Byla e2S-2299-527/2015

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja J. C., apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Consena“, atstovaujamos advokatės D. S., atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-20961-454/2015 pagal ieškovo UAB „Consena“ ieškinį atsakovams Butų savininkų bendrijai „Šešupė“, V. J., S. K., F. G., L. K., A. S., P. R., B. E., D. Š., A. Š., J. R. K, S. Ž., D. V., O. V., R. K., A. A., Ž. J., J. J., B. G., Z. B., A. K., A. M. K, Č. J. P, J. B., M. G., T. B., O. K., G. Z., E. I. B., G. S., N. J., D. P., A. S., J. V. M., J. D., B. M., R. G., V. P., D. V., G. K. J., G. M., R. I., Laimutei B. B., V. R., L. R., J. P., J. P., M. M., B. P., O. B., R. Š., R. L., A. S. P., O. T., D. P., J. S., I.A. L., A. S. L. J. K., E. K., E. K., M. M., R. M., M. M., S. R., R. J., J. F., A. V., I. S., O. E., B. T., R. Č., R. R., A. M. G., A. L., O. S. K., F. L., A. M. L., V. U., P. P., N. P., H. B., K. L., A. Č., A. J., G. N., K. K., Z. M., M. Č., B. Š., R. S., S. D., Z. M., T. V., J. V., B. G., D. N., M. P., O. S., R. Š., L. N., A. O. V., J. A., E. B., J. Š., I. V., I. D., L. D., J. D., E. J., D. S., R. B., E. K., A. B. ir V. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės BSB Šešupė ir kitų 114 subsidiarių atsakovų 11 241,91 Eur skolą ir 952,92 palūkanas; nustatyti, kad priteista ir iš kiekvieno 114 atsakovų atskirai išieškoma skolos ir palūkanų dalis negali viršyti proporcingai to savininko nuosavybės teise valdomai namo daliai tenkančios skolos ir palūkanų sumos; priteisti iš atsakovų ieškovei 5% dydžio procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo kiekvienam atsakovui tenkančios reikalavimo dalies nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovų ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Kauno apylinkės teismas 2015-08-06 nutartimi nutarė civilinę bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, nustatė ieškovei 10 dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus bei sumokėti 137 Eur žyminį mokestį už ieškinį. Teismas sprendė, kad pagal ieškinyje dėstomas aplinkybes ir prie ieškinio pateiktus įrodymus ieškinys negali būti visiškai patenkintas. Ieškovė atsakovais nurodo daugiabučio namo butų savininkus, kurie, anot ieškovės, turėtų sumokėti prašomą priteisti sumą, kaip daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai, pateikia skolos paskaičiavimą pagal kiekvieno atsakovo nuosavybės teise turimą turto plotą. Tačiau, kaip nurodyta ieškinyje, ieškovei nėra žinoma, ,,ar atsakovės BSB „Šešupė“ ir daugiabučio namo savininkų yra gavęs įmokas už darbus, už kuriuos skolą prašo priteisti ieškovė, jai taip pat nėra žinoma kurie butų savininkai yra sumokėję.“ Ieškovė nurodo, kad ieškinys pirma eile reiškiamas atsakovei BSB „Šešupė“, o butų savininkams tik antra eile. Teismas pažymėjo, kad kiekviename ieškinio pareiškime privaloma nurodyti ieškinio dalyką (reikalavimą) (CPK 135 str. 2 d., 4 p.). Įstatyme nustatytas reikalavimas pagal pasirinktą pagrindo apimtį ir reikalavimus suformuluoti ieškinio dalyką tinkamai – juos išdėstyti procesiniuose dokumentuose aiškiai ir konkrečiai, negali būti formuluojamas reikalavimas su išlygomis ar menamomis aplinkybėmis. Teismo nuomone, iš ieškovo pateiktų įrodymų negalima daryti neginčytinos išvados, kad atsakovai – daugiabučio namo butų savininkai yra skolingi ieškovui. Ši nurodyta aplinkybė taip pat laikytina ir pateikto ieškinio trūkumų, tad ją šalindamas ieškovas turi konkretinti reiškiamą reikalavimą. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas, vadovaudamasis DNSB įstatymu, į bylą atsakovais įtraukė daugiabučio namo, esančio Kovo 11-osios g. 63, Kaune, butų savininkus. Teismas pažymėjo, kad ieškovės prašoma priteisti skola kildinama ne iš santykių, kuriuos reglamentuoja aukščiau nurodytas įstatymas, o iš tarp ieškovės ir atsakovės BSB „Šešupė“ sudarytų sutarčių. Kaip nurodo ieškovė bei matyti iš pridėtų prie ieškinio dokumentų, Rangos darbų, Statybos rangos defektų šalinimo sutartys buvo sudarytos tarp ieškovo ir atsakovės BSB „Šešupė“, aktai pasirašyti taip pat abiejų nurodytų šalių, PVM sąskaitos faktūros išrašytos bei pretenzija surašyta BSB „Šešupė“ vardu. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismo nuomone, ieškovė turėtų tikslinti bylos šalis, daugiabučio namo gyventojus į bylą įtraukiant trečiaisiais asmenimis o ne atsakovais. Ieškovė ieškinyje nėra nurodžiusi visų atsakovų gimimo datų, nei asmens kodų (CPK 111 str. 2 d. 2 p.). Teismas sutinka su ieškovo išsakyta pozicija, kad asmens kodai yra nurodomi, tik jei jie yra žinomi. Tačiau teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovę atstovauja profesionalūs teisininkai – advokatai, kuriems pagal įstatymus yra suteikiama teisė gauti informaciją iš valstybinių įmonių ir institucijų, fizinių asmenų gimimo datas ieškovui neturėtų būti sunku sužinoti ir nurodyti ieškinyje. Todėl teismas ieškovei nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti – nurodyti atsakovų asmens kodus ar gimimo datas. Teismas nurodė, kad ieškovė prašo butų savininkų, kaip bendrininkų, atstovu byloje skirti V. R.. CPK 44 str. numato, kad kiekvienas bendrininkas veikia savo vardu, kiekvienas iš bendrininkų turi teisę savarankiškai vesti bylą, į teismo posėdį kviečiami visi bendrininkai, kuriems byla nėra užbaigta, bendrininkai gali pavesti bylą vesti vienam iš bendrininkų (CPK 44 str. 1 d., 2 d., 4 d.). Be to, CPK 56 str. numato, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą gali būti vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu (CPK 56 str. 1 d. 3 p.). Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, teismas ieškovui nurodė, kad bendrininkų atstovas byloje gali būti paskirtas tik bendrininkams patiems nutarus, o ne teismo paskyrimu, tad į bylą turi būti kviečiami visi bendrininkai, jiems turi būti siunčiami procesiniai dokumentai asmeniškai. Tai yra dar viena sąlyga, kodėl ieškinyje turi būti nurodoma fizinio asmens bent jau gimimo data, nes teismui nepavykus įteikti procesinių dokumentų ieškinyje nurodytu adresu, siunčiami užklausimai SODRAI ir procesiniai dokumentai įteikinėjami fizinio asmens darbovietėje ir tik nepavykus jų įteikti nurodytu atveju, taikomi kiti CPK nurodyti procesinių dokumentų įteikimo būdai. Taip pat teismas atkreipė dėmesį į tai, kad preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu atsakovas dėl jo nepareiškia motyvuotų prieštaravimų (CPK 428 str. 8 d.). Teismas nurodė, kad iš ieškinyje dėstomų aplinkybių matyti, kad atsakovė BSB „Šešupė“ neįvykdė ieškovės pateiktos pranešimo-pretenzijos dėl skolos likvidavimo, todėl tikėtina, kad atsakovas galimai reikš prieštaravimus dėl teismo priimto preliminaraus sprendimo, tada reikės panaikinti preliminarų sprendimą ir bylą nagrinėti ginčo teisenos tvarka, o tai užvilkins ginčo tarp šalių nagrinėjimą ir neatitiks proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo (CPK 7 str.).

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti šias teismo 2015-08-06 nutarties dalis: dalį, kurioje nustatyta, jog ieškinys negali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka ir atitinkamai nustatyta primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį; dalį, kurioje ieškovė įpareigota atsakovus Nr. 2-115 į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis; 2015-08-05 ieškinį dėl skolos ir palūkanų priteisimo laikyti paduotu šio ieškinio pateikimo teismui dieną. Būtent ieškovei, reiškiančiai ieškinį ir formuluojančiam ieškinio reikalavimą, yra suteikta teisė savo nuožiūra nuspręsti, kam atitinkamą ieškinį reikšti, tai yra, kokius asmenis nurodyti atsakovais. CPK 45 str. 1 d. formuluotė rodo, kad net jei teismas manytų, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, jis tik esant motyvuotam vienos iš šalių prašymui gali (t. y. turi teisę, bet ne pareigą) pasiūlyti netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu. Toks šios teisės normos vertinimas atitinka pažodinį aiškinimą bei CPK 13 str. įtvirtintą dispozityvumo principą, kuris reiškia ir tai, kad bylos nagrinėjimo dalyką nustato šalys. Esamoje situacijoje teismo siūlymas daugiabučio namo gyventojus ieškinyje nurodyti ne atsakovais, o trečiaisiais asmenimis yra teisiškai nepagrįstas ir ydingas teisės aktų ir suformuotos teismų praktikos aspektu. Teismų praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog bendro naudojimo objektu savininkas yra ne bendrija, o butu savininkai, kurie turi disponavimo šiais objektais teisę. Būtent savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teise i bendrojo naudojimo objektu duodamas pajamas (CK 4.83 str. 6 d.), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.). Kaip ne kartą yra išaiškinęs LAT, daugiabučiu namu modernizavimas vykdomas būtent savininkų lėšomis (išskyrus valstybės ar savivaldybės teikiamą paramą), o Bendrija, būdama investicinio projekto administratorė, tik atstovauja savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais butu modernizavimo projektuose (bankais, rangovais ir kt.). Daugiabučio namo gyventojai (savininkai), kartu su jų atstove BSB „Šešupė“ turi pareigą užtikrinti, jog ieškovui pilna apimtimi būtų sumokėta už atliktus statybos rangos darbus. Dėl to, teikiant ieškinį pagrindiniu atsakovu pagal keliamą reikalavimą laikytina BSB „Šešupė“, o subsidiariaisiais atsakovais laikytini visi daugiabučio namo savininkai, kurių identifikaciniai duomenys, įskaitant asmens kodus, yra pateikiami šio skundo preambulėje.

7Dėl ieškinyje suformuoto reikalavimo konkretinimo. Pateikdama ieškinį teismui ieškovė nurodė, jog turi reikalavimo teisę į atsakovus pagal sudarytas 2009-08-18 Rangos darbų sutartį Nr.R09/08-1 ir 2014-10-17 Statybos rangos defektų šalinimo sutartį Nr.2014/09/26/1, kurių pagrindu buvo atlikti daugiabučio namo, esančio Kovo 11-osios g.63, Kaune, stogo ir sienų renovacijos (statybos rangos) darbai. Ieškovas atliko stogo, sienų, balkonų bei fasadų apdailos elementų renovacijos darbus, t. y. bendrojo naudojimo objektų, kurie yra bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė, pagerino darbus. Kadangi ieškovei nėra žinoma, ar BSB „Šešupė“ iš daugiabučio namo savininkų yra gavusi įmokas už statybos rangos darbus, kuriuos atliko ieškovė, taip pat nėra žinoma, kurie butų savininkai yra atitinkamas įmokas sumokėję, BSB „Šešupė“ laikytina pirminiu atsakovu pagal reiškiamą ieškinį, o visi daugiabučio namo patalpų savininkai laikytini subsidiariais atsakovais. Subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra akcesorinė. Jos esminis bruožas tas, kad subsidiarus skolininkas atsako kreditoriui papildomai greta pagrindinio skolininko, t. y. tada ir tiek, kiek prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas. Vadovaujantis šiame skunde nurodytomis aplinkybėmis ieškovės reikalavimas padengti susidariusį įsiskolinimą ir sumokėti palūkanas pirmąja eile yra reiškiamas BSB „Šešupė“ kaip daugiabučio namo savininkų atstovui, turinčiam pareigą padengti įsiskolinimą iš namo modernizacijai sukauptų lėšų. Paaiškėjus, jog pirminė atsakovė BSB „Šešupė“ nėra sukaupusi reikiamo kiekio lėšų (daugiabučio namo butų savininkams atitinkamai nesumokėjus jiems priklausančios namo modernizacijai skirtos įnašo dalies), ieškovės reikalavimas turėtų būti nukreiptas į visus daugiabučio namo butų savininkus, proporcingai jų valdomo turto daliai. Iš kiekvieno subsidiaraus atsakovo priteistinos sumos detalizacija teismui buvo pateikta kartu su ieškiniu. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje aiškiai nurodė, kad prašo iš BSB „Šešupė“ kaip pagrindinio atsakovo bei subsidiarių atsakovų priteisti konkretaus dydžio skolą, palūkanas, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip nurodė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo ieškinio reikalavimus. Ieškovė mano, jog ieškinio dalykas ar pagrindas buvo suformuluoti pakankamai aiškiai, todėl teismo nurodymas patikslinti ieškinio reikalavimą esamoje situacijoje laikytinas nepagrįstu. Atsižvelgiant į tai, ieškovas pakartotinai išreiškia ieškinyje nurodytą reikalavimą priteisti iš pirminės atsakovės BSB „Šešupė“ 11 241,91 Eur skolą ir 952,92 Eur palūkanas. BSB „Šešupė“ neturint pakankamai namo modernizavimui sukauptų lėšų, iš kurių būtų galima patenkinti ieškovo reikalavimą, reikalaujamą sumą prašoma priteisti iš subsidiariųjų atsakovų, daugiabučio namo savininkų (procesiniuose dokumentuose nurodyti atsakovais Nr. 2-115), proporcingai jų valdomo turto daliai, pagal kartu su ieškiniu pateiktą detalizaciją.

8Dėl ieškinio nagrinėjimo dokumentinio proceso tvarka ir trūkstamo žyminio mokesčio sumokėjimo. Įstatymas imperatyviai nustato, kad ieškiniai CPK XXII skyriaus nustatyta tvarka nenagrinėjami tik tuomet, jeigu atsakovas gyvena užsienyje arba užsienyje yra jo buveinė (CPK 424 str. 4 d.). Kitais atvejais nėra pagrindo atsisakyti nagrinėti dokumentinio proceso tvarka pareikštų rašytiniais įrodymais pagrįstų ieškinio reikalavimų, jeigu jie atitinka CPK 424 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Todėl atsisakyti priimti dokumentinio proceso tvarka pareikštą ieškinį teismas gali tik esant bent vienai iš CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytu sąlygų arba tuomet, kai iš ieškinio turinio matyti, jog atsakovo rezidavimo vieta yra užsienyje (CPK 424 str. 4 d.). Kadangi ieškinys buvo pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir nėra CPK 137 str. 2 d. numatytų sąlygų, teismas neturėjo diskrecijos teisės nurodyti, jog dėl hipotetinės prieštaravimo preliminariam teismo sprendimui galimybės ieškinys negali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka. Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismo nutarties dalis, kurioje nustatyta, jog byla negali būti nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka ir ieškovė įpareigota primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį, laikytina neteisėta, todėl naikintina, o pateiktas ieškinys priimtinas ir nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka.

9A. B. savininkų bendrija „Šešupė“ ir atsakovė Z. M. atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o teismo 2015-08-06 nutartį palikti nepakeistą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

12Atskirajame skunde prašoma panaikinti teismo 2015-08-06 nutarties dalį, kurioje nustatyta, jog ieškinys negali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka ir atitinkamai nustatyta primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

13Apeliacinis procesas dėl nutarties dalies, kurią bylą nutarta nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir kuria ieškovė įpareigotas sumokėti žyminį mokestį, nutrauktinas. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis) negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Jeigu nurodyta aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikytinos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 str.). Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatą pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai. Šiuo atveju atskiruoju skundu ieškovė skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria nutarta civilinę bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Teismas konstatuoja, kad nutarties dalis, kuria, vadovaujantis CPK 428 straipsnio 7 dalimi, nutarta civilinę bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, o tuo pačiu ir kuria ieškovė įpareigota sumokėti žyminį mokestį, atskiruoju skundu neskundžiama, nes to nenumato CPK ir tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1–2 p.). Kadangi atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties dalies, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektu ir šios aplinkybės paaiškėjo apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas pagal ieškovės atskirąjį skundą šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.). Pažymėtina, jog tokia yra ir kituose teismuose susiformavusi praktika (pvz., Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-170-450/2015).

14Atskirajame skundė taip pat prašoma panaikinti nutarties dalį, kurioje ieškovė įpareigota atsakovus Nr. 2-115 į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis.

15Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovė, vadovaudamasi LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, į bylą atsakovais įtraukė daugiabučio namo, esančio Kovo 11-osios g. 63, Kaune, butų savininkus. Teismas, pažymėjęs, kad ieškovės prašoma priteisti skola kildinama ne iš santykių, kuriuos reglamentuoja aukščiau nurodytas įstatymas, o iš tarp ieškovės ir atsakovės BSB „Šešupė“ sudarytų sutarčių, nurodė manąs, kad ieškovė turėtų tikslinti bylos šalis, daugiabučio namo gyventojus į bylą įtraukiant trečiais asmenimis, o ne atsakovais. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šis ieškinio trūkumas pirmosios instancijos teismo konstatuotas nepagrįstai. Visiškai pritariant apelianto argumentui pažymėtina, jog būtent ieškovui, reiškiančiam ieškinį ir formuluojančiam ieškinio reikalavimą, yra suteikta teisė savo nuožiūra nuspręsti, kam atitinkamą ieškinį reikšti, tai yra, kokius asmenis nurodyti atsakovais. Vadovaujantis CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kiekviename dalyvaujančio asmens procesiniame dokumente turi būti dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys. CPK 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, paleisti pradinį atsakovą trinkamu. CPK 45 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Vadovaujantis tokiu teisiniu reglamentavimu, akivaizdu, jog būtent ieškovas pasirenka, ką byloje laikyti atsakovais. CPK 45 straipsnio 1 dalies formuluotė rodo, kad net jei teismas manytų, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, jis tik esant motyvuotam vienos iš šalių prašymui gali (t. y. turi teisę, bet ne pareigą) pasiūlyti netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu. Toks šios teisės normos vertinimas atitinka pažodinį aiškinimą bei CPK 13 str. įtvirtintą dispozityvumo principą, kuris reiškia ir tai, kad bylos nagrinėjimo dalyką nustato šalys. Esamoje situacijoje teismo siūlymas daugiabučio namo gyventojus ieškinyje nurodyti ne atsakovais, o trečiaisiais asmenimis, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra teisiškai nepagrįstas, prieštarauja nurodytoms procesinės teisės normoms, todėl teismo nurodymas ieškovei, kad ji turėtų tikslinti bylos šalis, daugiabučio namo gyventojus į bylą įtraukiant trečiais asmenimis, o ne atsakovais, ieškovei su tuo nesutinkant, laikytinas nepagrįstai teismo nustatytu ieškinio trūkumu.

16Atskirajame skunde taip pat prašoma 2015-08-05 ieškinį dėl skolos ir palūkanų priteisimo laikyti paduotu šio ieškinio pateikimo teismui dieną. Pažymėtina, jog ieškinio priėmimo klausimą sprendžia pirmosios, o ne apeliacinės instancijos teismas, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo šioje proceso stadijoje tenkinti šio atskirojo skundo reikalavimo.

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovės atskirąjį skundą dėl nutarties dalies, kurią bylą nutarta nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir kuria ieškovė įpareigota sumokėti žyminį mokestį, nutrauktinas, skundžiama nutartis keistina ir naikintina nutarties dalis, kuria teismas nurodė ieškovei, kad ji turėtų tikslinti bylos šalis, daugiabučio namo gyventojus į bylą įtraukiant trečiais asmenimis, o ne atsakovais. Be to, nurodytina, jog ieškovei nustatytas 10 dienų terminas nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus(išskyrus trūkumą dėl bylos šalių tikslinimo) bei sumokėti 137 Eur žyminį mokestį už ieškinį skaičiuojamas nuo šios nutarties įteikimo ieškovei dienos.

18Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

19apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties dalies, kurią bylą nutarta nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir kuria ieškovė įpareigota sumokėti žyminį mokestį, nutraukti.

20Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

21Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį pakeisti.

22P. K. apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties dalį, kuria teismas nurodė ieškovui, kad ji turėtų tikslinti bylos šalis, daugiabučio namo gyventojus į bylą įtraukiant trečiais asmenimis, o ne atsakovais.

23Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

24Nurodyti, jog Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje ieškovei UAB „Consena“ nustatytas 10 dienų terminas nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus(išskyrus trūkumą dėl bylos šalių tikslinimo) bei sumokėti 137 Eur žyminį mokestį už ieškinį skaičiuojamas nuo šios nutarties įteikimo ieškovei dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja J. C., apeliacine... 2. I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 3. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės BSB Šešupė ir kitų 114... 4. Kauno apylinkės teismas 2015-08-06 nutartimi nutarė civilinę bylą... 5. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 6. Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti šias teismo 2015-08-06... 7. Dėl ieškinyje suformuoto reikalavimo konkretinimo. Pateikdama ieškinį... 8. Dėl ieškinio nagrinėjimo dokumentinio proceso tvarka ir trūkstamo žyminio... 9. A. B. savininkų bendrija „Šešupė“ ir atsakovė Z. M. atsiliepimuose į... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 12. Atskirajame skunde prašoma panaikinti teismo 2015-08-06 nutarties dalį,... 13. Apeliacinis procesas dėl nutarties dalies, kurią bylą nutarta nagrinėti... 14. Atskirajame skundė taip pat prašoma panaikinti nutarties dalį, kurioje... 15. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovė, vadovaudamasi LR... 16. Atskirajame skunde taip pat prašoma 2015-08-05 ieškinį dėl skolos ir... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinis procesas, pradėtas pagal... 18. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės atskirąjį skundą dėl Kauno... 20. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 21. Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį pakeisti.... 22. P. K. apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarties dalį, kuria teismas... 23. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 24. Nurodyti, jog Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartyje...