo teisę atsakovės UAB „PEG Grupė“ atžvilgiu. Nepaisant įsiteisėjusio teismo sprendimo, atsakovė UAB „PEG Grupė“ 2015 m. gruodžio 18 d. sudarė su atsakove UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2015/12/18, kuria pradinė kreditorė UAB „PEG Grupė“ perleido naujajai kreditorei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 18 402,60 Eur kreditorinį reikalavimą į skolininkę UAB „LitCon“. Sutarties 1 punkte nurodyta, jog 18 402,60 Eur suma yra sulaikytos lėšos pagal sutartį.
 3. Teismas įvertino antstolės 2016 m. spalio 17 d. pasiūlymą, kuriuo ji informavo ieškovę, kad UAB „PEG Grupė“, žinodama, apie esamus įsipareigojimus ieškovei, 2015 m. gruodžio 18 d. sudarė sandorį su UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir kreditorių reikalavimų patenkinimas tapo neįmanomas. Teismas pripažino, jog ginčo sandoris pažeidė ieškovės, kaip kreditorės, teises, nes atsakovė UAB „PEG Grupė“ kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturėjo. Teismas nenustatė aplinkybių, jog skolininkė UAB „PEG Grupė“ turėjo neišvengiamą pareigą sudaryti Reikalavimų perleidimo sandorį.
 4. Teismas, vertindamas skolininkės sąžiningumą, pažymėjo, jog Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 20 d. teismo įsakymui įsiteisėjus ir antstolei pradėjus priverstinio vykdymo veiksmus, antstolės 2015 m. gegužės 13 d. patvarkymu buvo areštuotos 24 457,80 Eur skolininkės piniginės lėšos. Taigi, skolininkei žinant apie jos atžvilgiu įsiteisėjusį teismo sprendimą ir pritaikytą piniginių lėšų areštą bei dar esantį antstolės 2014 m. rugsėjo 17 d. pritaikytą areštą skolininkei UAB „PEG Grupė“ priklausančioms transporto priemonėms, skolininkė ignoruodamas šiuos faktus, sudarė ginčo sandorį. Todėl teismas konstatavo, jog skolininkė UAB „PEG Grupė“ elgėsi nesąžiningai.
 5. Vertindamas atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ sąžiningumą, sudarant ginčo sandorį su skolininke, teismas atsižvelgė į šias faktines aplinkybes: 2015 m. gruodžio 30 d. PVM sąskaita-faktūra patvirtina, jog UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teikė atsakovei UAB „PEG Grupė“ teisines konsultacijas, ginčo sandoris buvo sudarytas 2015 m. gruodžio 18 d., taigi teisinių konsultacijų teikimo laikas sutapo su ginčijamo sandorio sudarymo laikotarpiu. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs aplinkybę, jog sąskaita atsakovei UAB „PEG Grupė“ už teisines paslaugas buvo išrašyta 2015 m. gruodžio 30 d., kaip tik tuo laikotarpiu kai buvo sudaryti ginčijami sandoriai. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 2015 m. gruodžio 30 d. pervedė 11 589,69 Eur atsakovei UAB „PEG Grupė“.
 6. Teismas nurodė, jog UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teiginys, jog ji nežinojo apie UAB „PEG Grupė“ taikytą areštą, nepatvirtino jos sąžiningumo. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ yra juridinis asmuo, įsteigtas dar 2009 m. liepos 1 d., paslaugų teikimo sfera yra gan plati: finansinių paslaugų teikimas, teisinė veikla, išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla bei kt. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ objektyviai buvo prieinama informacija apie ūkio subjektams taikomus areštus bei vykdomus antstolių išieškojimus. Atsakovė aukščiau nurodyta veikla užsiima nuo 2009 m., ji yra vertintina kaip savo srities profesionalė, kuriai keliami didesni reikalavimai sudarant sandorius su kitais ūkio subjektais. Turto arešto aktų registro išrašas patvirtina, jog antstolė dar 2014 m. rugsėjo 17 d. areštavo atsakovei UAB „PEG Grupė“ priklausantį turtą – transporto priemones 463,39 Eur sumai. Taigi akivaizdu, jog UAB „PEG Grupė“ turėjo finansinių sunkumų ir kitų kreditorių. Vadinasi ginčo sandorio sudarymo metu skolininkė turėjo kitiems kreditoriams neįvykdytų piniginių prievolių, kurių vykdymo terminai jau buvo suėję. Tuo tarpu atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, žinodama tokio pobūdžio aplinkybes, sudarė ginčo sandorį ir tuo pažeidė kitos kreditorės (ieškovės) teises. Teismas atkreipė dėmesį, jog atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ tik 2015 m. gruodžio 29 d. informavo VMI ir VSDFV apie lėšų pervedimą į UAB „PEG Grupė“ priklausančią sąskaitą, t.y. tik po ginčo sandorio sudarymo, o tai rodo, jog atsakovė elgėsi nesąžiningai.
 7. Atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teiginiai, jog ji veikė sąžiningai, nes ginčo Sutarties 3 punktu UAB „PEG Grupė“ garantavo, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į šį kreditorinį reikalavimą, taip pat garantavo, kad UAB „LitCon“ jokių priešpriešinių reikalavimų UAB „PEG Grupė“ neturėjo, taip pat, kad nebuvo duomenų apie piniginių lėšų areštą Turto areštų registre, savaime neatleidžia jos nuo pareigos pasidomėti, ar sandorį su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Ginčo sandorį sudarė verslininkai. Verslininkams, kaip subjektams, nuolat sudarantiems jų veiklai užtikrinti būtinus sandorius, todėl turintiems tokio pobūdžio patirties, įstatyme keliami didesni reikalavimai domėtis kita sudaromo sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeisti įstatymai, kitų asmenų teisės ir interesai, kad sandoris užtikrintų stabilius santykius. Taigi ta aplinkybė, jog ginčo sutartimi UAB „PEG Grupė“ garantavo, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į šį kreditorinį reikalavimą, neatleido atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ nuo pareigos pasidomėti UAB „PEG Grupė“ finansine padėtimi, apie galimą kreditorių egzistavimą, o tuo pačiu ir jų interesų pažeidimą ginčo sandoriu. Teismas pripažino, jog yra visos Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos pripažinti 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimų perleidimo sutartį negaliojančia, kaip pažeidžiančią ieškovės teises ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakoves UAB „PEG Grupė“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ grąžinti tai, ką gavo pagal šįsandorį.
 8. Teismas nustatė, jog, vykdydama teismo įsakymą, antstolė 2015 m. gegužės 13 d. patvarkymu areštavo atsakovei UAB „PEG Grupė“ priklausančias 24 457,80 Eur pinigines lėšas ir pareikalavo, jog atsakovė UAB „LitCon“ informuotų nedelsiant, ar pas ją yra skolininkės UAB „PEG Grupė“ lėšų bei kito turto, taip pat ar UAB „LitCon“ privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas ar kitokį turtą. Išaiškino, jog esant pinigų, skolininkui priklausančios lėšos yra areštuojamos ir prašė areštuotas lėšas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Atsakovė UAB „LitCon“ 2015 m. birželio 8 d. antstolei nurodė, jog UAB „LitCon“ žinioje yra 18 291,22 Eur suma, kuri yra sulaikyta kaip UAB „PEG Grupė“ prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal 2013 m. birželio 5 d. Tiekimo ir statybos rangos sutartį ir pagal 2014 m. kovo 20 d. Tiekimo ir statybos rangos sutartį, pinigų grąžinimo terminas – 2016 m. spalio 10 d. Nepaisant antstolės nurodymų areštuoti ir pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą UAB „LitCon“ žinioje esančias skolininkės pinigines lėšas, 2015 m. gruodžio 21 d. atsakovės UAB „LitCon“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ sudarė Susitarimą, kuriuo šalys abipusių nuolaidų būdu susitarė, kad UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ daro 20 proc. nuolaidą nuo bendros perleistos skolos sumos (18 402,60 – 20 proc.= 14 722,08 Eur), o UAB „LitCon“ su tuo sutiko ir įsipareigojo 14 722,08 Eur skolos sumą apmokėti iki 2015 m. gruodžio 31 d., 15 val. į UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atsiskaitomąją sąskaitą.
 9. Teismas atkreipė dėmesį, jog Tauragės rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi paskyrė baudą UAB „LitCon“ vadovui už antstolės 2015 m. gegužės 13 d. reikalavimo nevykdymą. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 2 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko galioti ir konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kad įmonės vadovas būtų ėmęsis kokių nors veiksmų išsiaiškinti sandorio pagrįstumą, kuriuo remiantis 2015 m. gruodžio 29 d. buvo pervestos UAB „PEG Grupė“ priklausančios lėšos UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ar apie tokį reikalavimo perleidimą informavęs antstolį. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, jog UAB „LitCon“, žinodama apie priimtą antstolio patvarkymą, privalėjo visų pirma spręsti šio patvarkymo įvykdymo klausimą. Taigi UAB „LitCon“ vadovas turėjo elgtis apdairiai ir rūpestingai, įsitikinti ar reikalavimo perleidimo sutartis teisėta ir pagrįsta, taip pat privalėjo informuoti antstolį apie planuojamą sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį.
 10. Teismas taip pat nustatė, jog UAB „LitCon“, pervesdama pingines lėšas naujajam kreditoriui, gavo finansinę naudą ir tai leido daryti teismui išvadą, jog UAB „LitCon“ vadovas sąmoningai vilkino patvarkymo vykdymą. Taip pat Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, jog UAB „LitCon“ vadovas neabejotinai žinojo apie priimtą 2015 m. gegužės 13 d. antstolio patvarkymą, kuriame nurodyta, kad antstolė, vadovaudamasi CPK 688 straipsniu, areštavo skolininkei UAB „PEG Grupė“ priklausančias 24 457,80 Eur lėšas. Taigi Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartyje konstatuotos aplinkybės patvirtina, jog atsakovė UAB „Litcon“, sudarydama ginčo sandorį, elgėsi nesąžiningai. Teismas įvertino aplinkybę, jog 2015 m. sausio 8 d. antstolio patvarkymas patvirtina, jog atsakovei UAB „LitCon“ buvo žinoma apie atsakovės UAB „PEG Grupė“ skolas išieškotojai UAB „Statybų Technikos centras“. Atsakovė UAB „LitCon“, žinodama tokio pobūdžio aplinkybes, sudarė ginčo sandorį. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, iš kurių įrodžius bent vieną pripažintina, jog sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.
 11. Teismas padarė išvadą, jog yra visos Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos, kurių pagrindu konstatuotina, jog 2015 m. gruodžio 21 d. Susitarimas dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimų perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių įvykdymo, sudarytas atsakovių UAB „LitCon“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, pažeidė ieškovės teises (dėl ginčo susitarimo nebuvo įvykdytas įsiteisėjęs teismo sprendimas), todėl jis pripažintinas negaliojančiu. Skolininkės UAB „PEG grupė“ 2015 m. gruodžio 18 d. sudarė sandorį, kurio neprivalėjo sudaryti, pažeidė kito kreditoriaus teises, nes sudarydama sandorį su atsakove UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ išvengė prievolės įvykdymo ieškovei, taip pažeisdama šios kreditorės teises (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). Šalys sandorio sudarymo metu buvo nesąžiningos, todėl sandoris pripažintinas negaliojančiu ir taikytina restitucija. Todėl atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ privalo grąžinti tai, ką gavo pagal 2015 m. gruodžio 18 d. sandorį. Pripažinus 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimų perleidimo sutartį negaliojančia, darytina išvada, jog Susitarimas dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimų perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolės įvykdymo, sudarytas buvo neteisėtai, todėl pripažintinas negaliojančiu ir taikytina restitucija, įpareigojant šalis grąžinti tai, ką buvo gavusios pagal ginčo susitarimą.
 12. Teismas nustatė, jog vienerių metų ieškinio senaties terminas nėra praleistas ir yra visos Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos, nes ieškovė apie savo teisės pažeidimą, t.y. jog prievolės įvykdymas tapo neįmanomas, sužinojo tik gavusi antstolės 2016 m. spalio 17 d. pasiūlymą, o ieškinį teismui pateikė 2017 m. sausio 27 d. Pripažinęs negaliojančiais ginčo sandorius ir pritaikius restituciją, teismas ieškovės reikalavimo dalį dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo iš atsakovių UAB „LitCon“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atmetė.

  5

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo dalį, kuria buvo patenkinti ieškinio reikalavimai, ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinio reikalavimus. Atmetus apeliacinį skundą, pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo dalį, kuria buvo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir iš atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ priteisti ieškovei 166,67 Eur žyminio mokesčio, o atsakovei UAB „Skolų valdymo grupė“ iš ieškovės priteisti 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, sudarydama 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, buvo nesąžininga, nes turėjo žinoti apie UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų areštą. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija – kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Atsakovės sąžiningumas yra preziumuojamas, jį paneigti turi ieškovė. Teismas turėjo nurodyti konkrečius argumentus ir bylos įrodymus, patvirtinančius atsakovės nesąžiningumą. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ sąžiningumas negali būti paneigtas, remiantis vien tik prielaidomis.
  2. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 2 d. nutartimi konstatavo, kad UAB „LitCon“, žinodama apie priimtą 2015 m. gegužės 13 d. antstolio patvarkymą, privalėjo visų pirma spręsti šio patvarkymo vykdymo klausimą, taip pat konstatavo, jog UAB „LitCon“ vadovas sąmoningai vilkino patvarkymo vykdymą. Nepaisant to, kad tiek UAB „LitCon“, tiek UAB „PEG Grupė“ žinojo apie šį antstolio patvarkymą ir juo taikytą UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų areštą, apie tai atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ neinformavo, sudarė ginčijamus sandorius ir juos vykdė. Nei atsakovė UAB „LitCon“, nei atsakovė UAB „PEG Grupė“ byloje neteigė ir neįrodinėjo, kad prieš ginčijamų sandorių sudarymą ir vykdymą informavo atsakovę UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ apie UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų areštą.
  3. Byloje nustatyta, kad Turto areštų aktų registre nebuvo duomenų apie UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų, esančių pas UAB „LitCon“, areštą. Turto areštų aktų registre nėra registruojami duomenys apie skolininkui priklausančių piniginių lėšų areštą pas trečiuosius asmenis. Tokie duomenys jokiuose kituose registruose taip pat nėra registruojami. Kadangi piniginių lėšų areštas nebuvo įregistruotas Turto arešto aktų registre, arešto faktas atsakovei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ jokių teisinių pasekmių negali sukelti. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ faktiškai nežinojo apie šį areštą.
  4. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ objektyviai buvo prieinama informacija apie ūkio subjektams taikomus areštus bei vykdomus antstolių išieškojimus, todėl atsakovė turėjo žinoti apie UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų areštą. Teismas nenurodė, kokiuose konkrečiuose viešai prieinamuose registruose (šaltiniuose) buvo išviešinta informacija apie UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų areštą. Atsakovė nėra antstolis ir neturi prieigos prie antstolių naudojamos informacinės sistemos (AIS). Nors atsakovė ir verčiasi skolų išieškojimo veikla, tačiau jokių išskirtinių teisių neturi, nedisponuoja didesnės apimties informacija, negu kiti juridiniai asmenys. Būtų neprotinga reikalauti, kad atsakovė, kaip ir kiekvienas juridinis asmuo, prieš sudarydama sandorį, kreiptųsi raštu į kiekvieną Lietuvoje veiklą vykdantį antstolį su paklausimu, ar konkretus antstolis nėra kitai sandorio šaliai pritaikęs arešto.
  5. Nors Turto arešto aktų registro išrašas patvirtina, jog antstolė dar 2014 m. rugsėjo 17 d. areštavo UAB „PEG Grupė“ priklausančiais transporto priemones, tačiau šie duomenys nepaneigia, bet patvirtina atsakovės sąžiningumą. Turto areštų aktų registre buvo įregistruota tik antstolio vykdomojoje byloje Nr. 0039/14/00592 (išieškotojas O. N.) taikytas turto areštas UAB „PEG Grupė“ transporto priemonei, o taikomo arešto suma sudarė tik 463,39 Eur. Kadangi areštu buvo užtikrintas vykdomas išieškojimas, todėl Reikalavimo perleidimo sutartis negalėjo pažeisti išieškotojo O. N. teisių bei teisėtų interesų. Nagrinėjamoje byloje ieškinį reiškia ne O. N., o UAB „Virdana“. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu Turto areštų aktų registre nebuvo jokios informacijos apie išieškotojos UAB „Virdana“ inicijuotą vykdomąją bylą ir šios išieškotojos naudai taikomą UAB „PEG Grupė“ turto areštą.
  6. Teismas išvadą, kad atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ yra nesąžininga, motyvavo tuo, jog atsakovė teikė teisines paslaugas UAB „PEG Grupė“, o teisinių konsultacijų teikimo laikotarpis sutapo su Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo laikotarpiu. Tačiau ši aplinkybė yra visiškai nereikšminga byloje ir negali paneigti atsakovės sąžiningumo. Byloje net nebuvo tirta, kokio pobūdžio teisinės paslaugos buvo teikiamos ir nebuvo nustatytos jų sąsajos su Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymu. Pats teisinių paslaugų teikimo faktas negali nei paneigti, nei patvirtinti šalies sąžiningumo, nes teisinės konsultacijos buvo teikiamos visai kitais klausimais, niekaip nesusijusiais su nagrinėjama byla. Atsakovė konsultavo statybos teisės klausimais, už šias konsultacijas buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra, kuri buvo apmokėta padarant užskaitą.
  7. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovės nesąžiningumą patvirtina aplinkybė, kad atsakovė tik 2015 m. gruodžio 29 d. informavo VMI ir VSDFV apie lėšų pervedimą UAB „PEG Grupė“, tai yra jau po ginčijamo sandorio sudarymo. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ neturėjo pareigos informuoti VMI ar VSDFV apie atliekamą mokėjimą. Todėl šių institucijų informavimas tik patvirtina atsakovės sąžiningumą ir socialiai atsakingą elgesį. Kadangi UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ yra sąžininga Reikalavimo perleidimo sutarties šalis, pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį ieškovės ieškinys dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia actio Pauliana pagrindu turėjo būti atmestas.
  8. Teismas taip pat nepagrįstai pripažino negaliojančiu 2015 m. gruodžio 21 d. Susitarimą dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių vykdymo. Šis Susitarimas negali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, nes susitarimo sudarymo metu ieškovė jokios reikalavimo teisės nei į atsakovę UAB „LitCon“, nei į atsakovę UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ neturėjo ir nebuvo šių atsakovių kreditore. Actio Pauliana pagrindu tik kreditorius gali ginčyti jo skolininko sudarytą sandorį (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Vien dėl šios priežasties turi būti atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti Susitarimą negaliojančiu. Ieškinio reikalavimas dėl Susitarimo pripažinimo negaliojančiu turi būti atmestas ir pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį, kadangi UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ yra sąžininga šio sandorio šalimi.
  9. Ieškovė byloje reiškė du savarankiškus reikalavimus: 1) pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindu; 2) priteisti solidariai iš atsakovių UAB „LitCon“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 18 291,22 Eur nuostolių. Teismas tenkino ieškinio reikalavimą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, o ieškinio reikalavimą dėl nuostolių priteisimo atmetė, net nenagrinėjęs šio reikalavimo. Teismas netinkamai išsprendė pareikštus ieškinio reikalavimus. Pagal CPK 617 straipsnį išieškotojas turi teisę pareikšti ieškinį teisme asmeniui, dėl kurio kaltės neišieškotos vykdymo procese išieškotinos sumos. Atsakovė UAB „LitCon“ buvo akivaizdžiai nesąžininga, jos neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala išieškotojai UAB „Virdana“. Todėl teismas turėjo tenkinti ieškinio reikalavimą dėl nuostolių priteisimo iš atsakovės UAB „LitCon“. Be to, atsakovės UAB „LitCon“ kaltė dėl antstolio patvarkymo nevykdymo jau buvo nustatyta Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2S-310-265/2017.
  10. Teismui tenkinus ieškinio reikalavimą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu ir atmetus ieškinio reikalavimą dėl žalos priteisimo iš atsakovės UAB „LitCon“, teismo priimtas sprendimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Nors atsakovė UAB „LitCon“ atliko neteisėtus veiksmus, sukėlusius žalą ieškovei, UAB „LitCon“ išvengia atsakomybės. Pagal teismo sprendimą neigiamas pasekmes patiria tik atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, nes ji turi grąžinti viską, ką gavo pagal sandorius, nors sandorių sudarymo metu buvo sąžininga šalimi ir nežinojo apie UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų areštą.
  11. Ieškovės pareikšti trys savarankiški reikalavimai visi kartu negali būti tenkinami. Tenkinus ieškinio reikalavimą dėl nuostolių priteisimo, nebūtų galima tenkinti reikalavimų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas, nenagrinėdamas ieškinio reikalavimo dėl nuostolių priteisimo, neatskleidė bylos esmės, todėl byla turėtų būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Jeigu apeliacinės instancijos teismas atmestų aukščiau nurodytus argumentus ir nuspręstų, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ginčijamus sandorius pripažino negaliojančiais, turi būti pakeista teismo sprendimo dalis dėl restitucijos taikymo, nes teismas neįvertino, jog atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ jau sumokėjo 11 598,69 Eur atsakovei UAB „PEG Grupė“. Pagal CK 6.145 straipsnio 2 dalį išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų.
  12. Priežastys, kodėl į 11 598,69 Eur sumą, atsakovės sumokėtą UAB „PEG Grupė“, vykdomojoje byloje nebuvo nukreiptas išieškotojos UAB „Virdana“ reikalavimas, šioje byloje nebuvo nagrinėjamos. Teismo posėdžio metu antstolės atstovė pripažino, kad nesiaiškino, kaip UAB „PEG Grupė“ panaudojo gautas pinigines lėšas. Be to, nuo 2015 m. rugsėjo 4 d. pradėjo veikti piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS). Jeigu antstolė tinkamai būtų vykdžiusi savo funkcijas ir būtų areštavusi visas skolininkės UAB “PEG Grupė” atsiskaitomąsias sąskaitas, visos UAB “PEG Grupė” pervestos piniginės lėšos būtų priverstinai nurašytos ir pervestos į antstolės nurodytą depozitinę sąskaitą. Palikus galioti teismo sprendimo dalį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, turi būti pakeista teismo sprendimo dalis dėl restitucijos, nustatant, kad yra pagrindas iš dalies netaikyti restitucijos. Tokiu atveju atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ turėtų grąžinti atsakovei UAB „LitCon“ tik 3 123,39 Eur (14 722,08 Eur - 11 598,69 Eur = 3 123,39 Eur).
  13. Teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas nepagrįstai ieškovei iš atsakovių priteisė visa ieškovės sumokėtą 822 Eur žyminį mokestį. Kadangi ieškinio reikalavimas dėl nuostolių priteisimo buvo atmestas, teismas neturėjo ieškovei iš atsakovių priteisti 412 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už reikalavimą dėl nuostolių priteisimo. Atitinkamai teismas iš ieškovės turėjo priteisti atsakovei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pusę šioje byloje atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 302,50 Eur.
 2. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Skolų valdymo grupė“ apeliacinį skundą ieškovė UAB „Virdana“ nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Aplinkybes, kad tiek apeliantė, tiek kitos atsakovės (UAB „PEG Grupė“ ir UAB „LitCon“) buvo nesąžiningos patvirtino byloje esantys įrodymai, kuriais remdamasis teismas priėmė teisingą sprendimą. Teismas vadovavosi ne prielaidomis, bet byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kurių visuma leido priimti teisingą sprendimą. Apeliantė nebuvo teismui atskleidusi aplinkybių, jog UAB „PEG Grupė“ ne tik nuslėpė informaciją apie taikytą piniginių lėšų areštą, bet ir į sudarytą Sutartį įtraukė klaidingus patvirtinimus (garantijas), suklaidinusius apeliantę. Todėl remtis naujais įrodymais apeliacinės instancijos teisme yra draudžiama. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog tarp UAB „PEG Grupė“ ir apeliantės bei tarp UAB „LitCon“ ir apeliantės buvo sudarytos identiško stiliaus sutartys, o atsakovei UAB „LitCon“ sutarties projektą pateikė pati apeliantė. Todėl UAB „PEG Grupė“ į sandorį nieko naujo be apeliantės žinios neįtraukė.
  2. Apeliantė atsakovei UAB „PEG Grupė“ teikė net 6 juridines konsultacijas skolų valdymo klausimais. Tikėtina, jog šios konsultacijos apėmė UAB „PEG Grupė“ įsipareigojimus ieškovei bei UAB „LitCon“ mokėtinų sumų įsisavinimą. Apeliantė, specializuodamasi skolų valdymo srityje ir būdama šios srities profesionalė, yra puikiai susipažinusi su galiojančiu įstatyminiu reglamentavimu bei tam tikrų veiksmų teisiniu vertinimu. Apeliantė, rengdama bei sudarydama ginčijama sutartis, aiškiai įsivertino jų rizikingumą ir būtent dėl to į sutartis buvo įtraukta itin daug saugiklių bei asmeninių atsakovės UAB „PEG Grupė“ vadovo patvirtinimų ir įsipareigojimų apeliantei. Taigi sutarčių turinys tik patvirtina, kad dar prieš sudarant ginčijamas sutartis apeliantė numatė tikimybę, kad jos bus nuginčytos, ir siekė užsitikrinti papildomą galimybę reikšti finansines pretenzijas atsakovės UAB „PEG Grupė“ direktoriui.
  3. Byloje yra rašytiniai įrodymai patvirtinantys, jog apeliantė daugiau nei prieš mėnesį iki 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo bendravo su atsakove UAB „LitCon“ dėl už UAB „PEG Grupė“ atliktus darbus sulaikytų sumų išmokėjimo. Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta tik po to, kai atsakovė UAB „LitCon“ patvirtino, jog sutiktų greičiau sumokėti 20 proc. mažesnę sumą. Reikalavimo perleidimo sutartimi net nebuvo susitarta dėl esminės sutarties sąlygos – sandorio atlygintinumo. Atsakovei UAB „PEG Grupė“ neatlygintinai perleidus reikalavimo teises apeliantei, pastaroji jokių realių mokėjimų iš savo turto atsakovei UAB „PEG Grupė“ neatliko ir net neįsipareigojo atlikti. Vėliau sudarytame Papildomame susitarime tebuvo numatyta, kad apeliantė UAB „PEG Grupė“ įsipareigoja mokėti tam tikrą kompensaciją – 65 proc. gautų lėšų iš UAB „LitCon“. Apeliantė sąmoningai vengia atskleisti tikrąjį šalių santykių turinį, tačiau akivaizdu, kad sudarytais sandoriais buvo siekiama kitų tikslų nei nurodyti pačiuose sandoriuose. Šios aplinkybės patvirtina apeliantės nesąžiningumą.
  4. Apeliantė, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką, puikiai žino, kad Lietuvos Respublikoje antstoliai veiklą vykdo jiems konkrečiai priskirtoje veiklos teritorijoje. Atsakovė UAB „PEG Grupė“ yra registruota Jurbarko mieste, patenkančiam į Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Šilutės rajonų apylinkių teismų veiklos teritoriją, kuri priskirta tik penkioms antstolių kontoroms. Todėl veiklą šioje teritorijoje turi teisę vykdyti tik penkios antstolių kontoros, o ne visos Lietuvoje veikiančios kontoros. Apeliantė neginčijamai žinojo apie atsakovei UAB „PEG Grupė“ kitoje vykdomojoje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurios galiojo nuo 2014 m. rugsėjo 17 d. Apeliantė Reikalavimo perleidimo sutartį sudarė aiškiai suprasdama, kad atsakovė UAB „PEG Grupė“ turi neįvykdytų įsipareigojimų, kurie priverstinio išieškojimo stadijoje nėra vykdomi ilgiau nei metus.
  5. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad teismas neįvertino, jog ji sumokėjo 11 598,69 Eur UAB „PEG Grupė“. Teismas šias aplinkybes įvertino tinkamai. Būtent dėl nesąžiningai sudarytų ginčijamų sandorių antstolė negalėjo įvykdyti teismo sprendimo, kuriuo iš UAB „PEG Grupė“ buvo priteista 22 125,78 Eur. Vien tai, kad apeliantė yra sumokėjusi dalį sumos UAB „PEG Grupė“, nepaneigia nei ieškovei padarytos žalos fakto, nei dydžio. Apeliantė, siekdama asmeninės naudos, prisiėmė ir visas galimas neigiamas tokio sandorio nuginčijimo pasekmes. Po restitucijos pritaikymo ir įvykdymo, apeliantė turės teisę kreiptis į UAB „PEG Grupė“ arba trečiąjį asmenį, M. P., asmeniškai garantavusį dėl reikalavimo teisės suvaržymų nebuvimo, ir reikalauti grąžinti 11 598,69 Eur. Actio Pauliana ieškinys yra skirtas apsaugoti ne atsakovės UAB „PEG Grupė“ ir ne apeliantės, bet kreditorės interesus.
  6. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad pritaikius restituciją, UAB „PEG Grupė“ nepagrįstai praturtėtų, nes ji du kartus gautų tą pačią sumą. UAB „PEG Grupė“ tos pačios sumos neatgautų, nes pagal restituciją apeliantė lėšas pervesti turi ne UAB „PEG Grupė“, bet UAB „LitCon“, o UAB „PEG Grupė“ turėtų pareigą apeliantei grąžinti iš jos gautas sumas. Apeliantė klaidina teismą, teigdama, kad byloje net nebuvo tirta, kokio pobūdžio teisinės paslaugos buvo teikiamos ir nebuvo nustatinėjamos jų sąsajos su ginčijamos sutarties sudarymu. Klausimas, už kokias teisines paslaugas buvo pateikta PVM sąskaita-faktūra SVK2015-380, buvo keliamas 2017 m. liepos 31 d. teismo posėdžio metu. Tačiau apeliantės atstovas negalėjo į tokį klausimą atsakyti.
 3. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ apeliacinį skundą atsakovė UAB „LitCon“ prašo tenkinti skundo dalį, kuria prašoma panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo dalis dėl sandorių negaliojimo ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kitą skundo dalį atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Atsakovė negali patvirtinti ar paneigti aplinkybės, ar apeliantė žinojo apie UAB „PEG Grupė“ priklausančių piniginių lėšų areštą. Tačiau teismo išdėstytos aplinkybės, susijusios su apeliantės veikla, jos sąlygojamus aukštesnius atidumo, rūpestingumo ir apdairumo reikalavimus, galimybės sužinoti yra logiškas. Tačiau apeliantė pagrįstai pažymi, jog būtų neprotinga reikalauti, kad atsakovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, kaip bet kuris juridinis asmuo, prieš sudarydamas sandorį, kreiptųsi į kiekvieną Lietuvoje veiklą vykdantį antstolį dėl informacijos, ar konkretus antstolis nėra kitai sandorio šaliai pritaikęs arešto.
  2. Nagrinėjamoje byloje yra įrodymai, jog reikalavimo perleidimo sutarties ir Susitarimo sudarymo metu Turto arešto aktų registre nebuvo išviešintas juridinis faktas apie UAB „PEG Grupė“ piniginėms lėšoms taikomą turto areštą ieškovės naudai. Todėl tiek apeliantė, tiek atsakovė turėtų būti atleidžiami nuo teisinių padarinių, kuriuos tai sukelia. Objektyviai apeliantės sąžiningumo prezumpcija nebuvo paneigta. Turto arešto registre juridinio fakto nebuvo įregistruota. Todėl reikalauti apklausti visus Lietuvoje veikiančius antstolius, būtų neteisinga.
  3. Atsakovės sąžiningumo prezumpcija irgi nebuvo paneigta. Atsakovė buvo informuota patvarkymu apie pritaikytą turto areštą, tačiau sudarant Susitarimą, buvo patikrinti viešojo registro duomenys, ir neradus duomenų apie turto areštą, pagrįstai nuspręsta, jog kliūčių sudaryti susitarimui nėra, kad areštas panaikintas. Susitarimo sudarymo metu ieškovė neturėjo galiojančios reikalavimo teisės nei į apeliantę, nei į atsakovę. Taigi nėra vienos pagrindinių actio Pauliana ieškinio sąlygų, todėl nėra pagrindo pripažinti Susitarimo negaliojančiu.
  4. Nesutiktina su apeliantės teiginiu, jog restitucijos taikymo atveju jos padėtis nepagrįstai pablogėtų, nes apeliantė turėtų grąžinti ir 11 598,69 Eur, nors ši suma jau yra pervesta UAB „PEG Grupė“. Pritaikius restituciją, visos šalys grąžinamos į iki sandorių sudarymo buvusią padėtį, tai yra UAB „PEG Grupė“ turėtų grąžinti gautas pinigines lėšas apeliantei, o apeliantė – atsakovei, o atsakovė turėtu sumokėti į antstolės depozitinę sąskaitą. Taip būtų patenkintas ieškovės reikalavimas ir UAB „PEG Grupė“ nepraturtėtų apeliantės sąskaita. Tačiau apeliantė pagrįstai teigia, jog jeigu antstolė tinkamai būtų vykdžiusi savo funkcijas ir būtų pritaikiusi areštą visoms UAB „PEG Grupė“ atsiskaitomosioms sąskaitoms, visos į UAB „PEG Grupė“ sąskaitas pervestos lėšos būtų priverstinai nuskaitytos į antstolės depozitinę sąskaitą ir ieškovės reikalavimas būtų patenkintas.
  5. Atsakovė buvo sąžininga, o iki 2015 m. gruodžio 18 d. nevykdė antstolio patvarkymo, nes turėjo teisę pagal atsakovės ir UAB „PEG Grupė“ sudarytas rangos sutartis sulaikyti UAB „PEG Grupė“ mokėtinas sumas kaip garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, o nuo 2017 m. gruodžio 18 d. savo žinioje UAB „PEG Grupė“ piniginių lėšų nebeturėjo, todėl ieškovės reikalavimas objektyviai negalėjo būti vykdomas. Piniginių lėšų sulaikymas buvo vykdomas pagal sutarčių sąlygas. Atsakovė neprivalėjo antstolei pervesti piniginių lėšų anksčiau nei sutartyje buvo numatyta antstolė su tokia situacija sutiko.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

9

 1. Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo dalies, kuria actio Pauliana pagrindu buvo pripažinti negaliojančiais Reikalavimo perleidimo sutartis ir Susitarimas dėl Reikalavimo perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių įvykdymo bei taikyta restitucija, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šiuos klausimus apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.
Dėl actio Pauliana taikymo sąlygos - trečiojo asmens nesąžiningumo
 1. Pagrindinis atsakovės apeliacinio skundo argumentas yra tai, jog pirmos instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir padarė nepagrįstą išvadą, jog apeliantė yra nesąžininga. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriama būtina actio Pauliana taikymo sąlyga yra trečiojo asmens nesąžiningumas, t. y. kreditoriaus teises pažeidžiantys sandoriai gali būti nuginčyti tik tuomet, kai nustatoma, kad ir trečiasis asmuo, sudarydamas atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises.
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymima, kad sąžiningumas – tai teisinė ir faktinė kategorija, vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys; subjektyviuoju požiūriu jis nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. CK 6.66 straipsnio taikymo prasme ginčijamo sandorio šalys laikytinos nesąžiningomis, jeigu jos žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kitų kreditorių teises (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-703-706/2015).
 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 6.67 straipsnyje nustatytas skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo prezumpcijos atvejų sąrašas. Esant bent vienam šių atvejų trečiojo asmens nesąžiningumas preziumuojamas, o trečiajam asmeniui, norinčiam šią prezumpciją paneigti, tenka įrodinėjimo našta. Kitais atvejais įrodyti trečiojo asmens nesąžiningumo faktą yra sandorį actio Pauliana pagrindu ginčijančio kreditoriaus pareiga. Nesąžiningumo prezumpcijos atvejų sąrašas baigtinis, todėl, nenustačius byloje aplinkybių, įtvirtintų šio straipsnio dispozicijoje, jis netaikytinas. CK 6.67 straipsnyje įtvirtintos nesąžiningumo prezumpcijos negali būti aiškinamos per plačiai, nes jos nustato išimtį iš bendros taisyklės, kad skolininko nesąžiningumą turi įrodyti kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-411-611/2017, 64 punktas).
 4. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, leidžiančių remtis CK 6.67 straipsnyje įtvirtintomis nesąžiningumo prezumpcijomis, todėl trečiojo asmens (ne)sąžiningumas turėjo būti įvertintas, atsižvelgiant į byloje esančių įrodymų visumą. Pažymėtina, jog sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau reikalavimai jo turiniui gali skirtis, priklausomai nuo to, kokie sandoriai sudaromi ir kokioje situacijoje asmenys veikia. Pirmos instancijos teismas detaliai vertino visus byloje esančius duomenis apie 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo aplinkybes, apeliantės, skolininkės UAB „PEG Grupė“ ir jos lėšas sulaikiusios UAB „LitCon“ ryšius bei jų bendradarbiavimą ginčijamų sandorių sudarymo metu.
 5. Apeliaciniame skunde atsakovė teigia, kad neturėjo jokios galimybės sužinoti, jog antstolė 2015 m. gegužės 13 d. patvarkymu areštavo skolininkei UAB „PEG Grupė“ priklausančias 24 457,80 Eur pinigines lėšas, esančias pas atsakovę UAB „LitCon“, nes nei skolininkė, nei kita atsakovė jos ginčijamų sandorių sudarymo metu apie šią aplinkybę neinformavo. Tačiau pati apeliantė pripažįsta, jog atsakovės UAB „LitCon“ ir UAB „PEG Grupė“ buvo nesąžiningos, tai yra žinojo apie antstolės taikytą areštą, taip pat ir apie jos vykdomą išieškojimą iš UAB „PEG Grupė“ ieškovės naudai. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais, jog ji neturėjo galimybės sužinoti apie skolininkės UAB „PEG Grupė“ turtui taikomus ribojimus, taip pat, jog kitos sandorio šalys nesuteikė jai šios informacijos.
 6. Pirmos instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ vykdomos veiklos pobūdį bei byloje esančią 2015 m. gruodžio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodyta, jog UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teikė UAB „PEG Grupė“ teisines konsultacijas (el.b., 1 t., l. 94). Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, jog skolininkę UAB „PEG Grupė“ konsultavo statybos teisės klausimais, tačiau nei pirmos instancijos teismui, nei kartu su apeliaciniu skundu nebuvo pateikta jokių duomenų, galinčių patvirtinti šias aplinkybes. Tuo tarpu Juridinių asmenų registre nurodyta, jog UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ veikla yra: kitas piniginis tarpininkavimas, finansinių paslaugų veikla, vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas, kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla, apskaitos buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klausimais (el.b., 2 t., l. 184). Savo viešai prieinamame internetiniame tinklapyje atsakovė skelbia, jog jos teikiamas paslaugas sudaro ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas iš fizinių ir juridinių asmenų, finansinių atsiskaitymų kontrolė, skolų pripažinimas beviltiškomis ir prevencinė skolų priežiūra (www.skolukonsultacijos.lt).
 7. Pripažintina, jog nėra jokių viešai prieinamų duomenų, jog apeliantė turėtų kompetencijos statybos teisės srityje bei teiktų šiais klausimais konsultacijas. Tuo tarpu jos ilgametė specializacija skolų išieškojimo srityje ir teikiamos paslaugos patvirtina, jog ji turi visas galimybes naudotis visa viešai prieinama informacija apie teisme vykstančias bylas dėl skolų išieškojimo iš juridinių ar fizinių asmenų, priimtus ir įsiteisėjusius teismo sprendimus dėl skolų išieškojimo, o taip pat ir Turto arešto aktų registro duomenimis. Todėl informacija, jog yra priimtas 2015 m. vasario 20 d. teismo įsakymas dėl skolos išieškotojai UAB „Virdana“ išieškojimo iš skolininkės UAB „PEG Grupė“ apeliantei turėjo būti prieinama ir žinoma. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ jau 2015 m. lapkričio 13 d. pradėjo susirašinėjimą el.paštu su UAB „LitCon“ dėl perleidžiamo reikalavimo dydžio bei jo mokėjimo, taip pat dar 2015 m. lapkričio 18 d. buvo pasiūlyta 20 proc. nuolaida bei nurodyta galutinė mokėjimo data (el.b., 1 t., l. 46-52). Taigi, likus mėnesiui iki 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, apeliantė jau bendravo su UAB „LitCon“ ir tarėsi dėl realaus iš UAB „PEG Grupė“ perimtos reikalavimo teisės įvykdymo.
 8. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių – teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014; 2015 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2017 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017 28 punktą; ir kt.).
 9. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, jog trečiasis asmuo UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, sudarydamas su UAB „PEG Grupė“ 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartį ir su UAB „LitCon“ Susitarimą dėl 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutarties ir jos prieduose numatytų prievolių įvykdymo, buvo nesąžiningas. Taigi, egzistavo visos actio Pauliana instituto sąlygos šių sandorių panaikinimui ir restitucijos taikymui.
Dėl restitucijos taikymo
 1. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, jog restitucijos pritaikymas nagrinėjamoje byloje pažeistų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, kadangi apeliantė turėtų grąžinti ir 11 598,69 Eur sumą, kurią jau yra pervedusi UAB „PEG Grupė“. Pažymėtina, jog kasacinis teismas yra nustatęs, kad teismas, taikydamas restituciją, išsiaiškina svarbias restitucijos taikymui aplinkybes, t. y. ar ginčijamas turtas yra išlikęs, ar nėra pagerintas, ar apskritai galima taikyti restituciją natūra. CK 6.222 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai grąžinimas natūra neįmanomas ar šalims nepriimtinas dėl sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).
 2. Nagrinėjamoje byloje restitucijos objektu buvo 18 291,22 Eur piniginės lėšos, todėl šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, jog restitucijos taikymas natūra nebūtų galimas. Pirmos instancijos teismo pripažinta negaliojanti 2015 m. gruodžio 18 d. Reikalavimo perleidimo sutartis buvo atlygintinis sandoris. Pagal Reikalavimo perleidimo sutarties Priedą Nr.1 UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ įsipareigojo pradinei kreditorei, UAB „PEG Grupė“ sumokėti 65 proc. gautų lėšų ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po lėšų ar jų dalies gavimo pervesdamas į pradinės kreditorės atsiskaitomąją sąskaitą (el.b., 1 t., l. 81). Todėl restitucijos taikymo atveju abi šalys turi grąžinti viena kitai, ką gavo pagal šią sutartį. Taigi apeliantės apeliacinio skundo argumentas, jog restitucijos taikymo atveju jai reikės antrą kartą UAB „PEG Grupė“ sumokėti 11 598,69 Eur, yra nepagrįstas, nes ji turės grąžinti 14 722,08 Eur UAB „LitCon“, o pastaroji grąžinti 18 402,60 Eur UAB „PEG Grupė“. Tuo tarpu apeliantė išsaugos teisę reikalauti, jog UAB „PEG Grupė“ jai grąžintų 2015 m. gruodžio 30 d. pervestus 11 589,69 Eur. Todėl byloje nėra pagrindo taikyti CK 6.145 straipsnio 2 dalį.
 3. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 4. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas dėl ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl detaliau šių argumentų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.
 5. Ieškovė prašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimą į apeliacinį skundą. Ieškovė pateikė duomenis, jog už atsiliepimą į apeliacinį skundą advokatui sumokėjo 245 Eur, šios bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, todėl ieškovei iš apeliantės priteistina 245 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 6. Atsakovė UAB „LitCon“ prašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimą į apeliacinį skundą. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovė iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės paskirtame teismo posėdyje nepateikė jokių duomenų apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jai bylinėjimosi išlaidos iš apeliantės nepriteistinos.

10Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

12Priteisti ieškovei UAB „Virdana“ iš atsakovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 245 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai