Byla e2-850-524/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ieškinį atsakovams AAS „BTA Baltic Insurance Company“, uždarajai akcinei bendrovei „WEST OIL“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais bei restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ieškinį atsakovams AAS „BTA Baltic Insurance Company“, uždarajai akcinei bendrovei „WEST OIL“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais bei restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2017 m. balandžio 26 d. tarp UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, UAB „West Oil“ bei AAS „BTA Baltic Insurance Company“ fdialo Lietuvoje sudarytą susitarimą dėl užstato prievolės užtikrinimui pagal draudimo liudijimą (polisą); pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2017 m. balandžio 26 d. UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ atliktą 10 000 Eur sumai mokėjimą AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialui; pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2017 m. gegužės 2 d. UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ atliktą 3 000 Eur sumai mokėjimą AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje; taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje ieškovo BUAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ naudai 13 000 Eur sumą; priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje ieškovo BUAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ naudai 6 procentus metinių palūkanų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje bei UAB „West Oil“ ieškovo BUAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

3Teisme gauta ieškovės ir atsakovų pasirašyta taikos sutartis, šalys prašo patvirtinti taikos sutartį, nutraukti civilinę bylą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Prašymas tenkintinas.

5Įstatymas numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, CK 6.983 straipsnis).

6Nagrinėjamoje byloje ieškovė ir atsakovai susitarė dėl taikaus ginčo išsprendimo ir sudarė taikos sutartį. Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, pažeidžia šalių, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta. Šalims CPK 42 straipsnyje, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnyje numatytos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Todėl šalių prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

7Jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl žyminio mokesčio grąžinimo klausimas nespręstinas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

8Procesinių dokumentų įteikimo išlaidų suma neviršija 5 Eur sumos, todėl šių išlaidų atlyginimo klausimas nespręstinas (CPK 92 straipsnis).

9Ieškovė bei atsakovai taikos sutartimi susitarė, jog neprašo priteisti viena iš kitos jų patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nespręstinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

11tenkinti prašymą.

12Patvirtinti ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Divingas“, atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „West Oil“ sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

131.

14Atsakovas l grąžina Ieškovui 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) sumokėtą piniginį užstatą, o Ieškovas atsisako visos likusios Ieškinio reikalavimo dalies 2 999,00 Eurų draudimo įmokos, šioje civilinėje byloje Atsakovo 1 ir Atsakovo 2 atžvilgiu, tame tarpe reikalauti sumokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Atsakovas l įsipareigoja sumokėtą piniginį užstatą 10 000 Eur, Ieškovui grąžinti per 10 dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis įsiteisėjimo dienos į banko sąskaitą Nr. ( - ). esančią AB Swedbank.

173.

18Šalys sutaria, kad Atsakovui l pažeidus šios Taikos sutarties nurodytas pinigines prievoles ar jų įvykdymo terminus, Ieškovas įgyja teisę reikalauti iš Atsakovo sumokėti 0,05 procentų delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško Taikos sutarties įvykdymo.

194.

20Šalys viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant advokatų išlaidas, neatlygina ir ateityje iš kitos Šalies jų atlyginimo nereikalaus.

215.

22Šalys susitaria, kad pašto išlaidas, susijusias su procesinių ir kitų dokumentų siuntimu, ar visas kitas teismo patirtas išlaidas, jeigu tokių būtų, padengs Atsakovas 2.

236.

24Šia Taikos sutartimi Šalys pareiškia, kad, įvykdžius Taikos sutarties sąlygas, Šalys ateityje neturės viena kitai jokių pretenzijų ar reikalavimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su šia Taikos sutartimi ar kylančių iš Ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių.

257.

26Šią Taikos sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią Taikos sutartį neteisėta, taip pat pareiškia, kad nė vienai iš šalių nėra pateikta jokių kitų trečiųjų asmenų reikalavimų, kurie galėtų turėti įtakos šiai Taikos sutarčiai.

278.

28Šalys pareiškia, kad Šalims yra žinomos, išaiškintos ir suprastos Taikos sutarties sudarymo ir Civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima).

299.

30Šalys pripažįsta, kad šia Taikos sutartimi numatytos Civilinės bylos baigties ginčų užkirtimo ateityje sąlygos Šalims suprantamos ir tarp Šalių kilęs ginčas yra išspręstas.

3110.

32Šalims yra žinoma, kad vadovaujantis CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismo patvirtinta Taikos sutartis turi vykdomojo dokumento galią ir, vienai iš Šalių neįvykdžius savo įsipareigojimo, kita Šalis įgyja teisę priverstinai įvykdyti tokį įsipareigojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3311.

34Jeigu keičiasi Taikos sutartį pasirašiusių Šalių buveinės adresai, banko sąskaitos numeris ir (ar) kiti rekvizitai, Šalys privalo apie tai tinkamai informuoti viena kitų. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Taikos sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

3512.

36Ši Taikos sutartis įsigalioja šalims pasirašius šią sutartį.

3713.

38Taikos sutartis pasirašoma elektroniniu paštu apsikeičiant pasirašytais Taikos sutarties egzemplioriais. Taikos sutartį pirma pasirašo Atsakovas 2 ir ją nusiunčia elektroniniu paštu Atsakovuil. Atsakovas 1 pasirašo Taikos sutartį ir ją nusiunčia elektroniniu paštu Ieškovui. Ieškovas pasirašo Taikos sutartį ir ją nusiunčia elektroniniu paštu Atsakovui l ir Atsakovui 2.

3914.

40Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį teismui tvirtinti pateikia Ieškovas.

41Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-850-524/2020 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ieškinį atsakovams AAS „BTA Baltic Insurance Company“, uždarajai akcinei bendrovei „WEST OIL“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais bei restitucijos taikymo.

42Nutartį per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti niekiniu ir... 3. Teisme gauta ieškovės ir atsakovų pasirašyta taikos sutartis, šalys prašo... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Įstatymas numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti... 6. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ir atsakovai susitarė dėl taikaus ginčo... 7. Jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas... 8. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidų suma neviršija 5 Eur sumos, todėl... 9. Ieškovė bei atsakovai taikos sutartimi susitarė, jog neprašo priteisti... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3... 11. tenkinti prašymą.... 12. Patvirtinti ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 13. 1.... 14. Atsakovas l grąžina Ieškovui 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų)... 15. 2.... 16. Atsakovas l įsipareigoja sumokėtą piniginį užstatą 10 000 Eur, Ieškovui... 17. 3.... 18. Šalys sutaria, kad Atsakovui l pažeidus šios Taikos sutarties nurodytas... 19. 4.... 20. Šalys viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant advokatų... 21. 5.... 22. Šalys susitaria, kad pašto išlaidas, susijusias su procesinių ir kitų... 23. 6.... 24. Šia Taikos sutartimi Šalys pareiškia, kad, įvykdžius Taikos sutarties... 25. 7.... 26. Šią Taikos sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši Taikos sutartis... 27. 8.... 28. Šalys pareiškia, kad Šalims yra žinomos, išaiškintos ir suprastos Taikos... 29. 9.... 30. Šalys pripažįsta, kad šia Taikos sutartimi numatytos Civilinės bylos... 31. 10.... 32. Šalims yra žinoma, kad vadovaujantis CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 33. 11.... 34. Jeigu keičiasi Taikos sutartį pasirašiusių Šalių buveinės adresai, banko... 35. 12.... 36. Ši Taikos sutartis įsigalioja šalims pasirašius šią sutartį.... 37. 13.... 38. Taikos sutartis pasirašoma elektroniniu paštu apsikeičiant pasirašytais... 39. 14.... 40. Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį teismui tvirtinti pateikia... 41. Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-850-524/2020 pagal ieškovės... 42. Nutartį per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos galima apskųsti...