Byla 1S-149-350/2015
Dėl kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymo

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gaputis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs nuteistojo A. A. skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-09 nutarties dėl kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymo, ir

Nustatė

2Skundžiama Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-09 nutartimi nuteistajam A. A. 2014-09-17 Zarasų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau BK) 63 straipsnio 1, 4 dalimis ir 9 dalimi, dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2014-09-23 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir A. A. paskirta galutinė subendrinta laisvės atėmimo 3 metams ir 6 mėnesiams bausmė. Į šia nutartimi subendrintos bausmės atlikimo laiką įskaitytas visas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas, bei laikas, A. A. išbūtas laisvės atėmime vykdant 2014-09-17 ir 2014-09-23 nuosprendžius.

3Nuteistasis A. A. nesutinka su Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-09 nutartimi. Mano, kad jam paskirta subendrinta bausmė per griežta, nes jis prisipažino ir padėjo atskleisti nusikaltimą. Prašo peržiūrėti skundžiamą nutartį.

4Atsiliepimų į nuteistojo skundą negauta.

5Skundas atmetamas.

6Skundu iš esmės ginčijamas nuteistojo atžvilgiu taikytas bausmių subendrinimas, tačiau skundą nagrinėjantis aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, kad bausmės Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-09 nutartimi subendrintos ir galutinė bausmė nuteistajam A. A. nustatyta teisingai.

7Iš bylos duomenų matyti, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-23 nuosprendžiu A. A. pripažintas kaltu ir, pritaikius BK 641 straipsnį, nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį galutine subendrinta laisvės atėmimo 1 metams ir 6 mėnesiams bausme, į bausmės laiką įskaitytas laikas, jo išbūtas suėmime nuo nuosprendžio paskelbimo iki įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2014-09-23 iki 2014-12-15.

8Zarasų rajono apylinkės teismo 2014-09-17 nuosprendžiu A. A. pripažintas kaltu ir, pritaikius BK 641 straipsnį, nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimo 2 metams 6 mėnesiams bausme. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytas laikas, jo išbūtas laikinajame sulaikyme ir suėmime.

9Skundžiama nutartimi 2014-09-17 ir 2014-09-23 nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis.

10BK 63 straipsnio nuostatos reglamentuoja bausmės skyrimo už kelias nusikalstamas veikas tvarką. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies jas sudėti. Bendrinti bausmes jas apimant galima tik esant BK 63 straipsnio 5 dalyje nurodytiems pagrindams, kurių nagrinėjamu atveju nėra. Vadinasi, apylinkės teismas, bendrindamas bausmes, paskirtas abiem nuosprendžiais, dalinio sudėjimo būdu, taikė pareiškėjui palankiausią įstatymo leidžiamą bausmių bendrinimo būdą.

11BK 63 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kai bausmės bendrinamos iš dalies sudedant, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną nusikalstamą veiką, švelnesnės bausmės pridedamos iš dalies. Tačiau BK nėra nurodyta, kokia švelnesnės bausmės dalis turi būti pridėta prie griežčiausios bausmės, bausmes subendrinant iš dalies sudedant. Todėl klausimą, kokią švelnesnės bausmės dalį pridėti prie griežčiausios bausmės, sprendžia pats teismas.

12Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad savo dydžiu griežčiausia bausmė yra paskirta Zarasų rajono apylinkės teismo 2014-09-17 nuosprendžiu – 2 metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo, todėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-23 nuosprendžiu paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė iš dalies pridėtina prie griežtesnės Zarasų rajono apylinkės teismo 2014-09-17 nuosprendžiu paskirtos bausmės.

13Kaip matyti, skundžiama nutartimi apylinkės teismas teisingai taikė bausmių subendrinimo būdą ir A. A. prie Zarasų rajono apylinkės teismo 2014-09-17 nuosprendžiu paskirtos 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėdamas tik 1 metus iš 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, paskirtos Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-23 nuosprendžiu, nepažeidė BK 63 straipsnio 4 dalies nuostatos. Pastebėtina, kad subendrinant bausmes iš dalies sudedant galutinė subendrinta bausmė visada turi būti didesnė nei viena iš griežčiausių bausmių. Šiuo atveju nuteistajam paskirta laisvės atėmimo bausmė tik 1 metais yra didesnė nei Zarasų rajono apylinkės teismo 2014-09-17 nuosprendžiu paskirta subendrinta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Taip pat, taikydamas BK 63 straipsnio 9 dalies nuostatas, apylinkės teismas pagrįstai į nustatytos galutinės subendrintos bausmės laiką įskaitė bausmę, A. A. jau atliktą pagal abu subendrintus nuosprendžius bei laiką, jo išbūtą laikinajame sulaikyme ir suėmime.

14Į A. A. skunde nurodomą aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi, jau buvo atsižvelgta skiriant 2014-09-17 ir 2014-09-23 nuosprendžiais paskirtas bausmes, t.y. abiem nuosprendžiais paskirtos bausmės vadovaujantis BK 641 straipsniu buvo sumažintos vienu trečdaliu. Be to, pažymėtina ir tai, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl bausmių subendrinimo pagal kelis nuosprendžius, nerevizuoja įsiteisėjusių nuosprendžių, tuo pačiu nepasisako ir dėl šiais nuosprendžiais nuteistajam paskirtų bausmių, o tik patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą, ar teisingai subendrintos nuteistajam pagal kelis nuosprendžius paskirtos bausmės.

15Esant pirmiau aptartoms aplinkybėms, daroma išvada, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-09 nutarties naikinti ar keisti nuteistojo skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, kadangi nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos tinkamai, į bausmės atlikimo laiką įskaitytas visas laikotarpis, A. A. išbūtas tiek sulaikyme, tiek suėmime, bei pagal subendrintus nuosprendžius atliktas bausmės laikas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Atmesti nuteistojo A. A. skundą ir palikti galioti Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-09 nutartį.

18Ši nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai