Byla 2-1738-451/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. A. A. pareiškimą suinteresuotam asmeniui D. Š. dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į su pareiškimu į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. A. A., a.k. ( - ) priėmė palikimą ir pradėjo faktiškai valdyti po savo sutuoktinės O. A., a.k. ( - ) mirties 2008-12-16, likusį turtą (3-4 b.l.).

3Pareiškėjas A. A. A. pareiškime dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo sutuoktinė O. A.. Po sutuoktinės mirties liko nekilnojamasis turtas-pastatas-gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ). Šį turtą pareiškėjui padovanojo dukra 1998 metais, dovanotas namas buvo nebaigtas statyti, santuokos metu sutuoktinėmis lėšomis pareiškėjas užbaigė statybą ir 1999 m. surašytas šio statinio priėmimo naudoti aktas. Pareiškėjo sutuoktinė O. A. testamento nebuvo sudariusi, todėl visas po jos mirties likęs turtas paveldimas pagal įstatymą. Pareiškėjas nurodė, kad su sutuoktine susilaukė dukters D. Š., kuri yra įtraukta į bylą suinteresuotu asmeniu byloje. Po O. A. mirties su dukra sutarėme, kad palikimą priimsiu aš, todėl ir po sutuoktinės mirties likau gyventi mums priklausančiame name pirmame aukšte, kur gyvenome kartu su sutuoktine, tebesinaudoju visomis patalpomis, visais baldais, kurie įsigyti santuokos metu su O. A., rakandais, indais, namų apyvokos daiktais, prižiūriu šį turtą ir remontuoju savo lėšomis, naudojuosi komunalinėmis paslaugomis, apmoku jas ir savininko mokesčius.

4Suinteresuotas asmuo D. Š. pateikė atsiliepimą į pareiškimą (25-26 b.l.), kuriame nurodė, kad pareiškėjas A. A. A. į teismą kreipėsi pagrįstai, todėl pareiškimas turėtų būti tenkintinas.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškėjų pateiktais dokumentais nustatyta, kad pareiškėjas A. A. A. buvo sudaręs santuoką su O. A. (6 b.l.), kuri ( - ) mirė (5 b.l.). Pareiškėjas su sutuoktine turi dukrą D. Š. (7-8 b.l.). Kauno miesto 14-ojo notarų biuro liudijimas patvirtina, kad po O. A. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta (9 b.l.). Po O. A. mirties liko nekilnojamasis turtas-pastatas-gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) (11 b.l.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjas rūpinosi turtu, esančiu ( - ), mokėjo mokesčius (13-18 b.l.).

7Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų ar kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 444, 445 straipsniai). Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

8CK 5.50 str. 2 d. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. CK 5.51 straipsnio 1 dalis nustato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu [...]. Įpėdinis priėmęs kokią nors palikimo dalį [...], laikomas priėmusiu visą palikimą. Kadangi A. A. Adomaitis faktiškai priėmė palikimą po sutuoktinės O. A. mirties – jis laikomi faktiškai priėmusiais palikimą.

9Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 2,90 Eur (10,00 Lt), todėl, vadovaujantis CPK 96 str. 6 d., bei 2011 11 07 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais, n u s p r e n ž i a :

11Pareiškimą patenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. A. A., a.k. ( - ) priėmė palikimą ir pradėjo faktiškai valdyti, atsiradusį po O. A., a. k. ( - ) mirties ( - ), likusį turtą.

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Teisėja

15Giedrė Jakštienė

Ryšiai