Byla B2-322-467/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inno Trade“ administratoriaus UAB „Rožių slėnis“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi UAB „Inno Trade“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Rožių slėnis“ (b.l. 51-53). Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi BUAB „Inno Trade“ taikytas supaprastintas bankroto procesas ir patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 3 729,49 EUR sumai (b.l. 79-80). Įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi. Ta pačia nutartimi nustatyta, kad lieka galioti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtinti bankrutavusios UAB „Inno Trade“ kreditorių finansiniai reikalavimai (b.l. 86-87). Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi patvirtintas patikslintas BUAB „Inno Trade“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (b.l. 98).

4BUAB „Inno Trade“ bankroto administratoriaus UAB „Rožių slėnis“ įgaliotas asmuo R. T. 2016 m. sausio 19 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl BUAB „Inno Trade“ pabaigos. Nurodė, jog iš esmės visos bankroto procedūros yra baigtos, saugotini BUAB „Inno Trade“ dokumentai yra paruošti perduoti tolimesniam saugojimui į archyvą. VĮ Registrų centro duomenimis BUAB „Inno Trade“ vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. VĮ „Regitra“ duomenimis BUAB „Inno Trade“ registruotų transporto priemonių nėra. Bankų sąskaitose piniginių lėšų nėra. Įsiskolinimų darbuotojams nebuvo. Administratorius prašo patvirtinti BUAB „Inno Trade“ kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai liko nepatenkinti, galutinį sąrašą ir priimti sprendimą dėl BUAB „Inno Trade“ pabaigos.

5Bankroto administratorius apie posėdžio vietą ir laiką yra informuotas, BUAB „Inno Trade“ kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pateikti tai patvirtinantys įrodymai (2016-02-03 administratoriaus pranešimas su priedais).

6Prašymas tenkintinas.

7BUAB „Inno Trade“ administratoriaus kartu su prašymu pateiktas sąrašas (b.l. 102) tvirtina, kad bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, užbaigus bankroto procedūras, sudarys 3 729,49 EUR, iš jų 3 431,36 EUR antros eilės kreditorių reikalavimų suma ir 298,13 EUR trečios eilės kreditorių reikalavimų suma.

8Bylos duomenys tvirtina, kad bankrutuojanti įmonė veiklos nevykdo, turto ir pajamų neturi, sandorių, kuriuos reikėtų pripažinti negaliojančiais, nėra, turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, nėra, bankroto proceso metu buvo atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso veiksmai ir faktiškai bankroto procesas yra baigtas, taip pat atlikti visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai (ĮBĮ 13-1 str., 32 str. 4 d.).

9Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymos (b.l. 104) matyti, kad agentūra neturi duomenų, jog BUAB „Inno Trade“ sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

10Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus - šiuo atveju yra pateiktas įmonės likvidacinis balansas, sudarytas 2015 m. gruodžio 31 d. (b.l. 103) ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Esant nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, patvirtintinas BUAB „Inno Trade“ galutinis kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas ir priimtinas sprendimas dėl BUAB „Inno Trade“ pabaigos.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio ketvirtąja dalimi,

Nutarė

12Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inno Trade“ administratoriaus UAB „Rožių slėnis“ prašymą tenkinti.

13Patvirtinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Inno Trade“ galutinį kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 3 729,49 sumai:

14Antros eilės kreditoriai – VSDFV Vilniaus skyrius

15219,51 EUR

16VĮ Turto bankas

173 211,85 EUR

18Viso

193 431,36 EUR

20Trečios eilės kreditoriai – UAB „Tele2“

21298,13 EUR

22Viso

23298,13 EUR

24Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Inno Trade“ (juridinio asmens kodas 302480298, adresas Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius) pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

25Pavesti įmonės administratoriui UAB „Rožių slėnis“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktojoje dalyje.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai