Byla 2S-339-324/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės ir Arūno Rudzinsko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 25 d. ir 2008 m. gruodžio 3 d. nutarčių civilinėje byloje Nr. 2-20108-199/2008 pagal AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo ieškinį atsakovui UAB „Sonex Technologies“, trečiajam asmeniui UADBB „Aon Lietuva“ dėl įmonių ir organizacijų turto draudimo sutarties nutraukimo ir atsakovo priešieškinį dėl draudimo išmokos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė nuo kreipimosi į teismą momento laikyti nutraukta 2008 m. birželio 25 d. šalių sudarytą įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį, kurią patvirtina AAS „Gjensidige Baltic“ draudimo liudijimas serija IL Nr. 011837.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias priemones ir sustabdė ginčo sutarties galiojimą iki byloje priimtino teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5Šią nutartį atsakovas apskundė atskiruoju skundu.

6Sutikdamas su atsakovo atskiruoju skundu, Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 25 d. nutartimi panaikino 2008 m. lapkričio 11 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ( CPK 334 straipsnio 2 d. 1 p.).

72008 m. gruodžio 3 d. nutartimi teismas priėmė UAB „Sonex Technologies“ priešieškinį dėl sutarties pagrindu sumokėtinų 729345,95 Lt draudimo išmokų ir civilinę bylą Nr. 2-20108-199/2008 pagal teismingumą perdavė nagrinėti Kauno apygardos teismui.

8Atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 25 d. ir 2008 m. gruodžio 3 d. nutarčių pateikė ieškovas. Nurodo, jog šios nutartys neteisėtos ir nepagrįstos, prašo jas panaikinti.

9Nepagrįstai spręsta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia ginčo šalių interesų pusiausvyrą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neišvengiamai susijęs su tam tikrais apribojimais. Maksimali galima ieškovo mokėtinų draudimo išmokų suma per ginčo laikotarpį yra 2804500 Lt. Patenkinus ieškinį, ieškovui tektų kreiptis į atsakovą dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo. Dėl didelės draudimo sumos tai gali būti neįmanoma ar sunku įvykdyti. Teismas, manydamas, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeis atsakovo interesus, gali pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

10Nepagrįstas argumentas, jog laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynybos būdai. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pats savaime neišsprendžia ginčo. Jį išsprendus atsakovo naudai ir palikus galioti draudimo sutartį, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos ir draudimo sutartis toliau galios.

11Pagal CPK 143 straipsnio 4 dalį, teismas privalėjo atsisakyti priimti priešieškinį, nes nėra CPK 143 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų. Nepagrįstai spręsta, kad tarp priešieškinio ir ieškinio yra tarpusavio ryšys. Ginčų šalys tos pačios, tačiau ieškovo ir atsakovo reikalavimai nesusiję. Ieškovas reikalauja nuo kreipimosi į teismą momento nutraukti įmonių ir organizacijų draudimo sutartį, o atsakovas reikalauja priteisti draudimo išmokas pagal draudiminius įvykius, įvykusius iki ieškovo kreipimosi į teismą.

12Neteisinga išvada, kad kartu nagrinėjant bus galima greičiau išnagrinėti ginčus. Ginčai susiję su skirtingų draudimo teisės institutų taikymu – draudimo sutarties nutraukimu prieš terminą ir draudimo išmokų mokėjimu, todėl kartu nagrinėjant ginčus byla taps gremėzdiška ir sudėtinga. Dėl to bus pažeisti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai.

13Ginčų nagrinėjimas kartu ar atskirai neturės įtakos sprendimo teisingumui. Ieškovo ir atsakovo reikalavimai susiję su skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis ir skirtingų teisės normų taikymu.

14Atsiliepimais į atskiruosius skundus atsakovas UAB „Sonex Technologies“ prašo nutarčių nekeisti.

15Draudimo sutarties galiojimo sustabdymo metu įvykus draudžiamajam įvykiui, ieškovas neprivalėtų vykdyti prievolės mokėti draudimo išmoką. Atsakovui dėl neatsargumo nepateikus CK 6.993 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, CK nėra numatytos tokios pasekmės draudimo išmokos prasme. Pagal CK 6.993 straipsnio 6 dalį draudiko pareiga išmokėti išmoką išlieka, tačiau gali būti keliamas draudimo išmokos dydžio klausimas. Atsakovas yra pranešęs ieškovui apie tris draudžiamuosius įvykius, įvykusius iki ieškinio pareiškimo. Dėl šių draudžiamųjų įvykių ieškovas privalo išmokėti draudimo išmokas nepaisant to, kaip baigtųsi ginčas dėl draudimo sutarties nutraukimo. Mano, kad net tenkinus ieškinį, draudimo sutartis galėtų būti nutraukiama nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali pažeisti viešuosius interesus, nes sugadinti greičio matuokliai nebus tinkamai ir laiku remontuojami, dėl to nebus įgyvendinamas tikslas mažinti aukų skaičių keliuose. Ginčijama draudimo sutartis sudaryta vienerių metų terminui, todėl tikėtina, kad teismo sprendimas šioje byloje įsiteisės šiai sutarčiai jau pasibaigus. Ieškovo ieškinį atmetus, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas tokiu atveju netektų prasmės.

16Ieškovo ir atsakovo reikalavimai kyla iš tų pačių draudimo teisinių santykių, atsiradusių dėl tarp šalių sudarytos draudimo sutarties. Remiantis CK 6.993 straipsnio 5 ir 6 dalimis, jei būtų patenkintas ieškovo ieškinys ir draudimo sutartis būtų nutraukta dėl to, kad atsakovas dėl neatsargumo nepateikė reikalaujamos informacijos, tai turėtų tiesioginės įtakos iš ieškovo reikalaujamos draudimo išmokos dydžiui, t.y. atsakovo pareikštam priešieškiniui. Priešingu atveju, atsakovo reikalavimas negalėtų būti nagrinėjamas tol, kol teismas neišnagrinėtų ieškovo reikalavimo. Abiejų šalių reikalavimai grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jas aiškinantis tam pačiam teismui būtų įgyvendintas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas. Atsakovas priešieškinyje reikalauja draudimo išmokų už du įvykius, įvykusius ieškovui jau pareiškus ieškinį. Kadangi ieškinys pareikštas dėl draudimo sutarties nutraukimo nuo kreipimosi į teismą momento, todėl teismo sprendimas turės įtakos atsakovo reikalavimui dėl draudimo išmokos priteisimo.

17Atsiliepimais į atskiruosius skundus tretysis asmuo UADBB „Aon Lietuva“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 25 d. nutarties nekeisti, o apeliacinį procesą dėl 2008 m. gruodžio 3 d. nutarties nutraukti.

18Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas kaip draudėjas netenka draudimo apsaugos ir teisės į draudimo išmokas už draudžiamuosius įvykius, įvykusius draudimo sutarties sustabdymo laikotarpiu. Tuo pažeidžiamas viešasis interesas, ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra. Ieškovas, vadovaudamasis Draudimo įstatymo 82 straipsnio 3 dalimi, gali sustabdyti savo pareigos mokėti draudimo išmokas vykdymą iki teismo sprendimo priėmimo. Dėl to ieškovas neturės neigiamų pasekmių ieškinio patenkinimo atveju ir bus užtikrinta atsakovo teisė gauti draudimo išmokas už bylos nagrinėjimo laikotarpiu įvykusius draudžiamuosius įvykius ieškinio atmetimo atveju. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas negalėtų grąžinti išmokėtų draudimo išmokų.

19CPK nenumato galimybės skųsti nutarties priimti priešieškinį, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 321 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškovas ir atsakovas savo reikalavimus grindžia tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, abiejų šalių reiškiami reikalavimai susiję su AAS „Gjensidige Baltic“ įmonių ir organizacijų turto draudimo sutarties vykdymu. Kadangi įrodinėjimo dalykas sutampa, nagrinėjant abiejų šalių reikalavimus vienoje byloje būtų išvengta tų pačių aplinkybių analizavimo du kartus ir taip būtų įgyvendinami ekonomiškumo ir koncentracijos principai. Nagrinėjant šalių reikalavimus atskirose bylose gali būti neišvengta skirtingo tų pačių aplinkybių vertinimo. Teisingai išspręsti ginčą galima tik įvertinus visas su draudimo sutarties vykdymu susijusias aplinkybes, todėl būtina atsižvelgti į abiejų šalių paaiškinimus.

20Apeliacinis procesas pagal ieškovo atskiruosius skundus dėl 2008 m. lapkričio 25 d. ir 2008 m. gruodžio 3 d. nutarčių nutrauktinas.

21Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais bei tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai ( CPK 334 straipsnio pirmoji dalis).

22CPK 334 straipsnio antroji dalis nustato dvi atskirųjų skundų nagrinėjimo formas: pirmosios instancijos teismo teisėjas, sutikdamas su atskiruoju skundu, per tris dienas nuo jo gavimo rašytinio proceso tvarka gali pats panaikinti skundžiamą nutartį ( 1 punktas); nesutikdamas su atskiruoju skundu arba kai skundas paduotas dėl CPK 293 straipsnyje nurodytų nutarčių, nustatyta tvarka nusiunčia bylą su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui ( 2 punktas).

23Ieškovo atskirasis skundas dėl 2008 m. lapkričio 11 d. nutarties buvo patenkintas, nutartį panaikinus CPK 334 straipsnio antrosios dalies pirmajame punkte nustatyta tvarka.

242008 m. lapkričio 25 d. nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai.

25Pirmosios instancijos teismui pasinaudojus įstatymų leidėjo numatyta išimtine teise savarankiškai panaikinti savo paties priimtą procesinį sprendimą, apeliacinis procesas dėl 2008 m. lapkričio 11 d. nutarties buvo realizuotas. Teisė apeliacine tvarka apskųsti CPK 334 str. 2 d. 1 punkte nurodytu procesiniu pagrindu priimtas nutartis civilinio proceso normose nėra numatyta.

26Panaikinęs 2008 m. lapkričio 11 d. nutartį, teismas nepriėmė atskiro procesinio sprendimo dėl ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nutarties pastaruoju klausimu nėra ir 2008 m. lapkričio 25 d. nutarties rezoliucinėje dalyje. Nesant apeliacinio apskundimo objekto, apeliacinis procesas pagal CPK 151 straipsnio pirmąją dalį dėl 2008 m. lapkričio 25 d. nutarties negalimas.

27Priešieškinis pareiškiamas pagal taisykles, CPK nustatytas ieškiniui pareikšti. Apeliacinio proceso dėl teismo nutarčių, kuriomis priimamas ieškinys, nenustato nei ieškinio priėmimą reglamentuojančios normos, nei CPK 143 straipsnis.

28Vadovaujantis išdėstytais argumentais, nutrauktinas apeliacinis procesas dėl nutarčių, pagal įstatymus negalinčių būti apeliacinio apskundimo objektais.

29Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 338 straipsniu, 315 straipsnio antrosios dalies trečiuoju punktu,

Nutarė

30nutraukti apeliacinį procesą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 25 d. ir 2008 m. gruodžio 3 d. nutarčių.

31Bylą perduoti Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė nuo kreipimosi į teismą... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 11 d. nutartimi patenkino... 5. Šią nutartį atsakovas apskundė atskiruoju skundu.... 6. Sutikdamas su atsakovo atskiruoju skundu, Kauno miesto apylinkės teismas 2008... 7. 2008 m. gruodžio 3 d. nutartimi teismas priėmė UAB „Sonex Technologies“... 8. Atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 25... 9. Nepagrįstai spręsta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia... 10. Nepagrįstas argumentas, jog laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji... 11. Pagal CPK 143 straipsnio 4 dalį, teismas privalėjo atsisakyti priimti... 12. Neteisinga išvada, kad kartu nagrinėjant bus galima greičiau išnagrinėti... 13. Ginčų nagrinėjimas kartu ar atskirai neturės įtakos sprendimo teisingumui.... 14. Atsiliepimais į atskiruosius skundus atsakovas UAB „Sonex Technologies“... 15. Draudimo sutarties galiojimo sustabdymo metu įvykus draudžiamajam įvykiui,... 16. Ieškovo ir atsakovo reikalavimai kyla iš tų pačių draudimo teisinių... 17. Atsiliepimais į atskiruosius skundus tretysis asmuo UADBB „Aon Lietuva“... 18. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas kaip draudėjas netenka... 19. CPK nenumato galimybės skųsti nutarties priimti priešieškinį, todėl... 20. Apeliacinis procesas pagal ieškovo atskiruosius skundus dėl 2008 m.... 21. Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu... 22. CPK 334 straipsnio antroji dalis nustato dvi atskirųjų skundų nagrinėjimo... 23. Ieškovo atskirasis skundas dėl 2008 m. lapkričio 11 d. nutarties buvo... 24. 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai.... 25. Pirmosios instancijos teismui pasinaudojus įstatymų leidėjo numatyta... 26. Panaikinęs 2008 m. lapkričio 11 d. nutartį, teismas nepriėmė atskiro... 27. Priešieškinis pareiškiamas pagal taisykles, CPK nustatytas ieškiniui... 28. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, nutrauktinas apeliacinis procesas dėl... 29. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 30. nutraukti apeliacinį procesą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m.... 31. Bylą perduoti Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkui....