Byla 3K-3-528/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virgilijaus Grabinsko ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Nandas“ kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 24 d. nutarties ir Utenos rajono apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 10 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bleiras“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Nandas“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 23 251,07 Lt skolą už sunaudotą kurą pagal Statoil degalinės Ruotex kuro korteles, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 2004 m. liepos 1 d. perdavė atsakovui UAB ,,Nandas“ (buvusi UAB ,,Sūduvos kelias“) Statoil degalinės Routex kuro korteles Nr. 00004, 00023, 00024. 2004 m. rugpjūčio 31 d. atsakovui buvo išrašyta sąskaita-faktūra (serija BLU Nr. 2496) 23 251,07 Lt sumai už užpiltą kurą pagal perduotas kuro korteles. Ši sąskaita-faktūra 2004 m. lapkričio 15 d. buvo asmeniškai įteikta atsakovo įmonės direktoriui A. T. . Ieškovo teigimu, atsakovas iki šiol neapmokėjęs už panaudotą kurą ir taip praturtėjęs atsakovo sąskaita.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Utenos rajono apylinkės teismas 2005 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai: priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 23 251,07 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 697,53 Lt žyminį mokestį ir 200 Lt advokato pagalbai apmokėti.

9Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-109-356/05 nustatyta, jog ieškovas UAB ,,Nandas“ yra UAB ,,Sūduvos kelias“ teisių ir pareigų perėmėjas. Šioje civilinėje byloje taip pat nustatyta, kad 2004 m. gegužės 1 d. ieškovas ir atsakovas sudarė bendradarbiavimo sutartį Nr. 04-001, kuria šalys pakeitė bet kokius anksčiau šalių žodžiu ar raštu sudarytus susitarimus. Sutartimi atsakovas įsipareigojo būti ieškovo subkontraktoriumi pervežimo paslaugoms atlikti. Šalys susitarė, kad užsakymas pervežimui vykdyti yra neatskiriama sutarties dalis, kad už atliktus pervežimus bus apmokama pagal pervežimo užsakyme nurodytą kainą, vežėjui pateikus įrodymus, kad užsakymas atliktas. Nurodytoje byloje nebuvo nustatyta, kad šios sutarties sąlygos būtų buvusios pakeistos.

10Teismas konstatavo, kad kuro naudojimas pagal ieškovo kuro korteles nėra bendradarbiavimo sutarties Nr. 04-001 elementas. Teismas konstatavo, kad šalių veiksmai: kuro kortelių perdavimas kurui įsigyti atsakovui, kuro įsigijimas pagal ieškovo perduotas kuro korteles, sąskaitos pateikimas atsakovui – leidžia daryti išvadą, jog tarp šalių buvo susiklostę paskoliniai santykiai. Šie santykiai atitinka Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnyje nurodytą paskolos sutarties sampratą. Šalys nebuvo sudariusios rašytinės paskolos sutarties, tačiau įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose (CK 1.93 straipsnio 1 dalis). CK normos įsakmiai nenustato, kad paskolos sutarties rašytinės formos nesilaikymas tokią sutartį darytų negaliojančią. Teismas nurodė, kad paskolos sutartis pagal savo prigimtį yra atlygintinė sutartis; padarė išvadą, kad atsakovas prievolės grąžinti ieškovui 23 251,07 Lt neįvykdė ir skolos negrąžino.

11Teismas ieškovo motyvą dėl atsakovo nepagrįsto praturtėjimo laikė nepagrįstu ir CK 6.242 straipsnio 3 dalies netaikė, nes ši norma reglamentuoja kitokio pobūdžio santykius.

12Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo apeliacinį skundą, 2006 m. vasario 24 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

13Teisėjų kolegija konstatavo, kad nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

14III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

161. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias bylos nagrinėjimą apeliacine tvarka, ir nukrypo nuo Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisė taikymo ir aiškinimo praktikos (2002 m. gruodžio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-1636/2002, 2002 m. rugsėjo 18 d. nutartis Nr. 3K-3-1017/2002, 2003 m. rugsėjo 3 d. nutartis Nr. 3K-3-765/2003). Teismas netinkamai taikė Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 302 straipsnių nuostatas, nevykdė jam įstatymo nustatytos apeliacijos funkcijos, nepasisakė dėl apeliacinio skundo argumentų, netyrė apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių.

17Ieškovas neįrodinėjo ir neįrodė paskolinių teisinių santykių buvimo ir savo reikalavimo tuo negrindė, tačiau pirmosios instancijos teismas padarė aiškią fakto klaidą. Apeliacinės instancijos teismas netyrė ir neanalizavo bylos aplinkybių, susijusių su paskolinių teisinių santykių buvimu ar nebuvimu, nors teismas turėjo pareigą, kai pirmosios instancijos teismas padarė fakto klaidą, iš naujo vertinti byloje esančius įrodymus.

182. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CK normas, reglamentuojančias prievolių atsiradimą. Apeliacinės instancijos teismo nurodyta teisės norma – CK 6.1 straipsnis – nenurodo prievolės atsiradimo pagrindo.

19Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeitė ir teisinį, ir faktinį pirmosios instancijos teismo sprendimo tenkinimo pagrindus. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp šalių buvo susiklostę paskoliniai teisiniai santykiai, o apeliacinės instancijos teismas – kad tarp šalių susiklostė ekspedijavimo teisiniai santykiai. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai santykius dėl apmokėjimo už panaudotas kuro korteles įvardijo kaip prievolinius ir savo argumentus grindė CK 6.1 straipsniu.

20Tarp šalių buvo susiklostę pervežimo teisiniai santykiai, kurie aiškiai ir nedviprasmiškai buvo reglamentuoti bendradarbiavimo sutartimi. Iš bendradarbiavimo sutarties atsakovas neįsigijo prievolės mokėti už panaudotas kuro korteles.

213. Teismas netinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas (CPK 178 straipsnio, 263 straipsnio 2 dalies, 331 straipsnio 4 dalies 2 punkto), reglamentuojančias įrodinėjimą, ir nukrypo nuo Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos (Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 51).

22Pirmosios instancijos teismas pakeitė faktinį ieškinio pagrindą ir nusprendė, kad tarp šalių susiklostė paskoliniai santykiai. Apeliacinės instancijos teismas, nors ir sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu, faktiškai pakeitė faktinį ieškinio pagrindą – paskolinius santykius pakeitė bendradarbiavimo sutarties santykių tęstinumu. Atsakovas negalėjo pateikti atsikirtimų, apginti savo teisių, nes nežinojo, nuo kokių reikalavimų reikėjo gintis.

23Teismai nepagrįstai įrodinėjimo pareigą nuo ieškovo perkėlė atsakovui.

24Teismai nesirėmė jokiais objektyviais įrodymais apie prievolės buvimą; rėmėsi aplinkybe, kad atsakovas nesugebėjo paneigti esamų faktų.

254. Apeliacinės instancijos teismas išėjo už apeliacijos ribų.

26IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

27Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašė palikti nepakeistus skundžiamus teismų sprendimą ir nutartį. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

281. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ne visa bylos apimtimi, o tik dviem aspektais: neperžengdamas apeliacinio skundo ribų ir ex officio, ar nėra absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

29Apeliacinio skundo motyvai buvo ištirti, dėl jų yra tinkamai pasisakyta nutartyje.

302. Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio akivaizdu, kad per apsirikimą buvo nurodytas CK 6.1 straipsnis, o ne CK 6.2 straipsnis. Vien ta aplinkybė, kad teismas pritaikė ne tą materialiosios teisės normą, nedaro sprendimo neteisėto (Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2005; 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2006).

31Kasatorius nenurodė jokių motyvų, patvirtinančių teiginį, kad apeliacinės instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, pakeitė ieškinio faktinį pagrindą.

32Ieškovas ieškinyje turi nurodyti faktinį ieškinio pagrindą. Nuo faktinio ieškinio pagrindo reikia skirti teisinį ieškinio pagrindą. Įstatymas neįpareigoja ieškovo nurodyti teisinį ieškinio pagrindą.

33Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje suformavo prezumpciją, kad tarp juridinių asmenų susiklosto atlygintiniai santykiai. Ieškovas nuosekliai įrodinėjo, kad ginčo šalys yra privatūs, pelno siekiantys juridiniai asmenys ir kad jų nesieja kokie nors ypatingi santykiai, kurie leistų daryti išvadą, kad tarp šalių susiklosčiusiems santykiams būdingas neatlygintinumas.

343. Kasatorius netinkamai suvokia ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą.

354. Kasatorius, teigdamas, kad buvo peržengtos apeliacijos ribos, remiasi tik bendro pobūdžio samprotavimais.

36V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Vadovaudamasi šia įstatymo norma, teisėjų kolegija pasisako tik dėl tų kasacinio skundo argumentų, kurie susiję su teisės aiškinimu ir taikymu, o ne faktų nustatymu ar vertinimu.

391. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl procesinės teisės normų pažeidimo ar neteisingo taikymo tada, kai dėl pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta JAV įmonė ,,Areex International Trading Co“ v UAB ,,Santoveta“, byloje Nr. 3K-3-407). Tai reiškia, kad turi būti nustatytas procesinio pažeidimo ryšys su neteisingu bylos išsprendimu. Draudžiama panaikinti iš esmės teisingą ir pagrįstą teismo sprendimą formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis).

40CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad ieškinyje, be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui, taip pat turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas). Šia įstatymo nuostata nereikalaujama, kad ieškovas savo ieškinyje savo reikalavimą būtinai pagrįstų materialiąja teisės norma. Tinkamas materialiosios teisės normos parinkimas, aiškinimas ir taikymas pagal ieškovo nurodytas aplinkybes yra teismo, sprendžiančio ginčą, kompetencija. Šia įstatymo nuostata nepaneigiama ir ieškovo teisė nurodyti teisės normą, ją aiškinti ir ja remtis. Kartu pažymėtina, kad ši ieškovo (kartu ir atsakovo) teisė nurodyti ir aiškinti teisės normas nėra privalomos teismui, nagrinėjančiam bylą.

412. Pagal CK 2.4 straipsnį verslininkai – tai fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla. Pagal to paties straipsnio 3 dalį kiekvienas asmuo, kuris verčiasi verslu ar profesine veikla, privalo tvarkyti savo turtą ir visa kita, kas susiję su jo verslu ar profesine veikla, taip pat saugoti dokumentus ir kitą informaciją apie savo turtą, verslą ar profesinę veiklą taip, kad kiekvienas turintis teisinį interesą asmuo bet kada galėtų gauti visapusišką informaciją apie to asmens turtines teises ir pareigas. Taigi pagal šią įstatymo normą verslininkui savo veikloje keliami aukštesni reikalavimai negu įprastam fiziniam asmeniui. Šioje byloje būtina atsižvelgti į tai, kad vykdydamos nepasirašytą sutartį ir prašydamos nustatyti iš jos kylančias pasekmes abi ginčo šalys yra verslininkai, todėl vieno kitam perduotos materialinės vertybės ar dokumentai, leidžiantys pasinaudoti jomis, paprastai yra atlygintiniai. Jų nesieja kokie nors ypatingi santykiai, kurie leistų daryti išvadą, jog tarp šalių susiklosčiusiems santykiams būdingas neatlygintinumas. Pažymėtina, kad šioje byloje neatlygintinio finansinio paslaugų suteikimo, kurį gali pateisinti šalių tarpusavio santykiai, teismai nenustatė. Teismai nenustatė ir tokios aplinkybės, kad kuro korteles ieškovas perdavė atsakovui neatlygintinai.

42Pirmosios instancijos teismas pagal faktines aplinkybes konstatavo šalių paskolinius santykius. Šis teismas nustatė, kad ieškovas 2004 m. liepos 1 d. atsakovui perdavė kuro korteles ir atsakovas jomis naudojosi. Tai, kad apeliacinės instancijos teismas pagal bylos aplinkybes taikė kitas materialiosios teisės normas, nesuteikia pagrindo naikinti iš esmės teisingus teismo sprendimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje pagal J. K. pareiškimą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo; suinteresuoti asmenys: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Vilniaus miesto savivaldybė, valstybės įmonė Valstybės turto fondas, byla Nr. 3K–3–419, konstatuota, kad būtų neprotinga naikinti materialiąja teisine prasme teisėtą teismo sprendimą vien tik dėl to, kad pritaikyta ne ta teisės norma ar byla išnagrinėta ne tos teisenos tvarka, jeigu, pritaikius tinkamą materialiosios teisės normą ir išnagrinėjus bylą kitos teisenos tvarka, rezultatas išliktų toks pat. Priešingas šio klausimas sprendimas prieštarautų tiek pagrindiniams proceso teisės principams (ekonomiškumui, operatyvumui, kt.), tiek bendriesiems teisės principams (protingumui, teisingumui), nes būtų švaistomos valstybės ir proceso dalyvių lėšos.

43Minėta, kad šalys yra verslininkai. Taigi atsakovas, gaudamas iš ieškovo kuro korteles ir to nefiksuodamas (nenurodydamas susitarimo dėl jų atlygintinumo ar neatlygintinumo), nerūpestingai sutvarkė ūkinės veiklos dokumentus. Toks jo elgesys vertintinas kaip neapdairus ir nepakankamai sąžiningas, todėl teismai pagrįstai konstatavo, kad už sunaudotą kurą privalo atlyginti atsakovas.

443. Pagal byloje nustatytas aplinkybes teisės normos pritaikytos ir išaiškintos tinkamai. Ieškovo reikalavimai patenkinti remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis paliktini galioti.

45Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

46Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 24 d. nutartį ir Utenos rajono apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti nepakeistus.

47Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 23 251,07 Lt skolą už sunaudotą... 6. Ieškovas nurodė, kad 2004 m. liepos 1 d. perdavė atsakovui UAB ,,Nandas“... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Utenos rajono apylinkės teismas 2005 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-109-356/05 nustatyta, jog... 10. Teismas konstatavo, kad kuro naudojimas pagal ieškovo kuro korteles nėra... 11. Teismas ieškovo motyvą dėl atsakovo nepagrįsto praturtėjimo laikė... 12. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 13. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais... 14. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 16. 1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines... 17. Ieškovas neįrodinėjo ir neįrodė paskolinių teisinių santykių buvimo ir... 18. 2. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CK normas, reglamentuojančias... 19. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas nepakeistą pirmosios instancijos... 20. Tarp šalių buvo susiklostę pervežimo teisiniai santykiai, kurie aiškiai ir... 21. 3. Teismas netinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas (CPK 178... 22. Pirmosios instancijos teismas pakeitė faktinį ieškinio pagrindą ir... 23. Teismai nepagrįstai įrodinėjimo pareigą nuo ieškovo perkėlė atsakovui.... 24. Teismai nesirėmė jokiais objektyviais įrodymais apie prievolės buvimą;... 25. 4. Apeliacinės instancijos teismas išėjo už apeliacijos ribų.... 26. IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 27. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašė palikti nepakeistus... 28. 1. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliacinio skundo motyvai buvo ištirti, dėl jų yra tinkamai pasisakyta... 30. 2. Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio akivaizdu, kad per... 31. Kasatorius nenurodė jokių motyvų, patvirtinančių teiginį, kad... 32. Ieškovas ieškinyje turi nurodyti faktinį ieškinio pagrindą. Nuo faktinio... 33. Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje suformavo prezumpciją, kad tarp... 34. 3. Kasatorius netinkamai suvokia ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą.... 35. 4. Kasatorius, teigdamas, kad buvo peržengtos apeliacijos ribos, remiasi tik... 36. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 37. Teisėjų kolegija... 38. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 39. 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad apeliacinės instancijos... 40. CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad ieškinyje, be bendrųjų... 41. 2. Pagal CK 2.4 straipsnį verslininkai – tai fiziniai asmenys, kurie... 42. Pirmosios instancijos teismas pagal faktines aplinkybes konstatavo šalių... 43. Minėta, kad šalys yra verslininkai. Taigi atsakovas, gaudamas iš ieškovo... 44. 3. Pagal byloje nustatytas aplinkybes teisės normos pritaikytos ir... 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 46. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 47. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...