Byla 2-213/2013
Dėl baudos už priesaikos sulaužymą skyrimo, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Census“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės L. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutarties netenkinti prašymo dėl baudos už priesaikos sulaužymą skyrimo, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Census“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Kreditorė L. K. BUAB „Census“ bankroto byloje kreipėsi į teismą su prašymu skirti 1 000 Lt baudą trečiajam asmeniui M. T. už priesaikos sulaužymą. Nurodė, kad 2012 m. kovo 22 d. teismo posėdžio metu M. T. sulaužė teisme duotą priesaiką, nurodydama, kad jokių sutarčių BUAB „Census“ vardu su savo sūnumi V. T. nesudarinėjo, o beveik visos sutartys, pagrindžiančios V. T. kreditorinį reikalavimą BUAB „Census“ bankroto byloje, buvo pasirašytos M. T. BUAB „Census“ vardu. Dėl šios priežasties trečiasis asmuo teismo posėdžio metu davė akivaizdžiai melagingus parodymus, iškraipė faktines aplinkybes, tokiu būdu trukdė teismui vykdyti teisingumą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi kreditorės L. K. prašymo netenkino. Teismas nurodė, jog iš civilinėje byloje esančio 2012 m. kovo 22 d. teismo posėdžio protokolo nustatyta, kad trečiasis asmuo, duodamas parodymus nurodė, jog sandorių įmonės vardu nesudarinėjo, UAB „Census“ vardu su V. T. sandorių nesudarė, tik patarė sudaryti. Kreditorė pateikė 2008 m. rugpjūčio 18 d. paskolos sutarties Nr. 2008/05 kopiją, kurioje matyti, kad sutartį pasirašė UAB „Census“ įgaliotas atstovas vyr. buhalterė M. T. ir V. T. Teismas, įvertinęs visas aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, jog M. T., pasirašydama paskolos sutartį, veikė kaip UAB „Census“ įgaliotas asmuo, kad nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog M. T. inicijavo sutarčių sudarymą, derino paskolų dydžius, grąžinimo terminus, sprendė, jog M. T. 2012 m. kovo 22 d. teismo posėdžio metu duotus parodymus neturi pagrindo vertinti kaip priesaikos sulaužymą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Apeliantė kreditorė L. K. atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - paskirti trečiajam asmeniui M. T. 1 000 Lt baudą už priesaikos sulaužymą.

7Trečiasis asmuo M. T. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Apeliantė atskirąjį skundą padavė dėl teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas skirti trečiajam asmeniui M. T. baudą už priesaikos sulaužymą. CPK 186 straipsnio 6 dalis numato, kad prieš atliekant šalies ar trečiojo asmens apklausą, šalis ir trečiasis asmuo prisiekia padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Ši teisės norma imperatyviai įpareigoja teismą prisaikdinti šalis ar trečiuosius asmenis prieš vykdant apklausą. Už priesaikos sulaužymą teismas šaliai ar trečiajam asmeniui, taip pat jų atstovams pagal įstatymą turi teisę skirti iki vieno tūkstančio litų baudą.

9CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Vienas iš civilinio proceso tikslų yra kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.). Siekiant šio tikslo ir kartu užtikrinant asmens teisę į tinkamą procesą, civilinio proceso teisiniame reguliavime įtvirtintomis normomis nustatoma speciali teismo nutarčių, kuriomis sprendžiami proceso metu kilę atskiri klausimai, apskundimo tvarka. Šiomis normomis inter alia užtikrinama, kad ginčas būtų išspręstas per protingai trumpą laiką, taigi griežtas šių normų laikymasis yra ir asmens teisės į tinkamą procesą garantija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010). Nagrinėjamu atveju CPK 186 straipsnyje nenumatyta teisė apskųsti teismo nutartis, kuriomis išspręstas klausimas dėl baudos už priesaikos sulaužymą skyrimo. Taigi CPK nenumatyta teisė skųsti teismo nutartį, kuria netenkintas prašymas skirti baudą už priesaikos sulaužymą (CPK 334 str. 1 d. 1 p.). Pirmosios instancijos teismo nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas procesas aukštesnės instancijos teisme, taip pat kai jos priėmimas užkerta kelią dalyvauti procese konkrečiam asmeniui ir jis negali savo interesų ginti pareikšdamas savarankišką ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/1999). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas prašymas skirti baudą už priesaikos sulaužymą, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, kadangi priėmus minėtą nutartį procesas nėra užbaigiamas, nutartimi neužkertamas kelias dalyvauti procese konkrečiam asmeniui, tai yra priėmus ginčijamą nutartį procesas vyksta toliau (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Pažymėtina, jog pagal CPK 107 straipsnio 1 dalį asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas, gali būti duodamas atskirasis skundas. Atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo, kuriam bauda paskirta (CPK 107 str. 2 d.).

10Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog teismo nutartis, kuria buvo atmestas prašymas skirti baudą už priesaikos sulaužymą (CPK 186 str. 6 d.), negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.; 338 str.), todėl apeliacinis procesas dėl šios nutarties nutrauktinas. Pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartyje be teisinio pagrindo nurodyta, kad ši nutartis gali būti skundžiama apeliacine tvarka.

11Byloje yra duomenys apie tai, jog M. T. patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Iš PVM sąskaitos-faktūros serija AJM Nr. 369 matyti, jog už atsiliepimo į L. K. prašymą dėl baudos skyrimo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl nutarties neskirti baudos paruošimą M. T. patyrė 919,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kartu su prašymu priteisti šias bylinėjimosi išlaidas pateiktas dokumentas, patvirtinantis šių išlaidų apmokėjimą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliacinis procesas nutraukiamas dėl to, jog atskirasis skundas buvo paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacijos objektas, kad priimama nutartis nutraukti apeliacinį procesą iš esmės yra palankus M. T. teismo procesinis sprendimas (paduotu atskiruoju skundu, dėl kurio nutraukiamas procesas, buvo siekiama baudos M. T. paskyrimo), sprendžia, jog M. T. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas, tačiau iš dalies. M. T. priteistina pusė sąskaitoje nurodytų patirtų bylinėjimosi išlaidų, atsižvelgiant į tai, jog toje pačioje sąskaitoje nurodytos ir bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į prašymą dėl baudos skyrimo parengimą, o šias bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys įrodymai turėjo būti pateikti teismui iki baudos skyrimo klausimo išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme (CPK 93, 98 str.)

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98 straipsniais, 315 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

13Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutarties, kuria netenkintas kreditorės L. K. prašymas skirti baudą trečiajam asmeniui M. T..

14Priteisti M. T. (asmens kodas: ( - )) iš L. K. (asmens kodas: ( - )) 460 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai