Byla 2-956-796/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, L. S. dalyvaujant ieškovo LUAB "Lotidė" likvidatoriui J. J., atsakovei A. P. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės LUAB ,,Lotidė“ patikslintą ieškinį atsakovei A. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovės A. P. priteisti 6609 Eur žalos atlyginimo, 720 Eur įstatyminių palūkanų, 5 procentų dydžio palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2011-10-28 UAB "Lotidė" pagal sutartį nupirko automobilį Audi A8 už 3475 Eur (12000 Lt) ir į automobilį įmontavo dujų įrangą už 754 Eur (2600 Lt). Transporto priemonės pirkimui atsakovė iš kasos paėmė 4348 Eur (15000 Lt). Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį savo ranka užpildė A. P., UAB "Lotidė" direktorė. Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, jog automobilis buvo pirktas už 1000 Lt. A. P. šio automobilio neužregistravo VĮ "Regitra" UAB "Lotidė" vardu. 2013-05-07 automobilį Audi A8 pardavė savo sūnui E. P. už 290 Eur (1000 Lt), tačiau pinigų į įmonės kasą neįnešė ir neužpajamavo. Taip pat nurodo, jog tarp įmonės dokumentų buvo rastas 2011-12-23 kasos išlaidų orderis 1217 Eur (4200 Lt) sumai, kompiuteriui pirkti. Kompiuteris įmonei nėra perduotas, nes jo nepirko tik pasisavimo lėšas. Tokiu būdu iš įmonės kasos pasisavino 6609 Eur (22800 Lt). Nurodo, jog ieškinys grindžiamas 2011-10-28, 2011-12-23 ir 2012-04-18 kasos pajamų ir išlaidų orderiais bei transporto pirkimo-pardavimo sutartimis. Nurodo, jog vadovaujantis CK 2.87 str. 7 d. atsakovė kaip vienasmenis juridinio asmens valdymo organas privalo atlyginti padarytą žalą (b.t.I, b.l. 40, 174, ).

3Atsakovė A. P. pateikė byloje atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodo, jog su patikslintu ieškiniu nesutinka (b.t.I, b.l. 51-62, 179-181). Nurodo, jog ieškovas jokiais aktais nepagrindžia nurodomo fakto, kad automobilis buvo pirktas už 12000 Lt, nes toks sandoris niekur nėra užregistruotas. Nurodo, jog VĮ „Regitra“ pateikta Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje nurodyta automobilio įsigijimo kaina 1000 Lt yra teisinga ir įrodo už kiek automobilis yra pirktas. Ieškovo pateiktas kasos išlaidų orderis dėl 15000 Lt, remiantis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, neatitinka norminių aktų reikalavimų, todėl yra niekinis. Pažymi, kad automobilio pirkimą iš R. L. tvarkė pats J. J., ji tik užpildė Pirkimo-pardavimo sutartį dėl automobilio įsigijimo už 1000 Lt, kuria su pardavėjo parašu jau užregistruotą VĮ „Regitra“ parsivežė J. J.. Nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti iš jos už dujų įrangą sumokėtus pinigus, kadangi automobilis jau buvo pirktas su dujų įranga ir pateikti dokumentai yra suklastoti. Taip pat nurodo, kad pardavus automobilį jos sūnui, jis pinigus 1000 Lt sumokėjo J. J. asmeniškai. Automobilio pardavimo dieną ji jau nedirbo LUAB "Lotidė" todėl be J. J. sutikimo ir nurodymo nebūtų galėjusi nieko padaryti, be to pas jį visada buvo antspaudas. 2016-04-11 atsiliepime į patikslintą ieškinį prašo ieškovui vadovaujantis CPK 95 str. skirti baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis.

4Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovė savo atsiliepimus palaikė ir patikslintą ieškinį prašė atmesti, jos atsiliepimuose išdėstytais motyvais.

6Ieškinys atmestinas

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad A. P. nuo 2012-01-11 iki 2013-01-23 ėjo UAB "Lotidė" direktorės pareigas, o nuo 2013-01-23 iki 2014-01-29 likvidatorės pareigas (pagal Juridinio asmens duomenis, ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 30-At-00051-14, b.l. 53, 54). Iš Sodros duomenų nustatyta, kad A. P. nuo 2011-09-01 iki 2012-10-12 dirbo UAB "Lotidė" (ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 30-At-00051-14, b.l. 14).

8Ieškovas įrodinėja, kad atsakovė eidama UAB “Lotidė” direktorės pareigas savo veiksmais išimdama iš bendrovės kasos 15000 Lt automobilio AUDI A8 pirkimui, sumokėdama UAB "Jozita" už dujų įrangos sumontavimą, bei už 289,62 Eur (1000 Lt) parduodama šį automobilį E. P. padarė įmonei 5391 Eur dydžio žalą. Ieškovas ieškinį grindžia CK 2.87 str. Pažymėtina, kad juridinio asmens valdymo organų pareigos bei esminiai jų veiklos principai yra įtvirtinti CK 2.87 straipsnyje. Pagal šio straipsnio nuostatas juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui ir pan. Administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, teisinis statusas, imperatyvus įstatymo reikalavimas veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai lemia tai, kad įstatyme nustatyti specialūs administracijos vadovo turtinės atsakomybės pagrindai. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta juridinio asmens valdymo organo nario pareiga sąžiningai ir protingai veikti juridinio asmens atžvilgiu ir nepainioti juridinio asmens turto su savo asmeniniu turtu, t. y. negalima naudoti juridinio asmens turto savo asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę – juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą juridiniam asmeniui atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d., 6.248 str. 3 d.). Civilinei atsakomybei atsirasti būtinas tam tikrų sąlygų visetas, t.y. neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir jos padarinių (žalos). Šiuo atveju skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d., CPK 182 str. 4 p.), tačiau kitus būtinus civilinės atsakomybės elementus privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.).

9Ieškovas nurodo, jog atsakovė iš UAB "Lotidė" kasos pagal Kasos išlaidų orderį gavo 15000 Lt, kuriuos prašo priteisti kaip bendrovei padarytą žalą. Iš byloje pateikto 2011-10-28 UAB "Lotidė" Kasos išlaidų orderio nustatyta, kad jame nurodyta išduoti R. L. 15000 Lt pagal automobilio pirkimo-pardavimo sutartį (b.t.I, b.l. 7). Kasos išlaidų orderį pasirašė UAB "Lotidė" direktorė A. P.. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 5 punkte nurodoma, jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas šio fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta. Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma: litai – žodžiais, centai – skaitmenimis. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį, suma žodžiais nenurodoma. 2011-10-28 kasos išlaidų orderis nepatvirtina, jog pinigus gavo atsakovė A. P., jinai tik pasirašė nurodymą išduoti šiuos pinigus R. L.. Ieškovas nepateikė byloje įrodymų, jog bendrovės kasą valdė ir tvarkė atsakovė. Iš byloje pateikto Kasos išlaidų orderio nustatyta, kad pinigai turėjo būti išmokėti R. L., tačiau jame nėra nurodyti visi būtini rekvizitai, tai yra fizinio asmens paso ar kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris, gyvenamoji vieta, taip pat jis nėra pasirašytas L. L., kas patvirtintų, jog jis pinigus iš BUAB "Lotidė" kasos gavo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 19 punktas numato, jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti. Ieškovas kitų įrodymų patvirtinančių, kad atsakovė iš bendrovės kasos paėmė 15000 Lt nepateikė.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-10-28 buvo sudaryta Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, kuria R. L. pardavė, o UAB "Lotidė" nupirko už 1000 Lt automobilį AUDI A8, valst. Nr. Nutartis dalyje dėl žyminio mokesčio per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

11Sutartį pasirašė direktorė A. P. (b.t.I, b.l. 5). 2013-05-07 sutartimi UAB "Lotidė" pardavė, o E. P. nupirko už 1000 Lt automobilį AUDI A8, valst. Nr. ( - ). Sutartį pasirašė direktorė A. P. (b.t.I, b.l. 6). Ieškovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad automobilį iš R. L. jis pirko už 15000 Lt, tačiau kodėl į Pirkimo-pardavimo sutartį buvo įrašyta, kad automobilis buvo nupirktas už 1000 Lt jis negali pasakyti. Taip pat ieškovas nepateikė jokių kitų įrodymų patvirtinančių, jo nurodytas aplinkybes dėl automobilio pirkimo kainos. Be to, teismas pažymi, kad paties ieškovo nurodomos faktinės aplinkybės prieštarauja viena kitai. Ieškovas nurodo, kad atsakovė paėmė šiuos pinigus iš kasos, tačiau pats teismo posėdžio metu patvirtina, kad būtent tokia suma ir buvo sumokėta R. L.. Patikslinti teismui iš ko tada susidarė prašoma priteisti žala ieškovas tik nurodė, jog atsakovė neįregistravo automobilio LUAB "Lotidė" vardu. Iš VĮ “Regitra” Klaipėdos filialo pateiktos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazės informacijos apie automobilį AUDI 8, valst. Nr. ( - ), nustatyta, kad automobilis nebuvo registruotas LUAB "Lotidė" vardu (b.t. II, b.l. 27). Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad įsigijus automobilį juo naudojosi ir važinėjo jisai. Iš atsakovės paaiškinimų, šios aplinkybės neneigė ir J. J., jis yra pagrindinis LUAB "Lotidė" akcininkas. Atsakovė paaiškino, jog įsigijus automobilį jie norėjo jį įregistruoti VĮ “Regitra”, tačiau jiems pasakė, kad kol nepateiks pažymos apie automobilyje įmontuotą dujų įranga, automobilis nebus registruotas. Tada J. J. gavo pažymą iš UAB "Jozita" apie dujų įrangos įmontavimą, nors dujų įranga jau buvo įmontuota automobilyje. Iš byloje pateikto UAB "Jozita" Kasos pajamų orderio serija 2012-04 Nr.LOT-AUTO-1, išrašyto 2012-04-18 nustatyta, kad UAB "Lotidė" sumokėjo UAB “Jozita” 2800 Lt už Reduktorių - garintuvą AT90E, dujų uždegimo vožtuvą ET88, multivožtuvas Europa 2, Dujų nepraleidžiantis apvalkalas, el.valdymo blokas, STAG-100, užpildymo bloką B1, pažymos priedėlis pažyma-liudijimas Nr.31.5-308 (b.t.I, b.l. 8). Iš Pažymos - liudijimo Nr.31 P.308 nustatyta, kad 2012-04 automobilyje AUDI A8, valst. Nr. ( - ) sumontuota 2 tipo suskystintų naftos dujų įranga EKO sistema (b.t.II, b.l. 78). Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog UAB "Jozita" Kasos pajamų orderis serija 2012-04 Nr.LOT-AUTO-1, yra suklastotas, tačiau jokių tai patvirtinančių rašytinių įrodymų nepateikė, ekspertizės atlikti neprašė. Iš 2014-09-30 Nutarimo Nr.30-At-00077-14 Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnei L. U. telefonu bendraujant su R. L. jis nurodė, kad neatsimena už kokią kainą pardavė automobilį, tačiau patvirtino, jog automobilyje buvo sumontuota dujų įranga (ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. Nr.30-At-00077-14, b.l. 101). Iš Kelių transporto priemonės registracijos žurnalo pagal identifikacijos numerį nustatyta, kad R. L. vardu registuota transporto priemonė AUDI A8, valst. Nr. ( - ), buvo įregistruota tik kaip varoma pagrindiniais degalais benzinu, o jau E. P. vardu 2013-05-07 įregistruota kaip turinti ir alternatyvius degalus dujas (ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. Nr.30-At-00077-14, b.l. 62). Iš VĮ “Regitra” pateiktų dokumentų nustatyta, jog registruojant automobilį E. P. vardu buvo pateikta 2012 m. balandžio mėnesio UAB "Jozitos" pažyma-liudijimas Nr.31 P-308 apie automobilyje AUDI A8, valst.Nr. ( - ) sumontuotą dujų įrangą. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti UAB “Jozita” sumokėtą sumą, kaip bendrovei atsakovės padarytą žalą, tačiau duomenų, kad UAB "Jozita" sumokėti pinigai A. P. būtų išimti iš UAB "Lotidė" kasos ar sąskaitos ieškovas nepateikė.

12CPK 178 straipsnis numato, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-01-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-104/2014).

13Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovo atstovo, atsakovės paaiškinimus, R. L. paaiškinimus duotus ikiteisminio tyrimo pareigūnei teismas daro labiau tikėtiną išvadą, kad atsakovės nurodomos aplinkybės, jog automobilio LUAB "Lotidė" vardu neįregistravo, nes jis neturėjo dujų įrangos sumontavimą patvirtinančių dokumentų atitinka tikrovę ir pagrindžia kodėl automobilis nebuvo įregistruotas. Tačiau ieškovas prašydamas priteisti iš atsakovės žalą neįrodo kokio dydžio žala dėl jos neteisėtų veiksmų atsirado bendrovei. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovė be akcininkų žinios automobilį AUDI A8 už 1000 Lt pardavė savo sūnui E. P.. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas E. P. nurodė, jog dėl automobilio pardavimo kalbėjo su J. J. ir jam 2012 m. balandžio mėnesį sumokėjo 1000 Lt už automobilį. Nurodė, jog automobilio stovis buvo prastas, todėl tokia jo kaina ir buvo. Jis taip pat patvirtino, kad ant byloje pateikto UAB "Lotidė" pinigų priėmimo kvito, kuriame nurodoma, kad jis sumokėjo 1000 Lt už automobilį yra jo parašas (b.t.I, b.l. 9). Ieškovo atstovas šitos aplinkybės nepripažino, jis nurodė, kad atsakovė šių pinigų į kasą neįnešė. Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 6.248 str. 1 d., neteisėtus atsakovės veiksmus privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.). Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, t.y. tvarkingai vedamos kasos knygos iš kurios būtų matyti, kad šie pinigai nebuvo įnešti į kasą. Ieškovas taip pat nurodė, jog automobilį atsakovė pardavė neturėdama akcininkų, t.y. jo kaip pagrindinio akcininko sutikimo. UAB "Lotidė" įstatų 129 p. numato, jog administracijos vadovas gali sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis be papildomų įgaliojimų (b.t.II, b.l.28). Tik turėdamas valdybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą administracijos vadovas bendrovės vardu gali perleisti išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatyminio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų kokia buvo automobilio AUDI A8 vertė jo perleidimo E. P. metu, taip pat nepateikė įrodymų, kad perleidžiamo automobilio vertė sudarė daugiau kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir atsakovė perleisdama jį privalėjo gauti valdybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

14Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovė pasirašydama Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią automobilis AUDI A8 buvo parduotas jos sūnui E. P.. Taip pat pažymėtina, jog liudytojas paaiškino, kad dėl automobilio pardavimo tarėsi su ieškovo likvidatoriumi J. J. ir automobilis buvo parduotas už tą pačią kainą kaip ir nupirktas.

15Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1217 Eur (4200 Lt). Nurodo, kad pagal 2011-12-23 Kasos išlaidų orderį A. P. buvo išduoti 4200 Lt kompiuteriui pirkti. Iš byloje pateikto Kasos išlaidų orderio matyti, kad jo išdavimo pagrindas pardavimo sutartis - kompiuteriui, priedėlis sutartis. A. P. pasirašo, kad pinigus 2011-12-23 gavo (b.t. I, b.l. 41). Ieškovas įrodinėja, kad kompiuteris įmonei nėra perduotas, nes atsakovė jo nepirko, o tik pasisavino lėšas. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog pateiktas Kasos išlaidų orderis yra suklastotas, kad įrašai jame yra padaryti skirtingu laiku. Pripažįsta, kad vardas, pavardė ir parašas yra jos ranka įrašytas, tačiau paaiškino, kad jinai pasitikėjo J. J., jie kartu gyveno ir ji tapusi direktore bandydavo kaip turi rašyti savo vardą pavardę, parašą, kad viskas tilptų į eilutes. Mano, kad tokį juodraštinį variantą J. J. pasiėmė ir paskui užpildė kitas eilutes. Taip pat nurodo, jog J. J. jai pradėjus eiti bendrovės direktorės pareigas jai kasos neperdavė ir ji ja nedisponavo, tuo metu įmonė kasoje neturėjo pinigų taigi ji jų negalėjo ir paimti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 41punktą kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius. Pagal taisyklių 2 punktą kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, ūkio subjekto vadovo paskirtas atlikti kasos operacijas, 25 punktas numato, kad ūkio subjekte kasininko pareigos laikinai arba nuolat pavedamos ūkio subjekto vadovo įsakymu. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, kad atsakovei buvo perduota kasa, kad ji kartu su direktorės pareigomis ėjo ir kasininko pareigas arba turėjo teisę disponuoti kasoje esančiomis lėšomis. Taip pat pažymėtina, jog byloje nėra pateiktas įmonės balansas už 2011 metus iš kurio matytųsi kokios vertės ilgalaikį turtą turėjo bendrovė, taip pat ilgalaikio turto sąrašo, kuris patvirtintų, kad kompiuteris nebuvo įgytas ir nebuvo užpajamuotas o vėliau nurašytas įmonėje. Taip pat pažymėtina, kad iš ieškovo pateikto 2011-12-23 Kasos išlaidų orderio nėra galimybės nustatyti ar A. P. buvo perduoti pinigai kompiuteriui pirkti ar ji pati pardavė bendrovei kompiuterį (b.t.I, b.l.41), nes pinigų išdavimo pagrindas pardavimo, o ne pirkimo sutartis.

16Atsakovė gindamasi nuo jai pareikšto ieškinio atsiliepimuose teismui nurodė, jog bendrovė kasoje neturėjo pinigų, todėl ji negalėjo jų išimti. J. J. siekdamas įrodyti įmonės veiklos pelningumą, teismui teikė įvairius rašytinius įrodymus, t.y. banko sąskaitų išrašus, sąskaitų faktūrų registracijos žurnalus, bankų pavedimus, didžiąją knygą, tačiau nepateikė teismui kasos knygos, bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų patvirtinančių bendrovės finansinę padėtį. 2001 m. lapkričio 6 d. LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 numato įmonių finansinės atskaitomybės dokumentus, kurie apibūdina įmonės finansinę ir turtinę padėtį. Įstatymo 3 str. 4 punktas numato, jog įmonės balansas (toliau – balansas) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, 5 punktas numato, kad įmonės finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma, bei 11 punkte numatyta, kad įmonės pelno (nuostolių) ataskaita (toliau – pelno (nuostolių) ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

17Iš byloje pateikto Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateikto rašto Dėl duomenų suteikimo apie likviduojamą UAB "Lotidė" nustatyta, jog dėl likviduojamos UAB "Lotidė" balansų ir pelno nuostolių ataskaitų už 2010-2013 metus reikia kreiptis į VĮ Registrų centrą (b.t. II, b.l.39). Valstybės įmonės registrų centro Juridinių asmenų registro departamentas pateikė informaciją, kad UAB "Lotidė" finansinės atskaitomybės dokumentų už 2010-2013 metus Juridinių asmenų registrui nepateikė (b.t. II, b.l. 50). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis įstatyminiu reglamentavimu, kadangi atsakingoms institucijoms nebuvo teikiami įmonės finansiniai dokumentai, ieškovas teismui nepateikė kitų rašytinių dokumentų (kasos knygos, bendrovės ilgalaikio turto sąrašas, kasos išlaidų orderyje nurodyto pinigų išmokėjimo pagrindo sutarties) teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovei buvo išmokėti 4200 Lt už kompiuterį, jog bendrovės kasoje tuo metu buvo pakankama pinigų suma išmokėti tokią sumą, taip pat nesant tvarkingai vedamiems buhalteriniams dokumentams, apskaitai nėra galimybės nustatyti ar šitas kompiuteris buvo perduotas įmonei ir įtrauktas į bendrovės turto sąrašą.

18Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, šalių pareigą įrodinėti ir jų pateiktus įrodymus, teismas daro labiau pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų, žalos padarytos bendrovei dydžio, todėl ieškovo reikalavimai laikytini nepagrįstais ir atmestini. Kadangi pagrindinis reikalavimas dėl žalos priteisimo yra atmestinas, teismas neapsisako dėl iš šio reikalavimo išvestų reikalavimų dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo.

19Dėl baudos skyrimo ieškovui

20Atsakovė bylos nagrinėjimo metu prašė ieškovui skirti baudą. Nurodo, jog ieškovas teikdamas nepagrįstą ieškinį bei suklastotus dokumentų priedus piktnaudžiauja procesu.

21CPK 95 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti paskirta iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda. Piktnaudžiavimas teise suprantamas kaip nesąžiningas savo teisės įgyvendinimas, teisės kreiptis į teismą panaudojimas priešingai jos paskirčiai. Minėtoje normoje nurodomas nesąžiningumas, visų pirma, reiškia asmens, paduodančio nepagrįstą ieškinį, suvokimą, jog reikalavimas iš tiesų yra nepagrįstas, o jis neturi teisės reikalauti ginti jo teises, nes jos realiai nebuvo pažeistos. Šiuo atveju esminę reikšmę turi subjektinė šio suvokimo pusė, tai yra būtina nustatyti, kad pareiškėjas suvokė ar turėjo suvokti, jog skundas nepagrįstas. Sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijų. Objektyviuoju požiūriu asmuo sąžiningas ar ne, nustatoma analizuojant ar asmuo turėjo ką nors žinoti, daryti ar nedaryti. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, jis nustatomas analizuojant ar asmuo galėjo ką nors žinoti, atsižvelgiant į jo amžių, išsimokslinimą, išprusimą, gyvenimo patirtį, faktines bylos aplinkybes. Sąžiningumas yra preziumuojamas, tačiau nesąžiningumą privalu įrodyti.

22Atsakovė nurodo, jog ieškovas teikdamas nepagrįstą ieškinį bei suklastotus dokumentų priedus piktnaudžiauja procesu. Nesąžiningumu šios normos prasme negali būti laikomas ieškinio padavimas tuo atveju, kai pareiškėjas tiki savo teisių pažeidimu ir nuoširdžiai siekia jas apginti. CPK 5 str. numato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė taip pat nepateikė įrodymų, kad ieškovo teismui pateikti dokumentai yra suklastoti, taip pat neprašė skirti ekspertizės siekiant nustatyti dokumentų suklastojimo faktus. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo kategoriškai išvadai padaryti, kad ieškovas akivaizdžiai siekė piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis reikšdamas ieškinį, todėl nėra pagrindo ieškovui skirti baudą CPK 95 straipsnyje numatytu pagrindu.

23Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2014-02-05 ieškovas jau buvo kreipęsis į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, civ. byla Nr.2-7227-676/2014 (b.t.1, b.l.51). Iš Liteko sistemoje esančio procesinio sprendimo priimto šioje byloje nustatyta, kad ieškovas LUAB „Lotidė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei A. P., tretieji asmenys R. L.. UAB „Jozita“, dėl 15000,00 Lt žalos atlyginimo. 2014-11-10 nutartimi ieškovo ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu. Vadovaujantis CPK 297 str. ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą iš naujo bendra tvarka, todėl tai taip pat nelaikytina piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis.

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė neprašo atlyginti bylinėjimosi išlaidų, nepateikė jokių patvirtinančių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-02-01 nutartimi ieškovui nutarta atidėti ieškovui BUAB "Lotidė" 135,23 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) šioje byloje priėmimo. Kadangi ieškinys yra atmestinas atidėtas žyminis mokestis vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. priteistinas iš ieškovo.

25Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

26ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo LUAB "Lotidė" 135,23 Eur žyminio mokesčio valstybei.

28Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo iš... 3. Atsakovė A. P. pateikė byloje atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 4. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė... 5. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė savo atsiliepimus palaikė ir patikslintą... 6. Ieškinys atmestinas... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad A. P. nuo 2012-01-11 iki 2013-01-23 ėjo... 8. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovė eidama UAB “Lotidė” direktorės... 9. Ieškovas nurodo, jog atsakovė iš UAB "Lotidė" kasos pagal Kasos išlaidų... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-10-28 buvo sudaryta Transporto... 11. Sutartį pasirašė direktorė A. P. (b.t.I, b.l. 5). 2013-05-07 sutartimi UAB... 12. CPK 178 straipsnis numato, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 13. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, byloje pateiktus rašytinius įrodymus,... 14. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovas... 15. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1217 Eur (4200 Lt). Nurodo,... 16. Atsakovė gindamasi nuo jai pareikšto ieškinio atsiliepimuose teismui... 17. Iš byloje pateikto Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 18. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, įvertinus byloje nustatytas faktines... 19. Dėl baudos skyrimo ieškovui... 20. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu prašė ieškovui skirti baudą. Nurodo, jog... 21. CPK 95 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kuri nesąžiningai pareiškė... 22. Atsakovė nurodo, jog ieškovas teikdamas nepagrįstą ieškinį bei... 23. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2014-02-05 ieškovas jau buvo... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas... 26. ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo LUAB "Lotidė" 135,23 Eur žyminio mokesčio valstybei.... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...