Byla e2S-568-425/2015
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 18 d. nutarties elektroninėje civilinėje byloje Nr. eL2-4917-589/2015 pagal kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ pareiškimą skolininkei G. B. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ Panevėžio miesto apylinkės teismui pateikė pareiškimą, prašydamas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka priteisti iš skolininkės G. B. 131,70 Eur skolą pagal 2014-07-16 sutartį Nr. C407511516 ir 2014-09-15 sutartį Nr. C409534935, 25,65 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 2 Eur žyminį mokestį ir 10,02 Eur už advokato teisinę pagalba.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi konstatavo, kad pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo neatitinka pareiškimo formai ir turiniui keliamų reikalavimų, nes kreditorius sumokėjo ne visą žyminį mokestį, todėl nustatė kreditoriui terminą iki 2015 m. birželio 1 d. pašalinti pareiškimo trūkumą. Nurodė, kas pagal CPK 80 str. 1 d. 6 p., 434 str. 1 d. bylose dėl teismo įsakymų žyminis mokestis yra ketvirtadalis sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip keturi eurai. CPK 80 str. 7 d. nustatyta, kad, procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip du eurai. Todėl konstatuotina, kad minimalus žyminis mokestis pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra keturi eurai, o elektroninėmis ryšių priemonėmis 75 procentai minimalaus žyminio mokesčio, kas sudaro tris eurus. Tuo tarpu pareiškėjas sumokėjo tik du eurus žyminio mokesčio.

5Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 18 d. nutartį ir perduoti pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad, žyminis mokestis dėl teismo įsakymo išdavimo elektroninėje byloje turėtų būti apskaičiuojamas vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, t. y. 3 proc. nuo prašomos priteisti sumos, o dėl teismo įsakymo išdavimo, vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktu, taikomas ¼ paskaičiuoto mokesčio ir, apskaičiavus 75 proc. nuo apskaičiuotos sumos, atsižvelgiama į CPK 80 str. 7 d. nuostatą, kurioje nustatyta dviejų eurų minimali žyminio mokesčio suma. Tokiu būdu UAB „Ūkio banko lizingas“, teikdamas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, sumokėjo teisingą žyminį mokestį - 2 eurus.

6Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

8Nagrinėjant atskirąjį skundą analizuojamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria kreditoriui nustatytas terminas pareiškimo trūkumui pašalinti, yra pagrįsta ir teisėta.

9Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ kreipėsi į teismą, prašydamas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka išduoti teismo įsakymą priteisti iš skolininkės G. B. 131,70 Eur skolą pagal 2014-07-16 sutartį Nr. C407511516 ir 2014-09-15 sutartį Nr. C409534935, 25,65 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 2 Eur žyminį mokestį ir 10,02 Eur išlaidas už advokato suteiktą pagalbą, pareiškimą teismui pateikdamas elektroninėmis ryšių priemonėmis. Pareiškėjo UAB „Ūkio banko lizingas“ pateiktas 2015-05-13 mokėjimo nurodymas patvirtina, kad už pareiškimą dėl teismo įsakymo sumokėtas 2 Eur žyminis mokestis.

10CPK 434 straipsnio 1 dalis numato, kad už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme, tačiau ne mažesnis negu keturi eurai.

11CPK 80 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad šiame straipsnyje nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip du eurai.

12Analizuojant CPK 80 straipsnio 1-6 dalyse įtvirtintas teisės normas, matyti, kad 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, visuomet bus daugiau, negu 2 eurai. Apskaičiuojant mokėtiną žyminio mokesčio dydį, taikytina ir CPK 80 straipsnio 1 dalyje nurodyta minimali žyminio mokesčio suma – 20 Eur. Sprendžiant dėl mokėtinos žyminio mokesčio sumos pagal CPK 80 straipsnio 7 dalį, žyminio mokesčio dydis turi būti nustatytinas pagal nurodyto straipsnio 1-6 dalyse įtvirtintas nuostatas. Apelianto teigimu, nagrinėjamos apeliacine tvarka civilinės bylos atveju nustatyta, kad kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, priteisti 131,70 Eur skolą bei 25,65 Eur delspinigių skolą iš skolininkės G. B., pateikė teismui elektroninio ryšio priemonėmis, todėl mokėtina žyminio mokesčio suma sudarytų 2,0 Eur Eur (131,70 Eur plius 25,65 Eu = 157,35 Eur, o 3 % nuo šios sumos sudaro 4,7205 Eur, o 25 % nuo šios sumos sudarytų 1,18125 Eur, nes pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktą mokamas ne mažesnis kaip du eurai žyminis mokestis. Pirmosios instancijos teismas apelianto skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktą minimalus žyminis mokestis, pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, yra keturi eurai, todėl elektroninėmis ryšių priemonėmis pateiktas teismui pareiškimas apmokėtinas 75 procentais nuo mokėtinos sumos sudarytų tris eurus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo kreditorių nurodytą trūkumą ištaisyti.

13Nurodytas teisinis reglamentavimas dėl žyminio mokesčio apskaičiavimo, pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo pateikiant teismui elektroninėmis ryšių priemonėmis, yra speciali teisės norma, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti CPK 80 straipsnio 7 dalies bendro pobūdžio nuostatos dėl žyminio mokesčio sumos apskaičiavimo minimumo. Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktą bei pagal 434 straipsnio 1 dalį esant reglamentavimui, kad bylose dėl teismo įsakymų išdavimo žyminis mokestis yra ketvirtadalis sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 4 Eur, nėra jokio pagrindo neatsižvelgti į šią įstatymo leidėjo specialiai dėl teismo įsakymo išdavimo nustatytą 4 Eur dydžio minimalią žyminio mokesčio konstantą ir jos netaikyti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo pateikiant teismui elektroninėmis ryšių priemonėmis.

14Nors apeliantas atskirajame skunde ir teigia, kad toks žyminio mokesčio skaičiavimas prieštarauja logikai ir yra nenuoseklus, tačiau apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad esant specialiai teisės normai dėl minimalaus žyminio mokesčio nustatymo už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, pateikto teismui elektroninėmis ryšių priemonėmis, nėra pakankamo pagrindo teismui tokio teisinio reglamentavimo netaikyti, nes speciali teisės norma turi pirmenybę prieš bendro pobūdžio teisės normą. Tokią teismo poziciją patvirtina CPK 434 straipsnio 1 dalyje numatyta išlyga, kad mažesnis nei keturi eurai žyminis mokestis už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo gali būti tik pagal įstatymus (turima mintyje CPK 83 straipsnio atvejus, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą ir t.t.) ar teismo nutartimi asmenį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo visiškai ar iš dalies atleidus arba kai žyminio mokesčio sumokėjimo terminas atidėtas.

15Virš aptartais motyvais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo UAB „Ūkio banko lizingas“ primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį nes, vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 bei 6 punktais, 434 straipsnio 1 dalimi, apeliantas turi pareigą sumokėti minimalų 3 Eur žyminį mokestį, už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, pateiktą teismui elektroninėmis ryšių priemonėmis.

16Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai