Byla 2-344-985/2017
Dėl pažeistų teisių gynimo, tretysis asmuo Kazlų Rūdos savivaldybė

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė,

2sekretoriaujant Jolantai Petraitienei,

3dalyvaujant ieškovo Jusevičių žemės ūkio bendrovės atstovei S. S., atsakovo Kalvarijos savivaldybės atstovui G. Z.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Jusevičių žemės ūkio bendrovės ieškinį atsakovei Kalvarijos savivaldybei dėl pažeistų teisių gynimo, tretysis asmuo Kazlų Rūdos savivaldybė.

5Teismas

Nustatė

6ieškovas teismo prašo: 1) pripažinti negaliojančia Marijampolės rajono mero 1996-04-18 potvarkio Nr.102 Dėl nuosavybės teisės pripažinimo dalį vietoje: „pripažinti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teisę kultūros namus-kontorą, inventorizacijos byloje pažymėtą lC2/p su priestatais, inventorizacijos byloje pažymėtais ( - ), nurodytus inventorizacinėje byloje Nr. ( - ), esančio ( - )“ skaityti: „pripažinti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise pastato-kultūros namų-kontoros, inventorizacijos byloje pažymėto ( - ) su priestatais, inventorizacijos byloje pažymėtais ( - ), nurodyto inventorizacinėje byloje Nr., esančio ( - ), 0,43 dalį (laisvalaikio salę su pagalbinėmis patalpomis), tai yra, patalpas inventorizacinėje byloje Nr. ( - ) pažymėtas indeksais ( - ).“; 2) pripažinti 0,57 dalis pastato, esančio ( - ), unikalus ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruoto registro Nr. ( - ), kurią sudaro Inventorizacijos byloje pažymėtos patalpos indeksais ( - ), nuosavybės teise ( - ).

7Ieškovo atstovė teismo posėdyje pateikė prašymą pakeisti atsakovą į Kalvarijos savivaldybę, kuris teismo patenkintas protokoline nutartimi. Atsakovu šioje byloje laikytina Kalvarijos savivaldybė, Marijampolės savivaldybė laikytina neturinti šioje byloje teisinio suinteresuotumo, todėl pašalinta iš proceso.

8Atsakovo atstovas teismo posėdyje ieškinyje nurodytus faktus pripažino, prašė ieškinį tenkinti visiškai.

9Trečiasis asmuo Kazlų Rūdos savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad pastatas - Kultūros namai - kontora (unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), pažymėtas indeksu ( - )), esantis ( - ) savivaldybės balanse nėra apskaitytas, Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise nepriklauso, Kazlų Rūdos savivaldybė minėto statinio jokia teise nevaldo. Atsižvelgiant į išdėstytą, Kazlų Rūdos savivaldybė teisinio suinteresuotumo šioje byloje neturi, todėl ieškinio tenkinimo galimybę palieka spręsti teismui. Apie posėdį pranešta tinkamai, prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta, todėl byla išnagrinėta trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11 Atsakovui ieškinį pripažinus visiškai, sprendimas rašomas sutrumpintais motyvais (CPK 268 straipsnio 5 dalis).

12Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pastatas-kontora esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė ( - ) kolūkiui. Privatizuojant žemės ūkio įmonių turtą, grupė pajininkų už pajus privatizavo sudarytą gamybinį kompleksą, kurio sudėtyje buvo ir kontoros pastatas ir šio turto pagrindu buvo įregistruota Jusevičių žemės ūkio bendrovė. Ieškovės atstovė nurodė, kad faktiškai 0,57 dalys pastato-kultūros namai-kontora, unikalus Nr. ( - ) nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) (buvusi ( - ) kolūkio kontora), nuosavybės teise priklauso ( - ), nes Žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymo pagrindu privatizuojant Lietuvos žemės ūkio įmonę buvo parduota ir perduota ( - ) žemės ūkio bendrovei. Tokia padėtis yra dėl to, kad privatizuojant ( - ) kolūkį pagal žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymą, kultūros namų pastatas buvo perduotas Marijampolės rajono savivaldybei kaip 5 procentų įmoka už privatizuojamą turtą, tačiau kolūkio kontora, kuri yra po vienu stogu, tame pačiame pastate su kultūros namų pastatu, buvo privatizuota už pajus ir perduota ( - ) žemės ūkio bendrovei. Iš ko seka, kad klaidingai Marijampolės rajono mero 1996-04-18 potvarkiu Nr. ( - ) Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, neįvertinus, kad pastatas yra dviejų aukštų, nenurodant patalpų indeksų, nuosavybės teisė buvo pripažintos Marijampolės rajono savivaldybės tarybai ne tik į kultūros namus, bet ir į kolūkio kontorą. Pastato unikalus Nr. ( - ) dalis, kurioje buvo kultūros namai, buvo perduota valstybei už 5 procentų privatizavimo piniginę įmoką. Kultūros namai (laisvalaikio salė su pagalbinėmis patalpomis) sudarė 0,43 dalis pastato unikalus Nr. ( - ) Inventorizacijos byloje pažymėtos patalpos indeksais: ( - ). Marijampolės rajono meras 1996-04-18 priėmė Potvarkį Nr. ( - ) Dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir klaidingai pripažino Marijampolės rajono savivaldybei nuosavybės teise į visą pastatą kultūros namus- kontorą, nors kontora buvo 1992-08-07 privatizuota pagal Žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymą ir nuosavybės teise priklauso ( - ) žemės ūkio bendrovei. Susidarius atskiroms Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėms, pastato unikalus Nr. ( - ) dalis, kur buvo kultūros namai, perduota Kalvarijos savivaldybei. 2000-05-01 Perdavimo-priėmimo akte įrašyta eil. Nr. ( - ) laisvalaikio salė, o likusi pastato dalis liko Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinės teisės Marijampolės savivaldybės tarybos vardu, kas neatitinka faktinių aplinkybių.

13Atžvelgiant į nurodytas aplinkybes ir esant atsakovo faktų pripažinimui, ieškinys tenkintinas visiškai (CK 4.47 str. 1 d. 12 p.; 4.98 str.).

14Byloje susidarė 12,47 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos valstybei iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Pripažinti negaliojančia Marijampolės rajono mero 1996-04-18 potvarkio Nr. ( - ) Dėl nuosavybės teisės pripažinimo dalį, vietoje: „pripažinti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teisę kultūros namus-kontorą, inventorizacijos byloje pažymėtą ( - ) su priestatais, inventorizacijos byloje pažymėtais ( - ) nurodytus inventorizacinėje byloje Nr. ( - ), esančius ( - )" skaityti „pripažinti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise pastato-kultūros namų-kontoros, inventorizacijos byloje pažymėto ( - ) su priestatais, inventorizacijos byloje pažymėtais ( - ), nurodyto inventorizacinėje byloje Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,43 dalį (laisvalaikio salę su pagalbinėmis patalpomis), tai yra, patalpas inventorizacinėje byloje Nr. ( - ) pažymėtas indeksais ( - ).“

18Pripažinti, kad 0,57 dalys pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruoto registro Nr. ( - ), kurią sudaro Inventorizacijos byloje pažymėtos patalpos indeksais ( - ) nuosavybės teise priklauso ( - ) bendrovei, ( - ).

19Iš ieškovo Jusevičių žemės ūkio bendrovės, į. k. 165663617, buveinės adresas Jusevičių kaimas, Kalvarijos savivaldybė, priteisti valstybei 12,47 Eur (dvylika eurų 47 ct) už procesinių dokumentų įteikimą.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai