Byla 2-4614-399/2016
Dėl tėvystės nuginčijimo, institucija teikianti išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovui V. G., jo atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, atsakovei A. G., trečiajam asmeniui nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų G. G. (po pertraukos nedalyvavo), institucijos duodančios išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Eglei Šitkauskienei (po pertraukos nedalyvavo), viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovei A. G., trečiasis asmuo nepareiškęs savarankiškų reikalavimų G. G. dėl tėvystės nuginčijimo, institucija teikianti išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašo nustatyti, kad jis nėra biologinis G. G., gimusios 2002 m. gegužės 4d., tėvas bei panaikinti G. G. gimimo įrašė esančius duomenis, kad jos tėvu yra V. G., asmens kodas 3700140736.

4Šiuos reikalavimus ieškovas ir jo atstovas palaikė tiek parengiamojo, tiek teismo posėdžio metu. Ieškovas paaiškino, kad su atsakove artimų ryšių neturėjo nuo 2000 metų, kadangi jis tais metais jau pradėjo gyventi su kita moterimi ir Gabrielė nėra jo vaikas ir jis su ja santykių kaip su dukra neužmezgė ir jų nesieja joks ryšys.

5Atsakovė atsiliepimo neteikė. Tiek parengiamojo teismo posėdžio, tiek teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį pripažįsta, kadangi ieškovas nėra ir negali būti Gabrielės tėvu, kadangi su juo negyveno ir artimų (intymių) santykių neturėjo nuo 2000 metų. Gabrielės tėvu yra S. Š. su kuriuo ji gyveno nuo 2001 m. pavasario iki 2001 m. gruodžio mėn., bendras gyvenimas pasibaigė, nes S. Š. nenorėjo jog gimtų Gabrielė ir sužinojęs ne tik apie jos nėštumą, bet ir apsisprendimą susilaukti vaiko, nutraukė bendrą gyvenimą. G. G. V. G. nelaiko ir niekada nelaikė savo tėvu ir tarp jų jokių emocinių ryšių nėra ir nebuvo.

6Trečiasis asmuo G. G., gimusi 2002 m. gegužės 4 d., esanti 14 metų amžiaus ir turinti dalinį procesinį veiksnumą, parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji sutinka su ieškiniu, nes V. G. kaip savo tėvo nepažįsta ir jų nesieja jokie ryšiai. Ji bendrauja su S. Š. giminėmis, o su juo pačiu nebendrauja.

7Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas nurodė jog yra galimybė ginčą baigti taikiai ir prašė skelbti pertrauką byloje taikos sutarčiai paruošti, su tuo sutiko atsakovė, trečiasis asmuo ir institucijos atstovė.

8Šalys raštu pateikė prašymą ir taikos sutartį ir prašė teismo ją patvirtinti. Nurodė, kad šalims pavyko taikiai išspręsti ginčą. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d.

9Teismas taikos sutartį priėmė ir vadovaujantis prioritetiniais vaiko interesais (CK 3.3 str., CPK 370 str.) parengiamajame teismo posėdyje jos netvirtino, perėjo į bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 231 str. 5 d.), nustatė faktinės aplinkybes, kurios patvirtina, kad V. G. nėra G. G. tėvu. Ši išvada padaryta ne tik iš šalių ir trečiojo asmens paaiškinimų, bet ir iš byloje esančio Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo 2000 m. rugsėjo 19 d., kuriuo nutraukta V. G. ir A. G. santuoka (civilinė byla Nr. 2-1846/2000) ir kuriame nurodyta, kad Ieškovas kartu su atsakove negyvena. Santuoka nutraukta galiojant 1964 m. civiliniam kodeksui ir santuoka nutraukta buvo laikoma ne nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o nuo ištuokos liudijimo išdavimo dienos. Ištuokos liudijimas išduotas 2005 m. kovo 18 d., taigi V. G. pagal tuo metu galiojusias nuostatas ir buvo įregistruotas G. G., gimusios 2002m. gegužės 4 d., tėvu, laikant jog ji gimė susituokusiems asmenims. CK 3.150 str. 1 d. numato, kad nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems asmenims (tėvams) arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvu. Ieškinio senaties termino atsakovė neprašė taikyti ir teismas jo netaiko.

10Šioje byloje nustatytos aplinkybės, kad V. G. nėra G. G. tėvu. Vienas iš civilinio proceso principų kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių ir teismas, vadovaudamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei CPK 140 str. 3d., leidžiančia bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti taikos sutartimi, tvirtina šalių pateiktą taikos sutartį, nes taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalių ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d.).

11Šalims taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės išaiškintos ir žinomos.

12Patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str.5 d.).

13CK 3.313 str. 1 d. reglamentuoja, kad civilinės būklės aktų įrašus atkuria, papildo ir ištaiso, jeigu tam yra pakankamas pagrindas ir nėra suinteresuotų asmenų ginčo, civilinės metrikacijos įstaigos. Kilus tarp suinteresuotų asmenų ginčui, minėti veiksmai atliekami teismo sprendimu (CK 3.313 str. 2d.). Tarp šalių ginčo neliko, teismo nutartis taip pat yra procesinis sprendimas plačiąja prasme ir teismas konstatuoja, kad ši įsitesėjusi nutartis ir pagrindu ištaisyti civilinės būklės akto įrašą.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str., 376 str., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294-295 str.,

Nutarė

15nuginčyti tėvystę, tai yra nustatyti, kad V. G., asmens kodas ( - ) nėra G. G., gimusios 2002 m. gegužės 4d. tėvas ir panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje padaryto gimimo įrašo Nr. 62, 2002 m. gegužės 28 d. duomenis grafoje tėvas – V. G., asmens kodas ( - ) lietuvis.

16Patvirtinti taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Atsakovė sutinka su ieškinio reikalavimu.
  2. Šalys konstatuoja, kad V. G., asmens kodas ( - ) nėra G. G., gimusios 2002 m. gegužės 4 d., biologinis tėvas, o G. G. gimimo liudijime AB Nr. 062327 esantis įrašas, kad vaiko tėvas yra V. G., asmens kodas ( - ) yra naikintinas.
  3. Kiekviena šalis savo turėtas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti įsipareigoja padengti savo sąskaita.
  4. Sutarties šalys pripažįsta, kad po šios abipusių nuolaidų būdu sudarytos taikos sutarties įvykdymo visi nesutarimai dėl ginčo dalyko bus užbaigti ir įsipareigoja dėl to nereikšti viena kitai jokių pretenzijų ateityje.
  5. Vadovaudamosi LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi, šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.
  6. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d. (draudimas šalims dar kartą kreiptis į teismą dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu) ir LR CK 6.985 str. (teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią, t. y. šalys netenka teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų bei teisinių santykių ir reikšti tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas).
  7. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kurių po vieną lieka kiekvienai šią sutartį pasirašiusiai šaliai ir vienas teikiamas tvirtinti teismui.
  8. Sutarties šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir, kaip atitinkančią jų valiąją pasirašo.

17Civilinę bylą, nutraukti.

18Grąžinti V. G., asmens kodas ( - ) 2016 m. liepos 28 d. mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio dalį 30,75 EUR. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pagal įsiteisėjusią teismo nutartį.

19Ši nutartis (įsitesėjusi) civilinės būklės aktų įrašų įstaigai yra pagrindas daryti pakeitimus G. G., gimusios 2002 m. gegužės 4d., gimimo akto įraše Nr. 62, 2002 m. gegužės 22d., tai yra grafoje tėvas panaikinti įrašą V. G., asmens kodas ( - ) lietuvis.

20Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti trečiajam asmeniui G. G. ir institucijai teikiančiai išvadą.

21Įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Kalvarijos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina... 2. Teismas... 3. Ieškovas ieškiniu prašo nustatyti, kad jis nėra biologinis G. G., gimusios... 4. Šiuos reikalavimus ieškovas ir jo atstovas palaikė tiek parengiamojo, tiek... 5. Atsakovė atsiliepimo neteikė. Tiek parengiamojo teismo posėdžio, tiek... 6. Trečiasis asmuo G. G., gimusi 2002 m. gegužės 4 d., esanti 14 metų amžiaus... 7. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas nurodė jog yra... 8. Šalys raštu pateikė prašymą ir taikos sutartį ir prašė teismo ją... 9. Teismas taikos sutartį priėmė ir vadovaujantis prioritetiniais vaiko... 10. Šioje byloje nustatytos aplinkybės, kad V. G. nėra G. G. tėvu. Vienas iš... 11. Šalims taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės... 12. Patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str.5 d.).... 13. CK 3.313 str. 1 d. reglamentuoja, kad civilinės būklės aktų įrašus... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 15. nuginčyti tėvystę, tai yra nustatyti, kad V. G., asmens kodas ( - ) nėra G.... 16. Patvirtinti taikos sutartį tokiomis sąlygomis:
  1. Atsakovė... 17. Civilinę bylą, nutraukti.... 18. Grąžinti V. G., asmens kodas ( - ) 2016 m. liepos 28 d. mokėjimo kvitu... 19. Ši nutartis (įsitesėjusi) civilinės būklės aktų įrašų įstaigai yra... 20. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti trečiajam asmeniui G. G. ir... 21. Įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Kalvarijos... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...