Byla eI-1160-422/2017

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko, Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Deivydui Aidukui, dalyvaujant atsakovo atstovei D. K. ir trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui S. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovo advokato T. B. prašymą dėl bylos nutraukimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ skundą atsakovui Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriui, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriui ir UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ skundą atsakovui Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriui, kuriame prašoma panaikint VDI 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. SD-37-15778, VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus 2016 m. gruodžio 23 d. išvadą Nr. VD-81 ir VDI Kauno skyriaus 2016 m. rugpjūčio 1 d. Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2 11.1 punktą.

4Pareiškėjo atstovas 2017 m. liepos 13 d. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo pareikšto skundo. Prašo bylą nutraukti.

5Teismo posėdyje proceso šalys neprieštaravo dėl bylos nutraukimo.

6Prašymas tenkintinas.

7Pareiškėjo atsisakymas nuo pareikšto skundo pateiktas iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nepažeidžia pareiškėjo ir kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų interesų, pareiškėjui skundo atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės žinomos (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 104 str. 3 d.), todėl atsisakymas nuo skundo priimtinas, o administracinė byla nutrauktina (ABTĮ 103 str. 4 p.).

8Nagrinėjant minėtą administracinę bylą, į 2017 m. gegužės 30 d. 13.00 val. teismo posėdį buvo kviestas ir liudytoju apklaustas D. S., kuris pateikė teismui prašymą atlyginti išlaidas, susijusias su jo dalyvavimu teismo posėdyje. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartimi nutarta išmokėti iš teismo specialiosios sąskaitos liudytojui D. S. 7,66 Eur išlaidų, susijusių su jo dalyvavimu teismo posėdyje.

9Pagal ABTĮ 39 straipsnio 1 dalies 1 punktą, prie išlaidų susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos: sumos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms. ABTĮ 39 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad proceso šalių neįmokėtos sumos, išmokėtinos kaip bylos nagrinėjimo išlaidos, priteisiamos įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą iš proceso šalies, kurios nenaudai priimtas sprendimas, arba iš proceso šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.

10Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas atsisakė nuo skundo, kadangi pareiškėjas susitarė su nukentėjusiojo A. K. šeimos nariais (artimaisiais) ir sudarė taikų susitarimą dėl pretenzijų ir patirtos žalos atlyginimo dėl Nelaimingo atsitikimo, liudytojui D. S. išmokėta suma (7,66 Eur) priteistina į teismo specialiąją sąskaitą iš pareiškėjo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 7 dalimi, 50 straipsnio 2 dalimi, 103 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

12Priimti pareiškėjo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovo advokato T. B. atsisakymą nuo pareikšto skundo ir administracinę bylą Nr. eI-1160-422/2017 (teisminio proceso Nr.3-62-3-00195-2017-9) nutraukti.

13Priteisti iš AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ 7,66 Eur į teismo specialiąją sąskaitą (gavėjas: Kauno apygardos administracinis teismas; gavėjo kodas (188734347); bankas "SWEDBANK"; sąskaitos Nr. ( - )) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

14Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai