Byla 2A-326/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei ieškovo atstovui advokatui Kęstučiui Švirinui, advokato padėjėjui Mantui Arasimavičiui, atsakovo atstovui Teisučiui Jasiulioniui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Autokurtas“ apeliacinį skundą ir atsakovo Lietuvos kariuomenės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr.2-282-41/2007 pagal ieškovo UAB „Autokurtas“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Autokurtas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės 390253,13 Lt žalą, kurią sudaro tiesioginiai ieškovo nuostoliai, negautos pajamos ir išlaidos, susijusios su žalos prevencija ir žalos sumažinimu, atsakovo civilinės atsakomybės įvertinimu, taip pat prašė atnaujinti dėl svarbių priežasčių ieškovo praleistą ieškinio senaties terminą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2001-11-10 paskelbė atvirtąjį konkursą autotransporto ir specialiosios technikos remonto paslaugoms pirkti, ieškovas pateikė pasiūlymus atsakovui, nurodydamas savo teikiamų paslaugų kainas XVI, XVII ir XX pirkimo dalyse. Atsakovas konkurso pirkimo XVII ir XX dalių laimėtoju paskelbė UAB „Kautra“, su kuria 2002-07-02 sudarė pirkimo sutartį. Ieškovas pateikė ieškinį dėl konkurso rezultatų panaikinimo ir Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2003-02-24 sprendimu buvo panaikintas atsakovo pirkimo komisijos sprendimas, kuriuo laimėtoju buvo patvirtinta UAB „Kautra“. Po sprendimo priėmimo ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą persvarstyti viešo pirkimo konkurso rezultatus ir priimti sprendimą dėl naujo konkurso nugalėtojo. Vilniaus apygardos teismas 2002-07-02 sprendimu pripažino atsakovo ir UAB „Kautra“ sudarytą pirkimo sutartį niekine bei įpareigojo atsakovą iš naujo svarstyti konkurso rezultatus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-01-03 nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir kad ieškovas turi teisę į žalos atlyginimą, nes niekine sutartimi buvo pažeistos ieškovo teisės. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-03 nutartimi ieškovas prašė priteisti iš atsakovo:

4

  1. 100 Lt tiesioginių nuostolių;
  2. 378386,73 Lt negautų pajamų, kurios paskaičiuotos susumavus pagal kiekvieną PVM sąskaitą-faktūrą negautas pajamas.
  3. 11766,40 Lt išlaidų, skirtų žalos prevencijai ir sumažinimui, žalos ir atsakovo civilinės atsakomybės įvertinimui, taip pat išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.

5Be to, ieškovas prašė atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą 3 metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti, kadangi sužinojęs apie jo teises pažeidžiantį atsakovo 2002-06-13 sprendimą, nedelsiant kreipėsi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, siekdamas panaikinti šį sprendimą. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2006-01-03 nutartimi konstatavus, kad ieškovo pasirinkti teisių gynimo būdai šiuo konkrečiu atveju negali būti efektyvūs, ieškovas nedelsdamas 2006-02-20 kreipėsi į teismą dėl atsakovo veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – atnaujino ieškinio senaties terminą ir priteisė ieškovui 100 Lt tiesioginių išlaidų bei 10 000 bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad ieškovas, sužinojęs apie jo teises pažeidžiantį atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo, per protingą terminą ėmėsi aktyvių veiksmų pažeistoms teisėms ginti, t.y. kreipėsi į teismą dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, pasirinkdamas iš pradžių vieną, po to – kitą pažeistų civilinių teisių gynimo būdą. Ta aplinkybė, kad ieškovo pasirinkti civilinių teisių gynimo būdai nebuvo jam pakankamai efektyvūs ir neapgynė jo teisių tokiu mastu, kokiu ieškovas norėjo, neužkerta kelio imtis kitų civilinių teisių gynimo būdų ir nesudaro pagrindo teismui užkirsti kelią jais pasinaudoti. Teismas sutiko su ieškovo argumentu, jog šiuo atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą, kad ieškovas nagrinėjamu atveju buvo pakankamai atidus bei aktyvus, todėl teismas atnaujino ieškinio senaties terminą. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas sumokėjo 100 Lt mokestį, kad galėtų dalyvauti viešajame konkurse. Kadangi teismų sprendimais nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai ir egzistuoja tarp jų ir ieškovui padarytos žalos priežastinis ryšys, teismas iš atsakovo priteisė 100 Lt tiesioginių išlaidų. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 361975,38 Lt negautų pajamų ir nurodė, kad ta aplinkybė, jog atsakovo 2002-01-24 nustatytoje preliminarioje pasiūlymų eilėje tiek XVII, tiek XX pirkimo dalyse ieškovas UAB „Autokurtas“ užėmė antrą vietą po konkursą laimėjusios UAB „Kautra“ pati savaime nereiškia, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių pirkimo sutarties nesudarius su pirmą vietą užėmusiu tiekėju, pirkimo sutartis automatiškai turi būti sudaroma su sekančiu eilėje esančiu tiekėju. LR Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos, galiojusios pirkimo metu, suteikia perkančiajai organizacijai teisę atsisakyti sudaryti sutartį su pirmą vietą preliminarioje eilėje užėmusiu ir pripažintu konkurso laimėtoju tiekėju, jeigu atsiranda vienokios ar kitokios nenumatytos aplinkybės, kadangi sudarant preliminarią eilę iš kelių tiekėjų, iš esmės nėra vertinamas pasiūlymų priimtinumas perkančiajai organizacijai, priimant gi sprendimą dėl atitinkamo tiekėjo pripažinimo konkurso nugalėtoju, vertinamas tik pirmoje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymo priimtinumas, bet nėra vertinamas po pirmo pasiūlymo einančių pasiūlymų priimtinumas perkančiajai organizacijai, todėl tiek antrą, tiek paskesnes vietas užėmę tiekėjai niekada negali būti garantuoti dėl jų pripažinimo konkurso laimėtoju ir dėl pirkimo sutarties su jais sudarymo pasitraukus ankstesniam eilėje tiekėjui: tam turi būti iš naujo kompleksiškai vertinami visi pasiūlymai, konstruojama nauja preliminari pasiūlymų eilė ir priimamas naujas sprendimas dėl konkretaus tiekėjo pripažinimo laimėtoju. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju negalima kalbėti apie ieškovo negautas pajamas, kadangi nėra pagrindo konstatuoti, jog su ieškovu turėjo būti sudaryta pirkimo sutartis: nes, net ir panaikinus sprendimą dėl pirmą vietą užėmusio tiekėjo pripažinimo konkurso laimėtoju, antrą vietą užėmęs tiekėjas automatiškai neįgyja teisės į pirkimo sutarties su juo sudarymą, tad ir teisės į pajamų iš šios sutarties gavimą. Netenkindamas ieškovo reikalavimų priteisti iš atsakovo 11766,40 Lt protingų išlaidų, skirtų žalos prevencijai ir sumažinimui, kurias ieškovas sumokėjo už teisinę pagalbą, teismas nurodė, jog šios išlaidos apima laikotarpį nuo 2002 m. balandžio mėn., t.y. kuomet ieškovas dalyvavo atsakovo organizuotame viešajame pirkime ir laikotarpį, kuomet vyko ankstesni teismo procesai dėl perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, o vėliau – dėl pirkimo sutarties pripažinimo niekine. Šios išlaidos priskirtinos prie ankstesniuose teismo procesuose patirtų bylinėjimosi išlaidų. Ankstesni teismo procesai jau yra pasibaigę ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas turėjo būti ir buvo išspręstas atitinkamais teismų procesiniais sprendimais bei nutartimis, ieškovas turėjo realią galimybę pateikti teismui prašymą dėl jų atlyginimo. Šias išlaidas priskirti prie išlaidų žalos prevencijai ir sumažinimui ar kitokių papildomų išlaidų, išeinančių už bylinėjimosi išlaidų instituto ribas, bei konstatuoti, kad jos buvo susijusios būtent su ieškovo patirta turtine žala, kurią dabar prašoma atlyginti, nėra jokio pagrindo. Teismas ieškovui iš atsakovo priteisė 10 000 Lt išlaidų už advokatų teisinę pagalbą, motyvuodamas tuo byla buvo sudėtinga bei ilgai užtruko ieškovo pažeistų viešo pirkimo metu teisių gynyba.

7Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Ieškovas nurodo, kad:

81. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktinę aplinkybę, kad UAB „Autokurtas“ niekada neturėjo teisės sudaryti pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija. Ieškovas teigia, jog teismui panaikinus atsakovo sprendimą dėl konkurso nugalėtojo paskelbimo, perkančioji organizacija nesiėmė jokių teisinę reikšmę turinčių veiksmų, kuriais būtų keičiama UAB „Autokurtas“ ir kitų tiekėjų konkursinė eilė. Tokiu būdu UAB „Autokurtas“ pasiūlymas tapo geriausiu galiojančiu pasiūlymu.

92. Nepagrįstas teismo argumentas, jog ieškovui, likus vieninteliam tiekėjui, viešųjų pirkimų komisija turėjo pasisakyti, ar ieškovo pasiūlytos kainos nėra per didelės ir ar jos priimtinos atsakovui. Atsakovas niekada nebuvo pasisakęs dėl ieškovo pateiktų kainų tinkamumo. Be to, atsakovui norint nutraukti pirkimo procedūras būtinas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, o Lietuvos kariuomenė nepateikė jokių įrodymų, jog ji minėtą sutikimą būtų gavusi.

103. Teismas neturėjo teisės imtis iniciatyvos ir konstatuoti, kad ieškovo pasiūlytos kainos buvo 700 procentų didesnė už UAB „Kautra“ pasiūlymo kainas ir aiškiai netinkamos atsakovui.

114. Teismas netinkamai kvalifikavo ieškovo žalą ir dėl to atsisakė priteisti ieškovo patirtas išlaidas, susijusias su žalos apskaičiavimu ir prevencija. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad išlaidos advokatų pagalbai apmokėti kada nors būtų priteistos iš atsakovo ar jas ieškovas būtų prašęs atlyginti kituose procesuose.

125. Teismas neatsižvelgė į prejudicinę reikšmę turintį Vilniaus m. 3-os apylinkės teismo sprendimą, kuriame konstatuota, kad pirmąją vietą užėmusios UAB „Kautra“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, o perkančioji organizacija turėjo iš naujo priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo.

136. Pirmosios instancijos teismas priėmė teismo sprendimą dėl ieškinio dalies lygios 373841,78, tačiau ieškovo galutinis pareikštas ieškinio reikalavimas buvo 390253,13 Lt. Teismui nenurodžius argumentų, kodėl minėta ieškovo reikalavimų dalis nebuvo išspręsta, teismo sprendimas turėtų būti panaikinamas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų.

14Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimo dalį, kuria ieškovui iš atsakovo priteista 100 Lt žalos atlyginimo bei 10000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad:

151. Teismas netinkamai pritaikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Faktinės aplinkybės įrodo, kad ieškovas viso ginčo metu naudojosi advokatų pagalba, žinojo apie pažeistas teises, tačiau jų negynė. Ieškovas ieškinio padavimo terminą praleido ne dėl svarbių priežasčių, todėl teismas turėjo ieškovų ieškinį atmesti dėl senaties.

162. Teismas netinkami pritaikė CPK 93 straipsnio 2 d. nuostatas, nes priteisė neproporcingai dideles išlaidas atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo atmesti Lietuvos kariuomenės apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

19Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje buvo nustatyta pirmosios instancijos teismo rašymo apsirikimo klaida, t.y. teismas 2007 m. vasario 21 d. sprendime neteisingai nurodė ieškovo pavadinimą – UAB „Autokuras“, o turėjo būti UAB „Autokurtas“. Ši rašymo apsirikimo klaida ištaisytina (CPK 276 str.).

21Ieškovas savo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė atsakovo neteisėtų veiksmų organizuojant viešąjį pirkimą, bei neišnagrinėjo dalies reikalavimų, kas sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą.

22Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ar paskelbtos nugalėtoja UAB „Kautra“ pasiūlymą pripažinus netinkamu, atsakovas privalėjo sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį su ieškovu, kuris konkurse buvo antras. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reglamentuojama, jog įvykus konkursui dalyvių pasiūlymai vertinami individualiai. Šio įstatymo (2000-03-21 redakcija) 34 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Tačiau teismas konstatuodamas, jog atsakovas pirkimo – pardavimo sutarties su ieškovu sudaryti neprivalėjo, aukščiau minėtų aplinkybių, kurioms esant viešojo pirkimo procedūros galėjo būti nutrauktos, nenagrinėjo. Nagrinėjant atsakovo atsakomybės klausimą taip pat būtina nustatyti ar organizuojant viešąjį pirkimą nebuvo atsakovo neteisėtų veiksmų, kurių pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino ir netyrė.

23Be to, iš ieškinio patikslinimo matyti, jog ieškovas reiškė reikalavimus dėl 390253,13 Lt. Teismas atmetė ieškovo ieškinį dėl 373841,78 Lt sumos. Taigi pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nenurodė priežasčių, dėl kurių atmetė likusią reikalavimų dalį. Kadangi, šios dalies reikalavimų teismas nenagrinėjo, išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, o bylos dėl neišspręstų reikalavimų dalies negalima išskirti.

24Dėl nurodytų motyvų ir aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės, neištyrė visų esminių šios bylos išsprendimui būtinų ir ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių, neatskleidė bylos esmės, todėl padarė faktiniais duomenimis nepagrįstas išvadas, tuo pažeisdamas civilinio proceso kodekso normas. Pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme ir tai yra pagrindas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

25Kaip jau minėta, atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimo dalį dėl senaties termino atnaujinimo bei priimti naują sprendimą – taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį visiškai atmesti. Taip pat prašo panaikinti sprendimo dalį dėl priteistų 10000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir paskirstyti jas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

26Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino ieškinio senaties terminą. Tais atvejais, jeigu asmuo, veikdamas protingai ir sąžiningai, aktyviais ir teisėtais veiksmais iki bylos iškėlimo siekia apginti savo pažeistas teises, negalima laikyti, jog tai suteikia atsakovui teisę tikėtis, jog asmuo apskritai atsisako savo teisės arba nemato, jog jo teisė yra pažeista. Be to, negalima pripažinti, jog, esant aukščiau minėtoms aplinkybėms, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo atitiktų ieškinio senaties teisinio instituto paskirtį. Šiuo atveju, teismas teisingai nurodė, kad viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą. Todėl nėra pagrindo naikinti sprendimo dalį dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo.

27Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 100 Lt išlaidas, susijusias su pasiūlymo užtikrinimu.

28Kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš atsakovo 10000 Lt bylinėjimosi išlaidų neteisingai pritaikė procesines teises normas. CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingi teismo patenkintų reikalavimų daliai. Todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straisniu, 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

30Ištaisyti rašymo apsirikimo klaidą ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendime vietoj nurodyto ieškovo UAB „Autokuras“, laikyti UAB „Autokurtas“.

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimo dalį, kuria ieškovo UAB „Autokurtas“ reikalavimas dėl 390153,13 Lt priteisimo atmestas ir sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo ieškovui 10000 Lt ir valstybei 18,10 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir šioje dalyje bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Autokurtas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4.
  1. 100 Lt tiesioginių nuostolių;
  2. 378386,73 Lt negautų... 5. Be to, ieškovas prašė atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą 3... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį patenkino... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007... 8. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktinę aplinkybę, kad... 9. 2. Nepagrįstas teismo argumentas, jog ieškovui, likus vieninteliam tiekėjui,... 10. 3. Teismas neturėjo teisės imtis iniciatyvos ir konstatuoti, kad ieškovo... 11. 4. Teismas netinkamai kvalifikavo ieškovo žalą ir dėl to atsisakė... 12. 5. Teismas neatsižvelgė į prejudicinę reikšmę turintį Vilniaus m. 3-os... 13. 6. Pirmosios instancijos teismas priėmė teismo sprendimą dėl ieškinio... 14. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007... 15. 1. Teismas netinkamai pritaikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės... 16. 2. Teismas netinkami pritaikė CPK 93 straipsnio 2 d.... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį... 18. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo atmesti Lietuvos... 19. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas... 20. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje buvo nustatyta... 21. Ieškovas savo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 22. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, jog pirmosios instancijos... 23. Be to, iš ieškinio patikslinimo matyti, jog ieškovas reiškė reikalavimus... 24. Dėl nurodytų motyvų ir aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Kaip jau minėta, atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 26. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino ieškinio... 27. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 100... 28. Kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Ištaisyti rašymo apsirikimo klaidą ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m.... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. sprendimo dalį,... 32. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą....