Byla 1A-422-493-2010

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Arūno Paštuolio, teisėjų Romualdo Lincevičiaus, Reginos Majauskienės, sekretoriaujant Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, nuteistajam L. R., jo gynėjui advokatui Vaclovui Kaminskiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nuosprendžio, kuriuo L. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir nubaustas 1 metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis LR BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant nuteistąjį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

3Iš kaltinamųjų A. S. ir L. R. priteista solidariai 246,02 litų UAB „Festina“ žalos atlyginimo.

4Minėtu teismo nuosprendžiu taip pat yra nuteistas A. S., tačiau jo atžvilgiu apeliacinių skundų negauta.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6L. R. a. k. ( - ) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 178 str. 2 d. už tai, kad 2009-06-30, apie 1.00val., Kaune, ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su A. S., A. S. atsuktuvu išlaužus kuro talpyklos kamštį ir įsibrovus į UAB „Festina“ priklausančio automobilio „MAN“, v.n. ( - ) kuro talpyklą, iš kurios buvo pagrobta 585 ltr. dyzelinio kuro už 1735 Lt. Šiais savo veiksmais padarė UAB „Festina“ 1735 Lt turtinę žalą.

7Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro pavaduotojas apeliaciniu skundu prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-31 nuosprendį pakeisti. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria pritaikant Lietuvos Respublikos BK 75 str., L. R. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams ir skirti laisvės atėmimo bausmę jam atlikti pataisos namuose. Prokuroras savo skunde nurodo, jog apylinkės teismas, atidėdamas paskirtos bausmės vykdymą, neįvertino tai, jog L. R. nusikalstamą veiką padarė neišnykus teistumui už pirmiau padarytus nusikaltimus, todėl yra recidyvistas. Taip pat apylinkės teismas, atidėdamas L. R. paskirtos bausmės vykdymą, privalėjo tai motyvuoti ir pagrįsti savo išvadą, kodėl bausmės tikslai jam bus pasiekti be realaus jos atlikimo. Taip pat apylinkės teismas nepilnai įvertino ir L. R. asmenybę, neatsižvelgė į tai, jog jis nedirba, jo atžvilgiu jau buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, tačiau jo metu padarė naują nusikalstamą veiką, o tai jį apibūdiną kaip asmenybę, linkusią nusikalsti. Sutinkamai su BK 56 str. 1 d. nuostatomis, recidyvistui paprastai skiriama reali laisvės atėmimo bausmė ir tik tai leis pasiekti BK 41 str. numatytus bausmės tikslus

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorą, prašiusį apeliacinį skundą patenkinti, nuteistąjį ir jo gynėją, prašiusius apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas.

9Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisingai kvalifikavo nuteistojo L. R. nusikalstamą veiką, teisingai paskyrė bausmę, laikantis bausmių skyrimo pagrindų (BK 54 str.). Esminių BPK pažeidimų nenustatyta.

10Teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinių skundų ribų, tikrina pirmos instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo dalį tik dėl tų klausimų, dėl kurių paduotas apeliacinis skundas (LR BPK 320 str.).

11Baudžiamosios bylos medžiaga pagrįstai nustatyta, kad L. R., 2009-06-30, apie 1.00val., Kaune, Veiverių g. 191, veikdamas bendrininkų grupėje su A. S., A. S. atsuktuvu išlaužus kuro talpyklos kamštį ir įsibrovus į UAB „Festina“ priklausančio automobilio „MAN“, v.n. ( - ) kuro talpyklą, iš kurios buvo pagrobta 585 ltr. dyzelinio kuro už 1735 Lt. Šiais savo veiksmais padarė UAB „Festina“ 1735 Lt turtinę žalą.

12Skiriant bausmę L. R., apylinkės teismas atsižvelgė, jog jis praeityje teistas, padarė apysunkį nusikaltimą, įvertino jo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės buvimą, tai yra į tai, jog prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailisi ir nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje, taip pat atsižvelgė į tai, jog dalis žalos neatlyginta, žada atlyginti likusią žalą, todėl jam paskyrė terminuotą laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą. Teisėjų kolegiją su tokiu aplinkybių įvertinimu pilnai sutinka ir štai dėl ko. Įvertinus nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, darytina išvadą, jog L. R. nebuvo nusikalstamos veikos iniciatoriumi, jo veiksmai apsiribojo daugiau antraeiliu vaidmeniu, atlygino dalį padarytos turtinės žalos, o apeliacinės instancijos teismo posėdyje, nuteistasis pateikė kvitą, jog atlygino dar pusę likusios žalos, baigiamosiose kalbose 1-osios instancijos teisiamajame posėdyje, prokuroras, įvertinęs faktines nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, nuteistojo asmenybę, taip pat prašė L. R. atžvilgiu, paskyrus 1 metų laisvės atėmimo bausmę, atidėti jos vykdymą, ką apylinkės teismas ir padarė. Įvertinus ankstesnius teistumus, tai yra recidyvo buvimą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ankščiau padarytos nusikalstamos veikos yra kitokio pobūdžio, negu veika, už kurio padarymą jis yra nuteistas revizuojamu nuosprendžiu, tačiau vien tik teistumo buvimas, negali būti pagrindu netaikyti L. R. atžvilgiu paskiros bausmės vykdymo atidėjimo. Apylinkės teismo išvada, jog L. R. paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo yra pagrįsta, todėl keisti apylinkės teismo nuosprendžio apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

13 Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

14 Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai