Byla 1-41-744/2015

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

3dalyvaujant prokurorei Almai Mikalauskienei,

4nedalyvaujant nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui T. K.,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

6E. K., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), vedęs, profesinio išsilavinimo, bedarbis (registruotas darbo biržoje), teistas:

71) 2009-08-14 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d., 159 str., 161 str. 2 d., 63 str. laisvės apribojimu 1 metams, įpareigojant per 2 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir dirbti arba ieškoti darbo per darbo biržą per visą laisvės apribojimo terminą, 2010-09-13 išbrauktas iš Pakruojo rajono pataisos inspekcijos įskaitos atlikus bausmę,

82) 2012-10-30 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. viešaisiais darbais 6 mėnesiams, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai išdirbti po 30 valandų visuomenės labui, 2013-04-02 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi atleistas nuo likusios neatliktos 3 mėnesių viešųjų darbų bausmės, vietoj jos jam paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (650 litų) dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją įpareigojant sumokėti per 4 (keturis) mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo,

9teistumas neišnykęs, kardomoji priemonė nepaskirta,

10kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 ir 6 dalis, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį,

11Ž. L., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), 6 klasių išsilavinimo, bedarbis (registruotas darbo biržoje), nevedęs, neteistas,

12kardomoji priemonė nepaskirta,

13kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį,

Nustatė

14Kaltinamasis E. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos įvykdymui, 2014 m. birželio 30 d. apie 19.10 val. Pakruojo rajono savivaldybėje, prie P. dvaro, pasiūlė Ž. L. pavogti toje pačioje vietoje stovintį automobilį „VW Golf“, taip jį sukurstydamas įvykdyti svetimo turto vagystę, po ko E. K. stebėjo aplinką, kad niekas nepastebėtų daromos nusikalstamos veikos, taip padėdamas Ž. L. vykdyti šią vagystę, o kaltinamasis Ž. L. tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje pasikėsino pagrobti T. K. priklausantį automobilį „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) 1158,48 Eur (4000 litų) vertės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi, jam bandant patekti į automobilio vidų ir tuo tikslu tyčia sugadinus vairuotojo pusės priekinių durelių rankeną 8,69 Eur (30 litų) vertės, tų pačių durelių uždarymo, centrinio užrakto ir lango atidarymo mechanizmus bendros 57,92 Eur (200 litų) vertės, sulanksčius vairuotojo pusės priekines dureles 86,89 Eur (300 litų) vertės, tuo padarant nukentėjusiajam T. K. 153,50 Eur (530 litų) turtinę žalą, prie automobilio atėjo nukentėjusysis T. K., dėl ko Ž. L. pabėgo.

15Kaltinamasis E. K. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad datos nepamena, tačiau tai galėjo būti 2014 m. birželio 30 d., vakare, galėjo būti apie 19 val., nes dar buvo šviesu, su Ž. L. nuvažiavo į žirnių lauką, esantį šalia P. dvaro, netoli M. upės, pasiskinti žirnių. Buvo išgėrę, ten dar išgėrė. Pamatęs, kad į tą pačią vietą automobiliu „VW Golf“, tamsios spalvos, atvažiavo žvejai ir nuėjo prie upės, Ž. L. pasiūlė pavogti šį automobilį. Kodėl jam kilo tokia mintis, dabar pasakyti negali. Pats automobilio neturi. Galėjo būti, kad Ž. L. sakė, jog automobilis reikalingas dėl dalių. Jam taip pasakius, Ž. L. nuėjo prie automobilio, o jis nuėjo link dvaro pasaugoti, kad nepasirodytų žvejai. Taip saugojo apie 10 minučių, tačiau nepastebėjo, kaip netoli jo atsidūrė automobilio savininkas, todėl Ž. L. perspėti nebespėjo. Jei būtų pastebėjęs automobilio savininką anksčiau, būtų apie tai Ž. L. pasakęs. Automobilio savininkas, pastebėjęs, kad automobilis apgadintas, liepė jam pasilikti, kol atvyks policija. Pripažino, kad sukurstė Ž. L. pavogti automobilį. Pats Ž. L. jo vogti nebūtų sugalvojęs. Blaivus taip pasielgęs nebūtų. Labai gailisi, kad taip pasielgė. Nukentėjusiojo civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo pripažino. Nurodė, kad jį galėtų atlyginti per du mėnesius, kadangi nuo kovo 16 d. vėl ruošiasi įsidarbinti sezoniniam darbui pas ūkininką S. B.. Su žmona išlaiko 4 mažamečius vaikus. Žmona nedirba.

16Kaltinamasis Ž. L. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė taip pat, kaip kaltinamasis E. K.. Jis patvirtino, kad tą dieną su E. K. išgėrė, po to išvažiavo pasiskinti žirnių, kur dar išgėrė alaus. Po to į tą pačią vietą atvažiavo žvejai ir, palikę automobilį, nuėjo prie upės. E. K. pasiūlė pavogti šį automobilį, sakė, kad jis jam reikalingas detalėms. Jis sutiko tai padaryti. E. K. nuėjo prie dvaro pasaugoti, kad neateitų automobilio savininkas, o jis nuėjo prie to automobilio. Iš pradžių, norėdamas patekti į automobilį, traukė už vairuotojo durelių rankenos, tačiau ji nuplyšo. Tada apie 30 cm ilgio metalinio vamzdelio pagalba bandė atidaryti dureles, tačiau to jam padaryti nepavyko. Pripažino, kad bandydamas patekti į automobilį, sugadino vairuotojo pusės priekinių durelių rankeną, tų durelių uždarymo, centrinio užrakto ir lango atidarymo mechanizmus bei apgadino pačias dureles. Pamatęs, kad ateina automobilio savininkas, pabėgo. Jei būtų pavykęs patekti į automobilį, būtų bandęs jį užvesti, tačiau kaip tai būtų padaręs, nežino. Buvo labai girtas. Blaivus taip nebūtų pasielgęs. Jei E. K. nebūtų pasiūlęs pavogti automobilį, pats to nebūtų sugalvojęs. Labai gailisi, kad taip pasielgė. Nukentėjusiojo civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo pripažino.

17Po kaltinamųjų E. K. ir Ž. L. apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių, išvardijus byloje esančius rašytinius įrodymus bei su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutikus prokurorei, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka.

18Kaltinamųjų E. K. ir Ž. L. kaltė įvykdžius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas yra įrodyta ne tik jų parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu, tačiau ir kitais byloje esančiais, ikiteisminio tyrimo metu surinktais, įrodymais:

19nukentėjusiojo T. K. 2014-06-30 protokolu – pareiškimu ir parodymais, kad 2014 m. birželio 30 d. apie 19.10 val. automobiliu „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) atvyko žvejoti prie M. upės, netoli P. dvaro sodybos. Automobilį užrakino ir ėjo žvejoti. Bežvejojant, už kokių 10-15 minučių, išgirdo muziką, kuri sklido iš tos pusės, kur stovėjo jo automobilis. Tada jis nuėjo pasižiūrėti prie automobilio. Prie jo automobilio pamatė du vaikinus, kurie pamatę, kad jis ateina, pradėjo eiti tolyn nuo jo automobilio. Priėjęs prie automobilio pamatė, kad yra sugadintos vairuotojo pusės priekinės durelės. Paskambinus į policiją ir jos belaukiant, prie jo priėjo neblaivus vyriškis, kuri pasakė, jog ji nelindo prie automobilio, bet žino, kas sugadino automobilį. Buvo sugadintas jam priklausantis automobilis, tai yra nulaužta vairuotojo pusės priekinių durelių rankena, kurios vertė 30 litų, sugadintas centrinis užraktas, kurio remontas jam kainuos 50 litų, sulankstytos tos pačios pusės, tai yra vairuotojo pusės priekinės automobilio durelės, kurių atitaisyti nėra galimybės, jas reikia keisti naujomis ir jam tokios automobilio durelės kainuos 300 litų, sugadintas tų pačių durų lango atidarymo mechanizmas, kurio pakeitimas arba remontas kainuos 100 litų, be to sugadintas durų uždarymo mechanizmas, kurio keitimas arba remontas kainuos 50 litų. Visus numatomus darbus jis ketina atlikti autoservise ir jam tai kainuos 470 litų. Prašo pripažinti civiliniu ieškovu, nes jam padaryta 1000 litų turtinė žala. Be to ikiteisminio tyrimo medžiagoje jis nori pareikšti ieškinį ir dėl neturinės žalos 1000 litų, jam šokas, dėl sugadinto automobilio, patyrė įtampą, nepatogumus, nes negali važinėti su tokiu sugadintu automobiliu. Viso reiškia 2000 litų civilinį ieškinį (3, 12 b.l.);

202014-06-30 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėjus įvykio vietą, - vietovę, esančią Pakruojo rajono savivaldybėje, prie P. dvaro, rastas automobilis „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) kurio priekinės vairuotojo durelės apgadintos (5-7 b.l.);

212014-07-07 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio mayti, kad nukentėjusysis T. K. policijos pareigūnei pateikė automobilio „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) registracijos liudijimą (8-9 b.l.);

22liudytojo A. M. parodymais, kad 2014 metais, mėnesio nei dienos pasakyti negali, gavo SMS žinutę iš bendradarbio E. K. su pasiūlymu pasiskinti žirnių. Jis už kokių 20 minučių nuvažiavo pas E. į namus, kurie yra M. kaime. Ten E. buvo su draugu, kurio pravardė „R.“. Jie abu jau buvo pergėrę. E. ir jo draugas pasiėmė šešis alaus bambalius, sėdo pas jį į automobilį „Audi 80“ ir visi nuvažiavo į žirnių lauką. E. ir „R.“ skindami žirnius gėrė alų. Vienu metu jis išgirdo, kaip E. K. pasakė „reikėtų pavogti mašiną“. Prieš tai į tą pačią vietą atvažiavo automobilis „Golf“. Kai E. K. pasakė „reikėtų pavogti mašiną“, jis pagalvojo, kad E. juokauja, galvojo, kad jie pabaigs gerti alų ir važiuos namo. Po to E. K. pirmas nuėjo link to automobilio, o jam iš paskos „R.“ ir vienas iš vaikų, kurie taip pat buvo atvažiavę dviračiais pasiskinti žirnių. Tuomet jis išvažiavo namo. Ką jie darė prie automobilio jis nematė (16-17 b.l.);

23nepilnamečio liudytojo S. M. parodymais, kad 2014 m. vasarą, mėnesio ir dienos pasakyti negali, kartu su broliais B. T., G. M., draugu D. K. nuvažiavo su dviračiais į žirnių lauką pasiskinti žirnių. Ten rado Ž. L., kurio pravardė „R.“, E. K. ir dar vieną vyriškį, kuris buvo su mašina. Jie visi skynė žirnius. Skinant žirnius jis matė, kad atvažiavo automobilis ir sustojo šiek tiek toliau nuo jų, ant kelio. Iš sustojusio automobilio išlipo du žmonės, pasiėmė meškeres ir nuėjo prie upės. Jis su broliais ir draugu D. K. priskynė žirnių, nuėjo ant kelio ir tada jis pamatė, kad Ž. L. eina prie mašinos, kuria atvažiavo žvejai. Ž. L. prie automobilio ėjo vienas, ar ką nors nešėsi jis nematė. E. K. stovėjo prie to vyriškio, kuris kartu su jais skynė žirnius, automobilio. Šalia stovėjo ir jo brolis B. T.. Brolis G. su D. į namus išvažiavo dviračiais pro vieną pusę, o jis vienas į namus išvažiavo dviračiu pro kitą pusę. B. T. pasiliko (18 b.l.);

24nepilnamečio liudytojo G. M. parodymais, kurie analogiški liudytojo S. M. parodymams (19 b.l.);

25nepilnamečio liudytojo D. K. parodymais, kurie analogiški liudytojo S. M. parodymams (20 b.l.);

26nepilnamečio liudytojo B. T. parodymais, kad 2014 metų birželio mėnesį, dienos nepamena, jis kartu su broliais Gvidu ir Skirmantu bei kaimynu D. K. dviračiais nuvažiavo į žirnių lauką, esantį prie P. dvaro. Tuo metu buvo apie 19-20 val. Žirnių lauke jau rado Ž. L., E. K. ir A., kurio pavardės pasakyti negali. Ž. ir E. gėrė alų. A. negėrė. Jiems beskinant žirnius, atvažiavo automobilis „VW Golf“, iš automobilio išlipo du asmenys, kurie pasiėmė meškeres ir nuėjo prie upės. Jis girdėjo kaip Ž. L. garsiai kalbėjo, kad tą mašiną mato kelinta diena iš eilės. Prisiskynę žirnių, jie nuėjo ant kelio. Nuėjęs ant kelio E. K. garsiai pasakė, kad būtų gerai pavogti tą žvejų automobilį. Tuos žodžius turėjo girdėti prie A. automobilio buvę jo broliai, draugas, Ž. L. ir pats A. Tada Ž. L. vienas nuėjo prie žvejų automobilio. Po to jis kartu su E. K. nuėjo prie to žvejų automobilio galo, E. K. apžiūrėjo automobilį, žiūrėdamas klausė koks čia automobilis, ir jis tada pasakė, kad yra raidės „TDI“, kas reiškia dyzelinė mašina. Po to jis vienas nuėjo atgal prie A. automobilio. Jam būnant prie A. automobilio matė, kaip E. K. eina pėsčiomis į P. dvaro sodybą, o Ž. L. priėjo prie automobilio „VW Golf“ priekinių vairuotojo pusės durelių. A. sėdo į savo automobilį ir ruošėsi važiuoti, o jo broliai ir draugas sėdo ant dviračių ir taip pat ruošėsi važiuoti, o jis ėjo pasiimti savo dviračio, kuris stovėjo šalia žvejų automobilio. Jam einant pro žvejų automobilio, jis matė, kaip Ž. L. su metaliniu vamzdeliu drasko automobilio vairuotojo pusės priekinių durelių spynelę bei po to daužo automobilio vairuotojo pusės priekines dureles. Tas metalinis vamzdelis buvo apie 30 cm ilgio, nestoras. Kad metalinis vamzdelis suprato iš to, kad kai daužė į automobilį buvo garsas. Jis ėjo prie dviračio, bet dviračio nebepasiėmė ir pėsčiomis pasuko namo. Dviračio nebepasiėmė dėl to, kad išsigando. Išsigando dėl to, kad gali jį įtarti dalyvavus vagystėje (32-34 b.l.).

27Kaltinamojo E. K. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 ir 6 dalis, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, kadangi jis, pasiūlydamas kaltinamajam Ž. L. pavogti automobilį, taip jį sukurstė neteisėtai neatlygintinai užvaldyti (pagrobti) svetimą – nukentėjusiajam T. K. priklausantį – automobilį „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) 1158,48 Eur (4000 litų) vertės, be to, saugodamas įvykio vietą, padėjo kaltinamajam Ž. L. vykdyti šią vagystę, tačiau Ž. L. šio nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes, nepavykus atidaryti automobilio durelių, buvo pastebėtas nukentėjusiojo T. K. ir pabėgo.

28Kaltinamojo Ž. L. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, kadangi jis, sukurstytas kaltinamojo E. K. ir jam padedant, pasikėsino neteisėtai neatlygintinai užvaldyti (pagrobti) svetimą – nukentėjusiajam T. K. priklausantį – automobilį „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) 1158,48 Eur (4000 litų) vertės, tačiau šio nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes, nepavykus atidaryti automobilio durelių, buvo pastebėtas nukentėjusiojo T. K. ir pabėgo.

29Be to, kaltinamojo Ž. L. veika teisingai kvalifikuota ir pagal Lietuvos Respublikos BK 187 straipsnio 3 dalį, kadangi jis, siekdamas patekti į automobilį „VW Golf“, valstybinis numeris ( - ) ir jį pavogti, tai yra šalindamas kliūtis, tyčia sugadino šio automobilio vairuotojo pusės priekinių durelių rankeną 8,69 Eur (30 litų) vertės, tų pačių durelių uždarymo, centrinio užrakto ir lango atidarymo mechanizmus bendros 57,92 Eur (200 litų) vertės, sulankstė vairuotojo pusės priekines dureles 86,89 Eur (300 litų) vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajam T. K. 153,50 Eur (530 litų) turtinę žalą, tai yra tyčia sugadino svetimą - nukentėjusiajam T. K. priklausantį – turtą, kurio vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos (Lietuvos Respublikos BK 190 straipsnis (Lietuvos Respublikos 2014 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. XII-1481 redakcija)). Lietuvos Respublikos BK 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos BK 190 straipsnio 1 dalies pataisa ir ji išdėstyta taip: „Šiame skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos.“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo numatyta, jog bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 37,66 Eur, kas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymą atitinka 1 MGL.

30Kaltinamųjų E. K. ir Ž. L. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jie prisipažino padarę jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi jas įvykdę (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltinamųjų E. K. ir Ž. L. atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad jie jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas įvykdė būdami apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos šių nusikalstamų veikų įvykdymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

31Skiriant bausmę kaltinamiesiems E. K. ir Ž. L., atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 54-56 straipsniuose.

32Kaltinamasis Ž. L. teisiamas pirmą kartą (92 b.l.), padarė vieną apysunkį nusikaltimą (BK 11 str. 4 d.) ir vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 str.), kurie sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį, vagystė nutrūko pasikėsinimo stadijoje, gyvena vienas (jo teigimu), Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnija nusiskundimų jo elgesiu nėra gavusi (101 b.l.), niekur nedirba (102 b.l.), yra registruotas darbo biržoje (103 b.l.), pripažino nukentėjusiojo civilinį ieškinį ir pasižadėjo jį atlyginti, yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, todėl, nors jis baustas administracine tvarka (93-97 b.l.), yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, darytina išvada, kad bausmės tikslai kaltinamojo Ž. L. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant laisvės apribojimo bausmę (BK 48 str.). Parenkant įpareigojimus atsižvelgtina į tai, kad Ž. L. turi nuolatinę gyvenamąją vietą, šiuo metu yra registruotas darbo biržoje.

33Už atskiras nusikalstamas veikas Ž. L. paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, t. y. griežtesne bausme apėmus švelnesnę bausmę, kadangi jo įvykdytos nusikalstamos veikos sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį (BK 63 str. 5 d. 1 p.).

34Kadangi byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 str.), kaltinamasis Ž. L. prisipažino esąs kaltas, todėl, paskyrus subendrintą bausmę, ji tuo pačiu nuosprendžiu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

35Kaltinamasis E. K. teisiamas trečią kartą (61-72 b.l.), būdamas teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą (62-72 b.l.), teistumui neišnykus (BK 97 str.), padarė naują tyčinį nusikaltimą (BK 27 str. 1 d.), yra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, todėl jis, kaip recidyvistas, baustinas laisvės atėmimo bausme (BK 27 str. 1 d., 56 str. 1 d.).

36Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 str.), kaltinamasis E. K. prisipažino esąs kaltas, todėl, paskyrus bausmę už šį nusikaltimą, ji tuo pačiu teismo nuosprendžiu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

37Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, kurios paskirtis sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikastų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 str.). Bausmės vykdymo atidėjimas – tai tokia baudžiamosios atsakomybės forma, kai pilnamečiui nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimo (bandomuoju) laikotarpiu paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė ir (ar) vienas ar keli baudžiamajame įstatyme numatyti įpareigojimai, o nepilnamečiui – viena ar kelios auklėjamojo poveikio priemonės; kai kontroliuojamas šių nuteistųjų elgesys bei jie įspėjami, kad bausmės vykdymo atidėjimas jiems gali būti pratęstas ar net panaikintas ir jie privalės vykdyti pagal nuosprendį paskirtą laisvės atėmimo bausmę, jei minėtu laikotarpiu savo elgesiu neįrodys, kad sugeba laikytis įstatymų reikalavimų. Baudžiamajame įstatyme įtvirtinta, kad bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Įstatyme nenurodyta aplinkybių sąrašo, į kurį turi atsižvelgti teismas, taikydamas bausmės vykdymo atidėjimą, todėl spręsdamas šį klausimą teismas vadovaujasi ne tik Lietuvos Respublikos BK 75 ir 92 straipsnių normomis, bet ir bausmės paskirties bei bausmės skyrimo bendraisiais pagrindais (BK 41, 54 straipsniai), kitomis baudžiamojo įstatymo nuostatomis, įtvirtinančiomis bausmių skyrimo taisykles.

38Teismas, atsižvelgęs į tai, kad kaltinamasis E. K. įvykdė vieną apysunkį nusikaltimą (BK 11 str. 4 d.), kuris nutrūko pasikėsinimo stadijoje, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas (73-79 b.l.), su žmona augina 4 mažamečius vaikus, žmona niekur nedirba (83 b.l.), šiuo metu yra registruotas darbo biržoje (86 b.l.), tačiau jau nuo kovo 15 dienos planuoja įsidarbinti pas S. B., vykdantį individualią žemės ūkio veiklą, pas kurį dirba kasmet sezoninį darbą (84-85 b.l.), pripažino nukentėjusiojo civilinį ieškinį ir pasižadėjo jį per du mėnesius atlyginti, konstatuoja, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) kaltinamojo E. K. atžvilgiu bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl, atsižvelgus ir į valstybinį kaltinimą palaikiusios prokurorės poziciją, išsakytą baigiamosiose kalbose, E. K. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas (BK 75 str. 1 d.).

39Parenkant Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 2 dalyje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir 75 straipsnio 2 dalyje numatytas pareigas, atsižvelgtina į tai, kad kaltinamasis E. K. iki šiol neatlygino nusikaltimu padarytos turtinės žalos ir yra registruotas darbo biržoje.

40Iki bausmės vykdymo pradžios kardomoji priemonė Ž. L. ir E. K. neskirtina, nes tam nėra pagrindo (BPK 119 str.).

41Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 113 straipsnį, civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio kodekso nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

42Nukentėjusiojo T. K., gyvenančio ( - ), patikslintinas civilinis ieškinys dėl 290 eurų turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas ir įrodytas byloje surinktais duomenimis, be to, ieškinį pripažino ir patys kaltinamieji Ž. L. ir E. K., o tai yra jų teisė (CPK 140 str. 2 d.), todėl tenkintinas visiškai, ieškinį priteisiant solidariai iš kaltinamųjų Ž. L. ir E. K., nes žala buvo padaryta bendrais neteisėtais jų veiksmais (CK 6.263 straipsnis).

432014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro L. B. nutarimu paskirtas laikinas kaltinamojo E. K., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimas, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB DNB banko sąskaitoje Nr. ( - ) ir AB SEB banko sąskaitoje Nr. ( - ), paliktinas galioti iki nukentėjusiajam T. K. bus atlyginta nusikaltimu padaryta 290 eurų turtinė žala (BPK 151 str. 6 d.).

442014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro L. B. nutarimu paskirtas laikinas kaltinamojo Ž. L., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimas, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB banko „Swedbank“ sąskaitoje Nr. ( - ), paliktinas galioti iki nukentėjusiajam T. K. bus atlyginta nusikaltimu padaryta 290 eurų turtinė žala (BPK 151 str. 6 d.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas

Nutarė

46E. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 22 straipsnio 1 dalyje bei 178 straipsnio 2 dalyje, ir jį nubausti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams.

48Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 5 punkto, 4 dalies taisyklėmis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės vykdymo atidėjimo terminą dirbti pagal darbo sutartį arba ieškoti darbo per darbo biržą, o taip pat per 4 (keturis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam T. K., gyvenančiam Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

49Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

50Kardomosios priemonės E. K. neskirti.

51Ž. L. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje bei 178 straipsnio 2 dalyje, 187 straipsnio 3 dalyje, ir jį nubausti:

52- pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, - laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant visą bausmės terminą dirbti pagal darbo sutartį arba ieškoti darbo per darbo biržą.

53- pagal Lietuvos Respublikos BK 187 straipsnio 3 dalį - laisvės apribojimu 5 (penkiems) mėnesiams, įpareigojant per 4 (keturis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam T. K., gyvenančiam Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 5 dalies 1 punkto taisyklėmis, bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant visą bausmės terminą dirbti pagal darbo sutartį arba ieškoti darbo per darbo biržą bei per 4 (keturis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam T. K., gyvenančiam Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

55Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant visą bausmės terminą dirbti pagal darbo sutartį arba ieškoti darbo per darbo biržą bei per 4 (keturis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam T. K., gyvenančiam Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

56Iki bausmės vykdymo pradžios Ž. L. kardomosios priemonės neskirti.

57Nukentėjusiojo T. K., gyvenančio Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jam solidariai iš kaltinamųjų E. K., a. k. ( - ) ir Ž. L., a. k. ( - ) 290 (du šimtus devyniasdešimt) eurų turtinės žalos atlyginimo.

582014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro L. B. nutarimu paskirtą laikiną kaltinamojo E. K., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimą, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB DNB banko sąskaitoje Nr. ( - ) ir AB SEB banko sąskaitoje Nr. ( - ), palikti galioti iki nukentėjusiajam T. K. bus atlyginta nusikaltimu padaryta 290 eurų turtinė žala.

592014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro L. B. nutarimu paskirtą laikiną kaltinamojo Ž. L., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimą, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB banko „Swedbank“ sąskaitoje Nr. ( - ), palikti galioti iki nukentėjusiajam T. K. bus atlyginta nusikaltimu padaryta 290 eurų turtinė žala.

60Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Plungienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Almai Mikalauskienei,... 4. nedalyvaujant nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui T. K.,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 6. E. K., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. 1) 2009-08-14 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 8. 2) 2012-10-30 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 9. teistumas neišnykęs, kardomoji priemonė nepaskirta,... 10. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 ir 6 dalis, 22... 11. Ž. L., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 12. kardomoji priemonė nepaskirta,... 13. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1... 14. Kaltinamasis E. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos... 15. Kaltinamasis E. K. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 16. Kaltinamasis Ž. L. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 17. Po kaltinamųjų E. K. ir Ž. L. apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl... 18. Kaltinamųjų E. K. ir Ž. L. kaltė įvykdžius jiems inkriminuotas... 19. nukentėjusiojo T. K. 2014-06-30 protokolu – pareiškimu ir parodymais, kad... 20. 2014-06-30 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėjus įvykio... 21. 2014-07-07 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio... 22. liudytojo A. M. parodymais, kad 2014 metais, mėnesio nei dienos pasakyti... 23. nepilnamečio liudytojo S. M. parodymais, kad 2014 m. vasarą, mėnesio ir... 24. nepilnamečio liudytojo G. M. parodymais, kurie analogiški liudytojo S. M.... 25. nepilnamečio liudytojo D. K. parodymais, kurie analogiški liudytojo S. M.... 26. nepilnamečio liudytojo B. T. parodymais, kad 2014 metų birželio mėnesį,... 27. Kaltinamojo E. K. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 24... 28. Kaltinamojo Ž. L. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK... 29. Be to, kaltinamojo Ž. L. veika teisingai kvalifikuota ir pagal Lietuvos... 30. Kaltinamųjų E. K. ir Ž. L. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad... 31. Skiriant bausmę kaltinamiesiems E. K. ir Ž. L., atsižvelgtina į bendruosius... 32. Kaltinamasis Ž. L. teisiamas pirmą kartą (92 b.l.), padarė vieną apysunkį... 33. Už atskiras nusikalstamas veikas Ž. L. paskirtos bausmės subendrintos... 34. Kadangi byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273... 35. Kaltinamasis E. K. teisiamas trečią kartą (61-72 b.l.), būdamas teistas už... 36. Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą... 37. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, kurios paskirtis sulaikyti asmenis... 38. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad kaltinamasis E. K. įvykdė vieną apysunkį... 39. Parenkant Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 2 dalyje numatytas baudžiamojo... 40. Iki bausmės vykdymo pradžios kardomoji priemonė Ž. L. ir E. K. neskirtina,... 41. Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl... 42. Nukentėjusiojo T. K., gyvenančio ( - ), patikslintinas civilinis ieškinys... 43. 2014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 44. 2014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas... 46. E. K. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 5... 49. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 50. Kardomosios priemonės E. K. neskirti.... 51. Ž. L. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 52. - pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir... 53. - pagal Lietuvos Respublikos BK 187 straipsnio 3 dalį - laisvės apribojimu 5... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 5... 55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 56. Iki bausmės vykdymo pradžios Ž. L. kardomosios priemonės neskirti.... 57. Nukentėjusiojo T. K., gyvenančio Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ),... 58. 2014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 59. 2014 m. lapkričio 13 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 60. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...