Byla 1A-755-134-2014
Dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nuosprendžio, kuriuo V. S. nuteistas :

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Bronės Vidzėnienės, teisėjų Algirdo Gapučio ir Artūro Ridiko, sekretoriaujant Ritai Padvilikienei dalyvaujant prokurorui G. J., gynėjui advokatui J. S.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. S. apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nuosprendžio, kuriuo V. S. nuteistas :

3pagal BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 str., šią bausmę sumažinus 1/3, skirtas laisvės atėmimas 1 metams 8 mėnesiams.

4Priteista solidariai iš V. S. ir J. L. J. G. 6682,03 Lt turtinei ir 3000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

5Šiuo nuosprendžiu nuteistas J. L. nuosprendžio apeliacine tvarka neskundžia.

6Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7V. S. nuteistas už tai, veikdamas bendrininkų grupėje su J. L., 2014 m. kovo 25 d. apie 11.30 val. būdami J. G. bute, esančiame Rokiškio r., reikalaudami J. G. duoti pinigų, J. G. padavus jiems 20 Lt, reikalaudami duoti daugiau pinigų, J. G. atsakius, kad daugiau pinigų neturi, J. L., pastumdamas J. G. ant lovos, kartu su V. S. ieškodami pinigų J. G. drabužių kišenėse, kur surasdami ir paimdami 30 Lt, kartu su V. S. ieškodami pinigų J. G. bute, J. G. einant jų link ir taip stengiantis jiems sutrukdyti, V. S. vis pastumiant J. G. šalin nuo savęs, neleidžiant išeiti iš virtuvės ir iš buto, nustumiant J. G. ant lovos, V. S. suduodant ne mažiau kaip vieną kartą kumščiu J. G. į veidą, taip panaudojant fizinį smurtą ir atimant galimybę nukentėjusiajam J. G. priešintis, pagrobė pinigus- 7630 Lt, 2 chronometrus, vieno vertė 20 Lt, bendros 40 Lt vertės, prožektorių, 8 Lt vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajam J. G. 7678 Lt turtinę žalą.

8Apeliaciniu skundu nuteistasis V. S. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir sušvelninti jam skirtą bausmę.

9Skunde teigia, kad nusikaltimą padarė, būdamas nepilnametis, įkalbėtas bendrininko J. L., kuris reikalavo grąžinti skolą. Teismas J. L. atidėjo bausmės vykdymą, neatsižvelgdamas į tai, kad šis buvo nusikaltimo organizatoriumi ir jo veikoje nustatyta daugiau atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

10Apeliantas teigia, kad prisipažino padaręs nusikaltimą, laisvėje nori pradėti dirbti, kad galėtų atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą, nori sudaryti santuoką, įsigyti būstą. Teigia, kad jį laisvės atėmimo vietoje išnaudoja kiti nuteistieji. Žada gyventi tai, kad niekuomet nebetektų grįžti į įkalinimo įstaigą.

11Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė skundą atmesti.

12Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.

13Teismas, skirdamas nuteistajam V. S. bausmę, iš esmės teisingai įvertino BK 54 str. 2 numatytas aplinkybes ir BK 91 str. išdėstytus bausmės skyrimo nepilnamečiui ypatumus. Spręsdamas, kad apelianto nusikalstamus polinkius gali pakeisti tik laisvės atėmimo bausmės atlikimas, teismas įvertino tai, kad apeliantas naują tyčinį apysunkį, smurtinį nusikaltimą – plėšimą padarė, turėdamas neišnykusį teistumą už anksčiau įvykdytus tyčinius nusikaltimus, dalis kurių yra analogiški nagrinėjamam : apeliantas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-01-06 nuosprendžiu nuteistas už nusikaltimus, numatytus BK 180 str. 1 d. (4 nusikaltimai), 178 str. 2 d., 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., nusikalto, nepraėjus nei metams nuo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Individualizuodamas bausmę, teismas teisingai įvertino apelianto indėlį į nusikaltimo padarymą : jis buvo aktyvus bendravykdytojas, nes panaudojo prieš nukentėjusįjį fizinį smurtą – smogė į veidą. Teismas apelianto veikoje teisingai nustatė jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi ir atsakomybę sunkinančią aplinkybę - nusikaltimo padarymą bendrininkų grupėje. Tačiau teismas nepagrįstai pripažino apelianto atsakomybę sunkinančia aplinkybe tai, kad jis nusikaltimą padarė prieš nusenusį asmenį. BK 60 str. 1 d. 6 p. numatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė - pripažįstant asmenį kaltu dėl nusikaltimo prieš bejėgiškos būklės žmogų, turi būti vertinamos aplinkybės, susijusios su tuo, ar nukentėjusysis galėjo gintis, aktyviai pasipriešinti kaltininkui ar kitaip vengti pavojaus (kasacinės nutartys Nr. 2K-77/2010, 2K-146/2014). Nagrinėjamoje byloje vien ta aplinkybė, kad nukentėjusysis J. G. nusikaltimo padarymo metu buvo senyvo amžiaus – 84 metų – nesuteikia pagrindo preziumuoti, kad jis buvo bejėgiškos būklės. Priešingai, apelianto ir kito nuteistojo J. L. parodymais nustatyta aplinkybė – tai, kad nukentėjusysis plėšimo metu priešinosi nuteistiesiems, suduodamas lazda J. L. per pakaušį – rodo, kad nukentėjusysis nebuvo bejėgiškos būklės. Pirmosios instancijos teismas apelianto veikoje nepagrįstai nustatė šią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, todėl ji iš nuosprendžio šalintina, o nuosprendis keistinas dėl neteisingai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (( - ) str. 1 p.). Analogiškas sprendimas priimtinas ir dėl nuteistojo J. L. (BPK 320 str. 5 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas, pašalinęs šią apelianto ir kito nuteistojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, jiems paskirtų bausmių nešvelnina, nes, įvertinus nuosprendyje išdėstytus bausmių skyrimo motyvus, kuriais remiantis nuteistiesiems skirtos švelnesnės už BK 180 str. 1 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmės, pripažinti jas aiškiai per griežtomis nėra pagrindo.

15Apeliantas prašymą švelninti jam skirtą bausmę argumentuoja ir tuo, kad kitam nuteistajam J. L., įtraukusiam jį į nusikaltimą, skirta švelnesnė laisvės atėmimo bausmė ir jos vykdymas atidėtas. Tačiau apeliantas savo versijos apie tai, kad J. L. jį įtraukė į nusikaltimą, nepagrindžia jokiais motyvais. Kolegija, atsižvelgdama į šiame sprendime jau aptartą apelianto nusikalstamą praeitį, plėšimo eigą, apelianto indėlį į plėšimą, šią versiją atmeta kaip nepagrįstą. Iš nuosprendyje išdėstytų bausmės skyrimo motyvų matyti, kad teismo išvadą, jog J. L. bausmės tikslai bus pasiekti be jos realaus atlikimo, ir sprendimą atidėti paskirtos bausmės vykdymą lėmė tai, kad jis yra neteistas. Apeliantas sistemingai vykdo analogiškus turtinius ir smurtinius nusikaltimus, yra recidyvistas, todėl jam bausmės tikslai be realaus bausmės atlikimo nebus pasiekti.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p.,

Nutarė

17Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nuosprendį pakeisti.

18Pašalinti nuteistųjų V. S. ir J. L. atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikaltimo padarymą prieš nusenusį asmenį.

19Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.