Byla 2SA-29-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės,

3kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. G. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei N. Š. , S. G. , Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl antstolio veiksmų.

6Kolegija, išnagrinėjusi pareiškimą,

Nustatė

7Pareiškėja A. G. 2009-06-09 kreipėsi į teismą su skundu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolės N. Š. 2009-05-22 patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0033/09/00512 bei įpareigoti antstolę sugrąžinti neteisėtai išskaitytą ir į antstolės depozitinę sąskaitą iš pareiškėjos sąskaitos AB Swedbank 2009-05-22 pervestą 998,53 Lt sumą; pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolės 2009-05-22 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą vykdomojoje byloje Nr. 0033/09/00512, kuriuo iš ( - ) pagrindinės mokyklos yra reikalaujama iš pareiškėjos darbo užmokesčio išskaičiuoti ir pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą išieškotiną 998,53 Lt sumą; įpareigoti ( - ) pagrindinės mokyklos administraciją išmokėti pareiškėjai pagal antstolės 2009-05-22 patvarkymą išlaikytą atlyginimo dalį 998,53 Lt sumoje; priteisti iš antstolės advokato teisinės pagalbos ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad antstolei buvo pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-19 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2-1348-270/2009 dėl 300 Lt dydžio administracinės baudos išieškojimo valstybės naudai iš pažeidėjo S. G. už jo padarytą pažeidimą, numatytą LR ATPK 50 str. Atlikdama vykdymo veikslus vykdomojoje byloje Nr. 0033/09/00512 antstolė 2009-05-22 patvarkymu areštavo pareiškėjos sąskaitoje esančias pinigines lėšas, iš viso 998,53 Lt sumą nurašė nuo pareiškėjos sąskaitos. Atlikdama tuos pačius vykdymo veiksmus, antstolė 2009-05-22 išsiuntė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą pareiškėjos darbovietei ( - ) pagrindinei mokyklai reikalaudama iš pareiškėjos gaunamo darbo užmokesčio išskaičiuoti S. G. skirtą 300 Lt baudą ir 689,53 Lt vykdymo išlaidas. Vykdydama antstolės nutartį darbovietės buhalterija išskaitė iš pareiškėjos atlyginimo 998,53 Lt sumą. Atlikdama tuos pačius vykdymo veiksmus, antstolė 2009-05-22 areštavo pareiškėjos vardu įregistruotą automobilį VW PASSAT. Pareiškėja antstolės nurodytus veiksmus laikė neteisėtais, kadangi antstolė nesivadovavo LR ATPK nuostatomis, nenustatė prievolės pobūdžio, neturėdama įstatyminio pagrindo išieškojo S. G. skolą iš pareiškėjos darbo užmokesčio, peržengė savo kompetenciją, nes sprendė teismui skirtinus klausimus.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartimi pareiškėjos skundą patenkino. Teismas pripažino antstolės N. Š. atliktus vykdymo veiksmus - 2009 m. gegužės 22 d. patvarkymą areštuoti lėšas bei 2009-05-22 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą neteisėtais.

10Panaikino antstolės N. Š. 2009 m. gegužės 22 d. patvarkymą areštuoti lėšas bei 2009-05-22 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, kuriuo darbdavys buvo įpareigotas iš pareiškėjos darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

11Įpareigojo antstolę N. Š. grąžinti pareiškėjai A. G. jai priklausančias pinigines lėšas, bei priteisė iš antstolės N. Š. pareiškėjai A. G. 1300 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Teismas konstatavo, kad antstolė, priimdama patvarkymą nukreipti skolos išieškojimą į A. G. , kuri nenurodyta kaip skolininkė vykdomajame dokumente, turtą viršijo įstatyme (CPK 586 straipsnis) jai nustatytą kompetenciją (CPK 585 straipsnio 3 dalis), t.y. nesilaikė įstatyme jai nustatyto reikalavimo atlikti vykdymo veiksmus tik vykdomojo dokumento nustatytose ribose, todėl pareiškėjos skundas tenkintinas, panaikinant antstolės N. Š. 2009 m. gegužės 22 d. patvarkymą areštuoti lėšas bei 2009-05-22 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, kuriuo darbdavys buvo įpareigotas iš pareiškėjos darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, ir įpareigojant antstolį grąžinti išieškotas lėšas pareiškėjai.

13Teismas taip pat pažymėjo, kad bylą nagrinėjant CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka pareiškėjos reikalavimas dėl ( - ) pagrindinės mokyklos administracijos įpareigojimo išmokėti atlyginimo dalį nesprendžiamas.

14Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundas yra patenkintas, iš antstolės N. Š. pareiškėjai teismas priteisė 1300 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Atskiruoju skundu antstolė N. Š. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-09-21 nutartį panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

16Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171)

18teismas netinkamai ištyrė vykdomojoje byloje esančius įrodymus, ir panaikino antstolio veiksmą (2009-05-22 patvarkymą) kurį dar iki skundo padavimo 2009-06-03 buvo panaikinusi pati antstolė ir surašytas patvarkymas nesukėlė pareiškėjai jokių teisinių pasekmių. Taigi skunde nebeliko nagrinėjimo dalyko;

192)

20CPK 667 str. yra specialioji norma CPK 586 str. normos atžvilgiu, kuria tiek teismas, tiek antstolis turėjo vadovautis. Apeliantė nurodo, jog ji šia CPK 667 str. norma ir vadovavosi. Pagal CK 3.88 str. 1 d. 4 p. ir 5 p. pareiškėjos darbo užmokestis bei kitos lėšos buvusios pareiškėjos sąskaitoje yra bendra sutuoktinių nuosavybė, todėl 998,53 Lt buvo perversti į antstolio depozitinę sąskaitą 2009-05-27 patvarkymu buvo areštuoti bei iki šiol laikomi antstolio depozitinėje sąskaitoje iki teismas nustatys skolininkui S. G. priklausančią turto dalį iš areštuotų 998.53 Lt. Apeliantė pažymi, kad ji nesprendė klausimo priskirtino teismo kompetencijai, o tik 2009-05-27 patvarkymu areštavo iš pareiškėjos išskaitytas lėšas bei 2009-06-02 pasiūlė išieškotojui ir bendrosios nuosavybės dalyviams kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs skundą dėl antstolio veiksmų, panaikino areštą dalintinoms sutuoktiniams bendrosios nuosavybės teise priklausančioms lėšoms, anksčiau negu buvo išnagrinėtas išieškotojo pareiškimas dėl turto padalijimo, tokiu būdu pažeisdamas išieškotojo VMI teises, kurias jam suteikia CPK 667 str;

213)

22Teismas nepagrįstai įpareigojo antstolę grąžinti A. G. jai priklausančiais areštuotas pinigines lėšas. Teigia, kad teismas esant neišnagrinėtai bylai dėl turto dalies nustatymo (teismo posėdis paskirtas 2009-10-28) padarė išankstinę išvadą, kad areštuotos piniginės lėšos priklauso tik pareiškėjai, nors CPK 3.88 str. 1 d., 4p., 5 p., reglamentuoja, kad tokios lėšos yra bendra santuokinė nuosavybė. Pareiškėja nepranešė teismui, kad 2009-10-28 yra paskirtas teismo posėdis byloje dėl turto dalies nustatymo, kurioje pareiškėjas yra VMI. Tokiu būdu apeliantės teigimu suklaidino teismą ir jis išnagrinėjo bylą manydamas, kad dėl turto dalies nustatymo niekas nesikreipė;

234)

24Antstolis šioje byloje nėra suinteresuotas asmuo, jis yra valstybės įgaliotas asmuo. Jis nėra šališkas ir atlieka vykdomuosius veiksmus vadovaudamasis įstatymais bei nepriklausomumo principais, todėl jis neturėtų atlyginti šios bylos bylinėjimosi išlaidų. Pažymi, kad suinteresuotu asmeniu byloje yra išieškotojas VMI, bet ne antstolis. Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos gali būti priteistos iš dalyvavusios byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas, tačiau antstolė nebuvo tas asmuo, kurio pareiškimas buvo atmestas.

25Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į antstolės atskirąjį skundą iš dalies sutinka su atskiruoju skundu.

26Teigia, kad antstolė, vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarimą dėl 300 Lt baudos išieškojimo, pagrįstai ir nepažeisdama CPK 658 str. ir 689 str. nustatytų reikalavimų priėmė patvarkymą areštuoti pareiškėjos lėšas. Pažymi, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, kad jos gaunamos pajamos yra pripažintos jos asmenine nuosavybe, todėl antstolės veiksmai nukreipiant išieškojimą į pareiškėjos darbo pajamos yra teisėti. Suinteresuoto asmens nuomone, teismas, panaikindamas antstolės patvarkymą areštuoti sutuoktiniams bendrosios nuosavybės teise priklausančias lėšas ir priimdamas nutartį anksčiau nei bus išnagrinėtas VMI pareiškimas dėl turto dalies nustatymo, pažeidė VMI, kaip kreditoriaus teisėtus interesus, nes tik nustačius skolininko turto dalį turte būtų galima iš jų išieškoti.

27Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja A. G. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-09-21 nutartį palikti nepakeistą, o antstolės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, bei priteisti iš antstolės N. Š. pareiškėjai turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas.

28Teigia, kad antstolė 2009-05-22 priėmė du patvarkymus dėl pinginių lėšų 998,53 Lt sumai išieškojimo iš pareiškėjos darbo užmokesčio ir paduodant skundą dėl antstolės veiksmų apie patvarkymą pareiškėjos darbovietei dėl vykdomojo dokumento nevykdymo, jai nebuvo žinoma. Tai patvirtina aplinkybė, kad skundas dėl antstolės veiksmų teismui yra išsiųstas 2009-06-05, o antstolės patvarkymą ( - ) pagrindinė mokykla gavo tiktai 2009-06-08. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad antstolė neturėjo įstatyminio pagrindo, vykdydama vykdomąjį dokumentą dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą išieškojimo iš skolininko, išieškoti skolą iš pareiškėjos lėšų. Pažymi, kad apeliantės argumentai, kad pareiškėja nepranešė teismui apie paskirtą posėdį dėl skolininko turto dalies nustatymo, neatitinka faktiškų aplinkybių, kadangi bylos nagrinėjimo metu tos aplinkybės nebuvo žinomos ir teismo šaukimą pareiškėja gavo tiktai po 2009-09-07 teismo posėdžio.

30Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

32Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

33Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis laikoma neteisėta ir nepagrįsta.

34Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-19 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2-1348-270/2009 dėl 300 Lt dydžio administracinės baudos išieškojimo valstybės naudai iš pažeidėjo S. G. už jo padarytą pažeidimą, numatytą LR ATPK 50 str. (vykd. b.l. 1), antstolė N. Š. 2009-05-22 patvarkymu areštavo pareiškėjos sąskaitoje esančias pinigines lėšas: 300 Lt skolai išieškoti ir 698,53 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 998,53 Lt (vykdm.b.l. 24) ir areštuotas lėšas nusprendė pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

35Atlikdama tuos pačius vykdymo veiksmus, antstolė 2009-05-22 išsiuntė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą pareiškėjos darbovietei ( - ) pagrindinei mokyklai reikalaudama iš pareiškėjos gaunamo darbo užmokesčio išskaičiuoti S. G. skirtą 300 Lt baudą ir 689,53 Lt vykdymo išlaidas (vykdm.b.l. 26-27). Atlikdama tuos pačius vykdymo veiksmus, antstolė 2009-05-22 priėmė turto arešto aktą, kuriuo areštavo pareiškėjos vardu įregistruotą automobilį VW PASSAT, v.n. ( - ) (vykdm.b.l. 28-29).

36Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo (2002 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. IX-876 redakcija) 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

37Pajamos, įskaitant ir darbinės, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, įskaitant ir darbinę, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.88 str. 1 d. 9 p.). Pažymėtina, kad CPK 667 straipsnis reglamentuoja skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo klausimus. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Taigi aptariama Civilinio proceso kodekso norma numato eiliškumą veiksmų, kuriuos turi atlikti antstolis, jeigu iškyla reikalas areštuoti ne tik skolininko turtą, bet ir jo dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje: pirmiausia turtas areštuojamas, o po to imamasi veiksmų, siekiant nustatyti skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje.

38Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog antstolė N. Š. 2009-05-22 patvarkymu pagrįstai areštavo pareiškėjos sąskaitoje esančias pinigines lėšas, tačiau nepagrįstai išskaitė ir 998,53 Lt sumą pervedė į antstolės depozitinę sąskaitą, kadangi tuo metu nebuvo nustatyta, kad šios lėšos ar jų dalis priklausytų skolininkui ir kad į jas galima nukreipti išieškojimą pagal išduotą vykdomąjį dokumentą, t.y. nebuvo atitinkamas aplinkybes konstatuojančio teismo sprendimo ar nutarties. Taigi 2009-05-22 „Patvarkymas areštuoti lėšas“ toje dalyje, kurioje vadovaujantis CPK 689 str. 6 d. areštuotas lėšas 998,53 Lt buvo nuspręsta per 5 dienas pervesti į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą, pripažintinas neteisėtu, todėl naikintinas.

39Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad antstolė N. Š. , vadovaudamasi CPK 667 straipsnio 1 dalimi, 2009-06-26 pateikė Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai siūlymą per 15 dienų nuo rašto gavimo dienos kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies, esančios bendroje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo (vykdm.b.l. 35, 36). Siūlyme antstolė Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai pranešė, kad 2009-05-22 buvo areštuotos skolininko sutuoktinei A. G. priklausantis turtas – piniginės lėšos (998,53 Lt), bei automobilis VW Passat v.n. ( - )

40Taigi teismas byloje dėl turto dalies nustatymo, atsižvelgdamas į lėšų kilmę, turėjo spręsti, ar tam tikros lėšos priklauso pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise, ar jos yra bendroji jungtinė pareiškėjos ir sutuoktinio nuosavybė ir tokiu atveju - į kokią dalį, priklausančią skolininkui, gali būti nukreiptas išieškojimas.

41Tačiau pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs skundą dėl antstolio veiksmų ir panaikinęs antstolės 2009-05-22 patvarkymą areštuoti lėšas ir priimdamas ginčijamą nutartį anksčiau negu išnagrinėtas išieškotojo pareiškimas dėl turto dalies nustatymo, pažeidė išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos teises, kurias jai suteikia CPK 667 straipsnio teisės norma, nes tik nustačius skolininko dalį turte būtų galima iš jo išieškoti.

42Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas netinkamai ištyrė vykdomojoje byloje esančius įrodymus, dėl jų nepasisakė ir nepagrįstai panaikino kitą antstolės 2009-05-22 patvarkymą, kurį dar iki skundo padavimo 2009-06-03 buvo panaikinusi pati antstolė ir kuris nesukėlė pareiškėjai jokių teisinių pasekmių.

43Iki skundo dėl antstolio veiksmų padavimo teismui, t.y. 2009-06-03 Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinei mokyklai buvo išsiųstas patvarkymas dėl vykdomojo dokumento nevykdymo, kuris A. G. darbovietei buvo įteiktas 2009-06-06 (vykdm.b.l. 33,34). Taigi darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, nesant nagrinėjimo dalyko pripažino antstolės veiksmus neteisėtais ir panaikino antstolės N. Š. 2009-05-22 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, kuriuo darbdavys buvo įpareigotas iš pareiškėjos darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, kurį patį antstolė 2009-06-03 atšaukė.

44Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2010-01-15 antstolė N. Š. pateikė teismui 2009-12-17 pareiškėjos pareiškimą, kuriame nurodyta, jog A. G. sutinka, kad iš jos išskaityta 998,53 Lt suma būtų skirta jos sutuoktinio S. G. skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolės teigimu, esant tokioms aplinkybėms ginčo objekto klausimas tarp šalių yra išspręstas, ginčo dalyko ir objekto tarp skolininko sutuoktinės ir pareiškėjos A. G. ir antstolės N. Š. neliko.

45Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Aibės mažmena“ v. antstolis D. S. , byla Nr. 3K-3-341-2007). Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 straipsnis), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 straipsnis). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga (teismas vykdo apsauginę funkciją).

46Taigi teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, tikrina teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertina kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams tuo metu, kai jie buvo atliekami.

47Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra jokio teisinio pagrindo prijungti prie civilinės bylos ir vertinti pareiškėjos A. G. 2009-12-17sutikimą, kad iš jos išskaityta 998,53 Lt suma būtų skirta jos sutuoktinio S. G. skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, kadangi tuo metu, kai antstolė atliko skundžiamus veiksmus ir kai teismas vertino antstolio atliktų veiksmų teisėtumą, A. G. 2009-12-17 pareiškimo dar nebuvo.

48Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino 2009 m. gegužės 22 d. Patvarkymą areštuoti lėšas ir 2009 m. gegužės 22 d. Patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria buvo panaikintas 2009 m. gegužės 22 d. Patvarkymas areštuoti lėšas ir 2009 m. gegužės 22 d. Patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d., 338 str.) ir išspręsti klausimą iš esmės, t.y. pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti iš dalies – antstolės N. Š. 2009-05-22 Patvarkymą areštuoti lėšas toje dalyje, kurioje 998,53 Lt areštuotas lėšas buvo nuspręsta per 5 dienas pervesti į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą, pripažinti neteisėtu ir panaikinti, kitoje dalyje pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (Civilinio proceso kodekso 337 str. 2 p.).

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos.

51Tačiau ši CPK numato šios bendros taisyklės išimtį. Atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-26 nutartis c.b. Nr.3K-3-304/2006).

52Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju būtent dėl antstolės veiksmų tam tikro neteisėtumo pareiškėjos ir antstolės suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, todėl bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, priešingai negu nurodoma atskirajame skunde, iš antstolės turi būti priteisiamos.

53Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinės instancijos teismas iš dalies patenkino antstolės N. Š. atskirąjį skundą, iš antstolės N. Š. pareiškėjai A. G. priteisiama 700 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

54Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 11,40Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Iš dalies patenkinus atskirąjį skundą, iš antstolės N. Š. ir pareiškėjos A. G. priteistina po 5,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

57

Nutarė

59Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutarties dalį, kuria buvo panaikintas 2009 m. gegužės 22 d. Patvarkymas areštuoti lėšas ir 2009 m. gegužės 22 d. Patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti iš dalies – antstolės N. Š. 2009-05-22 Patvarkymą areštuoti lėšas toje dalyje, kurioje 998,53 Lt areštuotas lėšas buvo nuspręsta per 5 dienas pervesti į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą, pripažinti neteisėtu ir panaikinti, kitoje dalyje pareiškėjos skundą atmesti.

60Priteisti iš antstolės N. Š. pareiškėjai A. G. 700 (septynis šimtus) litų bylinėjimosi išlaidų.

61Priteisti iš antstolės N. Š. ir pareiškėjos A. G. po 5 (penkis) litus 70 centų pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės,... 3. kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Kolegija, išnagrinėjusi pareiškimą,... 7. Pareiškėja A. G. 2009-06-09 kreipėsi į teismą su skundu, prašydama... 8. Nurodė, kad antstolei buvo pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartimi... 10. Panaikino antstolės N. Š. 2009 m. gegužės 22 d. patvarkymą areštuoti... 11. Įpareigojo antstolę N. Š. grąžinti pareiškėjai A. G. jai priklausančias... 12. Teismas konstatavo, kad antstolė, priimdama patvarkymą nukreipti skolos... 13. Teismas taip pat pažymėjo, kad bylą nagrinėjant CPK XXXI skyriuje nustatyta... 14. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundas yra patenkintas, iš... 15. Atskiruoju skundu antstolė N. Š. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 16. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1)... 18. teismas netinkamai ištyrė vykdomojoje byloje esančius įrodymus, ir... 19. 2)... 20. CPK 667 str. yra specialioji norma CPK 586 str. normos atžvilgiu, kuria tiek... 21. 3)... 22. Teismas nepagrįstai įpareigojo antstolę grąžinti A. G. jai... 23. 4)... 24. Antstolis šioje byloje nėra suinteresuotas asmuo, jis yra valstybės... 25. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija... 26. Teigia, kad antstolė, vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarimą... 27. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja A. G. prašo Vilniaus miesto 1... 28. Teigia, kad antstolė 2009-05-22 priėmė du patvarkymus dėl pinginių lėšų... 30. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 32. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 33. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo,... 34. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės... 35. Atlikdama tuos pačius vykdymo veiksmus, antstolė 2009-05-22 išsiuntė... 36. Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo... 37. Pajamos, įskaitant ir darbinės, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos,... 38. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog antstolė N. Š.... 39. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad antstolė N. Š. , vadovaudamasi CPK... 40. Taigi teismas byloje dėl turto dalies nustatymo, atsižvelgdamas į lėšų... 41. Tačiau pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs skundą dėl antstolio... 42. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su atskirojo skundo... 43. Iki skundo dėl antstolio veiksmų padavimo teismui, t.y. 2009-06-03 Ukmergės... 44. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2010-01-15 antstolė... 45. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, jog Lietuvos Aukščiausiojo... 46. Taigi teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, tikrina... 47. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamoje... 48. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 50. CPK 443 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų... 51. Tačiau ši CPK numato šios bendros taisyklės išimtį. Atsižvelgiant į... 52. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju būtent dėl antstolės... 53. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinės instancijos teismas iš dalies... 54. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 57. ... 59. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutarties dalį,... 60. Priteisti iš antstolės N. Š. pareiškėjai A. G. 700 (septynis šimtus)... 61. Priteisti iš antstolės N. Š. ir pareiškėjos A. G. po 5 (penkis) litus 70...