Byla 2A-1326-230/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant atsakovui L. J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo L. J. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-116-780/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kratonas“ ieškinį atsakovui L. J. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Kratonas“ ieškiniu (b.l. 2-3) prašė priteisti iš atsakovo L. J. 25 499,91 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pagal tarp šalių 2007 m. gruodžio 4 d. sudarytą sutartį atsakovas pateikė 61,72 t grūdų, o ieškovas suteikė atsakovui grūdų priėmimo, išdžiovinimo, išvalymo, saugojimo, pakrovimo į transporto priemones paslaugas, už kurias atsakovas nesumokėjo 25 499,91 Lt. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo (b.l. 38-41) ieškovas papildomai nurodė, kad 2007 m. gruodžio 5 d. atsakovas pateikė ieškovui 31,2 t kukurūzų grūdų (2007-12-05 grūdų priėmimo aktai Nr. 001366 ir 001367), kurių drėgnumas nustatytas 41,0 proc., šiukšlinės priemaišos sudaro 28,42 proc., grūdinės priemaišos – 9,18 proc., ką patvirtina laboratorinių analizių registravimo žurnalo duomenys, o 2007 m. gruodžio 6 d. atsakovas pateikė 30,52 t kukurūzų grūdų (2007-12-06 grūdų priėmimo aktas Nr. 001369), kurių drėgnumas 41,0 proc., šiukšlinės priemaišos – 29,08 proc., grūdinės priemaišos – 9,44 proc. Sutarties 2.1.2 punktu ieškovas įsipareigojo grūdus išdžiovinti iki 14 proc. bazinio kultūros drėgnio, paslaugos įkainis nustatytas 8,99 Lt/t/1 proc. (+ PVM). Atsakovo pateiktų 61,72 t grūdų drėgnumas sumažintas 27 procentais, todėl už jį priklausanti sumokėti suma – 14 981,30 Lt. Pagal sutartį ieškovas grūdus turėjo išvalyti iki 3 procentų grūdinių priemaišų ir iki 1 procento kitų šiukšlinių priemaišų (sutarties 2.1.3 punktas), paslaugos įkainis – 4 Lt/t/1 proc. Už 2007-12-05 pateiktų 31,2 tonos grūdų išvalymą, šiukšlines priemaišas sumažinus nuo 28,42 iki 1 procento, o grūdines priemaišas sumažinus nuo 9,18 iki 3 proc., bendras šiukšlėtumas turėjo būti sumažintas 33,6 procentais, todėl už išvalymą atsakovas turi mokėti 4193,28 Lt. Už 2007-12-06 d. pateiktų 30,52 tonų kukurūzų grūdų išvalymą, kurių bendrą šiukšlėtumą reikėjo sumažinti 34,52 procentais (t.y. šiukšlines priemaišas sumažinti nuo 29,08 proc. iki 1 proc, o grūdų priemaišas sumažinti nuo 9,44 iki 3 procentų), atsakovas turi mokėti 4 214,20 Lt. Už visų grūdų išvalymą atsakovas turi mokėti 8407,48 Lt, tačiau ieškovas sumažino mokėtiną sumą iki 5530,11 Lt. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas negrąžino dalies atsakovo pateiktų grūdų. Grūdai buvo pateikti 41 % drėgnumo, vieną dalį grūdų sudarė 28,42 % šiukšlių, kitą dalį - 29,08 % šiukšlių, todėl į užskaitomąjį svorį skaičiuojami tik iki 14 % išdžiovinti ir iki bazinių kultūros kondicijų išvalyti grūdai (sutarties 2.1.2. ir 2.1.3. punktai). Todėl ieškovui pateiktų 61,72 t grūdų užskaitomasis svoris sudaro tik 30,476 t grūdų, t.y. apie pusę viso kiekio. Atsakovui buvo grąžinti išvalyti ir išdžiovinti 30,75 t grūdų, įskaitant grūdines priemaišas.

6Lazdijų rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 7 d. sprendimu pakeitė 2010 m. sausio 13 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB „Kratonas“ iš atsakovo L. J. 25 386,18 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. sausio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 628,84 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį likusioje dalyje atmetė, priteisė iš atsakovo 19,20 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas laikė ieškovo įrodytomis aplinkybes, kad 2007-12-05 atsakovo pateiktų grūdų drėgmė buvo 41 proc., šiukšlinės priemaišos - 28,42 proc., o grūdinės priemaišos - 9,18 proc., o 2007-12-06 pateiktų grūdų drėgmė - 41 proc., šiukšlinės priemaišos - 29,08 proc., o grūdinės priemaišos - 9,44 proc. Šie duomenys yra užfiksuoti 2007-12-05 ir 2007-12-06 grūdų priimtų saugojimui aktuose Nr. SJ001 ir SJ002 ir laboratorinių analizių registravimo žurnale Nr. 05-01. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad šiais dokumentais vadovautis negalima, nes jie surašyti tik ieškovo, o vadovautis reikia tik abiejų šalių pasirašytais 2007-12-05 ir 2007-12-06 grūdų priėmimo aktais Nr. 001366, 001367 ir 001369, kuriuose drėgnumo ir šiukšlėtumo nenurodymas savaime reiškia, kad grūdų drėgnumas atitinka sutarties 2.1.1 punkte nustatytą 17 proc. drėgnumą. Pagal sutarties sąlygas grūdų kokybę nustato ir įvertina ieškovo laboratorija (sutarties 2.1.1. p., 3.5. p.), kas ir buvo padaryta. Kukurūzų priėmimo dieną abiejų šalių pasirašytuose grūdų priėmimo aktuose negalėjo būti tikslių duomenų apie jų kokybę, nes laboratoriniai tyrimai atliekami per 2-3 dienas. Teismas pripažino, kad ieškovas tinkamai vykdė šalių sutarties sąlygas ir tinkamai užfiksavo jam pateiktų atsakovo kukurūzų kokybę ir užskaitomąjį svorį 2007-12-05 grūdų priimtų saugojimui akte Nr. SJ001 ir 2007-12-06 grūdų priimtų saugojimui akte Nr. SJ002, prieš tai atlikęs laboratorinius tyrimus. Šalys sutartyje nustatė, kad atsakovui pageidaujant, ieškovas sudaro sąlygas atsakovo atstovui dalyvauti grūdų priėmimo ir kokybės nustatymo procedūrose (3.5. punktas), o atkraunamų grūdų kokybė vertinama ieškovo laboratorijoje ir arbitražiniai pavyzdžiai laboratorijoje saugomi 10 dienų, per kurias gali būti sprendžiami šalių ginčai dėl grūdų kokybės (3.9. punktas). Teismas taip pat atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovas, priėmęs iš atsakovo 61,72 tonos kukurūzų, o grąžinęs tik 30,75 tonos, liko negrąžinęs 30,97 tonos kukurūzų, nes drėgnus kukurūzus išdžiovinus ir išvalius nuo šiukšlinių priemaišų jų svoris sumažėja. Ieškovas į savo apskaitą saugojimui teisingai įtraukė ne visą atsakovo pateiktą kukurūzų kiekį, o tik užskaitomąjį jų svorį, kurį ir privalo grąžinti (sutarties 3.8. p., 3.12. p., 3.15. p.). Sudarydamos sutartį šalys susitarė, kad jų tarpusavio sutartiniuose santykiuose užskaitomam grūdų kiekiui skaičiuoti bus naudojamos žemės ūkio ministro 2005-08-12 įsakymu Nr. 3D-400 patvirtintų „Grūdų ir jų produktų perdirbimo įmonėse inventorizacijos taisyklių“ nuostatose numatytos formulės užskaitomą kiekį skaičiuoti atsižvelgiant į grūdų drėgnumą ir šiukšlines priemaišas. Teismas laikė, kad ieškovas įrodė aplinkybę, kad kukurūzus išdžiovino nuo 41 % drėgnumo iki sutartyje numatyto 14 %, drėgnumo, o atsakovas neįrodė savo teiginio, kad kukurūzus pateikė tik 17 % drėgnumo. Atsakovas taip pat neįrodė, kad sutartyje nustatyta tvarka ir terminais kada nors būtų reiškęs ieškovui pretenzijas dėl ieškovo laboratorijoje nustatytos kukurūzų kokybės ar dėl atsiimtų kukurūzų kiekio ir kokybės (sutarties 6.1 punktas). Todėl laikė, kad atsakovas sutiko tiek su ieškovo nustatyta kukurūzų kokybe, tiek su užskaitomuoju ir privalomu grąžinti svoriu. Teismas atsakovo elgesį, jam tik bylos nagrinėjimo metu pradėjus ginčyti ieškovo įrodymus dėl kukurūzų kokybės ir jų grąžintino kiekio, laikė nesąžiningu. Teismas sutiko su ieškovo skaičiavimais dėl jam priklausančio užmokesčio už atsakovo kukurūzų išdžiovinimą ir išvalymą, kadangi laikė, jog ieškovas įrodė, jog išdžiovino atsakovo kukurūzus nuo 41 % drėgnumo iki sutartyje numatyto 14 % ir išvalė nustatytas priemaišas, viršijančias bazinius dydžius. Šalių susitarimu buvo sumažintas užmokestis už kukurūzų saugojimą.

7Atsakovas L. J. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti dalinai – priteisti iš atsakovo ieškovui 5692,09 Lt. Atsakovas nurodo, kad teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė materialines ir procesines teisės normas. Atsakovas nesutinka su teismo sprendimo argumentais, kad ieškovas įrodė, jog atsakovo pateiktų grūdų drėgnumas buvo 41 procentas, o priemaišų kiekis nustatytas pagal ieškovo laboratorinius tyrimus, kad ieškovas grąžino atsakovui visus grūdus, o nuostoliai susidarė dėl drėgmės ir priemaišų. Teismas iš esmės neištyrė ir visapusiškai neišnagrinėjo visų byloje esančių įrodymų ir aplinkybių, o apsiribojo vien formaliu įrodymų vertinimu. Teismas rėmėsi vienpusiškai ieškovo surašytais dokumentais: 2007-12-05 ir 2007-12-06 grūdų priimtų saugojimui aktais Nr. SJ001 ir SJ002 ir įrašais laboratorinių analizių žurnale, kurių pagrindu konstatavo grūdų kokybę. Teismas neatsižvelgė į sutarties 2.1.1 punkto nuostatas, kurios šalims turi įstatymo galią, kad ieškovas priima grūdus, kurių drėgmė neviršija 17 procentų, būtent tokie grūdai ir buvo pateikti ieškovui. Teismas neatsižvelgė į sutarties 3.7 punkto reikalavimus, kad atkraunamų grūdų kokybė vertinama atkrovimo metu. Kadangi grūdų priėmimo dokumentuose nebuvo žymimas drėgnumas, tai reiškia, kad priimant grūdus jų drėgnumas atitiko sutartyje numatytą dydį – 17 proc. Duomenys laboratorinių tyrimų žurnale surašyti žymiai vėliau, o grūdų saugojimo aktuose ir laboratorinių analizių registravimo žurnalo įrašuose nėra atsakovo parašų, todėl jie surašyti ieškovo vienpusiškai, pažeidžiant sutarties 2.1.1. ir 3.7 punktų reikalavimus. Ieškovas pripažino, kad tyrimų duomenys į laboratorinių analizių registravimo žurnalus įrašyti atsakovui nežinant. Teismas neteisingai vertino aplinkybes dėl grūdų svorio: užskaitiniu svoriu laikytinas grūdų priėmimo aktuose nurodytas grūdų grynasis svoris, juo labiau, kad ieškovas atsakovui grąžino ne tik grūdus, bet ir šiukšlines priemaišas, ir jos įskaičiuotinos į bendrą svorį. Kadangi grąžintos išvalos sudarė 2,890 tonos, t.y. 4,68 procentai viso pateikto kiekio (61,72 tonos), tai ir šiukšlėtumas taip pat buvo 4,68 procento. Todėl nustačius, kad grūdų drėgnumas buvo 17 procentų, o šiukšlėtumas – 4,68 procento, atlikus paskaičiavimus pagal ieškovo nurodytas formules, duomenys kistų, ko neįvertino teismas. Pagal atsakovo paskaičiavimą atsakovas ieškovui yra skolingas 5692,09 Lt.

8Ieškovas UAB „Kratonas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad grūdų drėgnumas yra objektyvus faktas, kuris šalims nebuvo ir negalėjo būti žinomas sudarant sutartį. Pagal sutarties 3.9 punktą grūdų kokybė vertinama atkrovimo metu vykdytojo laboratorijoje, išrašant ją patvirtinantį kokybės pažymėjimą, dalyvaujant užsakovui. Apeliantas laboratorinės analizės rezultatų neginčijo ir jokių prieštaravimų nepareiškė, todėl teismas tokį atsakovo elgesį pagrįstai vertino kaip jo sutikimą su ieškovo nustatyta grūdų kokybe ir užskaitomuoju grūdų svoriu, kurį ieškovas privalėjo grąžinti atsakovui. Apeliantas savo skaičiavimuose neįvertino fakto, kad grūdų priemaišos grąžintos jas išdžiovinus, todėl jų svoris grąžinimo metu ir turėjo būti mažesnis, nei buvo pateikimo ieškovui momentu. Todėl dėl loginės klaidos apelianto skaičiavimai nesutampa su grūdų priėmimo dokumentuose nurodytais duomenimis.

9Apeliacinis skundas atmestinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), o apeliacinio skundo faktinės ir teisinės aplinkybės nesudaro prielaidų panaikinti priimtą teismo sprendimą.

10Atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadas, padarytas įvertinus byloje pateiktus įrodymus bei aiškinant šalių sudarytos sutarties nuostatas. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis sutarties 3.5 ir 3.9 punkto nuostatomis, padarė išvadą, jog ieškovo pateikti grūdų priimtų saugojimui aktai Nr. SJ001 ir Nr. SJ002 bei laboratorinių analizių registravimo žurnalų duomenys yra tinkami įrodymai, patvirtinantys atsakovo pateiktų grūdų drėgmę ir tam tikrą šiukšlinių ir grūdinių priemaišų kiekį. Teismas taip pat įvertino ir abiejų šalių pasirašytus grūdų priėmimo aktus, kuriuose nebuvo nurodyta pateiktų grūdų drėgmė ir priemaišų kiekis, kaip nepaneigiančius sutarties nustatyta tvarka nustatytų grūdų kokybės duomenų. Atsakovas remiasi sutarties 2.1.1 punktu, kuriame nurodyta, kad vykdytojas priima grūdus, kurių drėgmė neviršija 17 %, darydamas išvadą, kad grūdai ir buvo pateikti būtent neviršijant nurodytos drėgmės. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino šią sutarties nuostatą, atsižvelgdamas į kitas sutarties sąlygas ir jų tarpusavio ryšį. Tokie teismo veiksmai atitinka CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles. CK 6.193 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą ir jos sudarymo aplinkybes. Šalių sutartis buvo sudaryta dėl šių paslaugų suteikimo: grūdų priėmimo, išdžiovinimo, išvalymo ir jų saugojimo (sutarties 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 punktai). Tai reiškia, kad šalių susitarimo tikslas ir buvo būtent paruošti grūdus iki bazinių kondicijų, nes priešingu atveju atsakovas būtų neturėjęs tikslo juos perduoti nurodytų paslaugų atlikimui. Be to, nuo to priklausė ir atlygis ieškovui. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad priimamų grūdų kokybė neabejotinai turėjo būti nustatyta, o ne preziumuotina pagal sutarties sąlygas, kaip ne didesnė kaip 17 %. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai atsižvelgė į sutarties 3.5 punkto reikalavimus, numatančius, kad grūdų kokybę nustato ir įvertina vykdytojo (šiuo atveju ieškovo) laboratorija, o užsakovui (atsakovui) pageidaujant vykdytojas (ieškovas) sudaro sąlygas užsakovo atstovui dalyvauti grūdų priėmimo, atkrovimo bei kokybės nustatymo procedūrose. Todėl atsakovas, siekdamas užsitikrinti savo interesų apsaugą, turėjo pats savo iniciatyva domėtis pateiktų grūdų drėgmės ir šiukšlinių priemaišų nustatymu, tačiau to savo rizika nepadarė, o ieškovas sutarties pagrindu (3.5 punkto pagrindu) turėjo teisę tai nustatyti. Dėl šių aplinkybių ieškovo pateikti vienašališkai surašyti grūdų priimtų saugojimui aktai (b.l. 42-43) ir laboratorinių analizių registravimo žurnalo Nr. 05-01 duomenys (b.l. 44-46) yra tinkami rašytiniai įrodymai ir laikytini pakankamais atsakovo pateiktų ir ieškovo priimtų grūdų kokybei, t.y. drėgmei ir šiukšlinėms priemaišoms nustatyti. Šiuo požiūriu reikšminga ir tai, kad atsakovas ne tik nesidomėjo jo pateiktų grūdų kokybės nustatymu, bet ir pretenzijas dėl to pradėjo reikšti tik iškėlus bylą. Atsakovo pateikti priėmimo aktai (b.l. 24-26) nepaneigia šių duomenų, kadangi jie tik patvirtina grūdų pateikimo faktą ir jų svorį, tačiau juose nėra jokių duomenų apie grūdų kokybę, kurią ieškovas nustatė sutartyje numatyta tvarka. Atmestinas atsakovo argumentas, jog grūdų kokybė turėjusi būti nustatyta grūdų priėmimo metu. Sutarties 3.9 punktas (atsakovas klaidingai nurodo 3.7 punktą), kuriuo beje rėmėsi ir pirmosios instancijos teismas, numato, kad atkraunamų grūdų kokybė vertina atkrovimo metu. Tačiau ginčo atveju šis punktas netaikytinas, kadangi jis reglamentuoja atkraunamų, o ne priimamų grūdų kokybės nustatymo tvarką, o ginčas vyksta dėl atsakovo pateiktų, o ne dėl jam grąžintų grūdų kokybės, ir šiuo atveju koybės nustatymo tvarka reglamentuoja sutarties 3.5 punktas

11Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, padarytomis nustatant atsakovo pateiktų grūdų užskaitomąjį svorį, kadangi šios išvados atitinka sutarties reikalavimus ir, kaip jau nustatyta, remiasi ieškovo tinkamu būdu nustatyta grūdų kokybe (drėgmės ir šiukšlinių priemaišų kiekiu). Atsakovo atsikirtimai, jog, remiantis perduotų grūdų (61,72 t) ir grąžintų priemaišų kiekio (2,890 t) santykiu, priemaišos galėjo sudaryti tik 4,68 % (2,890 t x 100 61,72 t), yra nepagrįsti. Atsakovas neįvertina tos aplinkybės, kad pateiktų grūdų drėgnumas buvo 41 %, dėl ko džiovinimo metu išgarinus drėgmę, neabejotinai keitėsi tiek pačių grūdų, tiek ir šiukšlinių priemaišų svoris. Kadangi atsakovas ydingai nustatė grūduose buvusių šiukšlinių priemaišų kiekį (4,68 %) ir jokiais įrodymais nepatvirtino fakto, kad pateiktų grūdų drėgmė buvo tik 17 %, todėl negalima remtis ir jo padaryta ieškovui priklausančio mokėti atlygio skaičiuote.

12Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įrodymus (CPK 185 straipsnis) ir tinkamai aiškino sutarties nuostatas (CK 6.193 straipsnis), todėl nepažeidė nei materialinės, nei procesinė teisės normų, ir jo priimtas sprendimas nekeistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Apeliacinį skundą atmesti. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai