Byla I-311-739/2013
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialui priėmimo klausimą

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Pranckienė rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo BUAB „duomenys neskelbtini“ skundo dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialui priėmimo klausimą,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo skundas atsakovui, kuriuo prašoma atsakovo 2013-05-07 sprendimą, kuriuo atsisakyta išregistruoti transporto priemonę VW PASSAT identifikavimo numeris „duomenys neskelbtini“, valst. Nr. „duomenys neskelbtini“, pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti bei įpareigoti atsakovą išregistruoti transporto priemonę, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32013-05-28 Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas iki 2013-06-14 pašalinti skundo trūkumus: pateikti transporto priemonės registracijos liudijimo įskaitomą kopiją arba originalą, paaiškinti ir pateikti papildomų įrodymų, kaip transporto priemonės registracijos liudijime jos savininku nurodyta bendrovė UAB „duomenys neskelbtini“ yra susijusi su BUAB „duomenys neskelbtini“. Pateikti teismui savo prašymą atsakovui, dėl kurio atsakovas priėmė skundžiamą sprendimą, taip pat pateikti teismui prie prašymo atsakovui pateiktus dokumentus arba pateikti duomenis, kad atsakovas atsisako pareiškėjui pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijas ir dėl to pareiškėjas negali jų pridėti prie skundo. Pareiškėjui buvo nurodyta, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 88 straipsnis nenumato galimybės pripažinti administracinius aktus neteisėtais. Todėl pareiškėjas privalo tinkamai suformuluoti skundo reikalavimus. Pareiškėjui buvo nurodyta, kad jis privalo teismui pateikti L. P. įgalinimus paduoti skundą pareiškėjo vardu patvirtinančius įrodymus. Taip pat pareiškėjas buvo įpareigotas sumokėti žyminį mokestį - 100 litų ir teismui pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus.

4Vykdydamas teismo nutartį dėl skundo trūkumų pašalinimo, pareiškėjas Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą. Patikslintu skundu pareiškėjas prašo panaikinti atsakovo 2013-05-07 sprendimą, kuriuo atsisakyta išregistruoti transporto priemonę VW PASSAT, identifikavimo numeris „duomenys neskelbtini“, valst. Nr. „duomenys neskelbtini“, ir įpareigoti atsakovą išregistruoti transporto priemonę, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tačiau pateiktu patikslintu skundu pareiškėjas visų teismo įpareigojimų dėl skundo trūkumų pašalinimo neįvykdė. Nors teismas buvo įpareigojęs pareiškėją teismui pateikti savo prašymą atsakovui, dėl kurio atsakovas priėmė skundžiamą sprendimą, o taip pat pateikti teismui prie prašymo atsakovui pateiktus dokumentus arba pateikti duomenis, kad atsakovas atsisakė pareiškėjui pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijas ir dėl to pareiškėjas negali jų pridėti prie skundo, tačiau pareiškėjas to nepadarė. Patikslintame skunde, nepaisydamas teismo įpareigojimų, vėl prašo šiuos rašytinius įrodymus išreikalauti iš atsakovo. Taip pat pareiškėjas teismo nustatytu terminu nesumokėjo įstatymo nustatyto 100Lt žyminio mokesčio, nepateikė tokį sumokėjimą patvirtinančio įrodymo. ABTĮ 38 str. numato, kad skundai administraciniuose teismuose priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymo nustatytas žyminis mokestis, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Žyminiu mokesčiu neapmokestinamų skundų atvejai išsamiai reglamentuoti ABTĮ 40 str. Pareiškėjo paduotas skundas nepatenka į ABTĮ 40 str. nurodytas bylų kategorijas. O ABTĮ 41 straipsnis nenumato, kad nuo žyminio mokesčio gali būti atleidžiami juridiniai asmenys. ABTĮ 37 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Aukščiau nurodytų teismo įpareigojimų, tame tarpe ir įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį, nevykdymas bei šio mokesčio nesumokėjimas yra pagrindas taikyti įstatyme numatytas procesines pasekmes ir pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu.

5Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 149 straipsniu, teismas

Nutarė

6Skundą laikyti nepaduotu.

7Pareiškėjui išaiškinti, kad skundą grąžinus, laikant jį nepaduotu, pareiškėjui neužkertama galimybė, pašalinus trūkumus, kreiptis į teismą su skundu bendra tvarka.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

9Nutarties nuorašą išsiųsti pareiškėjui.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai