Byla 2S-326-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Piliuona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. nutarties, kuria nustatytas terminas žyminiam mokesčiui už ieškinį dėl atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu sumokėti,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Piliuona“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 2008-11-14 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą Nr. 20071026-1-A4, pasirašytą UAB „Šiltas namas“, negaliojančiu. Nurodė, kad jis su atsakovu UAB „Šiltas namas“ 2007-10-26 sudarė projektavimo darbų sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tinkamai ir laiku atlikti sutartyje nurodytus Nemėžio logistikos sandėlio projektavimo darbus, o jis įsipareigojo sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus bei priimtus darbus. 2010 m. spalio mėn. paštu jis gavo atsakovo UAB „Šiltas namas“ atstovų pasirašytą 2008-11-14 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame buvo nurodyta, kad atsakovas perduoda, o jis priima paruoštas Nemėžio logistikos sandėlio techninio projekto dalis. Šio akto jis niekada nepasirašė, nes akte nurodyti dokumentai jam nebuvo perduoti, tačiau atsakovas 2010-10-14 faksu atsiuntė raštą, kad jis vienašališkai pasirašo 2008-11-14 atliktų darbų aktą. 2010-10-15 jis kreipėsi į atsakovą dėl 2007-10-26 projektavimo darbų sutarties vienašalio nutraukimo nuo 2010-11-15 dėl esminio sutarties pažeidimo (termino nesilaikymo), 2010-10-11 akto grąžinimo.

5Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams, nurodytiems nutartyje, pašalinti, t. y. įkainoti ieškinį, sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį ir pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus. Teismas, įvertinęs ieškovo pareikštą reikalavimą, vadovaudamasis CK 6.662, 6.700 str., nustatė, kad ieškovas reiškia negatyvų ieškinį dėl pripažinimo, kurį patenkinus ieškovui neliktų prievolės sumokėti už atliktų darbų aktuose nurodytus darbus. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad reikalavimas pripažinti aktą, kuris sukelia šalims turtines teises ir pareigas, negaliojančiu yra turtinio pobūdžio reikalavimas, todėl konstatavo, kad ieškinys turi būti įkainotas ir žyminis mokestis už jį turi būti sumokėtas vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p.

6Ieškovas UAB „Piliuona“ atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės, ieškinį laikyti paduotu jo pradinio pateikimo teismui dieną. Nurodo, kad teismas neteisingai aiškino teises ir pareigas, kylančias iš ginčijamo akto, todėl nepagrįstai nurodė, jog yra reiškiamas turtinio pobūdžio reikalavimas. Iš CK 6.662 str. matyti, kad atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas yra statybos techninis dokumentas, kuriuo viena šalis perduoda realiai atliktus darbus, o kita šalis pripažįsta ir priima darbus, toks aktas pats savaime mokėjimo pareigos nesukuria, mokėjimas tėra šalutinė prievolė, kuri kyla šio akto pagrindu išrašius buhalterinės apskaitos dokumentus, t. y. pats atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas nesukuria turtinių teisių ir pareigų, o sukuria neturtines teises ir pareigas, remdamasi vien aktu šalis negali kildinti savo teisės gauti apmokėjimą už atliktą darbą. Atsakovas UAB „Šiltas namas“ savo piniginį reikalavimą galėtų kildinti iš šio akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, su kuria jis nesutiko ir grąžino ją atsakovui.

7Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

8Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog ieškovas UAB „Piliuona“ ieškiniu reiškia turtinio pobūdžio reikalavimą ir todėl turi nurodyti ieškinio sumą bei sumokėti žyminį mokestį, numatytą CPK 80 str. 1 d. 1 p.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Piliuona“ padavė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti 2008-11-14 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą Nr. 20071026-1-A4, pasirašytą UAB „Šiltas namas“, negaliojančiu. Ieškinys grindžiamas rangą, statybos rangą, projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartį reglamentuojančiomis normomis. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007-10-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007; kt.). Taigi atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų, tačiau šio akto surašymas nereiškia, kad užsakovas besąlygiškai privalės apmokėti rangovui už akte nurodytus atliktus darbus pagal akte nurodytas kainas. Teismų praktikoje yra nustatyta, kad, kai rangovas pareiškia ieškinį dėl apmokėjimo už atliktus darbus, nurodytus priėmimo-perdavimo akte, tai užsakovas, gindamasis nuo ieškinio argumentu, kad priėmimo-perdavimo akte yra neteisingai užfiksuotas darbų rezultatas, kaina, neturi reikšti priešieškinio dėl rangos darbų priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, jis gali šį aktą ginčyti atsikirtimų į ieškinį forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010). Teisės teorijoje ir teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-381/2008). Neturtiniais ginčais paprastai yra pripažįstami ginčai ne dėl turto ir tiesiogiai su turtu nesusiję ginčai, t. y. neturtiniais ieškiniais pripažintini ieškiniai dėl pripažinimo ir teisinių santykių modifikavimo, kurie pareikšti ne dėl turto ar neturi tiesioginio ryšio su kokiu nors konkrečiu turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-01-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2001). Atsižvelgiant į ieškovo ieškinio reikalavimo esmę, į tai, kad šis reikalavimas nėra susijęs su konkrečiu turtu, jį patenkinus ar nepatenkinus nebus sukurtos turtinės pasekmės, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas yra neturtinis. Tai, kad ieškinio reikalavimas dėl priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu yra neturtinis, nurodo ir Lietuvos apeliacinis teismas (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2006-11-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-129/2006).

10Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui. Netenkintinas atskirojo skundo prašymas klausimą išspręsti iš esmės, nes ieškinį gali priimti tik pirmosios instancijos teismas, o ne apeliacinės instancijos teismas (CPK 137 str.).

11Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai